Про введення в обіг ювілейної монети "925 років м. Луцьку"
Лист Національного банку України від 23.07.201011-311/3802-12732
Документ v2732500-10, поточна редакція — Прийняття від 23.07.2010

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
23.07.2010 N 11-311/3802-12732
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин,
Асоціації українських
банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг ювілейної
монети "925 років м. Луцьку"

Національний банк України, продовжуючи серію "Стародавні
міста України", уводить в обіг 28 липня 2010 року пам'ятну монету
"925 років м. Луцьку" номіналом 5 гривень, присвячену одному з
найдавніших міст України, згадку про яке знаходимо під 1085 роком
в Іпатіївському літописі. Луцьк був столицею удільного князівства,
що входило до складу Волинської, а згодом Галицько-Волинської
землі.
Місто прикрашає визначна архітектурна пам'ятка Волині -
мурований Верхній замок, закладений останнім галицько-волинським
князем Любартом у XIV ст.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість карбування -
"спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм,
тираж - 45000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монети розміщено угорі: малий Державний Герб
України напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, зображено
візитну картку міста - В'їзну вежу замку, ліворуч від якої номінал
- 5/ГРИВЕНЬ; рік карбування монети - 2010 та логотип Монетного
двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено панораму міста з висоти В'їзної
вежі замку, над якою герб міста, унизу на дзеркальному тлі
написи: 925/РОКІВ/ЛУЦЬК.
Художники: Володимир Атаманчук (аверс), Володимир Таран,
Олександр Харук, Сергій Харук (реверс).
Скульптор - Володимир Атаманчук.
Пам'ятна монета номіналом 5 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для
переказів.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору