Документ v8738500-05, поточна редакція — Прийняття від 02.09.2005

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент готівково-грошового обігу
Л И С Т
02.09.2005 N 11-311/2973-8738
Операційному і
територіальним управлінням
Національного банку України,
Центральному сховищу,
Асоціації українських
банків, банкам України
та їх філіям

Про введення в обіг ювілейної
монети "100-річчя з дня заснування
Інституту виноградарства і
виноробства імені В.Є.Таїрова"

Національний банк України вводить в обіг 6 вересня 2005 року
ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену 100-річчю від дня
заснування Національного наукового центру "Інститут виноградарства
і виноробства імені В.Є.Таїрова", за роки існування якого
досягнуто значних результатів у розвитку нових технологій
вирощування і переробки винограду. Становлення і діяльність цього
наукового закладу тісно пов'язані з іменем видатного вченого
Василя Єгоровича Таїрова, який створив вітчизняну наукову школу
виноградорів і виноробів.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість - "спеціальний
анциркулейтед", маса - 12,8 г, діаметр - 31,0 мм, тираж -
20 000 штук. Гурт монети - рифлений.
На аверсі монети у центрі зображено малий Державний Герб
України, під ним - рік карбування монети 2005, по колу розміщено
написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та
логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено будівлю інституту, на тлі якої
ліворуч - портрет В.Є.Таїрова, над портретом між роками 1905 2005
- логотип інституту, унизу - стилізована виноградна лоза та
розміщено круговий напис ІНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА
ІМЕНІ В.Є.ТАЇРОВА.
Художник і скульптор - Святослав Іваненко.
Ювілейна монета номіналом 2 гривні є дійсним платіжним
засобом України й обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень
за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для
зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для
переказів.
Виконавчий директор з
питань готівково-
грошового обігу О.М.Толстойвгору