Документ v0014359-18, поточна редакція — Прийняття від 29.01.2018

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2018 року № 14

Про скаргу Молінської О.Д., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 січня 2018 року за № 21-30-697

До Центральної виборчої комісії 26 січня 2018 року надійшла повторно скарга Молінської Ольги Дмитрівни, суб’єктом оскарження в якій визначено Радивилівську міську виборчу комісію Радивилівського району Рівненської області (далі - Радивилівська міська виборча комісія).

У скарзі суб’єкт звернення просить "визнати протиправною бездіяльність Радивилівської міської виборчої комісії Радивилівського району Рівненської області щодо неприйняття рішення про визнання Карапетяна Миколи Аракеловича, 16.06.1959 р.н., таким, що відмовився від посади міського голови Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади за результатами виборів 27 березня 2016 року, та не призначення повторних виборів", та у зв’язку з цим вжити відповідних заходів щодо призначення повторних виборів Радивилівського міського голови.

Свої вимоги Молінська О.Д. обґрунтовує тим, що станом на 23 січня 2018 року державну реєстрацію представницького органу Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади як юридичної особи публічного права не здійснено. А це, на думку суб’єкта звернення зі скаргою, свідчить про те, що обраний на перших місцевих виборах у цій громаді міський голова Карапетян М.А. до виконання своїх обов’язків у визначений законодавством України строк не приступив, продовжує працювати на посаді міського голови в органі місцевого самоврядування, який очолював до виборів 27 березня 2016 року, та "є таким, що відмовився від посади міського голови Радивилівської міської ради об’єднаної територіальної громади". Вказане, на думку Молінської О.Д., свідчить про порушення Радивилівською міською виборчою комісією вимог частини шостої статті 89 Закону України "Про місцеві вибори" (далі - Закон) щодо прийняття рішення про визнання Карапетяна М.А. таким, що відмовився від посади міського голови.

До Центральної виборчої комісії 26 січня 2018 року надійшли пояснення Радивилівської міської виборчої комісії щодо викладених у скарзі обставин.

Вивчивши скаргу та пояснення, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" скарги подаються до Комісії та розглядаються нею в порядку та строки, встановлені відповідним законом України про вибори або референдуми.

Порядок і строки подання та розгляду скарг, що стосуються місцевих виборів, а також вимоги до їх форми і змісту визначено розділом XIII Закону та Порядком розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 (далі - Порядок).

До Комісії 15 січня 2018 року вперше надійшла скарга Молінської О.Д. з порушеного питання.

Відповідно до частини другої статті 97 Закону та пункту 6.7 Порядку вказану скаргу того самого дня повернуто суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду із зазначенням вичерпного переліку недоліків, які перешкоджали її розгляду, а також повідомлено про можливість повторного подання скарги, оформленої згідно з вимогами статті 96 Закону, в установлені Законом строки.

Повторно скарга Молінської О.Д. надійшла до Центральної виборчої комісії 26 січня 2018 року.

У повторно поданій скарзі суб’єктом звернення виправлено недоліки, які перешкоджали її розгляду.

Разом з тим, Комісія зазначає, що відповідно до частини першої статті 95 Закону скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією (частина п’ята статті 95 Закону).

Згідно з частиною шостою вказаної статті Закону строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб’єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини другої статті 97 Закону.

Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути вчинена дія, передбачена законами України (частина тринадцята статті 15 Закону).

Зі змісту скарги вбачається, що суб’єктом звернення оскаржується бездіяльність Радивилівської міської виборчої комісії щодо неприйняття рішень, передбачених частиною шостою статті 89 Закону, а саме: про визнання Карапетяна Миколи Аракеловича таким, що відмовився від посади Радивилівського міського голови, та призначення повторних виборів.

Відповідно до частини першої статті 89 Закону особа, обрана сільським, селищним, міським головою, старостою, для її реєстрації зобов’язана подати до територіальної виборчої комісії визначені вказаним положення Закону документи протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів.

У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, старостою, до територіальної виборчої комісії щодо наявності поважних причин, які перешкоджають виконанню вимог частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні цих причин поважними (частина друга статті 89 Закону).

За змістом частини шостої статті 89 Закону, пункту 14 Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 2 жовтня 2015 року № 381 (із змінами), в разі неподання без поважних причин протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів або у строк, установлений територіальною виборчою комісією за зверненням особи, обраної на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, необхідних для реєстрації документів територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк приймає рішення про визнання особи такою, що відмовилася відповідно від посади сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, та у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення призначає повторні вибори відповідно сільського, селищного, міського голови, старости села, селища.

Результати перших виборів Радивилівського міського голови 27 березня 2016 року офіційно оприлюднено 22 квітня 2016 року в газеті "Сурми Радзивилів".

Зі змісту скарги та пояснень суб’єкта оскарження вбачається, що Радивилівською міською виборчою комісією не приймалося передбачене частиною другою статті 89 Закону рішення щодо встановлення іншого строку для подання необхідних для реєстрації Радивилівського міського голови документів, ніж встановлений частиною першою цієї статті.

Таким чином, останнім днем строку, в який Радивилівська міська виборча комісія за наявності передбачених частиною шостою статті 89 Закону підстав мала б прийняти рішення про визнання Карапетяна М.А. таким, що відмовився від посади Радивилівського міського голови, та у зв’язку з цим протягом десяти днів з дня прийняття такого рішення призначити повторні вибори, було 17 травня 2016 року.

Уперше скарга Молінської О.Д. з указаного вище питання надійшла до Комісії 15 січня 2018 року, повторно - 23 січня 2018 року, тобто з порушенням строків оскарження, встановлених статтею 95 Закону.

Разом з тим Комісія зазначає, що згідно з поясненнями Радивилівської міської виборчої комісії постановою цієї комісії від 12 квітня 2016 року № 29 у зв’язку з поданням усіх необхідних документів було зареєстровано Радивилівського міського голову Карапетяна М.А., обраного на перших місцевих виборах 27 березня 2016 року. Частиною шостою статті 94 Закону передбачено, що рішення територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, може бути оскаржено до суду.

Згідно з частиною одинадцятою статті 97 Закону виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана, зокрема, з порушенням строків оскарження, встановлених Законом.

Таким чином, скарга Молінської О.Д. підлягає залишенню без розгляду по суті.

Враховуючи викладене, відповідно до частини тринадцятої статті 15, частин першої, другої, п’ятої, шостої статті 95, частин першої, четвертої, одинадцятої статті 97 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229, керуючись статтями 11 - 13, частиною четвертою статті 14 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скаргу Молінської Ольги Дмитрівни, зареєстровану в Центральній виборчій комісії 26 січня 2018 року за № 21-30-697, залишити без розгляду по суті.

2. Копії цієї постанови надіслати Молінській О.Д. та Радивилівській міській виборчій комісії Радивилівського району Рівненської області.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙвгору