Документ v0892359-12, поточна редакція — Редакція від 24.10.2012, підстава - v1850359-12

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2012 року № 892

Про Порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 1183 від 01.10.2012
№ 1850 від 24.10.2012}

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року", керуючись статтями 11 - 13, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року (додається).

2. Цю постанову надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року для доведення до відома відповідних дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць після їх утворення та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії


Ж.УСЕНКО-ЧОРНА
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 13 вересня 2012 року № 892

ПОРЯДОК
здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок відповідно до Закону України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" (далі - Закон) регламентує питання здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року (далі - вибори депутатів).

1.2. Організація відеоспостереження в приміщеннях для голосування звичайних виборчих дільниць (далі - виборчі дільниці) здійснюється шляхом встановлення системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення (далі - система відеоспостереження), до складу якої входить програмно-апаратний комплекс (далі - ПАК), а також обладнання для утворення каналів зв'язку, що є власністю операторів зв'язку.

ПАК є сукупністю технічних пристроїв та програмних засобів (далі - засоби відеоспостереження), призначених для відеоспостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів виборців у приміщенні для голосування на виборчій дільниці, запису, збереження відеозображення, обробки та передачі відеозображення для трансляції на веб-сайт у мережі Інтернет (http://vybory2012.gov.ua).

З метою забезпечення функціонування системи відеоспостереження доступ на виборчу дільницю в день голосування має відповідний технічний персонал постачальника (виконавця) товарів, робіт і послуг, необхідних для створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження (далі – технічні фахівці).

{Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 1850 від 24.10.2012}

{Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 1183 від 01.10.2012}

1.3. Система відеоспостереження застосовується з урахуванням вимог пункту 4 частини другої статті 11 Закону України "Про вибори народних депутатів України", Законів України "Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року", "Про доступ до публічної інформації" та "Про інформацію".

1.4. Система відеоспостереження застосовується в приміщеннях для голосування на всіх звичайних виборчих дільницях.

Вимога щодо встановлення системи відеоспостереження не поширюється на приміщення окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, спеціальних виборчих дільниць, а також Центральної виборчої комісії.

1.5. При вході до приміщення для голосування на виборчій дільниці, а також усередині цього приміщення на видному місці розміщуються аркуші формату A4 з написом "У приміщенні ведеться відеоспостереження. У КАБІНІ ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕ ВЕДЕТЬСЯ".

{Пункт 1.5 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 1850 від 24.10.2012}

1.6. Трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження з приміщення для голосування на виборчій дільниці під час голосування на виборах депутатів, здійснюється на веб-сайті в мережі Інтернет, перехід на який може відбуватися також за допомогою гіперпосилання, розміщеного на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Трансляція відеозображення з приміщень для голосування на виборчих дільницях на веб-сайті в мережі Інтернет у безперервному режимі в день голосування на виборах депутатів розпочинається не пізніше початку підготовчого засідання виборчої комісії і триває до закінчення голосування на виборчій дільниці, але не раніше, як до 20 години.

1.7. Функціонування системи відеоспостереження у режимі відеозапису та збереження відеозображення під час підрахунку голосів здійснюється після закінчення голосування на виборчій дільниці і не може бути припинено раніше підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "Уточнений".

1.8. Матеріали відеоспостереження зберігаються протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів.

2. Вимоги до встановлення та використання на виборчій дільниці засобів відеоспостереження

2.1. ПАК складається з ноутбука, двох веб-камер, двох активних USB-подовжувачів, двох пасивних USB-подовжувачів, мережного подовжувача на 5 розеток, а також спеціальної металевої шафи та тросу безпеки (антивандальний захисний пристрій, що унеможливлює несанкціоноване вилучення ноутбука зі спеціальної металевої шафи), які замикаються ключами, спеціалізованого програмного забезпечення, інструкції користувача системи відеоспостереження. Крім веб-камер, усі технічні пристрої ПАК встановлюються в спеціальну металеву шафу, яка замикається ключем. У шафі також установлюється телекомунікаційне обладнання, за допомогою якого організовується канал зв'язку.

2.2. На кожній виборчій дільниці технічними фахівцями встановлюється ПАК, здійснюються його налаштування та перевірка працездатності відповідно до інструкції користувача системи відеоспостереження.

Приймання ПАК, послуг з його встановлення, налагодження та розбирання здійснюються уповноваженими особами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - уповноважена особа) відповідно до укладеного між ними та Центральною виборчою комісією договору про відповідальне зберігання ПАК системи відеоспостереження.

Місце розташування ПАК у приміщенні для голосування на виборчій дільниці визначає уповноважена особа з урахуванням рекомендацій технічних фахівців, які встановлюють ПАК, вимог цього Порядку та розміщення джерела живлення (наявного чи запланованого) не далі ніж за 3 метри від нього.

ПАК встановлюється у спеціальну металеву шафу, яка після закінчення робіт зачиняється ключем. До дня проведення тестування системи відеоспостереження ключі від шафи та тросу безпеки зберігаються в уповноваженої особи.

2.3. Об'єктами відеоспостереження є:

- місця видачі виборцям виборчих бюлетенів і роботи зі списками виборців (веб-камера № 1);

- стаціонарні скриньки для голосування (веб-камера № 2).

У зоні видимості хоча б однієї із веб-камер розміщується табличка формату А4 з номерами відповідної звичайної виборчої дільниці та одномандатного виборчого округу, але вона не повинна створювати перешкод для функціонування системи відеоспостереження.

Засоби відеоспостереження встановлюються таким чином, щоб уникнути можливості здійснення контролю за волевиявленням виборця.

Забороняється вести відеоспостереження за місцями, призначеними для заповнення бюлетенів.

2.4. Після встановлення та налагодження ПАК у приміщенні для голосування на виборчій дільниці технічні фахівці та уповноважена особа складають технічний акт, в якому вказуються комплектність та працездатність ПАК.

Після цього забороняється переміщувати ПАК, змінювати фокусну відстань веб-камер, виконувати дії, що порушують постійне функціонування системи відеоспостереження, втручатися в процес запису, передачі або збереження записаної інформації.

Забороняється відключати живлення від ПАК до моменту його розбирання. Забезпечення збереження ПАК після його встановлення і налагодження покладається на органи внутрішніх справ України та уповноважених осіб, а також на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

2.5. Не пізніше ніж за десять календарних днів до дня голосування проводиться тестування системи відеоспостереження. Уповноважена особа зобов'язана бути присутньою в приміщенні виборчої дільниці від початку і до кінця проведення тестування. Перед початком проведення тестування уповноважена особа передає ключі від шафи, в якій розміщено ПАК, та тросу безпеки за актом приймання-передачі (додаток 1 до цього Порядку) голові (за його відсутності - заступнику голови) виборчої комісії. При здійсненні передачі перевіряється комплектність ПАК.

2.6. Забороняється вимикати систему відеоспостереження з моменту проведення її тестування.

2.7. З моменту передачі ключів уповноваженою особою виборчій комісії і до вимкнення ПАК (не раніше підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "Уточнений", та повернення ключів і ПАК уповноваженій особі за актом приймання-передачі (додаток 2 до цього Порядку) відповідальність за збереження цілісності ПАК покладається на голову (за його відсутності - заступника голови) виборчої комісії та органи внутрішніх справ України, а також на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

2.8. Після завершення роботи системи відеоспостереження в приміщенні для голосування на виборчій дільниці ПАК розбирається технічними фахівцями в присутності уповноваженої особи, про що складається технічний акт.

3. Дії членів дільничної виборчої комісії щодо забезпечення функціонування системи відеоспостереження

3.1. Організація діяльності виборчої комісії, пов'язаної з використанням системи відеоспостереження на виборах депутатів:

1) кожна виборча комісія своїм рішенням визначає двох членів виборчої комісії, які забезпечують контроль за роботою технічних пристроїв та програмних засобів системи відеоспостереження (далі - члени ДВК - оператори ПАК);

2) усі дії членів ДВК - операторів ПАК до дня голосування, в день голосування на виборах депутатів та після його закінчення голосування здійснюються відповідно до цього Порядку та вимог інструкції користувача системи відеоспостереження;

3) до завершення роботи системи відеоспостереження інформація про усі випадки відкриття спеціальної шафи (із зазначенням причини відкриття) і неполадки в роботі заноситься до журналу доступу до пристроїв ПАК (далі - журнал), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Журнал зберігається у сейфі в приміщенні виборчої дільниці.

