Документ v155_760-10, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2010

                                                          
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.10.2010 N П-155/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:
головуючого, судді - Головчук С.В. (суддя-доповідач), суддів:
Рецебуринського Ю.Й., Розваляєвої Т.С., Сороки М.О., Черпака Ю.К.,
розглянувши в порядку письмового провадження справу за позовом
Кремінської районної ради Луганської області до Президента
України, треті особи - Державний комітет лісового господарства
України, Український ордена "Знак Пошани" Науково-дослідний
інститут лісового господарства та агролісомеліорації
ім. Г.М.Висоцького Державного комітету лісового господарства
України та Національної академії наук України, Кремінська міська
рада Луганської області, про визнання протиправним та скасування
Указу Президента України від 11 грудня 2009 року N 1040/2009
( 1040/2009 ) "Про створення національного природного парку
"Сіверсько-Донецький", В С Т А Н О В И В:
22 липня 2010 року Кремінська районна рада Луганської області
звернулася до суду з позовом про визнання протиправним та
скасування Указу Президента України від 11 грудня 2009 року
N 1040/2009 ( 1040/2009 ) "Про створення національного природного
парку "Сіверсько-Донецький". В обґрунтування позовних вимог
позивач вказував, що у пункті першому оскаржуваного Указу
Президента України ( 1040/2009 ) зазначено, що створення
національного природного парку "Сіверсько-Донецький" погоджено в
установленому порядку, а саме: про включення 7007 гектарів земель
державної власності, у тому числі 3020 гектарів земель Державного
підприємства "Кремінське лісомисливське господарство", що
вилучаються та надаються національному природному парку в постійне
користування, і 3987 гектарів земель Державного підприємства
"Кремінське лісомисливське господарство", що включаються до складу
національного природного парку без вилучення у названого
підприємства. Проте, вказані обставини є такими, що не враховують
природні, економічні та соціальні наслідки створення національного
природного парку "Сіверсько-Донецький", а процедура, умови та
порядок видання зазначеного Указу ( 1040/2009 ) суперечать нормам
чинного законодавства України. Зокрема, порушено статті 51, 52, 53
Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ),
оскільки створення національного парку не погоджувалось та не
обговорювалося з депутатами Кремінської районної та міської рад, з
громадською радою при Кремінській районній державній
адміністрації, які в даний час виступають проти створення парку на
території Кремінського району, а без їх згоди приймати будь-яке
рішення Президент України не мав права.
Від Адміністрації Президента України надійшла заява про
визнання позову.
Сторони в судове засідання не з'явились, хоча і були належним
чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду в
зв'язку з чим справа відповідно до вимог частини шостої статті 128
КАС України ( 2747-15 ) розглядається в порядку письмового
провадження.
Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали справи,
колегія суддів вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних
підстав.
11 грудня 2009 року Президентом України прийнято Указ
N 1040/2009 ( 1040/2009 ) "Про створення національного природного
парку "Сіверсько-Донецький". В пункті 1 Указу ( 1040/2009 )
зазначено, що до території національного природного парку
"Сіверсько-Донецький" погоджено в установленому порядку включення
7007 гектарів земель державної власності, у тому числі 3020
гектарів земель Державного підприємства "Кремінське лісомисливське
господарство", що вилучаються в установленому порядку та надаються
національному природному парку в постійне користування, і 3987
гектарів земель Державного підприємства "Кремінське лісомисливське
господарство", що включаються до складу національного природного
парку без вилучення у названого підприємства.
Порядок створення й оголошення територій та об'єктів
природно-заповідного фонду визначається Законом України "Про
природно-заповідний фонд України" від 16 червня 1992 року
N 2456-XII ( 2456-12 ) (далі - Закон N 2456-XII).
Зокрема, статтею 51 Закону N 2456-XII ( 2456-12 )
встановлено, що підготовка і подання клопотань про створення чи
оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду можуть
здійснюватись органами центрального органу виконавчої влади в
галузі охорони навколишнього природного середовища, науковими
установами, природоохоронними громадськими об'єднаннями або іншими
заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та
громадянами. Клопотання подаються до державних органів,
уповноважених проводити їх попередній розгляд. Клопотання має
містити обґрунтування необхідності створення чи оголошення
території або об'єкту природно-заповідного фонду певної категорії,
характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої
цінності природних комплексів та об'єктів, що пропонуються для
заповідання, відомості про місцезнаходження, розміри, характер
використання, власників та користувачів природних ресурсів, а
також відповідний картографічний матеріал.
Відповідно до статті 52 зазначеного Закону ( 2456-12 ) у разі
схвалення клопотань центральним органом виконавчої влади в галузі
охорони навколишнього природного середовища та його органами на
місцях проводиться їх погодження з власниками та первинними
користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих
для заповідання.
Разом з тим, судом встановлено, що передбачені Законом
N 2456-XII ( 2456-12 ) процедура та порядок створення і оголошення
території або об'єкту природно-заповідного фонду відповідачем не
дотримані.
Так, рішенням Кремінської районної ради Луганської області
від 5 листопада 2009 року N 36/5 вирішено вважати створення
національного природного парку "Сіверсько-Донецький" у межах
території лісового фонду Державного підприємства "Кремінське
лісомисливське господарство" недоцільним (а.с. 13). Аналогічне
рішення прийняла Кремінська міська рада 27 січня 2009 року N 28/11
(а.с. 22).
Крім того, фахівці Українського науково-дослідного інституту
лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького та
Харківської державної лісовпорядної експедиції
ВО "Укрдержлісппроект" дійшли висновку, що створення національного
природного парку "Сіверсько-Донецький" недоцільне, оскільки:
1) суперечить чинному законодавству; 2) відсутнє чітке
обґрунтування необхідності створення НПП; 3) на території, що
планується під створення НПП, вже виділені об'єкти
природно-заповідного фонду (а.с. 12).
20 жовтня 2010 року від Адміністрації Президента України
надійшла заява, в якій відповідач просить прийняти визнання
адміністративного позову.
Відповідно до частини третьої статті 112 КАС України
( 2747-15 ) у разі повного визнання відповідачем адміністративного
позову і прийняття його судом приймається постанова суду про
задоволення адміністративного позову.
Враховуючи, що дії відповідача щодо визнання
адміністративного позову не суперечать закону та не порушують
чиї-небудь права, свободи або інтереси, колегія суддів дійшла
висновку про можливість прийняття визнання відповідачем
адміністративного позову.
Керуючись статтями 112, 136, 160, 161, 162, 163, 167, 171-1
Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), колегія
суддів П О С Т А Н О В И Л А:
Прийняти визнання Президентом України позову.
Позов Кремінської районної ради Луганської області до
Президента України, треті особи - Державний комітет лісового
господарства України, Український ордена "Знак Пошани"
Науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Державного комітету лісового
господарства України та Національної академії наук України, про
визнання протиправним та скасування Указу Президента України від
11 грудня 2009 року N 1040/2009 ( 1040/2009 ) "Про створення
національного природного парку "Сіверсько-Донецький" задовольнити
повністю.
Визнати незаконним Указ Президента України від
11 грудня 2009 року N 1040/2009 ( 1040/2009 ) "Про створення
національного природного парку "Сіверсько-Донецький".
Постанова є остаточною та не підлягає перегляду в
апеляційному і касаційному порядку.вгору