Документ v0069359-12, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2012

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2012 року № 69

Про Порядок проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Відповідно до частини першої статті 27, підпункту 1 пункту 4 розділу ХV Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 4 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити Порядок проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року (додається).

2. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії

В.ШАПОВАЛ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 19 квітня 2012 року № 69

ПОРЯДОК
проведення Центральною виборчою комісією жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

Цей Порядок розроблено на виконання вимог підпункту 1 пункту 4 розділу ХV Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) та визначає механізм проведення жеребкування щодо включення кандидатур від політичних партій - суб’єктів виборчого процесу (далі - кандидатури) до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України (далі - окружна виборча комісія) на чергових виборах народних депутатів України  28 жовтня 2012 року.

1. Окружна виборча комісія на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят два дні до дня голосування.

2. Окружна виборча комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.

3. Суб’єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року (далі - суб’єкт подання) є:

1) депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні;

2) політичні партії - суб’єкти виборчого процесу.

4. За наявності відповідного подання та за умови його відповідності вимогам Закону до складу окружної виборчої комісії включаються:

по одній кандидатурі від суб’єктів подання, зазначених у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, - обов’язково;

не більше ніж по одному представнику від суб’єктів подання, зазначених у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, - шляхом жеребкування.

5. Кількість місць, на які включаються кандидатури від партій - суб’єктів виборчого процесу шляхом жеребкування (далі - вакантні місця), встановлюється як знаходження різниці між максимально можливою кількістю членів окружної виборчої комісії, передбаченою частиною першою статті 27 Закону, та кількістю кандидатур, визначеною для обов’язкового включення до складу окружної виборчої комісії.

6. Жеребкування проводиться у разі, якщо кількість внесених кандидатур, які відповідають вимогам Закону і можуть включатися до складу відповідної окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, є більшою, ніж кількість вакантних місць у складі окружної виборчої комісії, щодо заповнення яких проводиться жеребкування.

7. Жеребкування не проводиться у разі, якщо кількість внесених кандидатур, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, дорівнює або є меншою, ніж кількість вакантних місць у складі відповідної окружної виборчої комісії.

8. Жеребкування проводиться на засіданні Центральної виборчої комісії не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій.

9. Для проведення жеребкування складається список кандидатур (окремо для кожної окружної виборчої комісії),  які відповідають вимогам Закону та можуть бути включені до складу окружної виборчої комісії. До такого списку включаються кандидатури із зазначенням їх прізвищ, власних імен (усіх власних імен), по батькові (за наявності), повної назви політичної партії, яка внесла цю кандидатуру.

10. Жеребкування проводиться за допомогою прозорого барабана з використанням однакових за розміром та кольором карток (далі - жеребки), з нанесенням на кожному з жеребків назви тієї партії, яка подала кандидатури до складу окружних виборчих комісій, та однакових за розміром та кольором конвертів, у які вкладаються такі жеребки.

11. Необхідна кількість жеребків повинна дорівнювати кількості партій, які подали кандидатури для включення до складу окружних виборчих комісій.

12. Конверти із жеребками поміщаються у барабан та перемішуються. За дорученням головуючого на засіданні Центральної виборчої комісії працівник Секретаріату Комісії дістає із барабана конверт з жеребком, відкриває його, демонструючи та оголошуючи нанесену на ньому назву партії.

13. Жеребкування проводиться до встановлення черговості всіх партій, що подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій, за якою визначається їх участь у формуванні таких комісій.

14. Після діставання із барабана останнього конверта з жеребком та його розкриття назви всіх партій оголошуються та заносяться до відповідної відомості у порядку визначеної жеребкуванням черговості.

15. Згідно із встановленою черговістю партій визначається черговість включення кандидатур до складу відповідних окружних виборчих комісій.

Для цього почергово щодо кожної партії у списках кандидатур до складу окружних виборчих комісій встановлюється наявність відповідної кандидатури.

Наявні у зазначених списках кандидатури вважаються включеними до складу відповідних окружних виборчих комісій за результатами жеребкування.

Після включення всіх кандидатур до складу окружних виборчих комісій від партії, яка є першою за встановленою жеребкуванням черговістю партій, визначаються кандидатури до складу таких комісій наступної за черговістю партії.

16. Процедура визначення кандидатур для включення до складу окружної виборчої комісії завершується після досягнення максимально можливої кількості членів окружної виборчої комісії.

17. Визначені за результатами жеребкування кандидатури підлягають включенню до відповідної комісії під час утворення її складу.

18. Результати жеребкування заносяться до протоколу засідання Центральної виборчої комісії.

Секретар Центральної виборчої комісії

Т.ЛУКАШвгору