Про затвердження Правил спортивних змагань з середньовічного бою
Мінмолодьспорт; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 12.12.20175130
Документ z0028-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2017  № 5130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2018 р.
за № 28/31480

Про затвердження Правил спортивних змагань з середньовічного бою

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу п'ятого підпункту 17 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні всеукраїнських змагань з середньовічного бою НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з середньовічного бою, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. ЖдановЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
12.12.2017  № 5130


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2018 р.
за № 28/31480

ПРАВИЛА
спортивних змагань з середньовічного бою

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з середньовічного бою, які проводяться на території України. Ці Правила розроблені відповідно до Правил та Положень Міжнародної Федерації Середньовічного Бою (далі - Правила МФСБ).

2. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з середньовічного бою.

3. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

акетон - куртка з декількох шарів бавовняної або лляної тканини, простьобаних між собою;

втрата зброї - втрата зброї спортсменом під час поєдинку;

гамбезон - підобладунок або надобладунок (стьобана, набивна, шкіряна куртка, що надягається під обладунок або замість нього);

гарда - частина холодної зброї з довгим клинком, призначена для утримання зброї та захисту руки;

гофмаршал - головний суддя або головний суддя під час групових боїв;

древкова зброя - різновид ручної холодної зброї, яка характеризується наявністю довгої рукояті-держака, на якій міцно і нерухомо закріплена бойова частина;

забрало - рухома частина шолома, яка слугує для захисту обличчя та очей;

клінч - взаємне захоплювання суперників під час поєдинку, що є порушенням правил;

маршал - бокові або лінійні судді;

МФСБ - Міжнародна Федерація Середньовічного Бою;

падіння - втрата рівноваги та падіння з ніг на землю з будь-якої причини;

старший суддя - голова суддівської бригади, що обслуговує окремий майданчик для проведення одиночних боїв;

удар - дотик першої третини леза з боку вістря, що характеризується рівноприскореним рухом та під час застосування бойової зброї призводить до пробивання броні;

удар по дотичній - удар зворотною стороною зброї (по дотичній) меча чи древкової зброї;

фальшіон - європейська клинкова зброя з розширеним до кінця коротким клинком з односторонньою заточкою;

Федерація - громадська організація «Всеукраїнська федерація середньовічного бою»;

шестопер - різновид булави, голівка якої має шість або більше металевих пластин.

4. Змагання з середньовічного бою проводяться відповідно до положення (регламенту) про проведення відповідного змагання з середньовічного бою (далі - Положення), яке затверджується організатором.

5. Зареєстровані для участі у змаганнях особи повинні дотримуватися цих Правил, Правил МФСБ як такі, що обов'язкові для виконання кожним з учасників змагань.

6. Змагання з середньовічного бою проводяться з метою:

1) розвитку і популяризації середньовічного бою в Україні;

2) обрання кращих спортсменів команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), що культивують середньовічний бій;

3) підвищення спортивної майстерності і виконання нормативів Єдиної спортивної класифікації України;

4) визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, збірних команд України;

5) встановлення нових рекордів з дисциплін середньовічного бою;

6) покращення методів та практики суддівства змагань з середньовічного бою;

7) обміну досвідом, знаннями та інформацією.

ІI. Програма і характер змагань

1. Версії та види змагань

1. Змагання проводяться за трьома версіями:

1) Середньовічний бій А1-А10;

2) Софт Б1-Б8;

3) Формальні вправи (КАТА).

2. Змагання проводяться протягом одного-трьох днів і можуть бути таких видів:

особистими;

командними;

особисто-командними.

3. В особистих змаганнях здійснюється підрахунок результатів кожного учасника, в результаті чого визначають його особисте місце.

4. У командних змаганнях визначаються результати та місця команд. Залежно від версії або дисципліни змагань місце команди може визначатися за сумою балів усіх учасників команди, які безпосередньо беруть участь у змаганнях, або визначатися в командних поєдинках на вибування.

5. В особисто-командних змаганнях підраховуються результати і місця окремих учасників і команд. Характер змагань визначається Положенням.

2. Організація змагань

1. Підставою для організації і проведення змагань з середньовічного бою є Положення.

2. Положення має бути розіслано всім запрошеним, а також вивішено на інформаційному сайті Федерації не пізніше ніж за один місяць до дати проведення змагань.

3. Положення про змагання має містити такі розділи:

цілі і завдання заходу;

строки і місце проведення заходу;

організація та керівництво проведенням заходу;

учасники заходу;

характер заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

програма проведення змагань;

безпека та підготовка місць для проведення заходу;

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

строки та порядок подання заявок на участь у заході;

інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

4. Положення про змагання не повинно суперечити цим Правилам. Забороняється змінювати Положення менше ніж за три дні до початку змагань.

3. Учасники змагань та умови участі у змаганнях

1. Вікові групи учасників:

1) діти I групи - 5 років;

2) діти II групи - 6-7 років;

3) діти III групи - 8-9 років;

4) юнаки I підліткового віку - 10-11 років;

5) юнаки II підліткового віку - 12-13 років;

6) юнаки середнього віку - 14-15 років;

7) юнаки старшого віку - 16-17 років;

8) дорослі I групи - 18-35 років;

9) дорослі II групи (ветерани) - старші 35 років.

2. Вік учасників змагань визначається кількістю повних років на перший день змагань. У разі допуску тренерського складу змагань рішенням головного судді змагань (його заступника), а також за згодою батьків, учасники молодшої групи можуть брати участь у змаганні в списках старшої групи на одну позицію (те саме стосується і вагових категорій). У деяких групах (за рішенням суддівського корпусу) допускається об'єднання чоловічих і жіночих категорій.

4. Вагові категорії

1. Вагові категорії в чоловічій підгрупі:

1) напівлегка вага - до 54 кг;

2) легка вага - до 60 кг;

3) напівсередня вага - 65 кг;

4) середня вага - до 70 кг;

5) напівважка вага - до 77 кг;

6) важка вага - до 85 кг;

7) суперважка вага - понад 85 кг.

2. Вагові категорії в жіночій підгрупі:

1) напівлегка вага - до 45 кг;

2) легка вага - до 52 кг;

3) напівсередня вага - 60 кг;

4) середня вага - до 65 кг;

5) напівважка вага - до 70 кг;

6) важка вага - до 75 кг;

7) суперважка вага - понад 80 кг.

3. За згодою головного судді змагань (його заступника) учасник може бути переведений під час жеребкування у важчу категорію. Також суддівський корпус може поділити на вагові категорії від мінімальної ваги учасника з кроком у ваговій категорії не більше ніж 4 кг.

4. У версії "Середньовічний бій" вагових категорій немає.

5. В абсолютних змаганнях виступають тільки дорослі.

6. Якщо кількість учасників змагань у категорії менше ніж три спортсмени, рішенням головного судді змагань (його заступника), за згодою з представником команди, спортсмен може виступати в більш важчій категорії своєї ваги.

7. До участі в змаганнях з версії (А) допускаються спортсмени з чотирнадцятирічного віку, які мають кваліфікацію не нижче 1 розряду (або 3 ступені).

8. До участі в змаганнях з дисципліни (А10) допускаються спортсмени з вісімнадцятирічного віку, які мають кваліфікацію не нижче 1 розряду (або 3 ступені).

9. У змаганнях з дисциплін (А1), (А2), (А6) версії (С) спортсмени виступають у своїх вікових категоріях без урахування ваги.

5. Допуск до участі в змаганнях, жеребкування та зважування

1. Особистий допуск спортсмена до змагань здійснюється мандатною комісією на підставі:

1) офіційної заявки (або заявки спортсмена - для особистого виступу);

2) документа, що посвідчує особу спортсмена;

3) допуску лікаря, датованого не пізніш одного тижня до дня засідання мандатної комісії;

4) страхового свідоцтва (поліса, сертифіката);

5) власноручної розписки про добровільну участь у змаганнях за цими Правилами і ознайомлення із заходами безпеки;

6) допуску захисного екіпірування і озброєння.

2. Черговість виступу учасників (команд), майданчики в змаганнях визначаються жеребкуванням. Жеребкування проводить головний секретар змагань у кожній ваговій (за наявності) та віковій категоріях.

3. Під час проведення змагань за дисципліною (Б6) жеребкування черговості виступу проводить суддя в присутності учасників.

4. Зважування учасників змагань відбувається напередодні або в перший день змагань. Учасники однієї вагової категорії повинні зважуватися на тих самих терезах, як і зважування зброї. Протягом однієї години до початку зважування учасникам надається право контрольного зважування. Учасник, який запізнився або не прибув на зважування, до змагань не допускається. Зважування учасників змагань за дисциплінами (А1), (А2), (А6) за версією (С) не проводиться.

6. Обов'язки і права спортсменів (учасників змагань)

1. Учасник змагань зобов'язаний:

1) знати і виконувати Положення та ці Правила;

2) вчасно прибути на змагання і мандатну комісію;

3) беззаперечно виконувати вказівки суддів;

4) мати захисне спорядження, встановлене цими Правилами і визначене суддями, а також автентичний одяг або спортивну форму;

5) протягом усього змагання мати секунданта.

2. Учаснику змагань забороняється:

1) після поєдинку залишати майданчик до оголошення суддею результату;

2) втручатися в роботу суддів, сперечатися з ними;

3) порушувати правила і заходи безпеки;

4) використовувати заборонену зброю або небезпечне екіпірування.

3. Учасник змагань має право:

1) звертатися до суддів через представника команди, а під час поєдинку (поломка екіпірування тощо) - через секунданта;

2) відмовитися від участі в змаганнях;

3) до початку зважування проводити контрольне зважування ваги.

4. За грубе порушення Положення або цих Правил, а також некоректну поведінку (грубість, недисциплінованість тощо) рішенням головного судді учасник може бути знятий зі змагань з анулюванням його результату в особистому заліку.

Учасник знімається зі змагань, але при цьому результат не анульовується за умов:

явної технічної непідготовленості;

поломки захисного обладнання;

рішення лікаря або секунданта.

7. Обов'язки і права представників команд

1. Команда (організація), яка бере участь у змаганнях, повинна мати свого представника, який є керівником команди і відповідає за дисципліну і організованість учасників. За відсутності представника його обов'язки виконує капітан команди.

2. Представник команди зобов'язаний:

1) вчасно подати секретарю заявку на участь у змаганнях за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил;

2) інформувати членів команди про рішення суддівської бригади;

3) забезпечити своєчасну явку спортсменів до місць змагань;

4) брати участь у жеребкуванні, бути присутнім з дорадчим голосом на нарадах суддівської бригади, якщо вони проводяться разом з представниками команд;

5) перевірити знання цих Правил і Положення у спортсменів своєї команди.

3. Представнику команди забороняється:

1) втручатися в роботу суддів;

2) тимчасово замінювати представника іншої команди.

4. Представник команди має право:

1) бути присутнім на зважуванні і жеребкуванні;

2) отримувати інформацію з усіх питань проведення змагань, крім інформації внутрішнього користування;

3) подавати додаткові заявки;

4) зняти спортсмена з участі в змаганнях;

5) подавати протести, обґрунтовані цими Правилами змагань.

5. Представник команди не може бути одночасно і суддею цього змагання.

6. Секундант зобов'язаний:

1) перевірити екіпірування спортсмена перед виходом на майданчик;

2) спостерігати за ходом поєдинку, за необхідності подати суддям сигнал "Стоп!". У цьому випадку його бійцеві зараховується технічна поразка, і він знімається з цього поєдинку, дисципліни чи змагання залежно від стану здоров’я спортсмена або технічного стану обладунку.

7. Секундант має право зняти бійця з участі в даному виді змагань.

8. Секунданту забороняється втручатися в роботу суддів, давати поради або надавати їх без дозволу суддів. За порушення цих Правил, а також неетичну поведінку секунданту може бути зроблено зауваження, за повторного порушення - попередження, за третього - його спортсмен дискваліфікується. Під час повторної дискваліфікації спортсмена з однієї команди з вини секундантів головний суддя змагань має право прийняти рішення про дискваліфікацію всієї команди.

8. Форма одягу учасників змагань

1. Організаторам змагань дозволяється вносити зміни в форму одягу, про що окремо зазначається в Положенні.

2. Під час виступу не допускається наявності біжутерії.

3. Форма учасників змагань - автентична епосу та місцевості техніки середньовічного бою, що реконструюється клубом.

4. Під час виходу спортсмена на майданчик з незначним відхиленням в одязі суддя штрафує його на один бал, при грубому порушенні форми одягу - він не допускається до поєдинку.

ІII. Екіпірування спортсмена

1. Версія "Середньовічний бій" (А1-А10)

1. Захисне екіпірування (обладунок) спортсмена складається з трьох шарів.

2. Основний захист (перший шар) - захист голови, шиї, торса, рук і ніг спортсмена повинен бути сталевий і відповідати історичним аналогам.

3. Голова учасника змагань має бути захищена шоломом, що відповідає таким вимогам:

1) нержавіюча сталь: мінімальна товщина - 2 мм;

2) загартована сталь: мінімальна товщина - 1,8 мм;

3) м'яка сталь: мінімальна товщина - 2,5 мм;

4) забрало: мінімальна товщина - 1,5 мм для будь-якої сталі.

4. Застосування шоломів з відкритим обличчям заборонено. Обмеження використання прихованих ребер захисту допускається, якщо вони замасковані та зовнішній вигляд шолома відповідає історичним аналогам.

5. Торс і кінцівки учасника змагань мають бути захищені обладунком, що відповідає таким вимогам:

1) м'яка сталь - мінімальна товщина 1 мм;

2) нержавіюча або загартована сталь - мінімальна товщина 0,8 мм;

3) частини тіла: шия, плечі (спереду і ззаду), хребет (включаючи поперековий відділ і куприк), груди, лікті і коліна повинні бути захищені металевими частинами обладунку (кольчуги або подвійного акетона, стьобаного обладунку недостатньо).

6. Допоміжний захист (другий шар) - акетон, гамбезон, кольчуга, взуття тощо. Матеріал ззовні повинен мати вигляд ідентичний історичним аналогам.

7. Нижній захист (третій шар) - приховані елементи захисту, наприклад, захист паху, гомілок, колін тощо можуть застосовуватися для підвищення безпеки на додаток до двох основних шарів захисту і повинні бути сховані під двома іншими шарами захисту.

8. Кисті учасника змагань мають бути захищені рукавицями, що відповідають таким вимогам:

1) виготовлені з металевих пластин або клепаної кольчуги. У разі використання кольчуги повинен застосовуватися підкладний шар стьобаного захисту не менше ніж 5 мм завтовшки;

2) виготовлені з матеріалів, що мають документально підтверджені історичні аналоги;

3) мають історичну форму та функціональність і відповідають періоду та місцевості, яка реконструюється;

4) закривають всю кисть руки цілком;

5) захищають всі пальці на обох руках.

9. Кулаки, торпеди, замикаючі рукавиці - застосування заборонено на всіх заходах МФСБ.

