Документ v0161500-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.11.2017, підстава - v0118500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.03.2015  № 161

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 118 від 21.11.2017}

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 372 від 18.08.2016}

Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 7, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 23 лютого 2015 року № 124 "Про особливості здійснення деяких валютних операцій" (зі змінами) такі зміни:

1) у пункті 1:

у підпункті 2:

доповнити підпункт після абзацу другого двома новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"Пакет документів, що подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, має також містити довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості з податків, зборів, платежів та в передбачених постановою Правління Національного банку України від 30 грудня 2003 року № 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 159/8758 (зі змінами), випадках - відповідний акт цінової експертизи (погодження).

Не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому слова "визначеним підпунктом" замінити словами "визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту";

в абзаці другому підпункту 3 слова "Fitch IBCA" замінити словами "Fitch Ratings";

2) після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Вимоги підпункту 3 пункту 1 цієї постанови не поширюються на імпортні операції резидентів з купівлі життєво необхідних товарів, визначених статтею 5 Закону України "Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року". Уповноважені банки здійснюють авансові платежі (попередню оплату) за такими імпортними операціями з дотриманням вимог підпункту 2 пункту 1 цієї постанови".

У зв'язку з цим пункти 4 - 7 уважати відповідно пунктами 5 - 8.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 372 від 18.08.2016}

3. Департаменту відкритих ринків (Чурій О.Є.) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

4. Постанова набирає чинності з 04 березня 2015 року.

5. Підпункт 2 пункту 1 цієї постанови діє до 03 квітня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова

В.О. Гонтаревавгору