Документ z0119-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
06.10.2005 N 2280
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2006 р.
за N 119/11993

Про затвердження Типових штатних нормативів
працівників центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями, соціального гуртожитку,
соціального центру матері та дитини

На виконання пунктів 2 постанов Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2005 року N 877 ( 877-2005-п ) "Про затвердження
Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації
дітей та молоді з функціональними обмеженнями", від 8 вересня
2005 року N 878 ( 878-2005-п ) "Про затвердження Типового
положення про соціальний гуртожиток", від 8 вересня 2005 року
N 879 ( 879-2005-п ) "Про затвердження Типового положення про
соціальний центр матері та дитини" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Типові штатні нормативи працівників центру
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями (додаються);
1.2. Типові штатні нормативи соціального гуртожитку
(додаються) ( z0120-06);
1.3. Типові штатні нормативи соціального центру матері та
дитини (додаються) ( z0121-06 ).
2. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
(Толстоухова С.В.) подати цей наказ у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
Толстоухову С.В.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник міністра
фінансів України В.М.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
України
06.10.2005 N 2280
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2006 р.
за N 119/11993

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
працівників центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Кількість посад | | працівників | | |-----------------------------+----------------------------------| |Директор |1 посада | |-----------------------------+----------------------------------| |Завідувач господарства |1 посада | |-----------------------------+----------------------------------| |Бухгалтер |1 посада | |-----------------------------+----------------------------------| |Вчитель-реабілітолог |1 посада | |-----------------------------+----------------------------------| |Психолог |1 посада в центрі з кількістю | | |місць до 20, | | |2 посади в центрі з | | |кількістю місць понад 20 | |-----------------------------+----------------------------------| |Логопед |0,5 посади | |-----------------------------+----------------------------------| |Вихователь соціальний по |1 посада | |роботі з дітьми-інвалідами | | |-----------------------------+----------------------------------| |Педагог соціальний |1 посада в центрі з кількістю | | |місць до 20, | | |2 посади в центрі з | | |кількістю місць понад 20 | |-----------------------------+----------------------------------| |Сестра медична |1 посада | |-----------------------------+----------------------------------| |Масажист |1 посада | |-----------------------------+----------------------------------| |Адміністратор черговий |2 посади | ------------------------------------------------------------------
1. Штатна чисельність працівників центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з
функціональними обмеженнями, визначена згідно з цими Типовими
штатними нормативами, є граничною. Штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за
штатним розписом, визначається адміністрацією кожного закладу в
межах фонду заробітної плати, виходячи з конкретних умов його
функціонування, а також необхідності відпрацювання працівниками
відповідних категорій норм навантаження (обслуговування) та норм
часу.
2. Якщо опалення приміщень центру соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями не
передано до системи житловокомунального господарства, то вводяться
на опалювальний сезон: при газовому опаленні - 1 посада оператора котельної на
зміну, а в котельних, які мають автоматику безпеки, - 2; при опаленні твердими видами палива - 1 посада машиніста
(кочегара) котельної на зміну; за наявності пічного опалення - 0,5 посади опалювача
приміщень на кожні 5 печей, але не менше 0,5 посади на центр.
3. Посада водія автотранспорту вводиться за наявності
автомобіля з розрахунку 1 посада водія на автомобіль.
4. Кількість прибиральників службових приміщень
установлюється шляхом розрахунків відповідно до діючих нормативів
часу на прибирання службових та побутових приміщень.
5. Посада робітника з комплексного обслуговування приміщень і
ремонту будинків уводиться з розрахунку 1 посада на центр.
Директор Державної
соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді С.В.Толстоуховавгору