Про затвердження Правил уповноваження та атестації на здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони
Міноборони України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 28.12.2009674
Документ z0094-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.03.2018, підстава - z0246-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
28.12.2009 N 674
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2010 р.
за N 94/17389

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 57 ( z0246-18 ) від 12.02.2018 }

Про затвердження Правил уповноваження
та атестації на здійснення метрологічної
діяльності у сфері оборони

Відповідно до Положення про особливості метрологічної
діяльності у сфері оборони, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.03.2006 N 328 ( 328-2006-п ), та з метою
удосконалення системи забезпечення єдності вимірювань у сфері
оборони Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила уповноваження та атестації на
здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони, що додаються.
2. Інструкцію про уповноваження та атестацію військових
метрологічних і вимірювальних лабораторій, затверджену наказом
Міністра оборони України від 15.12.2006 N 731, скасувати.
3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України В.В.Іващенко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-майор юстиції М.Герасименко
Міністр внутрішніх справ України Ю.В.Луценко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
В.о. Генерального директора
Національного космічного
агенства України Д.В.Пясковський
Перший заступник Міністра
промислової політики України -
Голова агенства з питань
оборонно-промислового комплексу О.І.Пінський
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи В.Баранчук
Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник П.А.Шишолін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
28.12.2009 N 674
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2010 р.
за N 94/17389

ПРАВИЛА
уповноваження та атестації на здійснення
метрологічної діяльності у сфері оборони

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (зі змінами),
пунктів 22 і 23 Положення про особливості метрологічної діяльності
у сфері оборони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.03.2006 N 328 ( 328-2006-п ), та Правил
уповноваження та атестації у державній метрологічній системі,
затверджених наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики (далі -
Держспоживстандарт України) від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за
N 392/10672.
1.2. Уповноваження та атестацію на здійснення метрологічної
діяльності у сфері оборони проводить Центральне управління
метрології і стандартизації Збройних Сил України, яке очолює
головний метролог Збройних Сил України.
1.3. Дія Правил поширюється на Міністерство оборони України,
інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво
військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів
України, метрологічні і вимірювальні лабораторії підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління зазначених
органів, військові метрологічні і вимірювальні лабораторії, інші
метрологічні і вимірювальні лабораторії (далі - лабораторії) у
разі їх уповноваження або атестації на здійснення метрологічної
діяльності у сфері оборони.
1.4. Для здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони
лабораторії повинні пройти уповноваження (атестацію) в органах
Держспоживстандарту України чи в Центральному управлінні
метрології і стандартизації Збройних Сил України відповідно до цих
Правил.
1.5. Військові метрологічні і вимірювальні лабораторії, що
пройшли уповноваження (атестацію) в органах з уповноваження та
атестації Держспоживстандарту України, повинні пройти обов'язкову
реєстрацію у Центральному управлінні метрології і стандартизації
Збройних Сил України.
1.6. Результати вимірювань і випробувань, одержані
уповноваженими (атестованими) лабораторіями у сфері оборони,
підлягають офіційному визнанню для всіх видів робіт, пов'язаних із
забезпеченням оборони держави.
1.7. Правила встановлюють: загальні вимоги до організації, порядку проведення та
оформлення результатів уповноваження (атестації) лабораторій у
сфері оборони; критерії уповноваження (атестації) лабораторій; права та обов'язки уповноважених (атестованих) лабораторій.
1.8. Атестація головних та базових організацій метрологічних
служб центральних органів виконавчої влади, що здійснюють
керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до
законів України, проводиться в органах з уповноваження та
атестації Держспоживстандарту України відповідно до Порядку
проведення атестації головних та базових організацій метрологічних
служб центральних органів виконавчої влади, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 29.06.2005 N 155 ( z0750-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2005 за
N 750/11030.
1.9. Уповноваження (атестація) лабораторій проводиться з
метою визначення і офіційного підтвердження заявників до
проведення метрологічних чи вимірювальних робіт у сфері оборони.
1.10. Рішення щодо уповноваження та атестації лабораторій
приймає головний метролог Збройних Сил України. У разі прийняття позитивного рішення про уповноваження або
атестацію лабораторії видається відповідне свідоцтво про
уповноваження або атестацію встановленого зразка, яке має строк
дії до п'яти років. У разі прийняття рішення про відмову про уповноваження чи
атестацію лабораторії заявникові надсилається (видається)
відповідне повідомлення у письмовій формі, у якому зазначаються
підстави відмови.
1.11. Уповноваження (атестація) на здійснення метрологічної
діяльності у сфері оборони бюджетних лабораторій, що належать до
сфери управління Міністерства оборони України та Збройних Сил
України, виконується безкоштовно, інших - за плату. Кошти, отримані за уповноваження (атестацію) на здійснення
метрологічної діяльності у сфері оборони, зараховуються до
державного бюджету.
1.12. Згідно з цими Правилами здійснюються: а) уповноваження на проведення таких метрологічних робіт: повірка засобів вимірювальної техніки військового призначення
(далі - ЗВТВП); державні (приймальні і контрольні) випробування ЗВТВП; атестація методик виконання вимірювань (далі - МВВ); б) атестація на проведення таких метрологічних робіт: калібрування ЗВТВП; ремонт ЗВТВП; метрологічне обслуговування озброєння та військової техніки
(далі - ОВТ). Атестації на проведення метрологічного
обслуговування ОВТ підлягають тільки метрологічні лабораторії,
силами яких безпосередньо проводиться вимірювання параметрів
(характеристик) зразків ОВТ, наприклад: метрологічне
обслуговування станцій перевірки ракет зенітно-ракетних
комплексів, позицій підготовки авіаційних ракет тощо; в) атестація на проведення вимірювальних робіт - виконання
вимірювань фізичних величин під час визначення хімічного складу,
фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і
показників речовин, матеріалів і продукції за галуззю діяльності.
1.13. Перевірку відповідності лабораторій критеріям
уповноваження (атестації) у закріплених регіонах метрологічного
забезпечення проводять РМВЧ.
1.14. Лабораторії, що підлягають уповноваженню (атестації),
повинні відповідати критеріям, викладеним у розділі 4 цих Правил.
1.15. Уповноважені (атестовані) лабораторії підлягають
нагляду згідно з вимогами, викладеними у розділі 6 цих Правил.
II. Терміни та їх визначення
У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: атестація з метрологічної діяльності у сфері оборони (далі -
атестація) - документальне засвідчення компетентності і права
заявника проводити калібрування та (або) ремонт ЗВТВП,
метрологічне обслуговування ОВТ, вимірювання фізичних величин під
час визначення хімічного складу, фізико-хімічних,
фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин,
матеріалів і продукції; галузь уповноваження (атестації) - перелік видів
метрологічних чи вимірювальних робіт, на виконання яких
уповноважується (атестується) лабораторія; допоміжне повірочне (калібрувальне) обладнання - обладнання
(установки, джерела живлення тощо), інструмент і приладдя,
призначені для застосування під час виконання повірки
(калібрування) ЗВТВП, у тому числі засоби вимірювальної техніки
(далі - ЗВТ), що не використовуються як еталони; заявник - лабораторія, що подала заявку на проведення
уповноваження (атестації) на здійснення метрологічної діяльності у
сфері оборони; ЗВТВП - технічний засіб, який застосовується під час
вимірювань у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України (далі -
Збройні Сили та інші військові формування), і має нормовані
метрологічні характеристики; метрологічна діяльність у сфері оборони - діяльність,
пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань у сфері оборони; метрологічне обслуговування ОВТ - комплекс робіт з
вимірювання та контролю параметрів (характеристик) виробів ОВТ,
апаратури та пристроїв і установлення необхідності настроювання,
регулювання або ремонту ОВТ; перевірка відповідності лабораторії критеріям уповноваження
(атестації) - комплексна перевірка й оцінка стану лабораторії з
метою визначення відповідності критеріям, встановленим цими
Правилами; ремонт ЗВТВП - комплекс заходів (операцій) з відновлення
справності чи працездатності ЗВТВП, доведення технічних параметрів
до встановлених норм, відновлення ресурсу виробів або їх складових
частин; реєстрація лабораторії - оформлення свідоцтва про
уповноваження (атестацію) лабораторії, присвоєння йому
реєстраційного номера та визначення терміну дії; РМВЧ - військові частини центрального підпорядкування (центри
та бази вимірювальної техніки), призначені для метрологічного
забезпечення дислокованих у закріпленому регіоні підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України, об'єднань, з'єднань, військових
частин, військових навчальних закладів, установ та організацій
Збройних Сил України (далі - військові частини та установи)
незалежно від їх підпорядкування; терміни: військова вимірювальна лабораторія, військова
метрологічна лабораторія, метрологічне забезпечення вживаються в
значенні, наведеному в Положенні про особливості метрологічної
діяльності у сфері оборони, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 15.03.2006 N 328 ( 328-2006-п ); терміни: вихідний еталон, робочий еталон, ЗВТ, повірка ЗВТ,
калібрування ЗВТ, метрологічна атестація ЗВТ, атестація методики
виконання вимірювань вживаються в значенні, наведеному в Законі
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ); терміни: критерії уповноваження (атестації), свідоцтво про
уповноваження (атестацію) вживаються в значенні, наведеному в
Правилах уповноваження та атестації у державній метрологічній
системі, затверджених наказом Держспоживстандарту України від
29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 13.04.2005 за N 392/10672; уповноваження з метрологічної діяльності у сфері оборони
(далі - уповноваження) - документальне засвідчення компетентності
і права заявника проводити державні приймальні та контрольні
випробування і повірку ЗВТВП та (або) атестацію методик виконання
вимірювань.
III. Організація, порядок проведення
і оформлення результатів уповноваження (атестації)
3.1. Запроваджуються три види уповноваження (атестації):
первинне (а), періодичне (а), позачергове (а). Первинному уповноваженню (первинній атестації) підлягають
лабораторії, що не були раніше уповноважені (атестовані). Періодичному уповноваженню (періодичній атестації) підлягають
уповноважені (атестовані) лабораторії у разі закінчення терміну
чинності свідоцтва про уповноваження (атестацію). Позачерговому уповноваженню (позачерговій атестації)
підлягають уповноважені (атестовані) лабораторії, якщо вони
претендують на розширення галузі уповноваження (атестації) або
свідоцтва про уповноваження (атестацію) яких анульовано за
невідповідність вимогам до них та у разі перейменування чи
передислокації лабораторії.
3.2. Уповноваження (атестація) лабораторій проводиться за
такими етапами: подання заявок на проведення уповноваження (атестації); експертиза документів, наданих для уповноваження (атестації); перевірка відповідності лабораторії критеріям уповноваження
(атестації) та оформлення результатів за її наслідками; прийняття рішення щодо уповноваження (атестації) та
реєстрації лабораторій або відмови в уповноваженні (атестації).
3.3. Оформлення заявки на уповноваження (атестацію)
здійснюється за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил. У разі проведення первинного(ої) уповноваження (атестації)
лабораторій до заявки додаються такі документи: Положення про лабораторію; Паспорт лабораторії; Настанова з якості; проект Галузі уповноваження (атестації). Для уповноваження (атестації) лабораторій на здійснення
метрологічної діяльності у сфері оборони, які не є військовими та
не належать до сфери управління Міністерства оборони України,
інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють
керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до
законів України, до заявки додатково подається обґрунтування
(рішення) необхідності здійснення цієї діяльності від відповідних
керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України чи
інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють
керівництво військовими формуваннями. У разі проведення позачергового(ої) уповноваження (атестації)
до заявки додаються проект змін до Галузі уповноваження
(атестації) і документи, що подаються на первинне(у) уповноваження
(атестацію), або відповідні доповнення та зміни до цих документів. 3.3.1. Положення про лабораторію визначає функції, права,
обов'язки та відповідальність лабораторії за результати
діяльності. Вимоги до структури і змісту Положення про лабораторію
наведено у додатку 2 до цих Правил. 3.3.2. Паспорт лабораторії відображає основні відомості про
лабораторію. Форму Паспорта лабораторії наведено у додатку 3 до
цих Правил. 3.3.3. Настанова з якості, як правило, повинна містити повну
характеристику системи управління якістю проведення метрологічних
робіт, аналізів, вимірювань чи випробувань, що діє в лабораторії.
Вимоги до змісту та оформлення Настанови з якості наведено у
додатку 4 до цих Правил. 3.3.4. Проект Галузі уповноваження (атестації) містить
докладний опис заявленої галузі уповноваження (атестації) щодо
метрологічних чи вимірювальних робіт і розробляється за формами,
наведеними у додатку 5 до цих Правил. 3.3.5. Заявку на уповноваження (атестацію) у 1 примірнику,
Положення про лабораторію, Паспорт лабораторії, Настанову з якості
та проект Галузі уповноваження (атестації) у 3 примірниках заявник
подає за підпорядкованістю для проведення експертизи. 3.3.6. Заявки на проведення первинного уповноваження
(атестації) подаються не пізніше ніж за два місяці до планового
терміну початку перевірки заявників, а на проведення періодичного
уповноваження (атестації) - не пізніше ніж за два місяці до
закінчення терміну дії Свідоцтва про уповноваження (атестацію).
3.4. Експертиза документів, наданих для уповноваження
(атестації), проводиться за напрямами діяльності лабораторій
відповідними начальниками служб (керівниками структурних
підрозділів). 3.4.1. Начальники служб (керівники структурних підрозділів)
за напрямами діяльності лабораторій у 15-денний строк
організовують проведення експертизи документів, які надійшли від
лабораторій. 3.4.2. Під час проведення експертизи документів, наданих для
уповноваження (атестації), перевіряється відповідність відомостей,
наведених у представлених документах (пункти 3.3.1-3.3.4 цих
Правил), критеріям з уповноваження (атестації) лабораторій. 3.4.3. Результати експертизи документів, наданих для
уповноваження (атестації), оформлюються у вигляді Експертного
висновку за формою, наведеною у додатку 6 цих Правил. 3.4.4. У разі отримання позитивних результатів експертизи
начальник служби (керівник структурного підрозділу) за напрямами
діяльності лабораторії затверджує Настанову з якості та підписує
Експертний висновок. 3.4.5. У разі отримання негативних результатів експертизи
начальник служби (керівник структурного підрозділу) за напрямами
діяльності лабораторії приймає рішення щодо усунення виявлених
недоліків і повторної підготовки документів для уповноваження
(атестації) лабораторії. 3.4.6. Заявка на уповноваження (атестацію) (у 1 примірнику) з
додатками та Експертним висновком (все у 3 примірниках) подаються
на ім'я начальника Центрального управління метрології і
