Документ v0026323-05, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2005

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.04.2005 N 26/5

Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей
про склад керівних органів політичної партії

На виконання статті 11 Закону України "Про політичні партії в
Україні" ( 2365-14 ), для забезпечення належного розгляду поданих
на реєстрацію політичної партії матеріалів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: - форму заяви про реєстрацію політичної партії згідно з
додатком 1; - форму заяви про реєстрацію структурного утворення
політичної партії згідно з додатком 2; - форму відомостей про склад керівних органів політичної
партії згідно з додатком 3.
2. Департаменту легалізації об'єднань громадян (Н.А.Марченко)
довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції М.М.Шупеню.
Міністр Р.М.Зварич

Додаток 1
до наказу Міністерства
юстиції України
04.04.2005 N 26/5

ЗАЯВА
про реєстрацію політичної партії

Керівник партії _____________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
подає установчі документи на реєстрацію __________________________ __________________________________________________________________
(назва політичної партії)
Статут та Програму прийнято _________________________________ __________________________________________________________________
(рік, місяць, число, назва органу,
__________________________________________________________________
який прийняв статут та програму)
__________________________________________________________________
Мета діяльності політичної партії ___________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Місцезнаходження керівних органів політичної партії _________ __________________________________________________________________
Керівник партії: _____________ ___________________________
(дата) (підпис)
В.о. директора Департаменту
легалізації об'єднань громадян Н.А.Марченко

Додаток 2
до наказу Міністерства
юстиції України
04.04.2005 N 26/5

ЗАЯВА
про реєстрацію структурного
утворення політичної парті

Керівник структурного утворення _____________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце проживання)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
подає установчі документи на реєстрацію __________________________ __________________________________________________________________
(повна назва структурного утворення політичної партії і територія,
__________________________________________________________________
у межах якої воно діє)
__________________________________________________________________
Структурне утворення політичної партії утворено _____________ __________________________________________________________________
(рік, місяць, число, назва органу, який прийняв
__________________________________________________________________
рішення про утворення структурного утворення політичної партії)
Місцезнаходження керівних органів структурного утворення
політичної партії ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керівник структурного __________________ _____________________
утворення партії (дата) (підпис)
Примітка. Заява повинна бути завірена керівним органом
політичної партії.
В.о. директора Департаменту
легалізації об'єднань громадян Н.А.Марченко

Додаток 3
до наказу Міністерства
юстиції України
04.04.2005 N 26/5

ВІДОМОСТІ
про склад керівних органів політичної партії

------------------------------------------------------------------ | N з/п | Прізвище,| Рік | Місце | Місце | Посада в | | | ім'я та | народження| проживання| роботи, |політичній| | | по | | | посада | партії | | | батькові | | | | | |-------+----------+-----------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Керівник партії (підпис)
В.о. директора Департаменту
легалізації об'єднань громадян Н.А.Марченковгору