Документ v0449500-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.07.2014. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.07.2014  № 449

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 30 травня 2014 року № 328

Керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 33, 55 та розділами IV, V, VIII Закону України "Про Національний банк України", статтями 66, 67 та главою 11 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статтями 4, 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 30 травня 2014 року № 328 "Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій" такі зміни:

1) підпункти 2, 4, 5 виключити;

2) підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта. Вимоги цього підпункту не поширюються на видачу готівкових коштів:

на виплату заробітної плати, витрат на відрядження (в межах норм, установлених законодавством), пенсій, стипендій, інших соціальних та прирівняних до них виплат (крім матеріальної допомоги);

на виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови

О.В. Писаруквгору