стандартизації - головного метролога Збройних Сил України через
відповідного командира РМВЧ для організації і проведення перевірки
відповідності лабораторії критеріям уповноваження (атестації).
Територіальний розподіл закріплення метрологічних і вимірювальних
лабораторій, які уповноважуються (атестуються) на здійснення
метрологічної діяльності у сфері оборони, за РМВЧ щодо проведення
перевірки їх відповідності наведено в додатку 7 до цих Правил. Разом з документами подаються пропозиції стосовно
представників служби (структурних підрозділів) за напрямами
діяльності лабораторії для включення їх до складу комісії з
перевірки відповідності лабораторії критеріям уповноваження
(атестації).
3.5. Рішення щодо перевірки відповідності лабораторії
приймається командиром РМВЧ після розгляду поданих документів
постійно діючою комісією РМВЧ. Рішення приймається у 5-денний
строк з дня реєстрації документів. До складу постійно діючої комісії включаються найбільш
кваліфіковані фахівці РМВЧ в галузі уповноваження (атестації) та
метрологічного нагляду. У разі позитивного рішення командир РМВЧ своїм наказом
створює комісію з перевірки відповідності лабораторії критеріям
уповноваження (атестації), документи для уповноваження (атестації)
якої розглядалися. У разі негативного рішення документи для уповноваження
(атестації) разом з переліком зауважень і пропозицій повертаються
начальнику служби (керівнику структурного підрозділу), який
організовував проведення експертизи. 3.5.1. До складу комісії включають кваліфікованих фахівців в
галузі уповноваження (атестації) зі складу РМВЧ і представників
служби (структурного підрозділу) за напрямами діяльності
лабораторії з урахуванням спеціалізації лабораторії, що
перевіряється. За потреби до складу комісії можуть входити, за
погодженням, представники органів з уповноваження та атестації
Держспоживстандарту України, державних і військових інспекцій,
фахівці Збройних Сил та інших військових формувань у певній галузі
діяльності. 3.5.2. Комісія знайомиться з документами для уповноваження
(атестації) та складає Програму перевірки відповідності, яка
повинна включати питання перевірки лабораторії на відповідність
критеріям уповноваження (атестації). У Програмі також обов'язково
передбачається експериментальна перевірка якості метрологічних чи
вимірювальних робіт відповідно до вимог чинних нормативних
документів. Форму Програми перевірки відповідності наведено у
додатку 8 до цих Правил. 3.5.3. Перевірку відповідності лабораторії критеріям
уповноваження (атестації) комісія проводить безпосередньо в
лабораторії, яка підлягає уповноваженню (атестації). 3.5.4. Відповідність лабораторії критеріям уповноваження
(атестації) комісія установлює шляхом: аналізу матеріалів, поданих на уповноваження (атестацію), а
також матеріалів за результатами метрологічних чи вимірювальних
робіт, зазначених у заявленій галузі уповноваження (атестації), що
раніше проводилися в лабораторії; перевірки наявних в лабораторії умов для проведення
метрологічних чи вимірювальних робіт на відповідність інформації
щодо цих умов, наведеній у документах, наданих для уповноваження
(атестації); співбесід з фахівцями лабораторії, які проводять відповідні
метрологічні чи вимірювальні роботи; контролю правильності виконання метрологічних чи
вимірювальних робіт безпосередньо на місцях їх проведення тощо. 3.5.5. За результатами перевірки відповідності лабораторії
критеріям уповноваження (атестації) комісія складає Акт перевірки
відповідності лабораторії у 3 примірниках і подає його на
затвердження командиру РМВЧ. В Акті перевірки відповідності
лабораторії обов'язково повинен бути висновок про відповідність чи
невідповідність лабораторії критеріям уповноваження (атестації).
Форму Акта перевірки відповідності лабораторії критеріям
уповноваження (атестації) наведено у додатку 9 до цих Правил. 3.5.6. У разі винесення комісією позитивного висновку про
відповідність лабораторії критеріям уповноваження (атестації)
командир РМВЧ направляє головному метрологу Збройних Сил України
Заявку на уповноваження (атестацію) (в 1 примірнику), Акт
перевірки відповідності лабораторії, Експертний висновок і
документи для уповноваження (атестації) (все в 3 примірниках) для
прийняття рішення щодо уповноваження (атестації). 3.5.7. У разі винесення комісією негативного висновку
документи для уповноваження (атестації) лабораторії разом із Актом
перевірки відповідності лабораторії повертаються начальнику служби
(керівнику структурного підрозділу), який організовував проведення
експертизи, для прийняття рішення щодо усунення виявлених
недоліків і повторної підготовки документів.
3.6. Рішення щодо уповноваження (атестації) лабораторій
приймає головний метролог Збройних Сил України на підставі
розгляду одержаних документів у 15-денний строк з дня їх
реєстрації. 3.6.1. У разі прийняття негативного рішення щодо
уповноваження (атестації) лабораторії усі документи повертаються
командиру РМВЧ, що затверджував Акт перевірки відповідності цієї
лабораторії, для прийняття рішення щодо усунення виявлених
недоліків і повторної підготовки документів. 3.6.2. У разі прийняття позитивного рішення щодо
уповноваження (атестації) лабораторії Центральне управління
метрології і стандартизації Збройних Сил України: оформлює Свідоцтво про уповноваження (атестацію) за формою,
наведеною у додатку 10 до цих Правил. Обов'язковим додатком до
Свідоцтва про уповноваження (атестацію) є Галузь уповноваження
(атестації) за формою, наведеною у додатку 11 до цих Правил, кожен
аркуш якої підписується керівником органу з уповноваження
(атестації) на здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони
і засвідчується печаткою цього органу. За наявності в галузі
уповноваження (атестації) хоча б одного виду робіт, який підлягає
уповноваженню, а інші - атестації, оформлюється тільки одне
Свідоцтво про уповноваження лабораторії з додатком до нього Галузі
уповноваження; вносить лабораторію до Реєстру метрологічних і вимірювальних
лабораторій у сфері оборони та присвоює реєстраційний номер; забезпечує: метрологічну лабораторію необхідними калібрувальними таврами; вимірювальну лабораторію тільки таврами для документів. 3.6.3. Свідоцтво про уповноваження (атестацію) лабораторії з
першим примірником комплекту документів для уповноваження
(атестації) та копія Свідоцтва про уповноваження (атестацію) з
другим примірником комплекту документів направляються до РМВЧ, яка
проводила перевірку відповідності. Третій примірник комплекту
документів зберігається у Центральному управлінні метрології і
стандартизації Збройних Сил України. Командир РМВЧ ставить на облік лабораторію, що пройшла
уповноваження (атестацію), та надсилає Свідоцтво про уповноваження
(атестацію) з першим примірником комплекту документів начальнику
лабораторії для керівництва в роботі. 3.6.4. Для проведення реєстрації лабораторії, яку
уповноважено (атестовано) органами з уповноваження та атестації
Держспоживстандарту України, головному метрологу Збройних Сил
України подаються копії: Свідоцтва про уповноваження (атестацію),
Положення про лабораторію, Паспорта лабораторії та Настанови з
якості. На підставі цих документів лабораторія вноситься до
Реєстру метрологічних і вимірювальних лабораторій у сфері оборони. 3.6.5. Свідоцтво про уповноваження (атестацію) може бути
анульовано (вилучено) у порядку, встановленому в розділі 6 цих
Правил.
IV. Критерії уповноваження (атестації) лабораторій
4.1. Лабораторії уповноважуються (атестуються) на
незалежність і технічну компетентність.
4.2. Критерії уповноваження (атестації) на незалежність
лабораторії. 4.2.1. Юридичний статус, організаційна структура,
адміністративна підпорядкованість, фінансовий стан та система
оплати праці співробітників лабораторії повинні забезпечувати
необхідну впевненість органу з уповноваження (атестації) у тому,
що лабораторія може бути визнана об'єктивною і незалежною від
замовників конкретних метрологічних чи вимірювальних робіт, на
проведення яких вона уповноважується (атестується). 4.2.2. На незалежність може претендувати лабораторія, що є на
окремому штаті і має приміщення, ЗВТ, обладнання тощо, необхідні
для здійснення конкретних метрологічних чи вимірювальних робіт,
відповідно до заявленої галузі уповноваження (атестації) або має
довгостроковий договір на оренду зазначених приміщень, ЗВТ та
обладнання. На незалежність може претендувати також лабораторія, що
входить до складу військової частини (підприємства, установи,
організації). У цьому разі вона повинна бути окремим структурним
підрозділом військової частини (підприємства, установи,
організації).
4.3. Критерії уповноваження (атестації) на технічну
компетентність (загальні для всіх лабораторій). 4.3.1. Організаційна структура лабораторії, фактичний склад
її фахівців та їх кваліфікація повинні забезпечувати виконання
метрологічних чи вимірювальних робіт у заявленій галузі
уповноваження (атестації) на належному рівні. 4.3.2. Фахівці лабораторії повинні мати посадові інструкції,
які встановлюють їхні функції, обов'язки, права, відповідальність,
а також вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи.
Зазначені посадові інструкції повинні знаходитися на робочих
місцях фахівців. 4.3.3. Фахівці, що безпосередньо проводять метрологічні
роботи (повірку, калібрування, ремонт ЗВТВП, метрологічне
обслуговування ОВТ, державні (приймальні і контрольні)
випробування ЗВТВП, атестацію МВВ), повинні мати посвідчення
метролога або довідки на право проведення робіт відповідно до
заявленої галузі уповноваження (атестації). Фахівці, що безпосередньо здійснюють вимірювальні роботи
(вимірювання фізичних величин під час визначення хімічного складу,
фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і
показників речовин, матеріалів і продукції), повинні бути
атестованими на право проведення конкретних робіт в обсязі вимог
кваліфікаційних характеристик за займаною посадою. 4.3.4. Лабораторія повинна мати: приміщення, необхідні для виконання метрологічних чи
вимірювальних робіт відповідно до заявленої галузі уповноваження
(атестації). Стан цих приміщень повинен відповідати чинним
санітарним нормам і правилам; нормативні, організаційні та методичні документи,
науково-технічну літературу, що необхідні для виконання
метрологічних чи вимірювальних робіт відповідно до заявленої
галузі уповноваження (атестації), а також систему актуалізації
наявних документів; систему управління якістю, яка відповідає заявленій галузі
уповноваження (атестації) та обсягам метрологічних чи
вимірювальних робіт. Система управління якістю повинна передбачати
проведення постійного контролю за забезпеченням якості
метрологічних чи вимірювальних робіт, а також внутрішніх
періодичних перевірок; систему реєстрації та зберігання заявок на проведення
метрологічних чи вимірювальних робіт та матеріалів за їх
результатами, а також, за потреби, систему забезпечення
конфіденційності отриманої інформації або інформації, наданої
замовникам метрологічних робіт; систему нормування трудомісткості і визначення вартості
метрологічних чи вимірювальних робіт.
4.4. Критерії уповноваження на технічну компетентність
лабораторій, що уповноважуються на проведення державних
(приймальних і контрольних) випробувань ЗВТВП. 4.4.1. Якщо в лабораторії наявні робочі еталони і
випробувальне обладнання, що можуть використовуватися під час
проведення державних (приймальних і контрольних) випробувань
ЗВТВП, або якщо вона використовує для цього відповідні еталони й
обладнання іншої організації чи установи, то: приміщення, де розміщені ці еталони і обладнання, повинні
відповідати вимогам підпункту 4.5.1 цих Правил; робочі еталони повинні бути повірені (піддані державній
метрологічній атестації), а випробувальне обладнання пройти
метрологічну атестацію. 4.4.2. Наявність робочих еталонів і випробувального
обладнання у заявника, що уповноважується на проведення державних
приймальних і контрольних випробувань засобів вимірювальної
техніки, не є обов'язковою.
4.5. Критерії уповноваження (атестації) на технічну
компетентність лабораторій, що уповноважуються (атестуються) на
проведення повірки (калібрування) ЗВТВП. 4.5.1. Приміщення лабораторії, у яких проводиться повірка
(калібрування), за своїм оснащенням і станом повинні відповідати: вимогам методик повірки (калібрування) ЗВТВП, зазначених у
заявленій галузі уповноваження (атестації), щодо умов проведення
цих робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція,
параметри мереж живлення, наявність водопостачання та каналізації,
оснащеність заземленням тощо), вимогам безпеки праці та охорони
довкілля; вимогам експлуатаційної документації на робочі еталони та
допоміжне повірочне (калібрувальне) обладнання, що
використовуються у цих приміщеннях. 4.5.2. На робочі місця з повірки (калібрування) ЗВТВП повинні
бути заведені паспорти робочих місць (далі - Паспорти), у яких
вказуються призначення та склад робочого місця, нормативні
документи на методи та засоби повірки (калібрування) ЗВТВП, які
використовуються на робочому місці, інструкція з експлуатації,
інструкція з техніки безпеки тощо. Паспорти розробляються
фахівцями лабораторії та затверджуються начальником лабораторії. 4.5.3. Доступ до місця проведення повірки (калібрування)
ЗВТВП осіб, що не є фахівцями лабораторії, повинен контролюватись. 4.5.4. Лабораторія відповідно до заявленої галузі
уповноваження (атестації) повинна мати: еталони, необхідні для проведення повірки (калібрування), а
також нормативні документи на методи та засоби повірки
(калібрування) ЗВТВП. Еталони повинні бути повірені або піддані
метрологічній атестації; допоміжне повірочне (калібрувальне) обладнання, необхідне для
проведення повірки (калібрування), відкаліброване або атестоване в
установленому порядку; систему контролю своєчасності проведення калібрування або
атестації допоміжного повірочного (калібрувального) обладнання; затверджені локальні схеми передачі розміру фізичних величин
від еталонів до робочих засобів вимірювальної техніки, які
повіряються (калібруються); переліки ЗВТ, які перебувають в експлуатації і підлягають
повірці, а також систему контролю за своєчасністю оновлення
переліків та проведення повірки цих засобів; пересувні лабораторії вимірювальної техніки (далі - ПЛВТ) (за
потреби), які оснащені еталонами і допоміжним повірочним
(калібрувальним) обладнанням та у яких наявні умови для проведення
метрологічних робіт; систему, яка забезпечує облік ЗВТВП, що подаються на
періодичну повірку (калібрування), а також їх зберігання до і
після проведення повірки (калібрування) та видачу замовникам; систему контролю правильності оформлення протоколів повірки
або робочих записів калібрування ЗВТВП, до яких заносяться
результати повірки (калібрування), а також документів, що
видаються за результатами цих робіт; систему контролю за своєчасністю придбання калібрувальних
тавр, правильністю їх обліку, зберігання і видачі, а також систему
ідентифікації підписів повірників (осіб, що проводять повірку
(калібрування)); систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт із
повірки (калібрування).
4.6. Критерії уповноваження на технічну компетентність
лабораторій, що уповноважуються на проведення атестації методик
виконання вимірювань. Фахівці лабораторії, які безпосередньо проводять атестацію
методик проведення вимірювань відповідно до заявленої галузі
уповноваження, повинні мати: не менше ніж трирічний стаж роботи в галузі розробки та (або)
атестації методик виконання вимірювань; практичні навички, необхідні для визначення правильності
процедур і правил вимірювань, встановлених методикою виконання
вимірювань, та правильності оцінювання характеристик похибок
вимірювань.
4.7. Критерії атестації на технічну компетентність
лабораторій, що атестуються на проведення ремонту ЗВТВП. 4.7.1. Приміщення лабораторії, у яких проводиться ремонт
ЗВТВП, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати: вимогам технічної та ремонтної документації на ЗВТВП,
зазначених у заявленій галузі атестації, щодо умов проведення цих
робіт (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція,
параметри мереж живлення, наявність водопостачання та каналізації,
оснащеність заземленням тощо), вимогам безпеки праці та охорони
довкілля; вимогам експлуатаційної документації на ЗВТ та допоміжне
обладнання, що використовуються у цих приміщеннях. 4.7.2. На робочі місця з ремонту ЗВТВП повинні бути заведені
Паспорти робочих місць, у яких вказується призначення та склад
робочого місця, ремонтна документація, інструкція з експлуатації,
інструкція з техніки безпеки тощо. Ці паспорти розробляються
фахівцями лабораторії та затверджуються начальником лабораторії. 4.7.3. Доступ до місця проведення ремонту ЗВТВП осіб, що не є
фахівцями лабораторії, повинен контролюватись. 4.7.4. Лабораторія відповідно до заявленої галузі атестації
повинна мати: ЗВТ, необхідні для проведення ремонту, а також документи на
технологію ремонту. ЗВТ повинні бути відкалібровані (повірені); допоміжне обладнання, необхідне для проведення ремонту,
атестоване в установленому порядку; систему контролю своєчасності проведення калібрування ЗВТ та
атестації допоміжного обладнання; переліки ЗВТ, які перебувають в експлуатації і підлягають
калібруванню (повірці), а також систему контролю за своєчасністю
оновлення переліків та проведення калібрування (повірки) цих
засобів; систему, яка забезпечує облік ЗВТВП, що подаються на ремонт,
а також їх зберігання до і після проведення ремонту та видачу
замовникам; систему контролю правильності оформлення робочих записів
ремонту ЗВТВП, до яких заносяться послідовність виконання
ремонтних операцій та результати ремонту; систему контролю ідентифікації підписів ремонтників (осіб, що
проводять ремонт); систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт із
ремонту ЗВТВП. 4.7.5. Лабораторія може бути атестована на право проведення
ремонту ЗВТВП тільки тієї номенклатури, на яку вона уповноважена
(атестована) на право проведення повірки (калібрування).
4.8. Критерії атестації на технічну компетентність
лабораторій, що атестуються на проведення метрологічного
обслуговування ОВТ. Лабораторія відповідно до заявленої галузі
атестації повинна мати: еталони та ЗВТ, необхідні для проведення метрологічного
обслуговування ОВТ, а також документи на методи та засоби
метрологічного обслуговування ОВТ. Еталони та ЗВТ повинні бути
повірені (відкалібровані); допоміжне обладнання, необхідне для проведення метрологічного
обслуговування ОВТ, атестоване в установленому порядку; систему контролю своєчасності проведення повірки еталонів,
калібрування ЗВТ та атестації допоміжного обладнання; систему контролю правильності оформлення робочих записів
метрологічного обслуговування ОВТ; систему контролю ідентифікації підписів осіб, що проводять
метрологічне обслуговування ОВТ; систему обліку претензій, що надійшли від замовників робіт із
метрологічного обслуговування ОВТ.
4.9. Критерії атестації на технічну компетентність
вимірювальних лабораторій. 4.9.1. Приміщення лабораторії, у яких проводяться
вимірювання, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати
вимогам методик виконання вимірювань та (або) вимогам
експлуатаційних документів на ЗВТ, які використовуються під час
вимірювань, щодо умов проведення вимірювань (кліматичні умови,
освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення,
наявність вентиляції, водопостачання та каналізації, оснащеність
заземленням тощо), вимогам безпеки праці та охорони довкілля. 4.9.2. Робочі місця, на яких проводяться вимірювання, повинні
бути паспортизовані. У Паспорті на робоче місце вказуються
призначення та склад робочого місця, нормативні документи з
проведення вимірювань, інструкція з експлуатації, інструкція з
техніки безпеки тощо. Паспорти розробляються фахівцями лабораторії
та затверджуються начальником лабораторії. 4.9.3. Доступ до місця проведення вимірювань осіб, що не є
фахівцями лабораторії, повинен контролюватись. 4.9.4. Умови експлуатації та зберігання ЗВТ, спеціальних
засобів, реактивів, атестованих сумішей, випробувального та
допоміжного обладнання повинні відповідати вимогам нормативних та
експлуатаційних документів, забезпечувати їх готовність до
проведення вимірювань. 4.9.5. Засоби випробувань, ЗВТ, стандартні зразки складу та
властивостей речовин і матеріалів (далі - СЗ), суміші, реактиви,
допоміжне обладнання, а також методи і процедури вимірювань,
аналізу і випробувань повинні відповідати нормативним документам
щодо методів і засобів вимірювань, випробувань чи аналізів. 4.9.6. Лабораторія відповідно до заявленої галузі атестації
повинна мати: атестовані методики виконання вимірювань; ЗВТ, необхідні для проведення вимірювань, які повинні бути
повірені, відкалібровані чи піддані метрологічній атестації; атестоване в установленому порядку випробувальне та допоміжне
обладнання, необхідне для проведення вимірювань; засоби градуювання та контролю працездатності засобів
вимірювальної техніки, що застосовуються під час вимірювань та
експлуатації (газові суміші, СЗ тощо); систему контролю за своєчасністю проведення періодичної
повірки та (або) калібрування ЗВТ, що використовуються під час
вимірювань; систему контролю правильності оформлення робочих журналів, до
яких заносяться результати вимірювань, а також протоколів за
результатами вимірювань.
V. Права та обов'язки уповноважених
(атестованих) лабораторій
5.1. Уповноважені (атестовані) лабораторії на здійснення
метрологічної діяльності у сфері оборони мають право виконувати
метрологічні чи вимірювальні роботи відповідно до галузі
уповноваження (атестації).
5.2. Уповноважені (атестовані) лабораторії зобов'язані: додержуватися вимог нормативно-правових актів і нормативних
документів з метрології, відповідно до яких вони були уповноважені
(атестовані); протягом встановленого терміну відповідати критеріям
уповноваження (атестації) та вимогам цих Правил; посилатися на уповноваження (атестацію) тільки стосовно тих
робіт, на здійснення яких їх уповноважено (атестовано); негайно інформувати відповідну РМВЧ та головного метролога
Збройних Сил України про будь-які обставини, що заважають
виконанню робіт у галузі уповноваження (атестації), та про зміни,
що впливають на відповідність лабораторій критеріям уповноваження
(атестації); проводити усі види робіт з дотриманням вимог
нормативно-правових актів, керівних документів у сфері охорони
державної таємниці, а також захисту іншої інформації з обмеженим
доступом, що є власністю держави; оплачувати всі роботи, пов'язані з уповноваженням
(атестацією); не використовувати права і не виконувати метрологічні чи
вимірювальні роботи у разі закінчення терміну дії, анулювання або
вилучення Свідоцтва про уповноваження (атестацію).
5.3. Уповноважені (атестовані) лабораторії несуть
відповідальність за: неякісне виконання метрологічних чи вимірювальних робіт у
галузі уповноваження (атестації); проведення метрологічних чи вимірювальних робіт, не
зазначених у Галузі уповноваження (атестації).
VI. Нагляд за діяльністю уповноважених
(атестованих) лабораторій
6.1. Нагляд за діяльністю уповноважених (атестованих)
лабораторій на здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони
(далі - нагляд) проводиться з метою забезпечення єдності
вимірювань у сфері оборони.
6.2. Завданням нагляду є здійснення перевірок діяльності
метрологічних та вимірювальних лабораторій, які уповноважені
(атестовані) на проведення метрологічних чи вимірювальних робіт у
сфері оборони.
6.3. Під час проведення нагляду перевіряється відповідність
лабораторій критеріям уповноваження (атестації) та додержання
встановлених вимог під час проведення ними метрологічних чи
вимірювальних робіт.
6.4. Нагляд здійснюють комісії (посадові особи): Центрального управління метрології і стандартизації Збройних
Сил України; РМВЧ, що проводили перевірку відповідності лабораторій
критеріям уповноваження (атестації) (тільки стосовно лабораторій,
що належать до сфери управління Міністерства оборони України та
Збройних Сил України); відповідних служб (структурних підрозділів) за напрямами
діяльності лабораторій, що проводили експертизу документації,
надану для уповноваження (атестацію) (стосовно підпорядкованих їм
лабораторій).
6.5. Нагляд здійснюється відповідно до порядків проведення
метрологічного нагляду, встановлених у відповідних центральних
органах виконавчої влади. Нагляд за діяльністю уповноважених (атестованих) лабораторій,
що не належать до сфери управління Міністерства оборони України та
Збройних Сил України, комісіями (посадовими особами) Центрального
управління метрології і стандартизації Збройних Сил України
проводиться спільно з представниками метрологічних служб
центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких
відносяться лабораторії.
6.6. Нагляд за діяльністю лабораторій, уповноважених
(атестованих) органами Держспоживстандарту України, проводиться
органами Держспоживстандарту України.
6.7. Діяльність лабораторії призупиняється шляхом анулювання
або тимчасового вилучення Свідоцтва про уповноваження (атестацію)
та вилучення калібрувальних тавр. 6.7.1. Анулювання Свідоцтва про уповноваження (атестацію) і
вилучення калібрувальних тавр здійснюються у разі: закінчення терміну дії Свідоцтва про уповноваження
(атестацію); не виконання лабораторією зобов'язань, наведених у пунктах
5.2 та 5.3 цих Правил; виявлення грубих порушень під час проведення метрологічних чи
вимірювальних робіт, які виключають достовірність результатів
вимірювань; припинення діяльності лабораторії у зв'язку з організаційними
заходами. Пропозиції щодо анулювання Свідоцтва про уповноваження
(атестацію) і вилучення тавр із зазначенням конкретних причин
вказуються в акті перевірки лабораторії, який надається головному
метрологу Збройних Сил України на затвердження. 6.7.2. Тимчасове вилучення Свідоцтва про уповноваження
(атестацію) та калібрувальних тавр здійснюється за наявності
порушень під час проведення робіт у галузі уповноваження
(атестації), які не впливають на якість їх виконання та можуть
бути усунені у строк до 30 діб. Факт та підстави вилучення Свідоцтва про уповноваження
(атестацію) і калібрувальних тавр вказуються в акті перевірки
лабораторії.
6.8. Право анулювання Свідоцтва про уповноваження (атестацію)
і вилучення калібрувальних тавр надається головному метрологу
Збройних Сил України стосовно всіх лабораторій, уповноважених
(атестованих) на здійснення метрологічної діяльності у сфері
оборони.
6.9. Анульовані Свідоцтва про уповноваження (атестацію),
вилучені калібрувальні тавра у всіх випадках скасування
уповноваження (атестації) лабораторії направляються головному
метрологу Збройних Сил України.
6.10. Лабораторії, у яких анульовано Свідоцтво про
уповноваження (атестацію), підлягають позачерговому уповноваженню
(атестації) згідно з вимогами розділу 3 цих Правил.
6.11. Право тимчасового вилучення Свідоцтва про уповноваження
(атестацію) і калібрувальних тавр надається: голові комісії (посадовій особі) у період проведення нагляду
в лабораторіях; начальникам служб (керівникам структурних підрозділів), що
проводили експертизу документів, які надавалися для уповноваження
(атестації), стосовно підпорядкованих їм лабораторій; командирам РМВЧ стосовно лабораторій, перевірку відповідності
критеріям уповноваження (атестації) яких вони проводили.
6.12. Вилучені Свідоцтва про уповноваження (атестацію) за
результатами нагляду направляються до відповідної РМВЧ із
зазначенням конкретних причин вилучення та строків усунення
виявлених недоліків.
6.13. Повернення Свідоцтва про уповноваження (атестацію) і
калібрувальних тавр здійснюється після проведення повторної
перевірки відповідності лабораторії критеріям уповноваження
(атестації), у якої було тимчасово вилучено Свідоцтво про
уповноваження (атестацію), за поданням начальника служби
(керівника відповідного структурного підрозділу) за напрямами
діяльності лабораторії, затвердження Акта перевірки відповідності
з позитивним висновком та сповіщення про це головного метролога
Збройних Сил України шляхом подання на його адресу одного
примірника Акта.
6.14. У разі призупинення діяльності лабораторії, яка
уповноважена (атестована) органами з уповноваження та атестації
Держспоживстандарту України, начальник лабораторії сповіщає про це
головного метролога Збройних Сил України поданням копії документа
про зупинення діяльності лабораторії.
VII. Прикінцеві положення
Свідоцтва про уповноваження (атестацію) на право проведення
метрологічних чи вимірювальних робіт у сфері оборони, видані в
порядку, установленому Інструкцією про уповноваження та атестацію
військових і вимірювальних лабораторій, затвердженою наказом
Міністра оборони України від 15.12.2006 N 731, зберігають чинність
протягом визначеного в них строку.
Директор Адміністративного
департаменту
Міністерства оборони України
генерал-майор В.О.Георгієш

Додаток 1
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони
Гриф обмеження доступу
Начальнику Центрального
управління метрології
і стандартизації - головному
метрологу Збройних Сил
України ____________________________
місто Київ

ЗАЯВКА
на уповноваження (атестацію) лабораторії

Прошу організувати проведення ___________________________________
(первинне (у), періодичне (у)
_______________________________________ уповноваження (атестацію)
чи позачергове (у)) _________________________________________________________________
(повна і скорочена назва заявника, телефон)
на проведення ___________________________________________________
(вид метрологічних (вимірювальних) робіт) відповідно до заявленої Галузі уповноваження (атестації),
наведеної у додатку до цієї заявки.
Заявник зобов'язується прийняти комісію з перевірки
відповідності лабораторії критеріям уповноваження (атестації),
забезпечити їй умови роботи, що включають допуск у лабораторію,
надання необхідної інформації, розмножувальні та друкарські
послуги тощо. Заявник зобов'язується сплачувати всі витрати, пов'язані з
уповноваженням (атестацією) (стосується тільки лабораторій
відповідно до пункту 1.11 цих Правил), незалежно від прийнятого
рішення за їх результатами. Наші банківські реквізити ____________
Додаток 1. Положення про лабораторію. Додаток 2. Паспорт лабораторії. Додаток 3. Настанова з якості. Додаток 4. Проект Галузі уповноваження (атестації).
__________________ ____________________________________________
(посада керівника) (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
М.П.
Начальник
фінансово-економічного відділу
(головний бухгалтер) ____________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони

ВИМОГИ
до структури і змісту Положення про лабораторію

1. Положення про лабораторію повинно містити вступну частину,
у якій наводиться назва заявника, сфера поширення цього Положення
і його зв'язок з іншими документами у сфері метрологічної
діяльності, а також розділи: "1. Загальні положення", у якому наводяться відомості щодо: правового статусу заявника та його підпорядкованості; документів, керуючись якими заявник здійснює свою діяльність
(посилання на законодавство України, нормативні документи, статут,
організаційно-методичні документи тощо); порядку оплати метрологічних робіт, що виконуються заявником,
та порядку оплати праці фахівців; наявності в заявника системи управління якістю виконання
метрологічних чи вимірювальних робіт; порядку матеріально-технічного, юридичного та фінансового
обслуговування заявника; наявності в лабораторії приміщень, вихідних та робочих
еталонів, ЗВТ, випробувального обладнання, організаційних,
нормативних і методичних документів, необхідних для виконання
метрологічних та вимірювальних робіт відповідно до заявленої
галузі уповноваження (атестації); порядку оформлення матеріалів за результатами метрологічних
та вимірювальних робіт. Якщо заявник не є юридичною особою, а входить до складу
підприємства (установи, організації), то Положення про таку
лабораторію повинно містити пункти щодо: юридичної та фінансової відповідальності цього підприємства
(установи, організації) за діяльність заявника, виходячи з галузі
його уповноваження (атестації); чіткого розмежування відповідальності між керівництвом
лабораторії та адміністрацією підприємства (установи, організації)
за об'єктивність і достовірність результатів метрологічних
(вимірювальних) робіт; невтручання адміністрації підприємства (установи,
організації) у поточну діяльність лабораторії під час проведення
метрологічних (вимірювальних) робіт; "2. Метрологічні та вимірювальні роботи, що виконуються
лабораторією", у якому наводиться посилання на відповідний розділ
Паспорта лабораторії; "3. Структура та склад лабораторії", у якому наводяться: організаційна структура лабораторії; опис схеми управління та підпорядкованості; порядок призначення та звільнення керівництва; відомості щодо наявності фахівців, їх освіти, кваліфікації та
досвіду роботи в галузі уповноваження (атестації), відомості щодо
атестації цих фахівців і наявності посадових інструкцій. "4. Функції лабораторії", у якому наводяться функції, які
виконує лабораторія відповідно до галузі уповноваження
(атестації); "5. Права лабораторії", у якому наводяться права лабораторії
і її фахівців, виходячи з галузі уповноваження (атестації); "6. Обов'язки лабораторії", у якому наводяться обов'язки
лабораторії перед органом з уповноваження (атестації) і
замовниками метрологічних чи вимірювальних робіт, виходячи з
галузі уповноваження (атестації); "7. Відповідальність лабораторії", у якому регламентується
відповідальність керівника лабораторії і співробітників цієї
лабораторії, що обумовлена виконанням лабораторією своїх функцій у
галузі уповноваження (атестації); "8. Взаємодія лабораторії", у якому встановлюється порядок
внутрішніх взаємодій, взаємодії лабораторії з органом з
уповноваження (атестації) та іншими підприємствами, установами й
організаціями. За потреби Положення про лабораторію може регламентувати інші
аспекти діяльності лабораторії, виходячи із специфіки конкретних
метрологічних чи вимірювальних робіт, на проведення яких
уповноважується (атестується) заявник.
2. У Положенні про лабораторію інформацію щодо оснащеності
лабораторії, персоналу, що виконує метрологічні та вимірювальні
роботи, наявності документів тощо треба подавати у вигляді
посилань на Паспорт лабораторії.
3. Положення про лабораторію затверджується керівником
заявника за підпорядкованістю.

Додаток 3
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони
Гриф обмеження доступу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Командир військової частини
(керівник структурного
підрозділу) ____________________________
(військове звання, підпис,
ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ року

ПАСПОРТ ЛАБОРАТОРІЇ
_________________________________
(назва лабораторії)

1. Загальні відомості
1.1. Назва лабораторії.
1.2. Поштова адреса лабораторії та її відвантажувальні
реквізити.
1.3. Номери телефонів, телетайпа, факсу та інших видів
зв'язку.
1.4. Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові
начальника лабораторії, його телефон.
1.5. Розрахунковий рахунок та реквізити банку*.
-------------- * Якщо лабораторія є структурним підрозділом військової
частини (установи), то вказують реквізити банку та розрахунковий
рахунок військової частини (установи).
1.6. Дата, реєстраційний номер та термін дії Свідоцтва про
уповноваження (атестацію) (для раніше уповноваженої (атестованої)
лабораторії).
2. Інформація щодо наявності виробничих приміщень та їх стану
------------------------------------------------------------------------------- | Вид |Назва | Кіль- | Кліма- | Освіт-| Рівень | Наяв- | | метро- |підро-| кість | тичні |леність| | ність | |логічних|зділу,| примі- | умови, | на | | спеці- | |(вимірю-| який | щень, | наявні |робочих|--------------------------|ального | |вальних)| про- |загальна|в примі-|місцях,|шуму,| умісту | електро- | облад- | | робіт |водить|площа і | щеннях | лк | dBA|токсичних|магнітних | нання | | |(буде | площа |(темпе- | | |речовин у| завад, | (вен- | | |прово-|кожного |ратура, | | | повітрі | мкВ/м; |тиляція,| | |дити) | примі- |град.С; | | | робочої |мкВт/м кв.| конди- | | |роботи| щення, | воло- | | | зони, % | |ціонер, | | | | м кв. | гість, | | | або | | зазем- | | | | | %) | | |мг/м куб.| | лення | | | | | | | | | | тощо) | |--------+------+--------+--------+-------+-----+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Окремо додається план розміщення приміщень. 2. Інформація у колонках 6-9 наводиться, якщо заявники
уповноважуються (атестуються) на проведення метрологічних робіт. 3. У колонках 4-8 вказуються (через косу риску) нормовані та
фактичні значення.
3. Інформація щодо фахівців, які здійснюють метрологічні
(вимірювальні) роботи
------------------------------------------------------------------ | Вид | Посада, | Рік |Освіта,|Документи,| Досвід | Наяв- | |метроло- |прізвище,|народ- | фах, |відомості | прове- | ність | | гічної | ім'я та | ження | рік | про | дення | поса- | |(вимірю- | по | |закін- |атестацію |метроло-| дової | |вальної) |батькові | | чення | на право | гічних |інструк-| | роботи | | | нав- |проведення|(вимірю-| ції | | | | | чаль- | робіт, |вальних)| | | | | | ного | дата та | робіт, | | | | | |закладу| номер | роки | | | | | | | наказу | | | |---------+---------+-------+-------+----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
4. Інформація про ПЛВТ
------------------------------------------------------------------ |Найменування |Тип | Транс- | Рік | Завод- |Технічний|Примітка| | ПЛВТ | | портна |виготов-| ський | стан | | | | | база | лення | номер | | | |-------------+----+--------+--------+--------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
5. Наявність організаційних, нормативних і методичних
документів
------------------------------------------------------------------ |Назва та позначення документів|Вид метрологічних (вимірювальних)| | | робіт, під час проведення яких | | | застосовуються документи | |------------------------------+---------------------------------| | 1 | 2 | ------------------------------------------------------------------
6. Інформація щодо наявності та стану робочих місць
------------------------------------------------------------------ | Номер | Назва | Вид | Номер | Дата | | робочого | робочого |метрологічних|атестата і |наступної | | місця | місця | (повірка, | дата його |атестації | | |(узагальнене |ремонт ЗВТВП | видачі | | | |призначення) | тощо) або | | | | | |вимірювальних| | | | | |робіт (назва | | | | | | величин, що | | | | | |вимірюються, | | | | | | та об'єктів | | | | | | вимірювань) | | | |------------+-------------+-------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
7. Інформація щодо наявності та стану вихідних і робочих
еталонів (оформлюється тільки для метрологічних лабораторій)
------------------------------------------------------------------ |Найменування | Метрологічні | Завод- | Місце | Дата | | та умовне | характеристики | ський | прове- |наступної| | позначення |--------------------| номер | дення | повірки | |вихідного чи | розряд, | межі | |повірки | | | робочого | клас |вимірювань| | | | | еталона |точності | | | | | |-------------+---------+----------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
8. Інформація щодо наявності та стану допоміжного повірочного
(калібрувального) обладнання (оформлюється тільки для
метрологічних лабораторій)
------------------------------------------------------------------- | Назва та |Завод- | Номер робо- |Технічні| Дата | Дата | | умовне | ський |чого місця, де|характе-|калібрування|наступної| |позначення| номер |застосовується|ристики | або номер |атестації| |обладнання| | обладнання | | атестата і |(калібру-| | | | | | дата його | вання) | | | | | | видачі | | |----------+-------+--------------+--------+------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------
9. Інформація про ЗВТВП, що повіряються та калібруються в
лабораторії (оформлюється тільки для метрологічних лабораторій)
------------------------------------------------------------------ | Номер | Назва | Технічні | Нормативна | ЗВТВП, що | |робочого | (тип) | характерис- |документація|застосовуються під| | місця | ЗВТВП, | тики ЗВТВП | на методи | час проведення | | | що | | та засоби | повірки, | | |повіря- | | повірки, | калібрування | | | ються, | |калібрування| | | |калібру-| |(ГОСТ, ДСТУ | | | | ються | | тощо) | | | | |-------------+------------+------------------| | | | межі |клас, |назва|наяв- |відповідно|ті, що | | | |вимі- |розряд| |ність |до норма- | має | | | | рю- | | | | тивної |лабора-| | | | вань | | | | доку- | торія | | | | | | | | ментації | | |---------+--------+------+------+-----+------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ------------------------------------------------------------------
10. Інформація про ЗВТВП, що ремонтуються в лабораторії
(оформлюється тільки для метрологічних лабораторій)
------------------------------------------------------------------ | Номер робочого | Назва (тип) | Основні | Ремонтна | | місця | ЗВТВП, що | метрологічні | документація | | | ремонтується |характеристики |---------------| | | | ЗВТВП |назва|наявність| |----------------+---------------+---------------+-----+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
11. Інформація щодо об'єктів вимірювань, МВВ, ЗВТ та СЗ, що
використовуються під час проведення вимірювань (оформлюється
тільки для вимірювальних лабораторій)
---------------------------------------------------------------------- | Назва | Назва та | Назва |Номінальне|Діапа- |Назва | Назва та | |об'єкта|позначення| показ- | значення | зон | та | умовне | | вимі- |документа,| ника |показника |вимірю-|позна-| позначення | |рювань | що регла-|об'єкта,| та |вань та|чення |--------------| | | ментує | що |допустиме |похибка|МВВ | ЗВТ |ЗВТ або| | |показники |вимірю- |відхилення| | |або СЗ| СЗ, що| | | об'єкта | ється |від нього | | |відпо-| має | | | | |вимірювань| | |відно | лабо- | | | | | | | |до МВВ|раторія| | | | | | | | | | |-------+----------+--------+----------+-------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------------
Примітка. Наявність документів, які вказано в колонках 2 і 6,
повинна бути відображена в розділі 5 Паспорта.
12. Інформація щодо наявності та стану випробувального і
допоміжного обладнання (оформлюється тільки для вимірювальних
лабораторій)
--------------------------------------------------------------------- | Назва та |Завод-|Приз- |Номер робочого|Технічні| Номер | Дата | | умовне |ський |начен-| місця, де | харак- |атестата|наступної| |позначення|номер | ня |застосовується| терис- | і дата |атестації| |обладнання| | | обладнання | тики | його | | | | | | | | видачі | | |----------+------+------+--------------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------
13. Інформація щодо наявності та стану ЗВТ (оформлюється
тільки для вимірювальних лабораторій)
----------------------------------------------------------------------- | Назва й |Заводський| Основні | Місце | Дата | Періо- | | умовне |номер ЗВТ | метрологічні | проведення |останнього|дичність| |позначення| |характеристики|калібрування| калібру- | каліб- | | ЗВТ | | | | вання |рування | |----------+----------+--------------+------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------
14. Інформація щодо наявності і стану СЗ, що є в лабораторії
та застосовуються під час проведення вимірювань (оформлюється
тільки для вимірювальних лабораторій)
------------------------------------------------------------------- |Призна-| Назва та | Назва | Номінальне | Похибка |Термін | | чення | умовне |атестованої| значення |атестованої|придат-| | СЗ |позначення| харак- | атестованої | харак- | ності | | | СЗ | теристики |характеристики| теристики | СЗ | |-------+----------+-----------+--------------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------
15. Інформація щодо розроблених чи атестованих заявником МВВ
------------------------------------------------------------------ | Назва та | Назви | Діапазони | Сфери | Інформація | | позначення |величин, що |вимірювань і| застосу- | щодо | | МВВ |вимірюються,| похибки | вання і | атестації | | |та об'єктів | вимірювань | викорис- | МВВ (ким | | | вимірювань | | тання МВВ |атестована, | | | | | | дата | | | | | | атестації) | |------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------
Начальник лабораторії ___________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони

ВИМОГИ
щодо змісту та оформлення Настанови з якості

Настанова з якості повинна містити опис системи управління
якістю, що діє у лабораторії, і охоплювати всі види діяльності
лабораторії. Вимоги Настанови з якості повинні бути обов'язковими
для діяльності лабораторії й доведені до відома всього персоналу
лабораторії. У разі внесення змін у систему управління якістю
повинна здійснюватися відповідна актуалізація Настанови з якості.
Якщо інформація щодо лабораторії наведена в інших документах, у
тому числі в документах, що надані для уповноваження (атестації),
то в Настанові з якості повинні бути наведені посилання на ці
документи. Настанову з якості розробляє та підписує начальник
лабораторії, затверджує начальник відповідної служби (керівник
структурного підрозділу) за напрямами діяльності лабораторії. Розділи та підрозділи, рекомендовані до змісту Настанови з
якості: "1. Призначення та сфера застосування"; "1.1. Призначення Настанови з якості"; "1.2. Управління Настановою з якості"; "2. Політики в сфері якості"; "2.1. Заява керівництва про політики в сфері якості"; "2.2. Політики лабораторії щодо якості"; "3. Загальні відомості про лабораторію"; "3.1. Вимоги до управління. Система управління"; "3.2. Документація системи управління якістю. Управління
документацією чи керуванням"; "4. Персонал лабораторії"; "5. Засоби вимірювальної техніки та допоміжне устаткування"; "5.1. Управління вихідними та робочими еталонами"; "5.2. Простежуваність вимірювання"; "5.3. Управління засобами вимірювальної техніки, що
підлягають повірці, калібруванню"; "6. Умови проведення метрологічних (вимірювальних) робіт"; "7. Процедури та методики проведення метрологічних
(вимірювальних) робіт"; "7.1. Вибирання методів"; "7.2. Розроблення та оцінювання придатності методів"; "8. Контроль за якістю проведення метрологічних
(вимірювальних) робіт"; "9. Коригувальні дії системи управління якістю"; "10. Оформлення матеріалів за результатами метрологічних
(вимірювальних) робіт, зберігання цих матеріалів"; "11. Внутрішній аудит та оновлення"; "11.1 Внутрішній аудит"; "11.2. Аналізування та оновлення". Додатково до Настанови з якості додаються: перелік документів системи якості; лист реєстрації змін. Наявність розділів у Настанові з якості лабораторій, що
уповноважуються (атестуються) на конкретні метрологічні чи
вимірювальні роботи, треба визначати відповідно до заявленої
галузі уповноваження (атестації) цих лабораторій. Під час розроблення та проведення експертизи Настанови з
якості треба керуватись ДСТУ ISO/ТR 10013:2003. "Настанови з
розроблення документації системи управління якістю",
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. "Загальні вимоги до компетентності
випробувальних та калібрувальних лабораторій", ДСТУ ISO 9000:2007.
"Системи управління якістю. Основні положення та словник
термінів", ДСТУ ISO 9001-2001. "Системи управління якістю.
Вимоги".

Додаток 5
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони

ФОРМИ
проектів Галузі уповноваження (атестації)

1. Форма проекту Галузі уповноваження (атестації) для
метрологічних лабораторій, які уповноважуються на проведення
державних (приймальних чи контрольних) випробувань, повірки ЗВТВП
або атестуються на проведення калібрування ЗВТВП, ремонту ЗВТВП,
метрологічного обслуговування ОВТ
Проект
Галузь уповноваження (атестації) ________________________________
(назва лабораторії) на проведення таких метрологічних робіт у сфері оборони у межах і
з похибкою, зазначених у таблиці:
------------------------------------------------------------------ | N | Типи або групи | Діапазон | Розряд, клас | Примітка| |з/п| засобів |вимірювань| точності, границі | | | | вимірювальної | |допустимої похибки | | | | техніки | | | | |---+--------------------------------------------------+---------| | 1 |Проведення державних (приймальних чи контрольних) | | | | випробувань ЗВТВП | | |---+--------------------------------------------------+---------| | | | | | | |---+--------------------------------------------------+---------| | 2 | Повірка (калібрування) ЗВТВП | | |---+--------------------------------------------------+---------| | | | | | | |---+--------------------------------------------------+---------| | 3 | Ремонт ЗВТВП | | |---+--------------------------------------------------+---------| | | | | | | |---+--------------------------------------------------+---------| | 4 | Метрологічне обслуговування ОВТ | | |---+--------------------------------------------------+---------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Границі допустимої похибки ЗВТ наводяться в
колонці 4 у вигляді границь абсолютної похибки (ДЕЛЬТА), границь
відносної похибки (дельта), середнього квадратичного відхилення
випадкової складової похибки (сигма), невиключеної складової
систематичної похибки (тета).
Начальник _______________________________________________________
(найменування лабораторії)
_________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
"___" ___________ 20___ року.
2. Форма проекту Галузі уповноваження для метрологічних
лабораторій, які уповноважуються на проведення атестації МВВ
Проект
Галузь уповноваження ____________________________________________
(назва лабораторії) на проведення атестації методик виконання вимірювань, що
використовуються у сфері оборони
------------------------------------------------------------------ | N | Узагальнений опис | Назва фізичних |Сфери застосування | |з/п |об'єктів вимірювань| величин, що |та використання МВВ| | | |вимірюються згідно | | | | |з МВВ, опис методів| | | | | вимірювань | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Начальник _______________________________________________________
(найменування лабораторії)
_________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
"___" ___________ 20___ року.
3. Форма проекту Галузі атестації для вимірювальних
лабораторій, які атестуються на проведення вимірювань фізичних
величин під час визначення хімічного складу, фізико-хімічних,
фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин,
матеріалів і продукції за галуззю діяльності
Проект
Галузь атестації ________________________________________________
(назва лабораторії) на проведення вимірювальних робіт у сфері оборони в межах і з
похибкою, зазначених у таблиці:
------------------------------------------------------------------ | N | Назви | Назви та | Діапазон | Похибка | Примітка| |з/п |величин, що | опис |вимірювань |вимірювання| | | |вимірюються | об'єктів | | | | | | | вимірювань | | | | |----+------------+------------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Начальник _______________________________________________________
(найменування лабораторії)
_________________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
"___" ___________ 20___ року.

Додаток 6
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

про можливість уповноваження (атестації) ____________ лабораторії
(назва)
1. Підставою для проведення експертизи є: _________________________________________________________________
(вказівки начальників, плани, заявка на уповноваження (атестацію)
_________________________________________________________________
лабораторії тощо)
2. Об'єктом експертизи є: _________________________________________________________________
(Положення про лабораторію, Паспорт лабораторії,
Настанова з якості тощо) _________________________________________________________________
3. Зауваження та рекомендації: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Висновки:
_________________________________________________________________
(висновки щодо можливості чи неможливості проведення _________________________________________________________________
уповноваження (атестації) лабораторії) _________________________________________________________________
Начальник служби (керівник структурного підрозділу) _________________________________________________________________
(посада)
М.П. ______________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
закріплення метрологічних і вимірювальних лабораторій,
які уповноважуються (атестуються) на здійснення
метрологічної діяльності у сфері оборони,
за РМВЧ щодо проведення перевірки їх відповідності

------------------------------------------------------------------ | N | Регіон метрологічного забезпечення | |з/п |-----------------------------------------------------------| | |Метрологічні і вимірювальні |РМВЧ, що проводять перевірку | | |лабораторії, що розташовані |відповідності | | |на території | | |----+-----------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 | Східний регіон | |----+-----------------------------------------------------------| | |Сумська, Харківська, |Військова частина А0785 | | |Луганська, Донецька, |Україна, 61034, місто Харків,| | |Запорізька, |вулиця Полтавський шлях, | | |Дніпропетровська, Полтавська |будинок 195, телефон (057) | | |області |376-60-63 | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 | Північний регіон | |----+-----------------------------------------------------------| | |Чернігівська, Черкаська, |Військова частина А2309 | | |Кіровоградська, Вінницька, |Україна, 09104, місто Біла | | |Житомирська, Київська |Церква, | | |області та місто Київ |Київська область, | | | |мікрорайон "Гайок", | | | |телефон (04563) 3-46-54 | |----+-----------------------------------------------------------| |3 | Західний регіон | |----+-----------------------------------------------------------| | |Волинська, Рівненська, |Військова частина А1124 | | |Хмельницька, Чернівецька, |Україна, 79059, місто Львів, | | |Тернопільська, Івано- |вулиця Творча, будинок 11, | | |Франківська, Закарпатська, |телефон (0322) 52-69-00 | | |Львівська області | | |----+-----------------------------------------------------------| |4 | Південний регіон | |----+-----------------------------------------------------------| | |Одеська, Миколаївська, |Військова частина А3360 | | |Херсонська області, |Україна, 97402, Автономна | | |Автономна Республіка Крим та |Республіка Крим, місто | | |місто Севастополь |Євпаторія, | | | |5 авіамістечко, | | | |телефон (06569) 2-68-34 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони
ЗАТВЕРДЖУЮ*
Командир військової
частини _______________
(номер частини) ____________________________
(військове звання, підпис, ____________________________
ініціали, прізвище)
"___"______________20__ року
-------------- * Програму перевірки відповідності затверджує командир
відповідної РМВЧ.

