Щодо сплати судового збору
Лист Міністерства юстиції України від 06.12.201117617-0-26-11/8.2
Документ v7617323-11, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2011

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
06.12.2011 N 17617-0-26-11/8.2
Державній
архітектурно-будівельній
інспекції України
просп. Возз'єднання, 15/17,
м. Київ-160, 02160

У Міністерстві юстиції розглянуто ваш лист від
4 листопада 2011 року N 40-11-3920 стосовно сплати судового збору
та повідомляється.
Закон України "Про судовий збір" ( 3674-17 ) (далі - Закон),
який набрав чинності з 1 листопада 2011 року, визначає правові
засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри
ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та
повернення судового збору.
Судовий збір - це збір, що справляється на всій території
України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами
документів і включається до складу судових витрат.
Платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи
без громадянства, підприємства, установи, організації, інші
юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні
особи - підприємці, які звертаються до суду (статті 1 та 2 Закону)
( 3674-17 ).
При цьому, згідно з пунктами 2 та 13 Положення про Державну
архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженого Указом
Президента України від 8 квітня 2011 року N 439 ( 439/2011 ),
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
(Держархбудінспекція України) у своїй діяльності
керуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням,
іншими актами законодавства України, а також дорученнями
Президента України.
Держархбудінспекція України є юридичною особою.
Держархбудінспекція України фінансується за рахунок коштів
Державного бюджету України.
Відповідно до пункту 12 статті 2 Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) бюджетні установи - це органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.
В.о. директора Департаменту
цивільного, фінансового
законодавства та законодавства
з питань земельних відносин Я.В.Шиховецьвгору