10. Специфікація та вимоги до зброї:

1) повинна відповідати історичним аналогам. Зброя повинна потрапляти в той же діапазон періоду і місцевості, що і обладунок носія зброї;

2) повинна мати ударну кромку (товщина не менше ніж 2 мм). Краї повинні бути заокруглені (не бути гострими). Ударна поверхня не повинна мати відколів, нерівних виїмок і задирок;

3) кромка зброї поділяється на дві категорії: ударну і неударну;

4) для мечів і фальшіонів ударна поверхня повинна мати мінімальне заокруглення радіусом 35 мм або більше до прямої кромки. Неударна поверхня меча (вістря) повинна мати мінімальне округлення радіусом 10 мм;

5) для всіх сокир і древкової зброї ударна поверхня повинна мати мінімальне округлення радіусом 50 мм або більше до прямої кромки. Всі неударні поверхні повинні мати заокруглення радіусом 15 мм або більше до прямої кромки;

6) вимоги щодо довжини і ваги окремих типів зброї:

мечі:

одноручні (включаючи фальшіон): максимальна довжина - 110 см, вага - до 1900 г;

полуторні мечі: довжина від 100 до 140 см, вага - до 2600 г;

дворучні мечі: максимальна довжина - 140 см, вага - до 3500 г;

сокири і древкова зброя:

усі ударні поверхні повинні бути завдовжки щонайменше 7 см;

одноручні сокири: максимальна довжина - 100 см, вага - до 1300 г;

довгі сокири і коротка древкова зброя: довжина від 100 до 140 см, вага - до 2500 г;

дворучна древкова зброя: мінімальна довжина - 140 см, вага - до 3000 г;

ревко має бути дерев'яним;

шестопери: вага до 1000 г, тільки на дерев'яних рукоятках;

бойові сокири (з відбійником на звороті) заборонені до застосування на заходах МФСБ;

щити:

усі дерев'яні, шкіряні або залізні щити повинні бути виготовлені на основі достовірних історичних джерел і відповідати історичному аналогу. Щит має відповідати тому самому періоду і місцевості, що і комплект обладунку;

краї дерев'яних або шкіряних щитів повинні бути обшиті шкірою (2 мм або товщі), сирицевою шкірою або обклеєні трьома шарами тканини. Кромки металевих щитів повинні мати заокруглення з мінімальною товщиною 4 мм;

вага щита не повинна перевищувати 5 кг;

металеві рукоятки на щитах заборонені, за винятком кулачних щитів малого розміру, відомих як баклери.

Будь-які не перелічені типи зброї не допускаються до застосування на заходах МФСБ. Будь-яку зброю, що не належить до цих категорій за мінімальним та максимальним лімітами, не дозволяється використовувати на заходах МФСБ.

2. Версія "Софт" (Б1-Б8)

1. У спортивних дисциплінах використовується спортивне екіпірування версії "Софт", наведене у додатку 2 до цих Правил:

1) шолом (мал. 1);

2) налокітники та наколінники (а також захист передпліччя та голені) (мал. 2);

3) захист корпуса (мал. 3);

4) захист кистей (мал. 4);

5) безпечна імітація щитів.

2. У версії "Софт" використовуються тільки щити встановленого зразка із полімерних м’яких і легких матеріалів трикутної (геральдичної) форми (мал. 1), що визначені у додатку 3 до цих Правил, двох розмірів:

1) "малий" - для дітей до 7 років включно, довжина - 48 см, ширина - 39 см;

2) "стандартний" - для всіх інших категорій від 8 років, довжина - 85 см, ширина - 54 см;

3) габаритні параметри спорядження з версії "Софт" (мал. 2), що імітує середньовічну холодну зброю (відхилення розмірів у межах від 1 до 10 мм), зведені в таблицю (додаток 3), мечі зроблені з використанням спіненого поліетилену, для імітації рогатини використовують подовжену рукоять;

4) спортивне взуття і одяг.

3. Зовнішній вигляд спортсмена наведений у додатку 4 до цих Правил.

4. Рішення про можливість не використовувати паховий бандаж виноситься представником суддівської комісії змагання.

3. Версія "Формальні вправи (КАТА)" (С1-С2)

1. Форма спортсмена повинна відповідати епосу та географічному розташуванню демонстрованої техніки та озброєння.

2. Обмеження щодо матеріалу інвентарю прописуються в Положенні.

IV. Суддівський корпус

1. Склад суддівського корпусу та суддівських бригад

1. Склад суддівського корпусу та суддівських бригад (колектив суддів, які обслуговують конкретний майданчик) затверджується організатором, який проводить змагання, не пізніше ніж за 7 (сім) днів до початку змагань.

2. До складу суддівської бригади входять: головний суддя, заступники з видів змагань, головний суддя за видом змагань (гофмаршал), головний секретар, секретарі з версій змагань, суддівські бригади з розділів змагань, лікар.

3. Суддівський корпус з версії "Середньовічний бій" складається:

1) головний суддя (гофмаршал);

2) головний суддя на групових боях (гофмаршал);

3) старший суддя;

4) бокові судді (маршали);

5) секретар;

6) допоміжний корпус: судді на точці заміни зброї.

4. До суддівського корпусу з версії "Софт" входять:

1) головний суддя (гофмаршал);

2) головний суддя у групових боях (гофмаршал);

3) старший суддя;

4) бокові судді (маршали);

5) секретар.

5. До суддівського корпусу з версії "Формальні вправи (КАТА)" входять:

1) головний суддя;

2) старший суддя;

3) бокові судді;

4) секретар.

2. Обов'язки суддівського корпусу

1. Головний суддя змагань має право:

1) затримати початок будь-яких змагань на території України, якщо до їх початку не підготовлено інвентар та місця;

2) у разі роботи суддів з незадовільною оцінкою вимагати їх переатестації;

3) тимчасово припинити змагання у випадках, які не дають можливості для їх проведення;

4) призначати головних суддів змагань;

5) усувати суддів, які допускають грубі помилки;

6) скасовувати помилкові рішення суддів;

7) усувати від виступу спортсменів, які допускають грубість, недисциплінованість і слабку технічну підготовленість, в тому числі дискваліфікувати команди учасників змагань.

2. Головний суддя повинен:

1) вчасно перевірити підготовку місць змагань, обладнання та інвентарю;

2) стежити за правильністю проведення змагань і вирішувати спірні питання;

3) керувати роботою суддівської бригади;

4) приймати рішення щодо заявлених протестів;

5) не пізніше як через три дні після проведення змагань здати звіт і протоколи змагань організатору змагань;

6) провести інструктаж учасників змагань і суддів щодо заходів безпеки та контролювати їх виконання;

7) перед початком змагань і після кожного дня змагань проводити наради та інструктаж суддівської бригади змагань;

8) доповідати головному судді Федерації про результати проведення змагань.

3. Заступники головного судді за видами змагань (головний суддя з виду змагань) повинні:

1) здійснювати безпосереднє керівництво змаганнями за версіями і нести відповідальність за їх проведення;

2) контролювати правильність суддівства відповідними суддівськими бригадами;

3) надавати допомогу суддям на майданчику;

4) готувати свої пропозиції головному судді змагань для прийняття рішення за заявленими протестами;

5) з’ясовувати спірні рішення суддів;

6) стежити за зовнішнім виглядом учасників змагань і суддів;

7) контролювати явку суддів на змагання;

8) проводити інструктаж учасників і суддів щодо заходів безпеки та контролювати їх виконання;

9) після завершення кожного дня змагань підбивати підсумки та доповідати головному судді змагань їх результати.

4. Головний секретар змагань зобов'язаний:

1) організувати роботу мандатної комісії і секретаріату;

2) провести жеребкування учасників змагань;

3) вести протоколи засідань суддівської бригади;

4) контролювати правильність ведення протоколів і роботу секретаріату;

5) контролювати підрахунок результатів виступів як за окремими версіями, так і за змаганнями в цілому.

5. Головний секретар підпорядкований головному судді змагань, йому підпорядковані секретарі з видів (версій) змагань.

6. Секретарі за видами (версіями) змагань зобов'язані:

1) прийняти заявки від учасників;

2) вести протоколи боїв (або показових виступів);

3) після закінчення змагань за дисциплінами (версіями) підписати протоколи та надати їх головному секретарю змагань.

7. Старший суддя є старшим у суддівській бригаді.

8. Старший суддя відповідає за організацію і якість суддівства змагань на майданчику.

9. Старший суддя контролює дії бокових суддів, суддів на точці зміни зброї, секретаря, секундометриста та забезпечує дотримання цих Правил і заходів безпеки, оцінює дії спортсменів, оголошує переможця та результат виступу. При нічийному результаті виносить рішення про продовження поєдинку або оголошує перемогу одного з учасників, присуджуючи бал. У разі порушення правил або явної загрози здоров'ю учасника зупиняє поєдинок.

10. Боковий суддя (маршал) зобов'язаний:

1) перед початком поєдинку перевіряти екіпірування та форму одягу спортсменів;

2) оцінювати технічні дії спортсменів і показувати жестами їх результативність;

3) у всіх випадках, які вимагають зупинки поєдинку (виступу), подавати сигнал визначеним жестом (підняти обидві руки і схрестити кисті над головою, в деяких випадках може використовуватися свисток), привертаючи увагу судді.

11. Суддя-хронометрист перебуває за столом. За командою старшого судді про початок поєдинку запускає секундомір. Подає сигнал про закінчення часу, обов'язкового для фіксування.

12. Суддя-хронометрист повинен фіксувати:

1) початок і закінчення поєдинку;

2) час запізнення спортсмена на майданчик (від однієї до трьох хвилин);

3) час звернення учасника до лікаря (п’ять хвилин на кожного учасника) або час усунення недоліків у його екіпіруванні (одна хвилина на кожного учасника);

4) час відпочинку між поєдинками;

5) у версії "Формальні вправи (КАТА)" час виходу на майданчик, початок і закінчення виконання технічного комплексу (загальний час виступу до п’яти хвилин, тривалість виконання комплексу до трьох хвилин).

13. Під час перерви в поєдинку суддя-хронометрист за вказівкою секретаря або старшого судді зупиняє і запускає секундомір, рахуючи чистий час поєдинку.

14. Суддя на точці зміни зброї зобов'язаний допомагати перевіряти екіпірування учасників, стежити за кількістю учасників на майданчику під час масових боїв і за відсутністю порушень під час зміни зброї.

V. Медичне забезпечення змагань

1. Порядок надання медичної допомоги під час проведення змагань:

кожен спортсмен має право на отримання першої медичної допомоги під час змагань;

необхідність надання першої медичної допомоги може бути ініційована суддею, учасником або лікарем (без узгодження з суддями і спортсменом);

у разі якщо після ефективних дій (за відсутності порушення Правил) спортсмену необхідна негайна медична допомога судді зупиняють поєдинок і викликають лікаря (при цьому спортсмену оголошується "нокаут");

під час отримання легких травм, які істотно не впливають на можливість проведення поєдинку (кровотеча з носа, розсічення тощо), старший суддя може зупинити поєдинок і відіслати спортсмена (в супроводі бокового судді і секунданта) для отримання першої медичної допомоги без відкриття рахунку;

у випадку коли лікар знімає спортсмена зі змагань, якщо при цьому не було порушення Правил, спортсмену оголошується "нокаут";

суддям забороняється відмовляти спортсмену в бажанні під час поєдинку звертатися до лікаря, проте в цьому випадку суддя відкриває спортсмену рахунок.

2. Лікар має право вимагати зупинки поєдинку та надання медичної допомоги без узгодження з суддями.

VІ. Протести

1. Протести подаються представником команди у випадках порушення Правил або Положення в письмовій формі та надання відеоматеріалу із зазначенням пункту, який, на його думку, був порушений.

2. Протест подається не пізніше ніж через двадцять хвилин після завершення виступу спортсмена.

3. Протест щодо участі в змаганнях спортсмена або команди в цілому подається до жеребкування під час мандатної комісії.

4. Протест має бути розглянутий головним суддею протягом тридцяти хвилин після його отримання. Рішення щодо протесту приймає головний суддя змагань.

5. Протест подається тільки у випадках, якщо помилкове рішення значно вплинуло на результат.

6. Команда може подати не більше одного протесту у кожному поєдинку.

7. Результатом протесту можуть бути:

1) анулювання червоної картки;

2) анулювання жовтої картки;

3) видача червоної картки;

4) видача жовтої картки;

5) перегляд рахунку раунду;

6) призначення додаткового раунду (у виняткових випадках, коли помилка маршала визначила результат поєдинку).

VIІ. Правила проведення змагань "Середньовічний бій" (дисципліни А1-А10)

1. Дозволені прийоми - групові бої (А1-А2) (3х3; 5х5; 16х16; 21х21)

1. Бої проводяться із застосуванням таких дозволених МФСБ прийомів:

1) будь-які поштовхи, удари ударною кромкою зброї, удари "яблуком" (дотиком) зброї, удари щитом у будь-які дозволені для атаки зони суперника (до дозволених для атаки зон не входять: ступні ніг, задня частина коліна, пах, задня частина шиї, горло);

2) удари зворотною стороною древкової або клинкової зброї, що вважаються ударом по дотичній;

3) удари по супернику, що втратив рівновагу, до його падіння на землю;

4) поштовхи або удари головою, плечем, ліктем, коліном або корпусом;

5) захвати ударної частини зброї або щита суперника вільною рукою;

6) атака вільною рукою: удари, захвати, тиск на дозволені для атаки зони (спортсмен може наносити удари вільною рукою тільки за умови наявності зброї в іншій руці);

7) атака суперника, який втратив зброю;

8) удари ногою в дозволені для атаки зони, за винятком ударів у будь-яку частину коліна;

9) бійцівські прийоми, кидки, задні підніжки тощо;

10) захват суперника за допомогою зброї спереду, ззаду і збоку, за умови, що захват не здійснюється за шию суперника;

11) захльост щита суперника, блокування щитом рук суперника;

12) удари крайкою або площиною щита в дозволені для атаки зони.

2. Заборонені прийоми:

1) заломи, удушення і кидки з метою кинути суперника на голову або верхню частину торса, а також продовження битви на землі (лежачи);

2) будь-які захвати з тиском на шию суперника.

3. Суперник вважається переможеним, коли виникає три точки опори на землі або коли він здається. Ноги завжди знаходяться на землі як дві точки опори. Опора на землю зброєю, щитом чи будь-якою іншою частиною тіла вважається третьою точкою опори.

4. Спортсмен, який зламав зброю, повинен негайно її викинути.

5. Спортсмен, який зламав або втратив зброю, повинен негайно припинити поєдинок і озброїтися або запасною зброєю, або повернутися в командну зону початку поєдинку і взяти запасну зброю в іншого члена своєї команди.

6. Тільки члени команди, що змагаються в цьому поєдинку, можуть надавати запасну зброю.

2. Заборонені прийоми - групові бої (3х3; 5х5; 16х16; 21х21)

1. Застосування будь-яких заборонених прийомів або дій проти суперників вважається серйозним порушенням правил. Санкціями за порушення правил можуть бути усне попередження або дискваліфікація незалежно, чи було вчинено порушення правил навмисно, чи випадково.

2. Заборонені прийоми:

1) уколи зброєю. Ця заборона тягне за собою негайне застосування санкцій;

2) будь-які уколи зброєю в будь-які частини тіла суперника. Під час застосування сокир або древкової зброї блокування зброї суперника не вважається уколом;

3) нанесення ударів зброєю, щитом, руками або ногами в заборонені для атаки зони (це: ступні, задня частина коліна, пах, передня і задня частини шиї);

4) удари зброєю, щитом, ногами або руками в задню частину коліна;

5) будь-які вертикальні удари зброєю в хребет;

6) удари ногою в коліно;

7) заломи проти природного руху суглобів;

8) тиск або чіпляння підстави шолома рукою, а також дії, спрямовані на шию шляхом тиску на край шолома;

9) навмисні дії, спрямовані на зняття частин захисного спорядження суперника;

10) удари гардою зброї або кистю руки в обличчя суперника (якщо гарда виступає над рукавичкою більш ніж на три см);

11) будь-які захвати шиї руками або зброєю і будь-які удушливі прийоми;

12) удари по супернику, який лежить або стоїть на колінах;

13) удари в шию або голову суперника, який схилився під 50° або більше кутом;

14) коли суперник з якої-небудь причини схилився під 50° або більше кутом, дозволено нанесення ударів у корпус, поштовхи, підніжки, але категорично заборонено нанесення ударів у шию або голову;

15) спортсмени завжди повинні контролювати свою зброю. Безконтрольний рух зброї заборонено, оскільки становить небезпеку для спортсменів і маршалів;

16) будь-які атакуючі дії проти суперника, який підняв руку з відкритою долонею:

піднята рука з відкритою долонею є знаком, що спортсмен хоче добровільно покинути поєдинок;

після того, як спортсмен підняв руку з відкритою долонею і опустився на коліна (якщо є можливість), це автоматично виключає спортсмена з поєдинку без права повернення в поєдинок;

17) пасивні клінчі тривалістю більше п’яти секунд. У цьому випадку польовий маршал розводить спортсменів, що перебувають у клінчі, в сторони з використанням команди "Стоп!" і жовтого прапорця на рівні шоломів спортсменів. Після цього вони повинні припинити поєдинок і відступити на два кроки назад у різні боки. За додатковою командою "Бій!", відданою маршалом, який зупинив поєдинок, спортсмени можуть його продовжити:

місцеві команди "Стоп!" і "Бій!" призначені тільки для спортсменів у клінчі;

після команди "Бій!" спортсмен може продовжити поєдинок зі своїм або будь-яким іншим суперником;

18) будь-які атакуючі або захисні дії без зброї в руках;

19) захвати за майданчиком руками;

20) якщо спортсмен вийшов з поєдинку (в результаті падіння або рішення маршалів), але знаходиться на майданчику, категорично заборонено вставати на обидві ноги до команди гофмаршала "Усім встати!". Якщо спортсмен вийшов з поєдинку в результаті падіння, втрати спорядження, за власним рішенням або рішенням маршалів, він повинен зручно сісти або лягти і чекати закінчення поєдинку без втручання в нього. Цим спортсмен показує, що він не травмований;

21) захист кисті на зразок "кулак" заборонено до використання на всіх заходах МФСБ.

3. Дисциплінарні санкції

1. Усне попередження - санкція, що застосовується до спортсменів за незначне порушення цих Правил. Мета - звернення уваги спортсмена на його дії. Усне попередження не заноситься до протоколу.

2. Попередження - жовта картка, яка дається спортсмену за порушення цих Правил і заноситься до протоколу. Жовта картка впливає на рейтинг спортсмена і команди. Жовту картку може давати тільки гофмаршал змагання. Спортсмен отримує жовту картку за:

1) застосування будь-яких заборонених прийомів;

2) якщо звівся на обидві ноги після падіння на майданчику до команди "Усім встати!";

3) неспортивну поведінку, ненормативну лексику, суперечки з маршалами, грубу поведінку щодо спортсменів або глядачів;

4) початок поєдинку до команди "Бій!";

5) продовження поєдинку після команди "Стоп бій!" і сигналу жовтим прапорцем на рівні шолома;

6) ігнорування команд гофмаршала або польових маршалів;

7) продовження поєдинку без будь-якого важливого елемента спорядження.

3. За всі перелічені вище порушення залежно від їх тяжкості і рішення гофмаршала може даватися одна або дві жовті картки.

4. Якщо спортсмен отримує дві жовті картки, він видаляється з поєдинку до кінця змагань. Дві жовті картки еквівалентні одній червоній картці.

5. Дискваліфікація (червона картка) - санкція, що застосовується до спортсменів за серйозне або повторне (жовта картка) порушення правил, яке заноситься до протоколу. Після отримання червоної картки спортсмен відсторонюється від подальшої участі в змаганнях і повинен бути замінений запасним спортсменом. Тільки гофмаршал змагання може дискваліфікувати спортсмена.

6. Підстави для дискваліфікації:

1) систематичне порушення цих Правил;

2) отримання двох жовтих карток на одному змаганні;

3) нанесення травми супернику із застосуванням заборонених прийомів;

4) систематичні суперечки й апеляції до маршалів і їх рішень;

5) образливе або зневажливе ставлення до суперників або інших учасників змагань.

7. Дискваліфікація спортсмена впливає на рейтинг команди в змаганнях (у тій дисципліні, де спортсмен отримав червону або дві жовті картки). В цьому випадку стосується конкретного складу (команда з 5 або 16 спортсменів) і отримання карток не впливає на рейтинг команд з іншим складом або на національні команди в цілому.

8. У разі якщо два спортсмени команди дискваліфіковані (отримали червоні картки) і ще один спортсмен команди отримує попередження (жовту картку) гофмаршал може прийняти рішення про дискваліфікацію всієї команди.

9. Дискваліфікація команди - санкція щодо всієї команди в таких випадках:

1) спортсмени команди отримують дві червоні картки і одну жовту на одному змаганні;

2) команда та її капітан сперечаються з маршалами щодо їхніх рішень, ображають або проявляють неповагу до суперників чи інших учасників змагань.

4. Групові бої (А2) - 16х16 та 21х21

1. Дисципліна групових боїв у форматі 16х16 проводиться відповідно до правил МФСБ з урахуванням кількості спортсменів, що беруть у них участь (за рішенням суддівської бригади дисципліна може бути замінена на 21х21).

2. До суддівської бригади входять: гофмаршал (головний суддя), польові маршали (чотири особи), секретар, який фіксує результати, і стільки лінійних суддів, скільки буде потрібно.

3. У разі розбіжностей вирішальним є рішення гофмаршала.

4. Групові бої 16х16 проводяться на майданчику таких розмірів:

1) довжина від 15 до 40 м;

2) ширина від 7 до 20 м;

3) висота захисного бар'єра від 1 до 1,5 м.

5. У команді для боїв 16х16 кількість спортсменів становить від 16 до 21. Тільки 16 спортсменів однієї команди можуть перебувати на майданчику одночасно. Решта запасних перебувають поза межами майданчика і можуть за потреби надавати запасну зброю або спорядження спортсменам по команді, які перебувають на майданчику.

6. Запасні спортсмени за необхідності можуть змінюватися між раундами.

7. Принципи проведення групових боїв 16х16 (21х21) (А2):

1) поєдинок вважається виграним, якщо команда перемогла в двох раундах з трьох. Перемагає та команда, спортсмени якої залишаються стояти на ногах, коли спортсмени іншої команди переможені;

2) кожен раунд триває не більше восьми хвилин. Після закінчення цього часу перемагає команда, у якої залишається більше здатних продовжувати поєдинок спортсменів. У разі рівної кількості спортсменів повинен бути призначений додатковий раунд;

3) бали в раунді рахуються за кількістю спортсменів, що стоять на ногах (один бал за кожного), до моменту команди гофмаршала "Стоп бій!";

4) якщо поєдинок зупиняється і на майданчику залишається чотири проти одного або п’ять проти одного спортсмена команд-суперників, перемога присуджується команді з рахунком 4:0 і 5:0 відповідно;

5) перемога в поєдинку вважається основним фактором для просування команди в турнірній таблиці. Кількість виграних раундів і рахунок є допоміжними факторами для розрахунку рейтингу і загального розподілу балів;

6) участь у групових боях 16х16 дає бали спортсменам в їх особистому рейтингу.

8. Процедура проведення групових боїв 16х16 (21х21) (А2):

1) гофмаршал (головний суддя) запрошує на майданчик дві команди і просить наступні дві команди підготуватися до поєдинку;

2) дві запрошені команди повинні приготуватися до наступного поєдинку, прибути в певне місце біля майданчика, де буде проведено історичний, естетичний і технічний контроль зброї і спорядження. Функції історичної та технічної комісії змагань здійснюють маршали та гофмаршал;

3) оголошені команди повинні вийти на майданчик протягом однієї хвилини:

гофмаршал може попросити спортсменів вийти на майданчик зі знятим шоломом або піднятим забралом. Після ідентифікації спортсменів їм буде надано шістдесят секунд, щоб одягнути шоломи і підготуватися до поєдинку. Спортсмени можуть користуватися послугами помічників, які перебувають поза межами майданчика. Спортсменам заборонено залишати майданчик до початку поєдинку. Це необхідно для запобігання підміни спортсменів;

якщо оголошена команда не виходить на майданчик протягом трьох хвилин після оголошення, їй присуджується "технічна поразка";

4) гофмаршал підтверджує готовність маршалів і спортсменів;

5) гофмаршал дає команду "Бій!", що є сигналом для початку поєдинку;

6) лінійні судді або маршали відповідають за відеофіксацію, спостерігають за боєм у своєму секторі поза межами майданчика. Вони фіксують усі порушення, але не втручаються у поєдинок, окрім екстрених випадків, пов'язаних із безпекою;

7) польові маршали спостерігають за боєм і дотриманням цих Правил під час поєдинку, перебуваючи на майданчику. Вони можуть повернути в поєдинок спортсмена, який був виведений із поєдинку з порушенням правил, а також можуть рознімати пасивні клінчі, які тривають довше ніж п’ять секунд;вгору