ПРОГРАМА
перевірки відповідності
________________________________________
(найменування лабораторії)

1. Підставою для проведення перевірки відповідності
лабораторії критеріям уповноваження (атестації) є наказ командира
військової частини _________ від "___" ________ 20___ року N _____
(номер частини)
2. Склад комісії з проведення перевірки:
голова комісії __________________________________________________
(військове звання, ініціали, прізвище, посада)
члени комісії: __________________________________________________
(військові звання, ініціали, прізвища, посади)
3. Термін проведення перевірки:
початок ____________________
закінчення _________________
4. Об'єкт перевірки
Перевірці підлягає ______________________________________________
(найменування лабораторії, адреса тощо) _________________________________________________________________
Документи для уповноваження (атестації) подані
N _____ від "____" _____________ 20____ року.
Заявлена галузь уповноваження (атестації) _______________________ _________________________________________________________________
(опис Галузі уповноваження (атестації))
5. Оцінка відповідності лабораторії критеріям уповноваження
(атестації) щодо технічної компетентності
------------------------------------------------------------------ | N | Заходи, що |Термі-|Відпові- | Нормативний |Оцінка відпо-| | з/п |перевіряються| ни | дальний |документ, на | відності | | | |прове-|за прове-|відповідність|-------------| | | |дення |дення |якому |відпо-| не | | | |пере- |перевірки|здійснюється |відає |відпо-| | | |вірки | |перевірка | |відає | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 1 |Організація | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |лабораторії | | | | | | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 2 |Професійна | | | | | | | |підготовка | | | | | | | |особового | | | | | | | |складу | | | | | | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 3 |Обладнання | | | | | | | |приміщень, | | | | | | | |організація | | | | | | | |та розміщення| | | | | | | |робочих | | | | | | | |місць, | | | | | | | |можливість | | | | | | | |створення | | | | | | | |необхідних | | | | | | | |кліматичних | | | | | | | |умов | | | | | | | |у приміщеннях| | | | | | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 4 |Укомплекто- | | | | | | | |ваність | | | | | | | |лабораторії | | | | | | | |нормативними | | | | | | | |документами | | | | | | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 5 |Забезпечення | | | | | | | |техніки | | | | | | | |безпеки праці| | | | | | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 6 |Функціону- | | | | | | | |вання системи| | | | | | | |управління | | | | | | | |якістю | | | | | | |-----+-------------+------+---------+-------------+------+------| | 7 |Укомплекто- | | | | | | | |ваність | | | | | | | |лабораторії | | | | | | | |робочими | | | | | | | |еталонами | | | | | | | |(для | | | | | | | |метро- | | | | | | | |логічних), | | | | | | | |стандартними | | | | | | | |зразками (для| | | | | | | |вимірю- | | | | | | | |вальних), | | | | | | | |іншими ЗВТВП,| | | | | | | |допоміжним | | | | | | | |обладнанням, | | | | | | | |ПЛВТ | | | | | | ------------------------------------------------------------------
6. Оцінка результатів експериментальної перевірки якості
проведення робіт
-------------------------------------------------------------------- | N |Види робіт, що|Терміни|Відпові- | Нормативний |Оцінка відпо-| | з/п |перевіряються |прове- | дальний |документ, на | відності | | | | дення |за прове-|відповідність|-------------| | | | |дення |якому |відпо-| не | | | | |перевірки|здійснюється |відає |відпо-| | | | | |перевірка | |відає | | | | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+-------------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------------+-------+---------+-------------+------+------| | 1 |Державні | | | | | | | |випробування | | | | | | | |ЗВТВП | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+-------------+------+------| | 2 |Повірка | | | | | | | |(калібрування)| | | | | | | |ЗВТВП | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+-------------+------+------| | 3 |Ремонт ЗВТВП | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+-------------+------+------| | 4 |Метрологічне | | | | | | | |обслуговування| | | | | | | |ОВТ | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+-------------+------+------| | 5 |Атестація | | | | | | | |методик | | | | | | | |виконання | | | | | | | |вимірювань | | | | | | |-----+--------------+-------+---------+-------------+------+------| | 6 |Виконання | | | | | | | |вимірювальних | | | | | | | |робіт (для | | | | | | | |вимірювальних | | | | | | | |лабораторій) | | | | | | --------------------------------------------------------------------
7. Узагальнення результатів та оформлення Акта перевірки
відповідності лабораторії _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії
_____________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
"____" ____________ 20__ року.

Додаток 9
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони
ЗАТВЕРДЖУЮ*
Командир військової
частини _______________
(номер частини)
М.П.
____________________________
(військове звання, підпис, ____________________________
ініціали, прізвище)
"___"______________20__ року
-------------- * Акт перевірки відповідності лабораторії затверджує командир
відповідної РМВЧ.

АКТ
перевірки відповідності лабораторії
критеріям уповноваження (атестації)

1. В період з "___"________ року по "___"________ року
комісія у складі:
голови комісії _________________________________________________________________
(військове звання, ініціали, прізвище, посада)
і членів комісії: ________________________________________________________________,
(військові звання, ініціали, прізвища, посади)
на підставі _____________________________________________________
(дата, номер наказу) провела перевірку відповідності критеріям уповноваження
(атестації) на здійснення метрологічної діяльності у сфері оборони
_________________________________________________________________
(назва лабораторії) _________________________________________________________________
(номер військової частини**)
-------------- ** Якщо лабораторія входить до складу військової частини як
структурний підрозділ.
відповідно заявленої галузі уповноваження (атестації) на
виконання метрологічних (вимірювальних) робіт _________________________________________________________________
(галузь уповноваження (атестації))
2. Перевірка проводилась відповідно до програми, затвердженої
________________________________________________________________,
(посада, дата затвердження) яка додається до цього Акта.
3. За результатами перевірки комісія встановила:
_________________________________________________________________
(відповідність наданої інформації фактичному стану,
результати оцінки
_________________________________________________________________
відповідності критеріям уповноваження (атестації),
_________________________________________________________________
результати експериментальної перевірки якості робіт)
4. Зауваження та рекомендації: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Висновки:
_________________________________________________________________
(висновки комісії про відповідність
(невідповідність) лабораторії
_________________________________________________________________
критеріям уповноваження (атестації))
Голова комісії
____________________________
(військове звання, підпис, ____________________________
ініціали, прізвище)
Члени комісії:
____________________________
(військове звання, підпис, ____________________________
ініціали, прізвище)

Додаток 10
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони
Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕТРОЛОГІЇ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Прим. N ___

СВІДОЦТВО
про уповноваження (атестацію)

Реєстраційний N _________
Дата реєстрації "___" ________ 20__ року
Дійсне до "___" ________ 20__ року

Свідоцтво видане ________________________________________________
(назва лабораторії, адреса тощо) _________________________________________________________________
і засвідчує, що лабораторія відповідає критеріям уповноваження
(атестації) на проведення таких метрологічних (вимірювальних)
робіт у сфері оборони: _________________________________________________________________
(перелік метрологічних чи вимірювальних робіт)
Галузь уповноваження (атестації) наведена в додатку до цього
Свідоцтва і є його невід'ємною частиною.
Начальник Центрального
управління метрології
і стандартизації - головний
метролог Збройних Сил України
_________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
М.П.

Додаток 11
до Правил уповноваження
та атестації на здійснення
метрологічної діяльності
у сфері оборони
Прим. N ___
Аркуш _____ аркушів _____
Додаток N __
до Свідоцтва
про уповноваження
(атестацію) N _____
Дата оформлення
"___"_________ 20___ року
Галузь уповноваження (атестації) ____________________________
(назва лабораторії) на проведення таких метрологічних (вимірювальних) робіт у сфері
оборони у межах і з похибкою, зазначених у таблиці: а) для метрологічних лабораторій, які уповноважуються на
проведення державних (приймальних чи контрольних) випробувань,
повірки ЗВТВП або атестуються на проведення калібрування ЗВТВП,
ремонту ЗВТВП, метрологічного обслуговування ОВТ
------------------------------------------------------------------ | N | Типи або групи засобів | Діапазон |Розряд, клас|Примітка| |з/п| вимірювальної техніки | вимірювань | точності, | | | | | | границі | | | | | | допустимої| | | | | | похибки | | |---+-------------------------+------------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+---------------------------------------------------+--------| | 1 |Проведення державних (приймальних чи контрольних) | | | | випробувань ЗВТВП | | |---+---------------------------------------------------+--------| | | | | | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 2 | Повірка (калібрування) ЗВТВП | | |---+---------------------------------------------------+--------| | | | | | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 3 | Ремонт ЗВТВП | | |---+---------------------------------------------------+--------| | | | | | | |---+---------------------------------------------------+--------| | 4 | Метрологічне обслуговування ОВТ | | |---+---------------------------------------------------+--------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
б) для метрологічних лабораторій, які уповноважуються на
проведення атестації МВВ
------------------------------------------------------------------ | N | Узагальнений опис | Назва фізичних |Сфери застосування | |з/п |об'єктів вимірювань| величин, що |та використання МВВ| | | |вимірюються згідно | | | | |з МВВ, опис методів| | | | | вимірювань | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
в) для вимірювальних лабораторій
------------------------------------------------------------------ | N | Назви | Назви та | Діапазон | Похибка |Примітка | |з/п |величин, що | опис | вимірювань|вимірювання| | | |вимірюються | об'єктів | | | | | | | вимірювань | | | | |----+------------+------------+-----------+-----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+------------+------------+-----------+-----------+---------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Центрального
управління метрології
і стандартизації - головний
метролог Збройних Сил України
_________________________________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
М.П.вгору