Документ z0066-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.08.2016, підстава - z1054-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 178 від 13.07.93 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 квітня 1994 р.
за N 66/275
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури
N 514 ( z1054-16 ) від 07.07.2016 }
Про затвердження Положення про стажування працівників театрів, філармоній, професійних творчих колективів,
цирків, кіностудій України

Відповідно до Положення про Міністерство культури України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня
1993 р. N 348 ( 348-93-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про стажування працівників театрів,
філармоній, професійних творчих колективів, цирків, кіностудій
України та склад майстрів мистецтв - керівників стажування в
театрах, філармоніях, професійних творчих колективах, цирках,
кіностудіях України, що додаються . 2. Зобов'язати департаменти сценічних і музичних мистецтв
(Коломієць Р.Г., Недбайло О.В., Рожок В.І.), кінематографії
(Череватенко Л.В.), фінансово-економічне управління (Мандрика
В.А.), відділ персоналу (Москаленко М.А.) Міністерства, творче
об'єднання "Укрдержцирк" (Гнатенко В.П.), Українське
гастрольно-концертне об'єднання "Укрконцерт" (Круковський О.В.) та
рекомендувати Міністерству культури Республіки Крим (Пересунько
В.П.), управлінням культури обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, театрам, філармоніям,
професійним творчим колективам, циркам, кіностудіям України згідно
з цим Положенням здійснити необхідні заходи щодо організації
роботи по проведенню стажування працівників театрів, філармоній,
професійних творчих колективів, цирків, кіностудій України. 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
культури України від 06.08.92 N 187 "Про стажування творчих і
адміністративних працівників театрів, концертних організацій,
художніх колективів, цирків". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра культури України Кампа В.М.

Міністр І.М.Дзюба
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури
України від 13 липня 1993 р. N 178
ПОЛОЖЕННЯ
про стажування працівників театрів, філармоній,
професійних творчих колективів, цирків,
кіностудій України
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Стажування є однією з основних форм підвищення
кваліфікації працівників театрів, філармоній, професійних творчих
колективів, цирків і кіностудій України. 2. Головною метою стажування є вдосконалення професійної
майстерності режисерів, диригентів, балетмейстерів, художників,
солістів-вокалістів, артистів балету та цирку,
кінорежисерів-постановників і кінооператорів-постановників
художніх фільмів та неігрового кіно, заступників директорів
театрів і філармоній, формування резерву лідерів сфери культури і
мистецтва. 3. Стажування здійснюється на базі провідних драматичних,
музичних театрів, філармоній, професійних творчих колективів,
цирків і кіностудій України під керівництвом визнаних майстрів
мистецтв. 4. Загальне керівництво стажуванням і контроль здійснює
Міністерство культури України.
II. ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ
НА СТАЖУВАННЯ
5. Міністерство культури України створює конкурсну комісію,
до якої входять майстри мистецтв, керівники департаментів
сценічних і музичних мистецтв, кінематографії, відділу персоналу
Міністерства, творчого об'єднання "Укрдержцирк". У функції конкурсної комісії входить: проведення співбесід з
кандидатами, визначення складу стажистів та їх керівників,
вироблення рекомендацій з питань стажування та прийняття рішення
про результати стажування. 6. На стажування направляються: режисери, диригенти, балетмейстери, художники театрів,
філармоній, професійних творчих колективів, цирків віком до 35
років з вищою спеціальною освітою, які працюють за фахом не менше
3 років та мають самостійні творчі роботи, що отримали позитивні
відзиви; солісти-вокалісти віком до 35 років з вищою спеціальною
освітою; артисти балету (солісти) віком до 25 років з вищою та
середньою спеціальною освітою , які працюють за фахом не менше 3
років; режисери та артисти цирку (дресирувальники) віком до 30
років, які працюють у системі цирку не менше 2 років; кінорежисери-постановники, кінооператори-постановники
художніх фільмів та неігрового кіно віком до 40 років з вищою
спеціальною освітою; заступники директорів театрів, філармоній віком до 40 років з
вищою освітою. 7. Кандидати на стажування рекомендуються художніми радами
театрів, філармоній, професійних творчих колективів, цирків,
кіностудій України (надалі заклади культури), де вони працюють,
Міністерством культури Республіки Крим, управліннями культури
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
творчим об'єднанням "Укрдержцирк", Українським
гастрольно-концертним об'єднанням "Укрконцерт". 8. За рекомендацією вчених рад вузів та державних
екзаменаційних комісій у театри, філармонії, професійні творчі
колективи на стажування зараховуються молоді спеціалісти без стажу
роботи - випускники режисерських, диригентських та вокальних
факультетів мистецьких вузів, факультету живопису із
спеціалізацією "художник театру" Української академії мистецтва,
Київського державного хореографічного училища, які виявили значні
здібності за час навчання і отримали направлення для роботи в
закладах культури. 9. Міністерство культури Республіки Крим, управління культури
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
творче об'єднання "Укрдержцирк", Українське гастрольно-концертне
об'єднання "Укрконцерт", заклади культури та навчальні заклади
подають до конкурсної комісії такі документи на
кандидатів-стажистів: клопотання про зарахування на стажування; заяву кандидата на ім'я Міністра культури України про
прийняття на стажування із зазначенням майстра-керівника, у якого
він бажає стажуватися (за попередньою домовленістю з майстром,
який дає письмову згоду бути керівником стажування); особовий листок по обліку кадрів; характеристику-рекомендацію, що містить перелік творчих
робіт, за підписом керівника закладу культури, чи голови вченої
ради (державної екзаменаційної комісії) навчального закладу; копію диплома про освіту; 2 фотокартки розміром 4х6; довідку з місця роботи про розмір заробітної плати ( у 2-х
примірниках). 10. Міністерство культури України щорічно приймає на розгляд
документи на кандидатів-стажистів до 1 травня та зараховує на
стажування, рекомендованих конкурсною комісією кандидатів, з 1
жовтня.
III. ЗМІСТ І ТЕРМІНИ СТАЖУВАННЯ
11. Зміст стажування визначається індивідуальним планом, який
в місячний термін від дня видання наказу про зарахування на
стажування, складають керівник стажування спільно зі стажистом та
подають Міністерству культури України для затвердження. 12. Термін проходження стажування визначається конкурсною
комісією в індивідуальному порядку і не повинен перевищувати двох
років. 13. В індивідуальних планах стажування передбачається: для режисерів, диригентів, балетмейстерів, художників -
робота асистентом (з проведенням репетицій), перегляд або
прослуховування виконавців, запрошених до колективу; розробка
експлікацій вистав і концертних програм; самостійна робота над
постановками; оформлення вистав, концертних і циркових програм і
номерів; для артистів-вокалістів (солістів), артистів балету
(солістів) - вдосконалення вокальних і сценічних навиків у роботі
над сценічними образами, щоденні уроки класичного тренажу, участь
у виставах ( залежно від рівня підготовки стажиста); для артистів цирку (дресирувальників) - ознайомлення з
прийомами дресури, раціонами годування, умовами утримання,
методами лікування та догляду за тваринами; для кінорежисерів-постановників художніх фільмів - участь у
проведенні режисерської розробки сценаріїв, акторських проб,
визначенні зображувального вирішення фільму, організації і
проведенні підготовчого, зйомочного і монтажно-тонувального
періоду. Самостійна зйомка і монтаж окремих проб, сцен, епізодів
за дорученням керівника стажування; для кінооператорів-постановників художніх фільмів - участь у
розробці операторської експлікації, проведенні зйомок кінофільму.
Самостійна робота по проведенню зйомок окремих сцен, епізодів,
участь в роботі по виготовленню комбінованих кадрів; для кінорежисерів-постановників неігрового кіно - участь в
режисерській розробці сценарію, проведенні зйомок, монтажу і
озвученні фільму; для кінооператорів-постановників неігрового кіно - участь в
розробці зображувального вирішення фільму, проведенні зйомок,
виготовленні комбінованих кадрів, проведенні монтажно-тонувальних
робіт; для заступників директорів театрів і філармоній - участь у
вирішенні питань управління, плануванні виробничої діяльності
театру, філармонії, підготовці та проведенні гастролей,
організації глядача і реклами. 14. Обов'язковою умовою для керівників стажування та закладів
культури, де проходить стажування, є надання можливості стажисту
самостійно здійснити творчу роботу на заключному етапі стажування
на базі стажування або за основним місцем роботи та, в окремих
випадках, за домовленістю, на базі інших закладів культури.
