Про введення в обіг ювілейної монети "225 років м. Севастополю"
Лист Національного банку України від 26.05.200811-311/2170-7032
Документ v7032500-08, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2008

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
26.05.2008 N 11-311/2170-7032
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг ювілейної монети
"225 років м. Севастополю"

Національний банк України, продовжуючи серію "Стародавні
міста України", уводить в обіг 28 травня 2008 р. ювілейну монету
"225 років м. Севастополю" номіналом 10 гривень, присвячену
важливому морському порту і фортеці - Севастополю (з грецької -
місто слави), заснованому в 1783 р. поблизу колишньої грецької
колонії Херсонесу. Це найбільший морський торговий, рибний порт,
промисловий, науково-технічний і культурно-історичний центр півдня
України.
Монету виготовлено із срібла, якість - "пруф", маса в чистоті
- 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 5000 штук. Гурт монети
рифлений.
На аверсі монети зображено перехрещені якорі та корабельну
гармату, які символізують місто як військово-морський порт і
фортецю, під гарматою - стилізовані виноградні грона і листя;
угорі - малий Державний Герб України і півколом напис -
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу - ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ, над номіналом -
2008, а також позначення металу, його проби Ag 925, маси в чистоті
31,1 і логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено Графську пристань (унизу),
фортифікаційну споруду, над якою - герб міста та напис півколом
СЕВАСТОПОЛЬ, праворуч на тлі стилізованого моря - легендарний бріг
"Меркурій" та унизу напис - РІК ЗАСНУВАННЯ/1783.
Художник і скульптор - Святослав Іваненко.
Ювілейна монета номіналом 10 гривень є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів та для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви і для
переказів.
Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу О.В.Дащенковгору