Документ v6839500-03, поточна редакція — Прийняття від 18.09.2003

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
18.09.2003 N 11-311/2134-6839
Операційному і територіальним
управлінням Національного
банку України, Центральному
сховищу, Асоціації
українських банків,
банкам України

Про введення в обіг ювілейної монети
"150 років Центральному державному історичному
архіву України"

Національний банк України вводить в обіг 19 вересня 2003 р.
ювілейну монету номіналом 5 гривень, присвячену одному
з найдавніших архівосховищ держави - Центральному
державному історичному архіву України, який було засновано в 1852
році за ініціативою Тимчасової комісії для розгляду давніх актів
при київському, подільському та волинському генерал-губернаторові
та який розпочав свою діяльність в 1853 році. Сьогодні
зібрання архіву налічує близько 1,5 млн. одиниць зберігання
унікальних документів з історії України XIII - початку XX століть,
серед яких є пергаментні грамоти XIII - XV ст., універсали
українських гетьманів, Колекція інкунабул та стародруків, Архів
Коша Нової Запорізької Січі, Генеральний опис Лівобережної
України, документи установ Гетьманщини, монастирських і церковних
фондів, особові фонди.
Монету відкарбовано з використанням сучасних технологій
виготовлення біметалевих монет: зовнішнє коло - мельхіор,
внутрішнє - нордік (CuAl5 n5Sn1), якість - звичайна, діаметр -
28,0 мм, маса - 9,4 г, тираж - 30 000 штук. Гурт монети -
секторальне рифлення.
На аверсі монети розміщено написи: у центрі рукописним
шрифтом - ГРИВЕНЬ, над яким номінал монети - 5, у зовнішньому колі
- УКРАЇНА (угорі), 2003 (унизу). Праворуч унизу - малий Державний
Герб України на фоні сургучної печатки та логотип Монетного двору
Національного банку України.
На реверсі монети зображено пісковий годинник, як символ
часу, на тлі якого розміщено дати - 1852 (угорі) та 2002 (унизу),
ліворуч та праворуч від годинника - книги, карти, фотографії.
По колу розміщено напис: ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ
УКРАЇНИ.
Художник - Лариса Корень. Скульптор - Святослав Іваненко.
Ювілейна монета номіналом 5 гривень є дійсним
платіжним засобом України та обов'язкова до приймання без
будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів
платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів.
Заступник Голови В.Л.Кротюквгору