Документ z0104-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

НАКАЗ

29.12.2017  № 250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2018 р.
за № 104/31556

Про затвердження Порядку проведення «гарячої» телефонної лінії Головою та керівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про центральні органи виконавчої влади», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою підвищення ефективності роботи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення «гарячої» телефонної лінії Головою та керівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Управлінню діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель разом із Юридичним управлінням в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

А. ЯнчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України з питань
виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів
29.12.2017 № 250


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2018 р.
за № 104/31556

ПОРЯДОК
проведення «гарячої» телефонної лінії Головою та керівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з метою підвищення ефективності роботи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2. Цей Порядок визначає правила організації проведення «гарячої» телефонної лінії Головою та керівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства (далі - «гаряча» телефонна лінія), механізми прийому, реєстрації, оперативного розгляду та надання відповідей на звернення, які надходять на «гарячу» телефону лінію.

3. Посадові особи Національного агентства, які забезпечують роботу «гарячої» телефонної лінії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

4. Прийом телефонних дзвінків на «гарячу» телефонну лінію проводиться у приміщенні Національного агентства за адресою: м. Київ, вулиця Бориса Грінченка, 1, у робочі дні відповідно до Графіка проведення «гарячої» телефонної лінії, затвердженого окремим наказом Національного агентства.

5. Функціонування «гарячої» телефонної лінії забезпечує відділ діловодства Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель (далі - Відділ).

6. Основними завданнями роботи «гарячої» телефонної лінії є:

надання довідково-консультативної допомоги;

прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що стосуються діяльності центрального апарату Національного агентства та/або його територіальних управлінь.

7. Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо під час телефонного звернення шляхом надання консультацій.

8. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Національного агентства, посадова особа, яка здійснює прийом телефонного звернення, пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і за можливості надає номер телефону.

9. Заявник при зверненні на «гарячу» телефонну лінію повідомляє:

прізвище, ім’я, по батькові та в разі звернення від імені підприємства, установи, організації - повне найменування відповідного підприємства, установи, організації та займану ним посаду;

суть порушеного питання, пропозиції, заяви чи скарги;

поштову адресу та/або адресу електронної пошти, на яку має бути спрямована відповідь.

10. Анонімні повідомлення не реєструються і не розглядаються.

11. У разі якщо факти та обставини, викладені у зверненні, потребують додаткового вивчення, посадова особа рекомендує звернутися до Національного агентства з письмовим зверненням у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

12. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

13. Усі звернення громадян на «гарячу» телефонну лінію, реєструються Відділом в день їх надходження у журналі обліку звернень громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію (додаток 1), і на кожне звернення заповнюється реєстраційно-контрольна картка «гарячої» телефонної лінії (додаток 2).

Організація проведення «гарячої» телефонної лінії керівника самостійного структурного підрозділу відповідно до Графіка проведення «гарячої» телефонної лінії покладається на самостійний структурний підрозділ, який проводить «гарячу» телефонну лінію.

14. Зареєстровані звернення, що потребують детальнішого вивчення, після реєстрації на підставі письмової резолюції Голови Національного агентства або його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень передаються до відповідного самостійного структурного підрозділу Національного агентства для розгляду.

15. Строк розгляду не повинен перевищувати строків, визначених чинним законодавством.

16. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

17. При наданні відповідей на звернення громадян службові особи Національного агентства відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» діють із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Службові особи Національного агентства відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» обмежені у наданні інформації з обмеженим доступом, відомої їм у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

18. Самостійний структурний підрозділ Національного агентства після надання відповіді заявнику повинен надати копію відповіді Відділу.

19. Контроль за вчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію, та її роботою здійснює Відділ.

20. Відділ аналізує та узагальнює питання, викладені громадянами у зверненнях через «гарячу» телефонну лінію, та доповідає Голові Національного агентства про результати розгляду таких звернень.

21. Звернення громадян після їх розгляду у самостійних структурних підрозділах Національного агентства передаються до Відділу з усіма документами для централізованого формування справ відповідно до затвердженої номенклатури справ Національного агентства.

22. Правила етикету та службової поведінки під час прийняття телефонного дзвінка:

1) посадова особа зобов’язана зняти слухавку не пізніше третього-четвертого дзвінка;

2) відповідь на телефонний дзвінок має починатися з привітання, представлення посадової особи та інформування громадянина про те, що телефонний дзвінок надійшов на адресу «гарячої» телефонної лінії Національного агентства;

3) мовою спілкування є українська чи інша мова, прийнятна для сторін;

4) під час телефонної розмови посадова особа має:

уважно вислухати повідомлення, поставити уточнюючі запитання, якщо необхідно з’ясувати більше обставин;

надати консультацію чи роз’яснення під час розмови;

зареєструвати звернення в разі необхідності додаткового вивчення питання та неможливості надання відповіді безпосередньо під час розмови;

поінформувати громадянина про те, що його звернення зареєстровано;

подякувати за телефонний дзвінок.

Начальник Управління
діловодства, ресурсного
забезпечення та організації
закупівель
В. БарсаДодаток 1
до Порядку проведення «гарячої»
телефонної лінії Головою та керівниками
самостійних структурних підрозділів
Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 13)

ЖУРНАЛ
обліку звернень громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, що проводила «гарячу» телефонну лінію, дата проведення

Дата реєстрації та номер

Прізвище, ім’я, по батькові громадянина

Контактна інформація

Стислий зміст порушеного питання

Кому доручено розгляд, зміст доручення, термін виконання

Відмітка про результат розгляду

1

2

3

4

5

6

7

8

Формат А4 (210х297 мм)

__________
Примітка.


За потреби журнал може доповнюватися додатковими графами.Додаток 2
до Порядку проведення «гарячої»
телефонної лінії Головою та керівниками
самостійних структурних підрозділів
Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів
(пункт 13)

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКАвгору