Документ v2074323-11, поточна редакція — Редакція від 19.06.2013, підстава - v1224323-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2011 N 2074/5

Про структурні підрозділи
територіальних органів юстиції,
що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру та з питань банкрутства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 3350/5 ( v3350323-11 ) від 18.11.2011
N 79/5 ( v79-5323-13 ) від 11.01.2013
N 809/5 ( v0809323-13 ) від 29.04.2013
N 1224/5 ( v1224323-13 ) від 19.06.2013 }

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395/2011
( 395/2011 ), Положення про Державну реєстраційну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 401/2011
( 401/2011 ), та у зв'язку із утворенням Державної реєстраційної
служби України (далі - Укрдержреєстр) Н А К А З У Ю:
1. Утворити у складі Головних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі (далі - Головні управління юстиції)
структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію повноважень
Укрдержреєстру (далі - реєстраційні служби).
2. Реєстраційну службу Головного управління юстиції очолює
начальник. Посада вводиться за рахунок існуючих посад працівників
головного управління юстиції або додаткової чисельності
працівників.
3. До складу реєстраційної служби Головного управління
юстиції входять: відділ державної реєстрації актів цивільного стану.
Укомплектування відділу здійснюється за рахунок посад працівників
відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного
управління юстиції; відділ (сектор) державної реєстрації юридичних осіб,
легалізації об'єднань громадян та державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації. Укомплектування відділу (сектору)
здійснюється за рахунок посад працівників Головних управлінь
юстиції, на яких покладені функції легалізації об'єднань громадян,
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та
інформагентств та додаткової чисельності працівників; відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Укомплектування відділу здійснюється за рахунок додаткової
чисельності працівників. Додаткова чисельність для створення реєстраційних служб
Головних управлінь юстиції зазначена у Додатку N 1.
4. У районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення), міськрайонних управліннях юстиції (далі - управління
юстиції) можуть утворюватись реєстраційні служби управлінь юстиції
у складі: відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Укомплектування відділу здійснюється за рахунок посад працівників
відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління
юстиції; відділу (сектору) або спеціаліста з питань державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно. Укомплектування відділу
(сектору) або посади спеціаліста здійснюється за рахунок
збільшення чисельності працівників (Додаток N 2); відділу (сектору) або спеціаліста з питань легалізації
об'єднань громадян. Укомплектування відділу (сектору) або посади
спеціаліста здійснюється за рахунок посад працівників управлінь
юстиції, на яких покладені функції легалізації об'єднань громадян.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 3350/5
( v3350323-11 ) від 18.11.2011 }
5. Утворити у складі Головних управлінь юстиції відділи
(сектори) з питань банкрутства (Додаток N 3).
6. Начальникам Головних управлінь юстиції:
6.1. у тижневий термін після підписання наказу розробити
організаційно-штатну структуру і штатний розпис апарату Головного
управління юстиції, погодити з Головою Укрдержреєстру та подати їх
на затвердження до Міністерства юстиції;
6.2. при розробці організаційно-штатної структури і штатного
розпису апарату Головного управління юстиції врахувати норму п. 10
Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та
Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 23.06.2011 N 1707/5 ( z0759-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за N 759/19497, щодо
кількості заступників;
6.3. у тижневий термін, з дня затвердження
організаційно-штатної структури апарату Головного управління
юстиції, подати Міністру юстиції пропозиції щодо кандидатур на
посади заступників начальника Головного управління юстиції і
внести відповідні подання та пропозиції з працевлаштування
заступників начальника Головного управління юстиції, які
вивільняються;
6.4. у тижневий термін, з дня затвердження
організаційно-штатної структури апарату Головного управління
юстиції, подати Голові Укрдержреєстру пропозиції щодо кандидатури
на посаду начальника реєстраційної служби Головного управління
юстиції;
6.5. у двотижневий термін з дня підписання цього наказу,
розробити і затвердити структури і штатні розписи управлінь
юстиції, погодивши з Головою Укрдержреєстру. Подати на
затвердження заступнику Міністра юстиції - керівнику апарату
зведений штатний розпис управлінь юстиції, погодивши з Головою
Укрдержреєстру.
6.6. після затвердження організаційно-штатної структури
апарату Головного управління юстиції провести конкурсний відбір на
посаду керівника структурного підрозділу Головного управління
юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства.
Після проведення конкурсного відбору подати до Департаменту
нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу пропозиції щодо кандидатури керівника
структурного підрозділу Головного управління юстиції, що
забезпечує реалізацію повноважень у сфері банкрутства.
7. Голові Укрдержреєстру (Єфіменку Л.В.):
7.1. внести Міністру юстиції подання щодо призначення на
посади начальників реєстраційних служб Головних управлінь юстиції;
7.2. після створення реєстраційних служб Головних управлінь
юстиції та реєстраційних служб управлінь юстиції подати на
затвердження Міністру юстиції перелік цих органів.
8. Організаційне, методичне та інформаційне забезпечення
створення реєстраційних служб покласти на Державну реєстраційну
службу України (Єфіменко Л.В.), Департамент кадрової роботи та
державної служби (Набоченко С.І.), Департамент організаційного та
ресурсного забезпечення (Мудрий С.І.) і Департамент взаємодії з
органами влади (Зеркаль О.В.).
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр О.Лавринович

Додаток N 1
до наказу Міністерства
юстиції України
07.09.2011 N 2074/5

Додаткова чисельність
для створення Державних реєстраційних
служб Головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Назва області | Керівник |Відділ державної реєстрації речових прав на| Відділ (сектор) державної | | | |реєстраційної| нерухоме майно (збільшення чисельності) | реєстрації юридичних осіб та | | | | служби | | легалізації об'єднань громадян | | | | (додаткова | |(збільшення чисельності в частині| | | |чисельність) | | державної реєстрації юридичних | | | | | | осіб) | | | | |-------------------------------------------+---------------------------------| | | | | Загальна |Начальник| Головний |Провідний | Загальна | Головний |Провідний | | | | |чисельність| відділу |спеціаліст|спеціаліст|чисельність|спеціаліст|спеціаліст| |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 1. |АРК | | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 2. |Вінницька | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 3. |Волинська | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 4. |Дніпропетровська| | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 5. |Донецька | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 6. |Житомирська | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 7. |Закарпатська | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 8. |Запорізька | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 9. |Івано- | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | |Франківська | | | | | | | | | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 10. |м. Київ | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 11. |Київська | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 12. |Кіровоградська | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 13. |Луганська | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 14. |Львівська | | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 15. |Миколаївська | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 16. |Одеська | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 17. |Полтавська | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 18. |Рівненська | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 19. |м. Севастополь | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 20. |Сумська | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 21. |Тернопільська | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 22. |Харківська | | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 23. |Херсонська | | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 24. |Хмельницька | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 25. |Черкаська | | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 26. |Чернівецька | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | 27. |Чернігівська | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |-----+----------------+-------------+-----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------| | | | | | 27 | 81 | 45 | | 33 | 27 | |-----+----------------+-------------+-----------+-------------------------------+-----------+---------------------| | | | 12 | | 153 | | 63 | |-----+----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------| | |Загальна | 228 | | |чисельність: | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 809/5 ( v0809323-13 ) від 29.04.2013 }

