Документ v0303500-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.04.2016  № 303

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 31 від 05.02.2019}

Відповідно до статей 15 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269 "Про внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металів" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

7. В абзаці другому пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (зі змінами) слова та цифри "у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129, зі змінами" замінити словами та цифрами "у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269".

8. В абзаці двадцятому пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) слова та цифри "(у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129) (зі змінами)" замінити словами та цифрами "(у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269)".

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

10. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

11. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, але не раніше 04 травня 2016 року.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О.Є.

Голова

В.О. Гонтаревавгору