Документ v0059359-99, поточна редакція — Редакція від 05.11.1999, підстава - v0426359-99

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 59 від 28.05.99
м. Київ
vd990528 vn59
Про Положення про порядок реєстрації та статус
офіційних спостерігачів на виборах Президента України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центрвиборчкому
N 341 ( v0341359-99 ) від 12.10.99
N 426 ( v0426359-99 ) від 05.11.99 )

Відповідно до статті 38 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), статей 11, 12, пунктів 9, 16 статті 13 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ) Центральна
виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації та статус
офіційних спостерігачів на виборах Президента України (додаток 1).
2. Затвердити зразки посвідчень офіційних спостерігачів від
кандидатів у Президенти України, від політичних партій (виборчих
блоків), зборів виборців - суб'єктів виборчого процесу, від
іноземних держав і міжнародних організацій (додатки 2, 3, 4)
(Відсутні в БД).
3. Територіальним та дільничним виборчим комісіям по виборах
Президента України у взаємовідносинах з офіційними спостерігачами
керуватися Законом України "Про вибори Президента України" та цим
Положенням.

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Додаток 1
до постанови Центральної
виборчої комісії
від 28 травня 1999 року N 59

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації та статус офіційних
спостерігачів на виборах Президента України
Відповідно до статті 38 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) у виборчій кампанії по виборах Президента
України можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у
Президенти України, від політичних партій (виборчих блоків),
зборів виборців - суб'єктів виборчого процесу, від іноземних
держав і міжнародних організацій.
Розділ I
Офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти
України, від політичних партій та їх виборчих блоків,
зборів виборців - суб'єктів виборчого процесу
Глава 1
Порядок реєстрації офіційних спостерігачів
1. Офіційними спостерігачами від суб'єктів виборчого процесу
можуть бути лише громадяни України, які мають право голосу.
2. Офіційні спостерігачі реєструються:
Центральною виборчою комісією за поданням кандидатів у
Президенти України, керівних органів партій (блоків), ініціативних
груп зборів виборців;
територіальною виборчою комісією за поданням кандидатів у
Президенти України, довірених осіб кандидатів у Президенти України
у територіальних виборчих округах, керівних органів
республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської
та Севастопольської міських організацій партій, ініціативних груп
зборів виборців.
У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються
їх прізвища, імена, по батькові, домашня адреса, номери службових
та домашніх телефонів.
Останній строк надходження подання до відповідної виборчої
комісії - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Голова
відповідної виборчої комісії, а за його відсутності - заступник
голови комісії у триденний строк приймає рішення щодо реєстрації
офіційних спостерігачів та видає їм посвідчення встановленого
Центральною виборчою комісією зразка. ( Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центрвиборчкому N 341 ( v0341359-99 ) від 12.10.99 )
3. Суб'єкт виборчого процесу має право у будь-який час
відкликати офіційного спостерігача, звернувшись із заявою до
відповідної виборчої комісії про припинення його повноважень.
Реєстрація офіційного спостерігача замість офіційного
спостерігача, який вибув, здійснюється за поданням суб'єкта
виборчого процесу не пізніш як за два дні до дня виборів.
Глава 2
Повноваження офіційних спостерігачів та гарантії їх
діяльності
4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх
реєстрації у відповідній виборчій комісії та видачі їм посвідчень
і закінчуються після встановлення Центральною виборчою комісією
результатів виборів Президента України.
5. Офіційні спостерігачі, які зареєстровані Центральною
виборчою комісією, відповідно до повноважень, наданих цим
Положенням, спостерігають за виборчим процесом, що здійснюється
безпосередньо Центральною виборчою комісією.
Офіційні спостерігачі, які зареєстровані територіальними
виборчими комісіями, відповідно до повноважень, наданих цим
Положенням, здійснюють спостереження у відповідних виборчих
округах як безпосередньо у територіальних виборчих комісіях, так і
на виборчих дільницях та у дільничних виборчих комісіях.
6. Офіційні спостерігачі мають право:
бути присутніми на засіданнях виборчої комісії в кількості не
більше двох осіб від кожного з суб'єктів виборчого процесу, з
додержанням вимог Закону України "Про вибори Президента України";
брати участь у засіданнях виборчих комісій відповідно під час
реєстрації кандидатів у Президенти України, голосування,
підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів
голосування у територіальному виборчому окрузі і підбиття
загальних підсумків виборів Президента України з додержанням вимог
частини першої статті 18 Закону України "Про вибори Президента
України";
бути присутніми на зустрічах кандидатів у Президенти України
з виборцями;
знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком
голосування при перевірці виборчих скриньок, пломбуванні або
опечатуванні їх, під час голосування;
бути присутніми при перерахуванні бюлетенів, що видаються
членам дільничної виборчої комісії для організації голосування
виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути у приміщення
для голосування, та при проведенні такого голосування;
за рішенням відповідної виборчої комісії робити кінозйомки,
аудіо- та відеозаписи, фотографувати;
звертатися до відповідної виборчої комісії у разі виявлення
порушень Закону України "Про вибори Президента України" із заявою
про усунення порушень;
складати акти, що підписуються особами, які виявили
порушення, і виборцями - свідками порушення, та подавати їх до
відповідної виборчої комісії з дотриманням строків, установлених
частиною шостою статті 19 Закону України "Про вибори Президента
України";
підписувати перший примірник протоколу дільничної виборчої
комісії про підсумки голосування;
отримувати копію протоколу відповідної виборчої комісії про
підсумки голосування на виборчій дільниці, копію протоколу про
підсумки голосування по територіальному виборчому округу відразу
після його підписання. ( Абзац пункту 6 глави 2 розділу I в
редакції Постанови Центрвиборчкому N 426 ( v0426359-99 ) від
05.11.99 )
7. Офіційні спостерігачі не мають права:
втручатися в роботу виборчих комісій, чинити дії, що
порушують хід виборчого процесу та заважають членам виборчої
комісії здійснювати свої повноваження;
у день, що безпосередньо передує дню виборів, та в день
голосування впливати на виборця, робити заяви на підтримку чи
проти будь-якого кандидата у Президенти України, вести
передвиборну агітацію;
заповнювати замість виборця, на його прохання, виборчий
бюлетень;
бути присутніми при заповненні виборцем виборчого бюлетеня
під час голосування;
використовувати для забезпечення своєї діяльності службове
становище, кошти державного бюджету.
8. Виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам у
здійсненні ними своїх повноважень.
Офіційні спостерігачі на виборчих дільницях спостерігають за
ходом голосування та підрахунком голосів в умовах, що забезпечують
достатній огляд процесу голосування та підрахунку голосів.
9. У разі порушення офіційним спостерігачем Закону України
"Про вибори Президента України", інших законів України, цього
Положення відповідна виборча комісія може прийняти мотивоване
рішення про позбавлення його права бути присутнім на засіданні
виборчої комісії або на виборчій дільниці.
10. Офіційний спостерігач може в будь-який час за власною
ініціативою скласти свої повноваження, звернувшись із заявою до
суб'єкта виборчого процесу, який його висунув, або до виборчої
комісії, яка його зареєструвала, повернувши видане йому
посвідчення.
Розділ II
Офіційні спостерігачі від іноземних держав і
міжнародних організацій
Глава 1
Порядок реєстрації офіційних спостерігачів
1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних
організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції
щодо їх акредитації подаються до Центральної виборчої комісії
безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України.
2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів приймає
Голова Центральної виборчої комісії, а за його відсутності -
заступник Голови Комісії.
3. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам
посвідчення встановленого Центральною виборчою комісією зразка.
Глава 2
Повноваження офіційних спостерігачів та гарантії їх
діяльності
4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня
реєстрації і закінчуються після встановлення Центральною виборчою
комісією результатів виборів Президента України.
5. Офіційні спостерігачі здійснюють надані їм повноваження на
території загальнодержавного одномандатного виборчого округу.
6. Офіційні спостерігачі мають право:
бути присутніми на засіданнях виборчих комісій з додержанням
вимог Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 );
бути присутніми на зустрічах кандидатів у Президенти України
з виборцями, передвиборних зборах, мітингах;
знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
перебувати у приміщеннях виборчих дільниць перед початком
голосування при перевірці виборчих скриньок, пломбуванні або
опечатуванні їх, під час голосування;
за рішенням відповідної виборчої комісії робити кінозйомки,
аудіо- та відеозаписи, фотографувати;
проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства
України;
утворювати за погодженням з Центральною виборчою комісією
тимчасові групи з числа офіційних спостерігачів для координації їх
діяльності у межах повноважень, передбачених Законом України "Про
вибори Президента України" та цим Положенням.
7. Офіційні спостерігачі здійснюють спостереження самостійно.
Міністерство закордонних справ України, місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, виборчі комісії
сприяють офіційним спостерігачам у здійсненні їх повноважень.
8. Відповідно до частини першої статті 39 Закону України "Про
вибори Президента України" втручання офіційних спостерігачів у
роботу виборчих комісій не допускається.
9. Центральна виборча комісія може достроково припинити
повноваження офіційного спостерігача у разі порушення ним
законодавства України, загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права.
10. Матеріально-фінансове забезпечення діяльності офіційних
спостерігачів здійснюється за рахунок коштів тих держав і
міжнародних організацій, які направили їх в Україну, або за власні
кошти цих спостерігачів.

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧвгору