Документ v8_91600-07, поточна редакція — Прийняття від 20.02.2007

                 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
20.02.2007 N 01-8/91
Господарські суди України

Про нормативно-правові акти,
що регулюють питання, пов'язані з охороною прав
на об'єкти інтелектуальної власності"

У порядку інформації і з урахуванням змін, які сталися в
чинному законодавстві, доводиться до відома оновлений перелік
основних нормативно-правових актів, що регулюють питання,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності.
З текстами згаданих актів можна ознайомитися у юридичних
пошуково-інформаційних системах, зокрема, "Ліга" і
"Законодавство".
У зв'язку з цим відкликається Інформаційний лист Вищого
господарського суду України від 08.10.2003 N 01-8/1199
( v1199600-03 ).
Додаток: перелік нормативно-правових актів, що регулюють
питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності.
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленко

Додаток N 1

Нормативно-правові акти,
що регулюють питання, пов'язані з охороною
авторського права і суміжних прав
------------------------------------------------------------------ | N | Назва нормативно-правового | Дата прийняття і | |п/п | акта | номер акта | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1. |Закон України "Про авторське | 23.12.1993 | | |право і суміжні права" | N 3792-XII | | |(в редакції Закону України | ( 3792-12 ) | | |від 11.07.2001 N 2627-III | | | |( 2627-14 ), з подальшими | | | |змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2. |Закон України "Про | 23.03.2000 | | |розповсюдження примірників | N 1587-III | | |аудіовізуальних творів, | ( 1587-14 ) | | |фонограм, відеограм, | | | |комп'ютерних програм, баз | | | |даних" (в редакції Закону | | | |України від 10.07.2003 | | | |N 1098-IV ( 1098-15 ) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 3. |Закон України "Про друковані | 16.11.1992 | | |засоби масової інформації | N 2782-XII | | |(пресу) в Україні" | ( 2782-12 ) | | |(зі змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 4. |Закон України "Про видавничу | 05.06.1997 | | |справу" (зі змінами та | N 318/97-ВР | | |доповненнями) | ( 318/97-ВР ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 5. |Закон України "Про | 21.12.1993 | | |телебачення і радіомовлення" | N 3759-XII | | |(в редакції Закону України | ( 3759-12 ) | | |від 12.01.2006 N 3317-IV | | | |( 3317-15 ) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 6. |Закон України "Про | 13.01.1998 | | |кінематографію" (зі змінами | N 9/98-ВР | | |та доповненнями) | ( 9/98-ВР ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 7. |Закон України "Про | 20.05.1999 | | |архітектурну діяльність" | N 687-XIV | | |(зі змінами та доповненнями) | ( 687-14 ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 8. |Закон України "Про | 17.01.2002 | | |особливості державного | N 2953-III | | |регулювання діяльності | ( 2953-14 ) | | |суб'єктів господарювання, | | | |пов'язаної з виробництвом, | | | |експортом, імпортом дисків | | | |для лазерних систем | | | |зчитування, матриць" | | | |(зі змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 9. |Постанова Кабінету Міністрів | 04.11.1997 | | |України "Про затвердження | N 1209 | | |Правил роздрібної торгівлі | ( 1209-97-п ) | | |примірниками аудіовізуальних | | | |творів і фонограм, відеограм,| | | |комп'ютерних програм, баз | | | |даних" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 10.|Постанова Кабінету Міністрів | 20.06.2000 | | |України "Про затвердження | N 997 | | |Положення про Державний | ( 997-2000-п ) | | |департамент інтелектуальної | | | |власності" | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 11.|Постанова Кабінету Міністрів | 13.10.2000 | | |України "Про затвердження | N 1555 | | |положень з питань | ( 1555-2000-п ) | | |розповсюдження примірників | | | |аудіовізуальних творів, | | | |фонограм, відеограм, | | | |комп'ютерних програм, баз | | | |даних" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 12.|Постанова Кабінету Міністрів| 27.12.2001 | | |України "Про державну | N 1756 | | |реєстрацію авторського права | ( 1756-2001-п ) | | |і договорів, які стосуються | | | |права автора на твір" | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 13.|Постанова Кабінету Міністрів | 04.07.2002 | | |України "Про затвердження | N 925 | | |Порядку надання, зберігання | ( 925-2002-п ) | | |та видачі примірників дисків | | | |для лазерних систем | | | |зчитування" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 14.|Постанова Кабінету Міністрів | 18.01.2003 | | |України "Про затвердження | N 72 | | |мінімальних ставок винагороди| ( 72-2003-п ) | | |(роялті) за використання | | | |об'єктів авторського права і | | | |суміжних прав" | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 15.|Постанова Кабінету Міністрів | 18.01.2003 | | |України "Про затвердження | N 71 | | |розміру винагороди (роялті) | ( 71-2003-п ) | | |за використання опублікованих| | | |з комерційною метою фонограм | | | |і відеограм та порядку її | | | |виплати" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 16.|Указ Президента України "Про | 07.06.2000 | | |Міністерство освіти і науки | N 773/2000 | | |України" (зі змінами та | ( 773/2000 ) | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 17.|Положення про апеляційну | 08.01.2003 | | |комісію з питань | N 6-1 | | |інтелектуальної власності на | ( z0061-03 ) | | |сорти рослин, затверджене | | | |наказом Державної служби з | | | |охорони прав на сорти рослин | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 18.|Порядок обліку організацій | 21.05.2003 | | |колективного управління та | N 311 | | |здійснення нагляду за їх | ( z0436-03 ) | | |діяльністю, затверджений | | | |наказом Міністерства освіти і| | | |науки України | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 19.|Ліцензійні умови провадження | 03.07.2002 | | |господарської діяльності з | N 71/382 | | |виробництва дисків для | ( z0589-02 ) | | |лазерних систем зчитування, | | | |матриць, затверджені | | | |спільним наказом Державного | | | |комітету України з питань | | | |регуляторної політики та | | | |підприємництва і Міністерства| | | |освіти і науки України | | | |(зі змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 20.|Порядок контролю за | 21.02.2003 | | |додержанням Ліцензійних умов | N 12/93 | | |провадження господарської | ( z0211-03 ) | | |діяльності з виробництва | | | |дисків для лазерних систем | | | |зчитування, матриць, | | | |затверджений спільним | | | |наказом Державного комітету | | | |України з питань регуляторної| | | |політики та підприємництва і | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 21.|Порядок застосування | 28.10.2002 | | |фінансових санкцій до | N 619 | | |суб'єктів господарювання за | ( z0896-02 ) | | |порушення вимог Закону | | | |України "Про особливості | | | |державного регулювання | | | |діяльності суб'єктів | | | |господарювання, пов'язаної з | | | |виробництвом, експортом, | | | |імпортом дисків для лазерних | | | |систем зчитування, матриць", | | | |затверджений наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 2

Нормативно-правові акти,
що регулюють питання, пов'язані з охороною прав
на об'єкти промислової власності
------------------------------------------------------------------ | 1. |Закон України "Про охорону | 15.12.1993 | | |прав на винаходи і корисні | N 3687-XII | | |моделі" (в редакції Закону | ( 3687-12 ) | | |України від 01.06.2000 | | | |N 1771-III ( 1771-14 ), з | | | |подальшими змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 2. |Закон України "Про охорону | 15.12.1993 | | |прав на промислові зразки" | N 3688-XII | | |(зі змінами та доповненнями) | ( 3688-12 ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 3. |Закон України "Про охорону | 15.12.1993 | | |прав на знаки для товарів і | N 3689-XII | | |послуг" (зі змінами та | ( 3689-12 ) | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 4. |Закон України "Про охорону | 21.04.1993 | | |прав на сорти рослин" | N 3116-XII | | |(в редакції Закону України | ( 3116-12 ) | | |від 17.01.2002 N 2986-III | | | |( 2986-14 ), з подальшими | | | |змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 5. |Закон України "Про науково- | 25.06.1993 | | |технічну інформацію" | N 3322-XII | | |(зі змінами та доповненнями) | ( 3322-12 ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 6. |Закон України "Про лікарські | 04.04.1996 | | |засоби" (зі змінами та | N 123/96-ВР | | |доповненнями) | ( 123/96-ВР ) | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 7. |Закон України "Про захист | 07.06.1996 | | |від недобросовісної | N 236/96-ВР | | |конкуренції" (зі змінами та | ( 236/96-ВР ) | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 8. |Закон України "Про рекламу" | 03.07.1996 | | |(в редакції Закону України | N 270/96-ВР | | |від 11.07.2003 N 1121-IV | ( 270/96-ВР ) | | |( 1121-15 ), з подальшими | | | |змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 9. |Закон України "Про охорону | 16.06.1999 | | |прав на зазначення походження| N 752-XIV | | |товарів" (зі змінами та | ( 752-14 ) | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 10.|Закон України "Про охорону | 05.11.1997 | | |прав на топографії | N 621/97-ВР | | |інтегральних мікросхем" | ( 621/97-ВР ) | | |(зі змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 11.|Постанова Кабінету Міністрів | 19.08.2002 | | |України "Про заходи щодо | N 1183 | | |реалізації Закону України | ( 1183-2002-п ) | | |"Про охорону прав на сорти | | | |рослин" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 12.|Постанова Кабінету Міністрів | 15.05.2003 | | |України "Про затвердження | N 686 | | |Положення про Державний | ( 686-2003-п ) | | |реєстр сортів рослин, | | | |придатних для поширення в | | | |Україні" | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 13.|Постанова Кабінету Міністрів | 11.07.1994 | | |України "Про порядок виплати | N 473 | | |винагороди авторам винаходів | ( 473-94-п ) | | |і промислових зразків, що | | | |охороняються чинними на | | | |території України свідоцтвами| | | |СРСР" | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 14.|Постанова Кабінету Міністрів | 10.08.1994 | | |України "Про затвердження | N 545 | | |Положення про представників у| ( 545-94-п ) | | |справах інтелектуальної | | | |власності (патентних | | | |повірених)" (у редакції | | | |постанови Кабінету Міністрів | | | |України від 27.08.1997 N 938 | | | |( 938-97-п ) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 15.|Постанова Кабінету Міністрів | 14.01.2004 | | |України "Про затвердження | N 8 | | |Порядку надання Кабінетом | ( 8-2004-п ) | | |Міністрів України дозволу на | | | |використання запатентованого | | | |винаходу (корисної моделі) чи| | | |зареєстрованої топографії | | | |інтегральної мікросхеми" | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 16.|Постанова Кабінету Міністрів | 23.12.2004 | | |України "Про затвердження | N 1716 | | |Порядку сплати зборів за дії,| ( 1716-2004-п ) | | |пов'язані з охороною прав на | | | |об'єкти інтелектуальної | | | |власності" (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 17.|Постанова Кабінету Міністрів | 12.10.1994 | | |України "Про державну систему| N 705 | | |депонування штамів | ( 705-94-п ) | | |мікроорганізмів" | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 18.|Розпорядження Кабінету | 23.04.2001 | | |Міністрів України "Про | N 149-р | | |спеціально уповноважені | ( 149-2001-р ) | | |органи для визначення та | | | |контролю особливих | | | |властивостей та інших | | | |характеристик товарів" | | | |(зі змінами та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 19.|Правила складання, подання та| 28.07.1995 | | |розгляду заявки на видачу | N 116 | | |свідоцтва України на знак для| ( z0276-95 ) | | |товарів і послуг, затверджені| | | |наказом Державного патентного| | | |відомства України (в редакції| | | |наказу Державного патентного | | | |відомства України) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 20.|Положення про Перелік видових| 12.12.2000 | | |назв товарів, затверджене | N 583 | | |наказом Міністерства освіти і| ( z0061-01 ) | | |науки України | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 21.|Правила складання, подання та| 17.08.2001 | | |проведення експертизи заявки | N 598 | | |на реєстрацію кваліфікованого| ( z0772-01 ) | | |зазначення походження товару | | | |та/або права на використання | | | |зареєстрованого | | | |кваліфікованого зазначення | | | |походження товару, | | | |затверджені наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 22.|Положення про Державний | 13.12.2001 | | |реєстр України назв місць | N 798 | | |походження та географічних | ( z1086-01 ) | | |зазначень походження товарів | | | |і прав на використання | | | |зареєстрованих кваліфікованих| | | |зазначень походження товарів,| | | |затверджене наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 23.|Положення про Державний | 30.08.1994 | | |реєстр представників у | N 95 | | |справах інтелектуальної | ( z0222-94 ) | | |власності (патентних | | | |повірених) ( z0224-94 ), | | | |затверджене наказом | | | |Державного патентного | | | |відомства України (зі змінами| | | |та доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 24.|Порядок атестації | 25.07.2006 | | |представників у справах | N 556 | | |інтелектуальної власності | ( z1021-06 ) | | |(патентних повірених), | | | |затверджений наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 25.|Правила складання і подання | 22.01.2001 | | |заявки на винахід та заявки | N 22 | | |на корисну модель, | ( z0173-01 ) | | |затверджені наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 26.|Правила розгляду заявки на | 15.03.2002 | | |винахід та заявки на корисну | N 197 | | |модель, затверджені наказом | ( z0364-02 ) | | |Міністерства освіти і науки | | | |України | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 27.|Правила складання та подання | 18.02.2002 | | |заявки на промисловий зразок,| N 110 | | |затверджені наказом | ( z0226-02 ) | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 28.|Правила розгляду заявки на | 18.03.2002 | | |промисловий зразок, | N 198 | | |затверджені наказом | ( z0313-02 ) | | |Міністерства освіти і науки | | | |України | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 29.|Правила складання, подання та| 18.04.2002 | | |розгляду заявки на реєстрацію| N 260 | | |топографії інтегральної | ( z0406-02 ) | | |мікросхеми, затверджені | | | |наказом Міністерства освіти і| | | |науки України | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 30.|Правила складання та подання | 03.09.2002 | | |заявки на сорт, затверджені | N 249 | | |наказом Міністерства аграрної| ( z0848-02 ) | | |політики України | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 31.|Інструкція про подання, | 16.07.2001 | | |розгляд, публікацію та | N 521 | | |внесення до реєстру | ( z0644-01 ) | | |відомостей про передачу права| | | |власності на винахід (корисну| | | |модель) та видачу ліцензії на| | | |використання винаходу | | | |(корисної моделі), | | | |затверджена наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 32.|Інструкція про подання, | 03.08.2001 | | |розгляд, публікацію та | N 574 | | |внесення до реєстру | ( z0716-01 ) | | |відомостей про передачу права| | | |власності на промисловий | | | |зразок та видачу ліцензії на | | | |використання промислового | | | |зразка, затверджена наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 33.|Інструкція про подання, | 03.08.2001 | | |розгляд, публікацію та | N 576 | | |внесення до реєстрів | ( z0718-01 ) | | |відомостей про передачу права| | | |власності на знак для товарів| | | |і послуг та видачу ліцензії | | | |на використання знака | | | |(міжнародного знака) для | | | |товарів і послуг, затверджена| | | |наказом Міністерства освіти і| | | |науки України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 34.|Інструкція про подання, | 03.08.2001 | | |розгляд, публікацію та | N 577 | | |внесення до реєстру | ( z0719-01 ) | | |відомостей про передачу права| | | |власності на топографію | | | |інтегральної мікросхеми та | | | |видачу ліцензії на | | | |використання топографії | | | |інтегральної мікросхеми, | | | |затверджена наказом | | | |Міністерства освіти і науки | | | |України (зі змінами та | | | |доповненнями) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток N 3

1. Міжнародні конвенції,
угоди та договори, що регулюють питання
авторського права і суміжних прав
------------------------------------------------------------------ | N | Назва | Дата | Дата | |п/п |міжнародно-правового | підписання |набрання чинності| | | акта | | для України | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 1. |Бернська конвенція |24.07.1971, | 25.10.1995 | | |про охорону |із змінами | | | |літературних і |від | | | |художніх творів |02.10.1979 | | | |Паризький акт | | | | |( 995_051 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 2. |Всесвітня конвенція |06.09.1952 | 27.05.1973 | | |про авторське право | | | | |( 995_052 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 3. |Договір ВОІВ по |20.12.1996 | 06.03.2002 | | |авторському праву | | | | |( 995_770 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 4. |Міжнародна |26.10.1961 | 12.06.2002 | | |конвенція про | | | | |охорону прав | | | | |виконавців, | | | | |виробників | | | | |фонограм і | | | | |організацій | | | | |мовлення (Римська | | | | |конвенція) | | | | |( 995_763 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 5. |Конвенція про |29.10.1971 | 18.02.2000 | | |охорону інтересів | | | | |виробників фонограм | | | | |від незаконного | | | | |відтворення їх | | | | |фонограм | | | | |(Конвенція по | | | | |фонограмам) | | | | |( 995_124 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 6. |Договір Всесвітньої |20.12.1996 | 20.05.2002 | | |організації | | | | |інтелектуальної | | | | |власності про | | | | |виконання і | | | | |фонограми | | | | |( 995_769 ) | | | ------------------------------------------------------------------
2. Міжнародні конвенції,
угоди та договори, що регулюють
питання права промислової власності
------------------------------------------------------------------ | 1. |Паризька конвенція |20.03.1883 | 25.12.1991 | | |про охорону |Переглянута: | | | |промислової |у Брюсселі | | | |власності |14.12.1900, | | | |( 995_123 ) |у Вашингтоні | | | | |02.06.1911, | | | | |у Гаазі 06.11.1925,| | | | |у Лондоні | | | | |02.06.1934, | | | | |у Лісабоні | | | | |31.10.1958, | | | | |у Стокгольмі | | | | |14.07.1967, змінена| | | | |02.10.1979 | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 2. |Договір про |19.06.1970 | 25.12.1991 | | |патентну кооперацію |Переглянутий | | | |(РСТ) |02.10.1979, | | | |( 895_001 ) |03.02.1984 | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 3. |Договір про |01.06.2000 | 28.04.2005 | | |патентне право | | | | |(PLT) та Інструкція | | | | |до Договору про | | | | |патентне право | | | | |( 895_002 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 4. |Договір про закони |27.10.1994 | 01.08.1996 | | |щодо товарних | | | | |знаків (TLT) | | | | |( 995_102 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 5. |Мадридська угода |14.04.1891 | 25.12.1991 | | |про міжнародну |Переглянута: | | | |реєстрацію знаків |у Брюсселі | | | |( 995_134 ) |14.12.1900, | | | | |у Вашингтоні | | | | |02.06.1911, | | | | |у Гаазі 06.11.1925,| | | | |у Лондоні | | | | |02.06.1934, | | | | |у Ніцці 15.06.1957,| | | | |у Стокгольмі | | | | |14.07.1967, | | | | |змінена 02.10.1979 | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 6. |Протокол до |28.06.1989 | 29.12.2000 | | |Мадридської угоди | | | | |про міжнародну | | | | |реєстрацію знаків | | | | |( 995_583 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 7. |Ніццька угода про |15.06.1957 | 29.12.2000 | | |міжнародну |Переглянута в | | | |класифікацію |Стокгольмі | | | |виробів і послуг |14.07.1967 | | | |для реєстрації | | | | |знаків ( 995_066 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 8. |Гаазька угода про |06.11.1925 | 28.08.2002 | | |міжнародну | | | | |реєстрацію | | | | |промислових зразків | | | | |Гаазький акт |28.11.1960 | | | |( 995_132 ) | | | | |Женевський акт |02.07.1999 | | | |( 995_601 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 9. |Будапештський |28.04.1977 | 02.04.1997 | | |договір про | | | | |міжнародне визнання | | | | |депонування | | | | |мікроорганізмів з | | | | |метою патентної | | | | |процедури | | | | |( 995_039 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 10.|Найробський договір |26.09.1981 | 20.12.1998 | | |про охорону | | | | |олімпійського | | | | |символу | | | | |( 995_995 ) | | | |----+---------------------+-------------------+-----------------| | 11.|Міжнародна |02.12.1961 | | | |конвенція з охорони |переглянута | | | |нових сортів рослин |в м. Женева | | | |( 995_856 ) |10.11.1972, | | | |Акт від 23.10.78 |23.10.1978 та | 02.06.1995 | | |Акт від 19.03.91 |19.03.1991 | 02.08.2006 | ------------------------------------------------------------------вгору