Документ v1537323-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2017, підстава - v1277323-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2011  № 1537/5

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1277/5 від 14.04.2017}

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, начальникам територіальних органів юстиції, директорам науково-дослідних інститутів судових експертиз та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності забезпечити контроль за дотриманням вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 8 червня 2011 року № 1536/5.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) довести цей наказ до відома першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, начальників територіальних органів юстиції, директорів науково-дослідних інститутів судових експертиз та Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

5. Управлінню систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Пушенко О.Г.) розмістити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України, на веб-сайті Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А.Ю. Сєдова.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.06.2011 № 1537/5

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України

1. Методичні посібники та рекомендації для експертів з криміналістичних видів експертиз.

2. Звіт за формою № 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".

3. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Міністерства або здійсненням контрольних, наглядових функцій Міністерством та органами державної влади, діяльність яких спрямовується та координуються через Міністра юстиції, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

4. Номенклатура посад працівників Міністерства юстиції України, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5. Нормативно-розпорядчі, облікові документи та листування, з питань оформлення допуску працівників Міністерства юстиції до державної таємниці.

6. Листи, довідки, висновки та інші документи (в тому числі внутрівідомчі), підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальній цілісності або громадському порядку, здоров'ю населення, репутації та правам інших осіб, призвести до розголошення конфіденційної інформації, сприяти заворушенням або вчиненню злочинів тощо.

7. Відомості за окремими показниками про заходи з режимно-секретної роботи в Міністерстві юстиції України, інших органах системи юстиції, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

8. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної роботи без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, а також відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам оборони держави, охорони громадського порядку, національній безпеці.

9. Висновки та накази Міністерства юстиції щодо державної реєстрації нормативно-правових актів, повернення нормативно-правових актів без державної реєстрації для доопрацювання, відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів, визнання актів такими, що не підлягають державній реєстрації, скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів та анулювання скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які мають гриф обмеження доступу "Для службового користування" або гриф секретності, крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

10. Документи Міністерства юстиції України, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

11. Інформація, що стосується визначення позиції України щодо доцільності укладення міжнародних договорів про правові відносини і правову допомогу у цивільних і кримінальних справах.

12. Відомості щодо виконання міжнародних договорів України з питань цивільного та кримінального судочинства, які зачіпають найбільш суттєві політичні або економічні інтереси держави, її суверенітет, національну безпеку та громадський порядок.

{Текст взято з сайту http://www.minjust.gov.ua/}вгору