Документ z0042-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2014, підстава - z0130-14

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1015
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2011 р.
за N 42/18780
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
доходів і зборів
N 865 ( z0130-14 ) від 30.12.2013 }
Про затвердження форми Податкової декларації
з плати за землю (земельний податок
та/або орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власності)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та
розділу XIII Податкового кодексу України ( 2755-17 ), статті 8
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Податкової декларації з плати за землю
(земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власності), що додається ( za042-11 ).
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної
податкової адміністрації України: від 26.10.2001 N 434 ( z0963-01 ) "Про затвердження форм
Зведеного розрахунку суми земельного податку, Довідки до
уточненого Розрахунку та Порядку їх подання до органу державної
податкової служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
19.11.2001 за N 963/6154; від 02.12.2003 N 582 ( z1159-03 ) "Про затвердження змін до
наказу ДПА України від 26 жовтня 2001 року N 434", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 15.12.2003 за N 1159/8480; пункт 23 додатка до наказу Державної податкової адміністрації
України від 16.02.2004 N 92 ( z0267-04 ) "Про внесення доповнень
до наказів ДПА України", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 02.03.2004 за N 267/8866; від 20.12.2005 N 588 ( z1591-05, za591-05 ) "Про затвердження
форми податкової декларації орендної плати за земельні ділянки
державної і комунальної власності", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 30.12.2005 за N 1591/11871.
3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) у
встановленому порядку:
3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
3.2 забезпечити доведення наказу до відома платників
податків.
4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
процесів оподаткування (Лаба М.С.) розробити програмне
забезпечення комп'ютерної обробки даних Податкової декларації з
плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні
ділянки державної або комунальної власності) у порядку та терміни,
визначені для створення інформаційних систем.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Любченка О.М.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1015

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з плати за землю (земельний податок
та/або орендна плата за земельні ділянки
державної або комунальної власності)
( za042-11 )вгору