IV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАЖУВАННЯ
15. Стажування працівників закладів культури проводиться з
відривом від виробництва. 16. Зарахування та відрахування стажистів, призначення
керівників стажування, терміни стажування та їх зміна оформлюються
наказом Міністерства культури України. 17. Стажування може бути припиненим на вимогу керівника
стажування або за заявою стажиста. Відраховані стажисти
повертаються на попереднє місце роботи. 18. За працівниками, направленими на стажування, зберігається
їхня посада. Заклади культури на час стажування працівників мають право
заміщувати ці посади іншими особами без конкурсу на умовах
строкового трудового договору в межах чисельності і фонду
заробітної плати закладу культури. 19. Стажування фінансується за рахунок централізованих коштів
державного бюджету, виділених Міністерству культури України на
стажування, а також, в окремих випадках, коштів підприємств,
установ, організацій , та окремих громадян, що надходять до
закладу культури, де проходить стажування, на відшкодування витрат
на стажування, у тому числі, на стипендійне забезпечення, згідно з
договорами (контрактами). 20. Під час стажування стажисти отримують стипендію за місцем
стажування за рахунок централізованих коштів Міністерства культури
України або організації, яка рекомендувала стажиста, в розмірі
посадового окладу за останнім місцем роботи з подальшим
урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати відповідно
до чинного законодавства. 21. Стипендія стажистам - випускникам режисерських,
диригентських та вокальних факультетів музичних та театральних
вузів, факультету живопису із спеціалізацією "художник театру"
Української академії мистецтв, Київського державного
хореографічного училища та Київського державного училища
естрадно-циркового мистецтва виплачується в розмірі діючих
посадових окладів тих посад, які будуть займати стажисти в закладі
культури під час стажування. Фінансування здійснюється за рахунок
централізованих коштів Міністерства культури України з подальшим
урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати відповідно
до чинного законодавства. 22. Міністерство культури України може зараховувати на
стажування талановитих спеціалістів із інших галузей народного
господарства за рахунок централізованих коштів Міністерства за
умови, що ці спеціалісти мають освіту в галузі культури і
мистецтва та після стажування будуть працювати в закладах
культури. Стипендія їм призначається в розмірі окладу тієї посади,
яку буде займати стажист в закладі культури під час стажування. 23. Вартість проїзду стажистів до місця стажування та у
зворотній напрямок, після закінчення стажування, і добові за час
знаходження в дорозі оплачуються закладами культури та іншими
організаціями, де працюють спеціалісти, а стажистам - випускникам
навчальних закладів - Міністерством культури України. 24. Витрати, пов'язані з проїздом стажиста до місця
здійснення самостійної творчої роботи, яка повинна бути
передбачена в репертуарному плані закладу культури, а також
постановчі витрати сплачуються тим закладом культури, де
здійснюється ця робота. 25. В період здійснення самостійної творчої роботи на базі
іншого закладу за стажистом зберігається його стипендія за місцем
проходження стажування. 26. У випадках, коли стажисту оплачують його самостійну
творчу роботу, стипендія за місцем проходження стажування не
зберігається. 27. Майстрам мистецтв - керівникам стажування встановлюється
доплата в розмірі двадцяти відсотків від посадового окладу за
основним місцем роботи за одного стажиста. Кількість стажистів,
прикріплених до одного керівника, визначається за його згодою. При
цьому керівник не може мати одночасно більше двох стажистів.
V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СТАЖУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ПІСЛЯ ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯ
28. Підсумковою роботою стажування вважається: для режисерів театрів - постановка вистави; для художників театрів - художнє оформлення театральної
постановки; для режисерів цирку - постановка окремого номера або циркової
вистави; для кінорежисерів-постановників, кінооператорів-постановників
художніх фільмів - постановка художнього кінофільму; для кінорежисерів, кінооператорів неігрового кіно -
постановка документального або науково-популярного фільму; для диригентів - участь у постановці музичної вистави або
концертної програми з симфонічним оркестром, хором; для балетмейстерів - самостійно поставлені хореографічні
мініатюри або балетні партії; для артистів-вокалістів (солістів), артистів балету
(солістів) - підготовлені і виконані вокальні і балетні партії; для артистів цирку - виконання окремого фрагмента або
циркового номера; для заступників директорів театрів, філармоній - письмовий
звіт про зроблену роботу з аналізом виробничо-творчої діяльності,
схвалений керівництвом театру, філармонії. 29. По закінченню стажування керівник виносить питання про
його результати на обговорення художньої ради закладу культури, де
проходить стажування, та подає висновки до конкурсної комісії
Міністерства культури України. Конкурсна комісія приймає рішення
про затвердження або відхилення звіту про стажування (за
необхідністю - про його доопрацювання), а також дає рекомендації
щодо подальшого використання працівника (надання переваги при
заміщенні вакантних посад, що потребують підвищеного рівня фахової
освіти). 30. Стажисти, які виконали всі вимоги курсу стажування,
отримують свідоцтво про закінчення стажування та повертаються у
відповідності з наказом Міністерства культури України за основним
місцем роботи.
