Про введення в обіг пам'ятної монети "Храмовий комплекс у с. Буки"
Лист Національного банку України від 22.12.200811-311/5183-18283
Документ v8283500-08, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2008

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
22.12.2008 N 11-311/5183-18283
Операційному
і територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Департаменту
зовнішньоекономічних
відносин,
Асоціації українських
банків,
банкам України та їх філіям

Про введення в обіг пам'ятної монети
"Храмовий комплекс у с. Буки"

Національний банк України продовжує серію монет "Відродження
християнської духовності в Україні" та вводить в обіг 25 грудня
2008 року пам'ятну монету "Храмовий комплекс у с. Буки" номіналом
10 гривень. Монета приурочена побудові й освяченню православного
храмового комплексу, до якого входять церква Св. Євгенія
Великомученика, дзвіниця Св. Даниїла, каплиці Св. Миколая та
Св. Олександра у с. Буки Сквирського району на Київщині. Ктитор
храмового комплексу - Іван Миколайович Суслов, християнин і
патріот, лауреат Державної премії України в галузі архітектури.
Монету виготовлено зі срібла 925 проби, якість - "пруф", маса
в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 5000 штук. Гурт
монети гладкий із заглибленим написом позначення металу, його
проби - Ag 925, ваги в чистоті - 31,1 та логотипом Монетного
двору.
На аверсі монети в центрі зображено великого князя київського
Володимира Святославовича з хрестом та моделлю храму в руках,
ліворуч та праворуч від якого розміщено написи півколом: по
внутрішньому колу угорі - ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ, унизу - БУДІВНИЧИЙ
ПРАВОСЛАВ'Я, по зовнішньому колу угорі - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ, унизу - ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ та розміщено: малий Державний Герб
України (угорі), рік карбування монети - 2008 (ліворуч),
стилізована зірка (праворуч).
На реверсі монети зображено православний храмовий комплекс,
домінантою якого є храм Св. Євгенія Великомученика та розміщено
написи: угорі півколом - УКРАЇНА/ ВІДРОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ
ДУХОВНОСТІ, унизу - на дзеркальному тлі, що стилізовано зображує
річку Роставицю, - ПРАВОСЛАВНИЙ ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС/ ЦЕРКВА
СВ. ЄВГЕНІЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА/ ОСВЯЧЕНА В 2007 РОЦІ/ КИЇВЩИНА/ СКВИРА
с. БУКИ.
Художник і скульптор - Володимир Дем'яненко.
Пам'ятна монета номіналом 10 гривень є дійсним платіжним
засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу О.В.Дащенковгору