Про введення в обіг пам'ятних монет "Козацький човен"
Лист Національного банку України від 15.12.201011-311/6147-22663
Документ v6147500-10, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2010

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
15.12.2010 N 11-311/6147-22663
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин, Асоціації
українських банків, банкам
України та їх філіям

Про введення в обіг пам'ятних
монет "Козацький човен"

Національний банк України вводить в обіг 20 грудня 2010 року
пам'ятні монети номіналами 20 та 5 гривень, що розпочинають серію
"Морська історія України", яка відображатиме історію судноплавства
і суднобудівництва на теренах нашої держави, і присвячені гребним
човнам XVIII ст., що були основою козацьких флотилій.
У Національному заповіднику "Хортиця" зберігаються судна
першої половини XVIII ст. із Дніпровської флотилії, що були
підняті із дна Дніпра протягом останніх десяти років.
Монету номіналом 20 гривень виготовлено зі срібла, якість
карбування - "пруф", маса в чистоті - 62,2 г, діаметр - 50,0 мм,
тираж - 5000 штук. Гурт монети - гладкий із заглибленими написами
позначення металу та його проби - Ag 925, маси в чистоті - 62,2 і
логотипом Монетного двору Національного банку України. Елемент
оздоблення - локальна позолота (вміст золота в чистоті не менше
ніж 0,000287 г).
Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, якість
карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,54 г,
діаметр - 35,0 мм, тираж - 45000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монет розміщено: угорі малий Державний Герб України
та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, композицію, яка
розділена хвилеподібною стрічкою з написом МОРСЬКА ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ, у верхній частині - розу вітрів як символ морських
мандрів, у нижній частині - позолочену печатку Війська
Запорізького, праворуч над стрічкою - рік карбування монети 2010,
унизу - номінал: на монеті зі срібла - 20/ГРИВЕНЬ; на монеті з
нейзильберу - 5/ГРИВЕНЬ і логотип Монетного двору Національного
банку України.
На реверсі монет зображено козацький човен першої половини
XVIII ст. під вітрилом, ліворуч - чайку, яка символізує морську
стихію, та написи: угорі - КОЗАЦЬКИЙ/ ЧОВЕН, унизу - XVIII ст.
Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Скульптори: Володимир Атаманчук, Святослав Іваненко.
Пам'ятні монети є дійсними платіжними засобами України та
обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною
вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на
розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.
Виконавчий директор
з питань готівково-
грошового обігу О.В.Дащенковгору