VI. ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, ЗАКЛАДІВ
КУЛЬТУРИ (БАЗ ПРАКТИКИ), КЕРІВНИКІВ
СТАЖУВАННЯ ТА СТАЖИСТІВ
Міністерство культури України
31. Проводить організаційну роботу по формуванню контингенту
стажистів, створює конкурсну комісію по відбору кандидатів на
стажування, затверджує розроблені керівниками стажування та
стажистами індивідуальні плани стажування, укладає договори з
майстрами мистецтв - керівниками стажування, видає накази з питань
стажування, фінансує витрати на стажування.
Театри, філармонії, професійні творчі
колективи, цирки, кіностудії
(бази стажування)
32. Базами стажування визначаються провідні театри,
філармонії, професійні творчі колективи, цирки, кіностудії, де
працюють визнані майстри мистецтв. 33. Бази стажування створюють умови стажисту для детального
вивчення творчо-виробничого процесу, а також разом з керівниками
вищих і середніх навчальних закладів культури і мистецтва
Республіки Крим, обласних центрів та м.Києва забезпечують його
гуртожитком.
Майстер мистецтв - керівник стажування
34. Склад керівників стажування затверджується Міністерством
культури України з числа визнаних майстрів мистецтв, які мають
вчені або почесні звання, значний практичний досвід творчої
роботи. 35. Майстер мистецтв - керівник стажування особисто обирає
форму попереднього ознайомлення з творчістю кандидата на
стажування, бере безпосередню участь у доборі стажистів та дає
письмову згоду бути керівником стажування, консультує стажиста,
контролює виконання ним індивідуального плану та несе особисту
відповідальність за якість його професійної підготовки. Якщо
стажист не виконує у встановлені терміни індивідуальний план
стажування, порушує правила внутрішнього розпорядку, керівник
стажування має право порушити питання про його відрахування. 36. Керівники стажування залучаються до роботи на умовах
договору, який укладає з ними Міністерство культури України. 37. Керівник стажування, при невиконанні своїх обов'язків,
може бути замінений.
Стажисти
38. Стажисти за час проходження стажування зобов'язані
оволодіти глибокими професійними знаннями, набути досвід
самостійної творчої праці, розширити свій кругозір; повністю виконати індивідуальний план стажування та
підготувати самостійну творчу роботу; під час проходження стажування стажисти користуються рівними
правами зі штатними працівниками закладу культури, де вони
стажуються, керуються правилами внутрішнього трудового розпорядку; щорічна відпустка надається стажистам тривалістю і в терміни,
встановлені для працівників тих колективів, в яких вони проходять
стажування, та зараховується до загального терміну стажування. 39. Особи, які проходили стажування раніше, або були
відраховані достроково за протиправні дії чи невиконання
індивідуального плану стажування правом повторного зарахування на
стажування не користуються.
