Документ z0083-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.02.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
18.01.2008 N 17/3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 лютого 2008 р.
за N 83/14774

Про затвердження Переліку специфічних
ґрунтово-кліматичних умов, які характерні
для земель сільськогосподарського призначення

Відповідно до Положення про Міністерство аграрної політики
України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
01.11.2006 N 1541 ( 1541-2006-п ), та з метою визначення
специфічних ґрунтово-кліматичних умов при веденні
сільськогосподарського виробництва Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Перелік специфічних ґрунтово-кліматичних умов,
які характерні для земель сільськогосподарського призначення,
згідно з додатком.
2. Специфічними ґрунтово-кліматичними умовами, які характерні
для земель сільськогосподарського призначення, уважати ті що
відповідають не менше ніж одному з критеріїв на 50 відсотках та
більше площі сільськогосподарського підприємства.
3. Департаменту ринків рослинництва (Демидов О.А.)
Міністерства аграрної політики України:
3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести положення цього наказу до відома Міністерства
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій та
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Мельника С.І. та
віце-президента Української академії аграрних наук Безуглого М.Д.
В.о. Міністра аграрної
політики України Ю.Я.Лузан
В.о. Президента Української
академії аграрних наук В.П.Ситник
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державного агентства земельних
ресурсів України Ю.О.Олексієнко

Додаток
до наказу Міністерства
аграрної політики України,
Української академії
аграрних наук
18.01.2008 N 17/3

ПЕРЕЛІК
специфічних ґрунтово-кліматичних умов,
які характерні для земель сільськогосподарського
призначення

--------------------------------------------------------------------- |1. Ґрунтові умови | |-------------------------------------------------------------------| | Критерії несприятливості | |-------------------------------------------------------------------| | зона, | ґрунт | вміст |нормативний| | підзона, | |фізичної| показник | | гідротермічний | |глини, %| зниження | | коефіцієнт V-IX | | | родючості,| | | | | % | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Поліська Лісова |Дерновий опідзолений | < 5 | 55-60 | |1,10-1,50 |автоморфний і глеюватий |--------+-----------| | | | 6-10 | 30-40 | | |-------------------------+--------+-----------| | |Дерновий опідзолений | | | | |карбонатний | | | | |- кам'янисто-хрящуватий і| 11-20 | 40-50 | | |щебенювато-хрящуватий | | | | | |--------+-----------| | |- хрящуватий | 21-25 | 20-30 | | |-------------------------+--------+-----------| | |Дерново-підзолистий | 11-15 | 15-25 | | |автоморфний і глеюватий |--------+-----------| | | | 16-20 | 5-15 | | |-------------------------+--------+-----------| | |Дерново-підзолистий | 11-15 | 25-35 | | |глейовий |--------+-----------| | | | 16-20 | 20-30 | | |-------------------------+--------+-----------| | |Дерновий оглеєний | - | 60-80 | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Підзона Лісостепова |Ясно-сірий лісовий | | | |помірно волога і |- поверхнево глеюватий | 16-35 | 25-35 | |волога | |--------+-----------| |1,50-1,80 |- поверхнево глейовий | 31-40 | 35-50 | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Підзона Степова |Чорноземи звичайні | 51-60 | 10-15 | |північно-центральна |модальні в комплексі з | | | |помірно засушлива |ксероморфно-еродованими | | | |0,76-0,82 |на схилах | | | | |(> 30%) | | | | |-------------------------+--------+-----------| | |Чорноземи звичайні | | 25-35 | | |нескелетні і скелетні | | | | |(> 20% скелету) в | | | | |комплексі з ксероморфно- | | | | |еродованими їх видами | | | | |(> 30%) | | | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Зона Степова |Чорнозем південний | < 50 | 10-40 | |південна помірно |-------------------------+--------+-----------| |суха |Чорнозем південний | > 71 | 10-20 | |0,61-0,67 |солонцюватий в комплексі | | | | |з солонцями на засолених | | | | |глинах | | | | |-------------------------+--------+-----------| | |Чорнозем південний | 26-55 | 15-25 | | |карбонатний в комплексі з| | | | |чорноземами південними | | | | |карбонатними скелетними | | | | |(> 20% скелету) та | | | | |ксероморфними їх видами | | | | |(> 30%) на елювії | | | | |карбонатних порід | | | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Підзона Сухостепова |Темно-каштановий | < 55 | 10-30 | |суха |-------------------------+--------+-----------| |0,52-0,60 |Темно-каштановий | > 71 | 30-40 | | |солонцюватий в комплексі | | | | |з солонцями каштановими | | | | |на засолених глинах | | | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Підзона Сухостепова |Каштановий солонцюватий в| < 60 | 25-45 | |дуже суха |комплексі з солонцями | | | |0,45-0,51 |каштановими | | | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Підзона Лісова |Буроземно-підзолистий | > 31 | 30-50 | |буроземна |поверхнево оглеєний | | | |Прикарпатська сильно| | | | |волога | | | | |1,80-2,00 | | | | |--------------------+-------------------------+--------+-----------| |Підзона Лісова |Лучно-буроземно-глейовий | > 50 | 80-90 | |буроземна | | | | |Закарпатська низинна| | | | |добре і достатньо | | | | |зволожена | | | | |1,10-1,40 | | | | |-------------------------------------------------------------------| |2. Кліматичні умови* | |-------------------------------------------------------------------| | Критерій | Параметри | |---------------------------------+---------------------------------| |Кількість опадів за квітень - | < 250 мм | |жовтень | > 600 мм | |---------------------------------+---------------------------------| |Гідротермічний коефіцієнт | < 0,6 | |Селянинова за травень - вересень | > 1,5 | |---------------------------------+---------------------------------| |Середня кількість днів із | | |суховіями: | | |- середньої інтенсивності | > 15 днів | |- інтенсивних | > 10 днів | |- дуже інтенсивних | > 5 днів | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Показники визначаються за останні 10 років.
Заступник директора
Департаменту ринків
рослинництва Мінагрополітики Ю.Л.Жарунвгору