Документ v019u710-10, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2010

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного провадження
у справі за конституційним поданням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Указу
Президента України "Про присвоєння С. Бандері
звання Герой України"

м. Київ Справа N 2-17/2010
6 квітня 2010 року
N 19-у/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бауліна Юрія Васильовича, Вдовіченка Сергія Леонідовича, Головіна Анатолія Сергійовича, Домбровського Івана Петровича, Кампа Володимира Михайловича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Нікітіна Юрія Івановича, Овчаренка В'ячеслава Андрійовича, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича - доповідача,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Верховної Ради
Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) (конституційності) Указу Президента України "Про
присвоєння С. Бандері звання Герой України" від 20 січня 2010 року
N 46 ( 46/2010 ) (Офіційний вісник Президента України, 2010 р.,
N 5, ст. 121).
Заслухавши суддю-доповідача Шишкіна В.І. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Верховна Рада
Автономної Республіки Крим - звернувся до Конституційного Суду
України з клопотанням визнати таким, що не відповідає Конституції
України ( 254к/96-ВР ) (є неконституційним), Указ Президента
України "Про присвоєння С. Бандері звання Герой України" від
20 січня 2010 року N 46 ( 46/2010 ) (далі - Указ).
На думку автора клопотання, Указ ( 46/2010 ) не відповідає
статті 8, частині другій статті 19, статті 102 Конституції України
( 254к/96-ВР ). Мотивуючи неконституційність Указу ( 46/2010 ),
суб'єкт права на конституційне подання посилається на статтю 6
Закону України "Про державні нагороди України" від 16 березня
2000 року N 1549-III ( 1549-14 ) (далі - Закон), пункт 1 розділу I
Статуту звання Герой України, затвердженого Указом Президента
України "Про звання Герой України" від 2 грудня 2002 року N 1114
( 1114/2002 ) (далі - Статут), відповідно до яких звання Герой
України присвоюється лише громадянам України за здійснення
визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.
Таким чином, Президент України не додержав вимог вказаних
законодавчих актів, чим порушив зазначені норми Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
2. Друга колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 23 березня 2010 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у цій справі.
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі, Конституційний Суд України виходить з
такого.
Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) конституційне подання повинно містити правове
обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта
або його окремих положень (пункт 4 частини другої статті 39)
( 422/96-ВР ); предметом розгляду в Конституційному Суді України
може бути конституційне подання, в якому викладено аргументи про
неконституційність оспорюваного акта (частина перша статті 71)
( 422/96-ВР ). Однак, суб'єкт права на конституційне подання не
додержав цих вимог.
Твердження автора клопотання про неконституційність Указу
( 46/2010 ) ґрунтується на його невідповідності положенням
статті 6 Закону ( 1549-14 ) та пункту 1 розділу I Статуту
( 1114/2002 ). Правової аргументації невідповідності положень
Указу ( 46/2010 ) безпосередньо нормам Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада Автономної Республіки Крим не навела,
що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження
у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом ( 1549-14 ).
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153,
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 50 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Указу Президента України "Про присвоєння
С. Бандері звання Герой України" від 20 січня 2010 року N 46
( 46/2010 ) на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про
Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність
конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України
( 254к/96-ВР ), цим Законом.
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору