Документ z0055-93, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.08.1996, підстава - z0421-96

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 45 від 25.02.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 травня 1993 р.
за N 55
Погоджено з Мінфіном, Мінпраці,
і ЦК профспілки працівників
освіти і науки України
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міносвіти
N 252 ( z0421-96 ) від 25.07.96 )
Про розміри ставок заробітної плати й посадових
окладів працівників освіти України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25
січня 1993 р. N 44 ( 44-93-п ) "Про оплату праці працівників
бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки"
Н А К А З У Ю :
1. Затвердити схему ставок, посадових окладів, що
запроваджується з 1 січня 1993 року, визначених за розрядами
Єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і коефіцієнтами
підвищення згідно з додатком N 1. (Додаток в БД "Право" відсутний)
2. Затвердити розміри ставок заробітної плати й посадові
оклади працівників освіти України згідно з додатками N 2-17. (Додатки в БД "Право" відсутні)
3. Визначення ставок (окладів) працівників за розрядами
тарифної сітки провадиться з урахуванням їхніх кваліфікаційних
категорій і стажу роботи, якщо це передбачено умовами оплати
праці.
Посадові оклади (ставки заробітної плати) встановлюються
керівниками на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних
розрядів працівників відповідної кваліфікації з подальшою
атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.
4. Установити, що із запровадженням Єдиної тарифної сітки
оплати праці зберігається діючий порядок установлення надбавок,
доплат, преміювання, інших виплат стимулюючого характеру. Перегляд ставок (окладів) працівників проводиться керівниками
бюджетних установ і організацій при зміні розміру мінімальної
заробітної плати відповідно до чинного законодавства.
5. Посадові оклади заступників керівників установ і
організацій та заступників керівників структурних підрозділів цих
установ і організацій встановлюються на 5-15 відсотків нижче
посадового окладу відповідного керівника.
6. У разі, коли встановлені для працівників відповідно до
цієї постанови ставки (оклади) з урахуванням надбавок і пільг
будуть нижчі від діючих ставок (окладів) з урахуванням надбавок і
пільг, цим працівникам на період роботи в даній установі
(організації) на даній посаді зберігається діючий розмір
посадового окладу.
7. Фінансово-економічному управлінню (Шматок Л. Г.) разом із
зацікавленими управліннями розробити і затвердити до 1 квітня 1993
р. необхідні інструкції про порядок обчислення заробітної плати
працівників установ і закладів освіти на основі атестації або
тарифікації.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра В. П. Шепотько.
Міністр   П.М.Таланчук
ПОГОДЖЕНО:   
Міністерство фінансів України    П.К.Германчук
Міністерство праці України  Е.І.Андрющенко
Центральний комітет
профспілки працівників
освіти і науки України  Л.С.Сачковвгору