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури України
від 13 липня 1993 р. N 178

СКЛАД
Майстрів мистецтв - керівників стажування в театрах,
філармоніях, професійних творчих колективах,
цирках, кіностудіях України
АВДІЄВСЬКИЙ - народний артист України, Анатолій Тимофійович художній керівник-директор
Державного заслуженого академіч-
ного українського народного хору
ім.Г.Верьовки
ВАНТУХ - народний артист України, Мирослав Михайлович художній керівник-директор
заслуженого академічного
ансамблю танцю України
ім.П.Вірського
ВЕНЕДИКТОВ - народний артист України, Левко Миколайович головний хормейстер Національного
академічного театру опери та
балету України ім.Т.Г.Шевченка
ВИСОЦЬКИЙ - заслужений працівник культури, Роберт Михайлович директор Київського академічного
російського драматичного театру
ім.Лесі Українки
ГАМКАЛО - народний артист України, Іван Дмитрович диригент Національного академіч-
ного театру опери та балету
України ім.Т.Г.Шевченка
ГНАТЮК - народний артист України, Дмитро Михайлович головний режисер Національного
академічного театру опери та
балету України ім.Т.Г.Шевченка
ГРИПИЧ - народний артист України, Володимир Григорович художній керівник Чернігівського
обласного українського музично -
драматичного театру ім.Т.Г.Шевченка
ДАНЧЕНКО - народний артист України, Сергій Володимирович художній керівник Київського
академічного українського драма-
тичного театру ім.І.Франка
ДОРОШЕНКО - директор Державного Іван Васильович дитячого музичного театру
ЗАЄЦЬ - народний артист України, Борис Михайлович режисер Київського
державного цирку
ЗАХАРЕВИЧ - заслужений працівник культури Михайло Васильович України, директор Київського
академічного українського дра-
матичного театру ім.І.Франка
ІЛЬЄНКО - народний артист України, Юрій Герасимович кінорежисер-постановник
Національної кіностудії художніх
фільмів ім.О.П.Довженка
КОЖУХАР - народний артист України, Володимир Маркович головний диригент Національного
академічного театру опери та
балету України ім.Т.Г.Шевченка
КРУГЛОВ - народний артист України, Веанір Іванович балетмейстер-репетитор
Національного академічного
театру опери та балету
ім.Т.Г.Шевченка
ЛАГОДА - народна артистка України, Алла Вячеславівна балетмейстер-репетитор
Національного академічного
театру опери та балету України
ім.Т.Г.Шевченка
ЛАЦАНИЧ - народний артист України, Ігор Васильович головний диригент Львівського
академічного театру опери та
балету ім.І.Франка
ЛЕВИТСЬКА - головний художник Національного Марія Сергіївна академічного театру опери та
балету України ім.Т.Г.Шевченка
МАЩЕНКО - народний артист України, Микола Павлович кінорежисер-постановник Національної
кіностудії художніх фільмів
ім.О.П.Довженка
МЕДВІДЬ - головний художник Харківського Тетяна Дмитрівна академічного українського драма-
тичного театру ім.Т.Г.Шевченка
МИТНИЦЬКИЙ - народний артист України, Едуард Маркович художній керівник Київського
академічного російського
драматичного театру ім.Лесі
Українки
МІРОШНИЧЕНКО - народна артистка України, Євгенія Семенівна солістка Національного акаде-
мічного театру опери та балету
України ім.Т.Г.Шевченка
МІСАН - заслужений працівник культури Геннадій Петрович України, директор Волинської
обласної філармонії
МУРАТОВА - народна артистка України, Кіра Георгіївна кінорежисер-постановник Одеської
кіностудії художніх фільмів
НЕГРЕСКУ - кінорежисер Національної Ігор Миколайович кінематеки України
НОВІКОВ - народний артист України, Анатолій Григорович директор-художній керівник
Кримського академічного
російського драматичного
театру ім.М.Горького
САВЧУК - народний артист України, Євген Герасимович художній керівник-директор
Державної заслуженої академічної
капели України "Думка"
СТАСЕНКО - кінооператор-постановник Націо- Сергій Васильович нальної кіностудії художніх
фільмів ім.О.П.Довженка
СТРИГУН - народний артист України, Федір Миколайович художній керівник Львівського
академічного українського драма-
тичного театру ім.М.Заньковецької
ТУФТІНА - народна артистка України, Галина Панасівна солістка Національного
академічного театру опери та
балету України ім.Т.Г.Шевченка
ФРЕНКЕЛЬ - заслужений діяч мистецтв України, Михайло Адольфович головний художник Київського
академічного російського драма-
тичного театру ім.Л.Українки
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - кінорежисер Національної Володимир Ілліч кінематеки України
ЧАЙКА - народний артист України, Юрій Вікторович головний режисер-директор
Дніпропетровського академічного
театру опери та балету
ШАРВАРКО - народний артист України, Борис Георгійович художній керівник гастрольно-
концертного об'єднання
"Укрконцерт"
ШИКЕРО - народний артист України, Анатолій Федорович балетмейстер Національного
академічного театру опери та
балету України ім.Т.Г.Шевченкавгору