Після складення та підписання виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "Уточнений", перед від'їздом голови (за його відсутності - заступника голови) виборчої комісії до окружної виборчої комісії з першим та другим примірниками відповідного протоколу журнал зберігається в шафі, в якій розміщено ПАК.

Члени ДВК - оператори ПАК мають право знайомитися зі змістом журналу. У разі відкриття шафи голова (за його відсутності - заступник голови) виборчої комісії оголошує присутнім про відкриття шафи і дії членів виборчої комісії, у тому числі у зв'язку з вказівками технічних фахівців;

4) ключ від спеціальної шафи, в якій розміщено ПАК, постійно зберігається у голови (за його відсутності - заступника голови) виборчої комісії. У разі необхідності відкриття/закриття спеціальної шафи, в якій розміщено ПАК:

- за вказівкою голови (за його відсутності - заступника голови) виборчої комісії члени ДВК - оператори ПАК відкривають спеціальну шафу, в якій розміщено ПАК, про що роблять відповідний запис у журналі;

- ключ від шафи члени ДВК - оператори ПАК отримують від голови (за його відсутності - заступника голови) виборчої комісії;

- після завершення необхідних робіт члени ДВК - оператори ПАК зачиняють і опечатують шафу, в якій розміщено ПАК, про що роблять відповідний запис у журналі, та передають ключ від шафи голові (за його відсутності - заступнику голови) виборчої комісії.

3.2. Організація діяльності виборчої комісії, пов'язаної з використанням ПАК під час проведення тестування системи відеоспостереження:

1) не пізніше ніж за десять днів до дня голосування члени виборчої комісії беруть участь у тестовому запуску системи відеоспостереження;

2) у приміщенні виборчої дільниці під час тестового запуску системи відеоспостереження мають право бути присутніми члени виборчої комісії, кандидати у народні депутати України, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі від політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, громадських організацій, офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій (у порядку визначеному статтею 34 Закону України "Про вибори народних депутатів України"), а також технічні фахівці та уповноважені особи;

3) після проведення тестування системи відеоспостереження спеціальна шафа зачиняється, а ключ передається голові (за його відсутності - заступнику голови) виборчої комісії.

3.3. Організація діяльності виборчої комісії, пов'язаної з використанням ПАК у день голосування (до закінчення голосування):

1) голова (за його відсутності - заступник голови) виборчої комісії перед початком її підготовчого засідання дає вказівку членам ДВК - операторам ПАК провести перевірку стану ПАК відповідно до інструкції користувача системи відеоспостереження, а у разі необхідності - включити його та запустити режим запису;

2) перед початком підготовчого засідання голова (за його відсутності - заступник голови) виборчої комісії повідомляє присутніх, що в приміщенні виборчої дільниці ведеться відеоспостереження.

3.4. Дії виборчої комісії, пов'язані з використанням ПАК після закінчення голосування:

1) у приміщенні для голосування на виборчій дільниці після його закінчення (але не раніше 20 години) члени виборчої комісії переставляють столи, за якими здійснюються підрахунок і погашення невикористаних виборчих бюлетенів та безпосередній підрахунок голосів виборців, таким чином, щоб вони знаходилися у зоні видимості веб-камери № 1 та займали значну частину зображення.

При цьому стаціонарні скриньки для голосування повинні залишатися в зоні видимості не менш як однієї веб-камери. Члени ДВК - оператори ПАК на моніторі системи відеоспостереження контролюють правильність такої перестановки;

2) після проведення підсумкового засідання виборчої комісії і підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці голова (за його відсутності - заступник голови) виборчої комісії демонструє у бік веб-камери № 1 кожну сторінку першого примірника протоколу виборчої комісії, при цьому максимально близько підходить до неї (але не ближче ніж за 50 см);

3) після завершення процедури видачі копій протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці голова (за його відсутності - заступник голови) виборчої комісії від'їжджає до окружної виборчої комісії з першим та другим його примірниками.

Членам ДВК - операторам ПАК забороняється вимикати систему відеоспостереження чи виконувати будь-які дії, які призведуть до припинення функціонування системи відеоспостереження;

4) при прийнятті рішення про складення протоколу виборчої комісії з поміткою "Уточнений" члени виборчої комісії виконують встановлені законодавством процедури, пов'язані зі складенням вказаного протоколу. Після їх завершення голова (за його відсутності - заступник голови) виборчої комісії і члени ДВК - оператори ПАК здійснюють дії, відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 3.4 цього Порядку;

5) після того, як окружна виборча комісія прийме протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з поміткою "Уточнений", голова (за його відсутності - заступник голови) виборчої комісії повертається до дільничної виборчої комісії та невідкладно передає ключі та ПАК уповноваженій особі.

Усі дії безпосередньо з ПАК члени ДВК - оператори ПАК здійснюють відповідно до інструкції користувача системи відеоспостереження.

3.5. У разі відсутності або відключення напруги в електричній мережі в день голосування та під час підрахунку голосів виборців складається відповідний акт, який підписують усі присутні члени виборчої комісії, але не менше ніж дві третини від її складу.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 1
до Порядку здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

АКТ
приймання-передачі

Цей акт складено про те, що уповноважена особа Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій передала, а дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України звичайної виборчої дільниці № ___ отримала:

№ з/п

Найменування

Кількість, шт.

1

Ключ від шафи, в якій розміщено ПАК

1

2

Ключ від тросу безпеки

1

3

Ноутбук

1

4

Веб-камера

2

5

Активний USB-подовжувач

2

6

Пасивний USB-подовжувач

2

7

Мережевий подовжувач на 5 розеток

1

8

Спеціальна металева шафа

1

9

Трос безпеки

1

10

Інструкція користувача системи відеоспостереження

1

Акт складено у двох примірниках, перший з яких передається уповноваженій особі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а другий - залишається в дільничній виборчій комісії.

Від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Передав
Уповноважена особа Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
_____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"_____"_____________ 2012 року
Від дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України звичайної виборчої дільниці № ___

Отримав

Голова (заступник голови) дільничної виборчої комісії
_____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"_____"_____________ 2012 рокуДодаток 2
до Порядку здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

АКТ
приймання-передачі

Цей акт складено про те, що дільнична виборча комісія з виборів народних депутатів України звичайної виборчої дільниці № ___ передала, а уповноважена особа Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій отримала:

№ з/п

Найменування

Кількість, шт.

1

Ключ від шафи, в якій розміщено ПАК

1

2

Ключ від тросу безпеки

1

3

Ноутбук

1

4

Веб-камера

2

5

Активний USB-подовжувач

2

6

Пасивний USB-подовжувач

2

7

Мережевий подовжувач на 5 розеток

1

8

Спеціальна металева шафа

1

9

Трос безпеки

1

10

Інструкція користувача системи відеоспостереження

1

Акт складено у двох примірниках, перший з яких передається уповноваженій особі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а другий - залишається в дільничній виборчій комісії.

Від дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України звичайної виборчої дільниці № ___

Передав

Голова (заступник голови) дільничної виборчої комісії
_____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"_____"_____________ 2012 року
Від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Отримав
Уповноважена особа Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
_____________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"_____"_____________ 2012 рокуДодаток 3
до Порядку здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року

ЖУРНАЛ ДОСТУПУ
до програмно-апаратного комплексу (ПАК), розміщеного у спеціальній шафі в приміщенні дільничної виборчої комісії звичайної виборчій дільниці № _____ одномандатного виборчого округу № _____

№ з/п

Дата здійснення доступу

Час (години, хвилини)

Причина відкриття шафи

Результат перевірки працездатності ПАК (вимкнений, увімкнений)

Ініціатор відкриття шафи, в якій розміщено ПАК

Члени ДВК - оператори ПАК

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада у дільничній виборчій комісії

Підпис

Прізвище, ім'я, по батькові

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1


Шафа відкритаШафа закрита
2


Шафа відкритаШафа закрита
3


Шафа відкритаШафа закрита
4


Шафа відкритаШафа закритавгору