Додаток N 2
до наказу Міністерства
юстиції України
07.09.2011 N 2074/5

------------------------------------------------------------------ | N | Назва області | Додаткова чисельність працівників | | | | для створення органів державної | | | | реєстрації речових прав на нерухоме| | | | майно реєстраційних служб районних,| | | | міських (міст обласного значення), | | | | міськрайонних, міжрайонних, | | | | мм. Києва та Севастополя управлінь | | | | юстиції | | | |-------------------------------------| | | | Загальна чисельність | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 1. |АРК | 96 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 2. |Вінницька | 75 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 3. |Волинська | 42 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 4. |Дніпропетровська | 191 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 5. |Донецька | 217 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 6. |Житомирська | 91 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 7. |Закарпатська | 56 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 8. |Запорізька | 133 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 9. |Івано-Франківська | 63 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 10. |Київська | 158 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 11. |Кіровоградська | 59 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 12. |Луганська | 120 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 13. |Львівська | 128 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 14. |Миколаївська | 93 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 15. |Одеська | 118 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 16. |Полтавська | 94 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 17. |Рівненська | 51 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 18. |Сумська | 80 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 19. |Тернопільська | 61 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 20. |Харківська | 144 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 21. |Херсонська | 66 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 22. |Хмельницька | 101 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 23. |Черкаська | 90 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 24. |Чернівецька | 62 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 25. |Чернігівська | 95 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 26. |м. Київ | 103 | |-----+--------------------+-------------------------------------| | 27. |м. Севастополь | 13 | |--------------------------+-------------------------------------| | Загальна кількість | 2600 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства юстиції N 3350/5
( v3350323-11 ) від 18.11.2011, N 79/5 ( v79-5323-13 ) від
11.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1224/5 ( v1224323-13 ) від 19.06.2013 }

Додаток N 3
до наказу Міністерства
юстиції України
07.09.2011 N 2074/5

ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів з питань
банкрутства Головних управлінь юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, в областях,
містах Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------ | N | Назва структурного підрозділу |кількість, осіб| |---+--------------------------------------------+---------------| |1. |Відділ з питань банкрутства Головного | 8 | | |управління юстиції Міністерства юстиції | | | |України в Автономній Республіці Крим | | |---+--------------------------------------------+---------------| |2. |Відділ з питань банкрутства Головного | 6 | | |управління юстиції у Вінницькій області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |3. |Сектор з питань банкрутства Головного | 5 | | |управління юстиції у Волинській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |4. |Відділ з питань банкрутства Головного | 12 | | |управління юстиції у Дніпропетровській | | | |області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |5. |Відділ з питань банкрутства Головного | 12 | | |управління юстиції у Донецькій області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |6. |Відділ з питань банкрутства Головного | 6 | | |управління юстиції у Житомирській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |7. |Сектор з питань банкрутства Головного | 5 | | |управління юстиції у Закарпатській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |8. |Відділ з питань банкрутства Головного | 8 | | |управління юстиції у Запорізькій області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |9. |Відділ з питань банкрутства Головного | 6 | | |управління юстиції в Івано-Франківській | | | |області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |10.|Відділ з питань банкрутства Головного | 8 | | |управління юстиції у Київській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |11.|Відділ з питань банкрутства Головного | 7 | | |управління юстиції у Кіровоградській області| | |---+--------------------------------------------+---------------| |12.|Відділ з питань банкрутства Головного | 12 | | |управління юстиції у Луганській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |13.|Відділ з питань банкрутства Головного | 8 | | |управління юстиції у Львівській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |14.|Відділ з питань банкрутства Головного | 8 | | |управління юстиції у Миколаївській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |15.|Відділ з питань банкрутства Головного | 6 | | |управління юстиції в Одеській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |16.|Відділ з питань банкрутства Головного | 7 | | |управління юстиції у Полтавській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |17.|Сектор з питань банкрутства Головного | 5 | | |управління юстиції у Рівненській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |18.|Відділ з питань банкрутства Головного | 8 | | |управління юстиції у Сумській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |19.|Сектор з питань банкрутства Головного | 5 | | |управління юстиції у Тернопільській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |20.|Відділ з питань банкрутства Головного | 12 | | |управління юстиції у Харківській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |21.|Відділ з питань банкрутства Головного | 6 | | |управління юстиції у Херсонській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |22.|Відділ з питань банкрутства Головного | 6 | | |управління юстиції у Хмельницькій області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |23.|Відділ з питань банкрутства Головного | 7 | | |управління юстиції у Черкаській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |24.|Сектор з питань банкрутства Головного | 5 | | |управління юстиції у Чернівецькій області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |25.|Сектор з питань банкрутства Головного | 5 | | |управління юстиції у Чернігівській області | | |---+--------------------------------------------+---------------| |26.|Відділ з питань банкрутства Головного | 12 | | |управління юстиції у місті Києві | | |---+--------------------------------------------+---------------| |27.|Сектор з питань банкрутства Головного | 5 | | |управління юстиції у місті Севастополі | | ------------------------------------------------------------------вгору