Документ z0066-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.02.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2017  № 1662


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 66/31518

Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси

Згідно із частиною п’ятою статті 75 Закону України «Про освіту» та з метою приведення Положення про електронні освітні ресурси у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за № 1695/22007, такі зміни:

1) у пункті 2.1 розділу ІІ:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«електронний аналог друкованого видання (pdf версія тощо) - електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;»;

абзац тринадцятий викласти у такій редакції:

«електронний підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію;»;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:

«електронний освітній ігровий ресурс - різновид електронного освітнього ресурсу навчального призначення, що поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал та компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій формі;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим, сімнадцятим;

2) у тексті Положення слова «навчально-виховний процес», «навчальний заклад» у всіх відмінках замінити відповідно словами «освітній процес», «заклад освіти» у відповідних відмінках.

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву в установленому порядку.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
педагогічних наук УкраїниВ.Г. Кременьвгору