Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних державних архівних установах України, Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних [...]
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Вимоги, Бланк, Перелік, Схема, Зразок, Протокол, Лист, Форма типового документа, Журнал, Звіт, Картка, Порядок, Акт, Опис, Форма від 25.10.20121571/5
Документ v1571323-12, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2012
Додаток 7
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

СХЕМИ
розташування реквізитів документів і меж зон на форматі А4 кутового бланкаДодаток 8
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

СХЕМИ
розташування реквізитів документів і меж зон на форматі А4 повздовжнього бланкаДодаток 9
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що затверджуються, з проставлянням грифа затвердження

1. Акти (готовності об'єкта до експлуатації; списання; інвентаризації; експертизи; вилучення справ для знищення; передачі справ; ліквідації установ тощо).

2. Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо).

3. Звіти (про основну діяльність; відрядження; науково-дослідні роботи тощо).

4. Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо).

5. Номенклатури справ.

6. Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного проектування; чисельності працівників тощо).

7. Описи справ.

8. Переліки (посад працівників з ненормованим робочим днем; типових, відомчих (галузевих) документів із строками зберігання тощо).

9. Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-дослідних робіт; впровадження нової техніки; кооперованих поставок продукції; розподілу продукції за встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової ради тощо).

10. Посадові інструкції.

11. Програми (фінансово-економічні; проведення робіт і заходів; відряджень тощо).

12. Протоколи засідань колегіальних органів (за потреби).

13. Розцінки на виконання робіт.

14. Статути (положення) установ.

15. Структура установи.

16. Форми уніфікованих документів.

17. Штатні розписи.Додаток 10
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; вилучення справ для знищення; передачі справ тощо).

2. Аркуші погодження проектів нормативно-правових актів.

3. Архівні довідки, архівні копії та витяги з документів.

4. Висновки і відгуки установ на дисертації та автореферати, що надсилаються до Вищої атестаційної комісії України.

5. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану зарплату тощо).

6. Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень; про виконання робіт тощо).

7. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і юридичних осіб.

8. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні.

9. Завдання (на проектування об'єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; технічні тощо).

10. Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо).

11. Заявки на обладнання тощо.

12. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції.

13. Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на калькуляцію за договором; на капітальне будівництво тощо).

14. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).

15. Номенклатури справ.

16. Описи справ.

17. Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями; про преміювання).

18. Протоколи (погодження планів поставок).

19. Реєстри (чеків, бюджетних доручень).

20. Специфікації (виробів, продукції тощо).

21. Спільні документи, підготовлені від імені двох і більше установ.

22. Статути установ.

23. Титульні списки.

24. Трудові книжки.

25. Штатні розписи.Додаток 11
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

УКРДЕРЖАРХІВ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
(УНДІАСД)

НАКАЗ

______12.01.2012______

Київ

______№ 10______

Про затвердження Положення про експертну комісію інституту та її склад

Відповідно до Порядку утворення та діяльності експертних комісій з вивчення цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, та наказу Державного комітету архівів України від 17 грудня 2007 року № 183 "Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного та комунального підприємства, установи та організації" НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про експертну комісію інституту (додаток 1).

Затвердити склад експертної комісії у складі 9-ти осіб (додаток 2).

Визнати таким, що втратив чинність, наказ УНДІАСД від 25 листопада 2009 року № 123 "Про затвердження Положення про експертну комісію та її склад".

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора, голову експертної комісії Мельниченко О.В.

Директор інституту

підпис

О.Я. Гаранін

Вчений секретар інституту

Головний бухгалтер

підпис

Л.В. Андрієвська

підпис

Є.М. Прокоф'єва

11.01.2012

11.01.2012

Завідувач відділу документознавства

Завідувач відділу архівознавства

підпис

С.Г. Кулешов

підпис

Л.Ф. Приходько

11.01.2012

11.01.2012

Старший науковий співробітник відділу архівознавства

Завідувач науково-інформаційного відділу

підпис

Г.К. Волкотруб

підпис

А.А. Майстренко

11.01.2012

11.01.2012

Провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень

Старший науковий співробітник відділу документознавства

підпис

Н.М. Христова

підпис

В.Ф. Бойко

11.01.2012

Заступник директора інституту

підпис

О.В. Мельниченко

11.01.2012
Додаток 12
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

УКРДЕРЖАРХІВ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
(ЦДАВО України)

НАКАЗ

________22.02.2012_______

Київ

________№ 15-К_________

Про призначення
Омельченка К.П.

ПРИЗНАЧИТИ:

ОМЕЛЬЧЕНКА Костянтина Петровича на посаду завідувача сектору виставкової роботи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління з 23 лютого 2012 року з випробувальним строком 3 місяці з посадовим окладом згідно зі штатним розписом та з присвоєнням йому 11 рангу державного службовця як такого, що пройшов за конкурсом.

Підстава: заява Омельченка К.П. від 21 лютого 2012 року, рішення конкурсної комісії ЦДАВО України від 15 лютого 2012 року, протокол № 2.

Директор архіву

підпис

Н.В. Маковська

Керівник кадрової служби

Начальник фінансово-економічного відділу -
головний бухгалтер

підпис

А.П. Огінська

підпис

М.І. Науменко

21.02.2012

21.02.2012

З наказом ознайомлений:

підпис

К.П. Омельченко

23.02.2012
Додаток 13
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

УКРДЕРЖАРХІВ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ

м. Київ

ПРОТОКОЛ

25.01.2012

№ 1

Засідання колегії Центрального
державного історичного архіву України,
м. Київ


Голова колегії - Кісіль І.М.

Секретар колегії - Кабанова О.В.

Присутні:

члени колегії - Вовк О.Б., Вершиніна Л.А., Демченко А.А., Демченко Л.Я., Кугай В.Й., Кугай О.М., Полозова О.В., Путова Г.В., Соломко Т.М., Шиліна Л.В.

Запрошені:

заступник голови Київської міської профспілки працівників державних установ Петренко ЮД.;
завідувач сектору відділу забезпечення збереженості документів Іваненко К.В.

Порядок денний:

1. Про підбиття підсумків з виконання Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ЦДІАК України на 2007-2011 роки.

Доповідач - Кісіль І.М., директор ЦДІАК України.

2. Про посилення контролю за забезпеченням збереженості та використанням документів.

Доповідач - Соломко Т.М., начальник відділу забезпечення збереженості документів.

1. СЛУХАЛИ:

Кіселя І.М. - текст доповіді додається до протоколу.

ВИСТУПИЛИ:

Шиліна Л.В. - зазначила, що сторони Колективного договору доклали зусиль щодо виконання взятих зобов'язань. Між адміністрацією та профспілковим комітетом ЦДІАК України постійно тривав конструктивний діалог. Під час впорядкування структури ЦДІАК України враховано інтереси працівників архіву. Сховища архіву забезпечено візками для переміщення справ та драбинами. Проте одне з найголовніших питань - ремонт системи вентиляції та кондиціювання повітря - не вдалося вирішити у зв'язку із фінансовою кризою в країні.

Кугай О.М. - зазначила, що порушення температурно-вологісного режиму призводить не тільки до погіршення фізичного стану документів, а може спричинити активність плісеневих та патогенних грибків, які у свою чергу впливають на стан здоров'я працівників. Архівом підготовлено проект Плану заходів з виявлення обсягів біоушкоджених документів (включаючи і страховий фонд) та поетапної ліквідації біоушкоджень. Проте вирішення цього питання залежить від багатьох складових, зокрема й від виділення коштів для проведення всього комплексу робіт.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Схвалити проект рішення про підсумки виконання Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ЦДІАК України на 2007-2011 роки.

1.2. Заслухати на засіданні колегії архіву в липні 2012 року інформацію щодо ходу виконання Плану заходів з виявлення обсягів біоушкоджених документів та поетапної ліквідації біоушкоджень.

2. СЛУХАЛИ:

Соломко Т.М. - текст доповіді додається до протоколу.

ВИСТУПИЛИ:

Демченко Л.Я. - зауважила, що до проекту рішення слід внести уточнення з урахуванням вимог розділу 4 Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (затверджено наказом Держкомархіву від 26 червня 2008 року № 133 та зареєстровано в Мін'юсті України 14 грудня 2008 року № 635/15326) та наказу Держкомархіву від 13 липня 2009 року № 117 "Про додаткові заходи щодо посилення збереження документів під час експонування на виставках".

Путова Г.В. - проінформувала, що відповідно до нормативних вимог унікальні документи та документи, що мають у зовнішньому оформленні матеріальні цінності, зберігаються у сейфі. Через те, що сейф відкривається дуже рідко, притоку повітря немає, документи пересихають. Внесла пропозицію про повернення їх на основне місце зберігання. Запропонувала проведення обстеження стану документів для прийняття кінцевого рішення.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити проект рішення про посилення контролю за забезпеченням збереженості та використанням документів з урахуванням висловлених побажань та пропозицій (додається).

Голова колегії

підпис

І.М. Кісіль

Секретар колегії

підпис

О.В. Кабанова
Додаток 14
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

УКРДЕРЖАРХІВ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
(ЦДАВО України)

вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110
Тел./факс 275-36-66
E-mail: tsdavo@archives.gov.ua
Web: http://tsdavo.org.ua
Код ЄДРПОУ 00000000

___22.03.2012___ № ____48__________
На № ___________ від ______________

Державна архівна служба України

Про надання роз'яснень
щодо чинності відомчих переліківПросимо надати інформацію про чинність на теперішній час відомчих переліків документів зі строками зберігання, які діяли в радянські часи, зокрема Переліку документальних матеріалів Міністерства юстиції Української РСР та його системи із зазначенням строків зберігання матеріалів (1959 р.) та Переліку документів, що утворюються в діяльності Державного планового комітету РМ УРСР (1974 р.), із вказівками термінів зберігання.

Директор архіву

підпис

Н.В. Маковська
Додаток 15
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

УКРДЕРЖАРХІВ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
КІНОФОТОФОНОАРХІВ УКРАЇНИ
ім. Г.С. ПШЕНИЧНОГО
(ЦДКФФА України
ім. Г.С. Пшеничного)
вул. Солом'янська, 24, м. Київ, 03110
Тел. /факс 277-37-77
E-mail: mail@tsdkffa.archives.gov.ua
Web: http://tsdkffa.archives.gov.ua
Код ЄДРПОУ 03494304

___02.02.2012___ № ____52________
На № __05-77__ від __30.01.2012___

Бориславському міському голові
Фірману В.С.
вул. Шевченка, 42,
м. Борислав, Львівська обл.,
82300

Про надання копій
кінофотофонодокументівШановний Володимире Стаховичу!

На Ваш запит повідомляємо, що у фондах Архіву зберігається 36 кінодокументів (сюжетів з кіножурналів, кінофільмів, окремих кіно- і телесюжетів) та 38 світлин, що стосуються м. Борислава Львівської області, зокрема кінофільм "Жемчужина Карпат" (1940 р., арх. № 133, Укркінохроніка) про зміни в нафтодобувній і нафтопереробній промисловості Західної України після її входження до складу УРСР, у т. ч. м. Борислава.

На веб-сайті архіву: www.tsdkffa.archives.gov.ua розміщено електронні версії анотованих каталогів кінодокументів за 1896-1975 рр. та інформація про платні послуги Архіву.

Архів надає послуги з виготовлення копій аудіовізуальних документів. Детальну інформацію про платні послуги також можна отримати на нашому сайті.

Для ознайомлення з документами, відбору та оформлення замовлення на виготовлення копій пропонуємо направити до Архіву свого представника. Працівники читального залу нададуть йому кваліфіковану допомогу і консультації.

Читальний зал працює щодня (крім суботи та неділі) з 9 до 17 години.

Директор архіву

підпис

Н.О. Топішко
Додаток 16
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ЖУРНАЛ
реєстрації відряджень

Прізвище, ініціали

Місце роботи та посада

Місце відрядження

Дата і номер наказу (розпорядження)

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття з відрядження

1

2

3

4

5

6

7
Додаток 17
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ЗВІТ*
про обсяг документообігу
за ___ ____________ 20__ р.

Документи

Кількість документів

оригінали

копії

усього

Вхідні

Вихідні

Внутрішні

Усього

Керівник служби діловодства

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ р.

__________
* У разі потреби звіт може доповнюватися додатковими графами.
Додаток 18
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства*

1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

2. Зведення та інформація, надіслані до відома.

3. Навчальні плани, програми (копії).

4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.

5. Прейскуранти (копії).

6. Норми витрати матеріалів.

7. Вітальні листи і запрошення.

8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

9. Наукові звіти за темами.

10. Місячні, квартальні, піврічні звіти.

11. Форми статистичної звітності.

12. Договори.

__________
* Документи, зазначені у пунктах 1, 3, 8-12, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах установ (бухгалтерській службі, кадровій службі, бібліотеці, службі науково-технічної інформації).Додаток 19
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ЖУРНАЛ
реєстрації вхідних документів*

Дата надходження та індекс документа

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Резолюція або відповідальний виконавець

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

5

6

__________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.Додаток 20
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ЖУРНАЛ
реєстрації документів, створених установою*

Дата та індекс документа

Кореспондент

Короткий зміст

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

__________
* У разі потреби журнал може доповнюватись додатковими графами.Додаток 21
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКАДодаток 22
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

ПОРЯДОК
заповнення реквізитів реєстраційно-контрольної картки

Реквізити

Пояснення до заповнення

Назва виду документа

заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не заповнюється

Автор (кореспондент)

під час реєстрації документа, що надійшов, зазначається найменування установи (особи) - автора документа. Під час реєстрації документа, що надсилається, зазначається найменування установи (особи) - кореспондента. Допускається застосування скороченого найменування установи

Дата документа

дата, що проставляється на документі установою - автором, переноситься на реєстраційно-контрольну картку (далі - картка) з використанням цифр у такій послідовності: число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік - чотирма арабськими цифрами)

Індекс документа

індекс, присвоєний документу установою - автором, переноситься на картку з документа, що надійшов або надсилається

Дата надходження

дата надходження документа до установи переноситься на картку з реєстраційного штампа

Індекс

індекс, присвоєний вхідному документу установою - одержувачем, переноситься під час реєстрації надходження на картку з реєстраційного штампа. Після виконання документа доповнюється номером справи за номенклатурою справ або іншими індексами

Заголовок документа або короткий зміст

переноситься заголовок, сформульований на документі. У разі відсутності заголовка на документі він формулюється відповідно до правил

Резолюція

переноситься на картку з документа основний зміст доручення, прізвище автора і дата резолюції

Відповідальний виконавець

прізвище, ініціали відповідального виконавця переносяться з резолюції, у разі потреби зазначається номер телефону

Строки виконання

проставляється число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік - чотирма арабськими цифрами). Під час реєстрації ініціативного документа, що надсилається, проставляється очікувана дата надходження відповіді

Позначка про виконання

короткий запис того, як вирішено питання по суті, або дата та індекс документа-відповіді
Додаток 23
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополя

СТРОКИ
виконання основних документів

1. Укази, розпорядження і доручення Президента України - у разі, коли в акті чи дорученні Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.

2. Запит народного депутата України - не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим - у п'ятнадцятиденний строк, депутата місцевої ради - в установлений зазначеною радою строк.

Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб'єктам внесення запиту.

3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) - протягом не більш як 10 днів з дня одержання.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання.

4. Постанови та висновки колегії Рахункової палати - 15 днів з дня реєстрації документа в установі (якщо інший строк не встановлено у документі).

5. Протест прокурора на акт, що суперечить закону, - у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в той самий строк повідомляється прокурору.

Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону - негайно, про що повідомляється прокурору.

Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк слід вжити відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їх спричиняють, і про наслідки повідомити прокурору.

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення - у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.

6. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - запитувачі), та надання відповіді на запит на інформацію -не більше п'яти робочих днів від дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня надходження запиту.

У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

7. Звернення громадян - не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник установи або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

8. Листи-доручення і листи-запити Укрдержархіву, місцевої державної адміністрації, інших установ вищого рівня - до зазначеного в них строку.

9. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, - до двох днів, решта - протягом 10 днів.Додаток 24
до Типової інструкції з діловодства
у центральних державних архівних
установах України, Державному архіві
в Автономній Республіці Крим,
державних архівах областей,
міст Києва і Севастополявгору