Документ z0119-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.02.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

10.12.2015  № 2932


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 119/28249

Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу

Відповідно до частини п’ятої статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 червня 2013 року № 744 "Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 липня 2013 року за № 1179/23711;

постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 березня 2014 року № 233 "Про затвердження Змін до Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2014 року за № 382/25159.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниВ. Демчишин


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
10.12.2015  № 2932


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2016 р.
за № 119/28249

ПОРЯДОК
визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, у тому числі введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (далі - об’єкти електроенергетики), та встановлення НКРЕКП, відповідної надбавки до "зеленого" тарифу.

2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, мають у власності або користуванні об'єкти електроенергетики та мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку.

Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об'єкта електроенергетики є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність об'єкта електроенергетики до використання за призначенням, що підтверджується виданим уповноваженим органом сертифікатом, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрованою відповідно до законодавства декларацією про готовність об'єкта до експлуатації;

виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства. Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України;

елементи обладнання - визначені законодавством окремі структурні елементи об'єкта електроенергетики;

заявник - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії і має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку та подав заяву до НКРЕКП про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва;

надбавка за використання обладнання українського виробництва (далі - надбавка) - визначена відповідно до Закону України "Про електроенергетику" доплата до "зеленого" тарифу, пропорційна рівню використання суб'єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва;

обладнання українського виробництва - елементи обладнання, українське виробництво яких підтверджене відповідними сертифікатами про походження;

перелік елементів обладнання українського виробництва - перелік, що ведеться за кожним видом альтернативного джерела енергії та містить інформацію щодо наявності відповідних елементів обладнання українського походження заявника, а також інформацію щодо сертифікатів про українське походження, згідно з якими був підтверджений рівень використання обладнання українського виробництва для відповідного заявника;

питомий відсотковий показник елемента обладнання українського виробництва - встановлений Законом України "Про електроенергетику" рівень відсоткового показника елемента обладнання, який відповідає наявності такого елемента обладнання українського виробництва на відповідному об'єкті електроенергетики;

рівень використання обладнання українського виробництва - сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання відповідного об'єкта електроенергетики;

сертифікат про українське походження - документ, виданий у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами), яким підтверджується, що визначені Законом України "Про електроенергетику" елементи обладнання, зазначені в ньому, мають українське походження.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електроенергетику", "Про альтернативні джерела енергії", постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів".

II. Визначення відповідності наявного рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики встановленим Законом України "Про електроенергетику" вимогам

1. Рівень використання обладнання українського виробництва на об'єкті електроенергетики визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання:

LCоб'єкта = E1 + E2 + .... + En,

де

LCоб'єкта

-

рівень використання обладнання українського виробництва на об'єкті електроенергетики;


Eі

-

питомий відсотковий показник і-того елемента обладнання українського виробництва, наявного на об'єкті електроенергетики.

2. Визначення відповідності рівня використання обладнання українського виробництва встановленому Законом України "Про електроенергетику" рівню надбавки до "зеленого" тарифу за використання обладнання українського виробництва здійснюється на підставі поданого заявником розрахунку та підтвердних документів, передбачених розділом III цього Порядку.

Якщо LCоб’єкта 30 %, надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 5 %.

Якщо LCоб’єкта 50 %, надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва до "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 10 %.

3. Питомі відсоткові показники елементів обладнання українського виробництва приймаються на рівні, визначеному статтею 17-3 Закону України "Про електроенергетику", за умови підтвердження українського походження елементів обладнання.

У разі непідтвердження українського походження елемента обладнання об'єкта електроенергетики питомий відсотковий показник по такому елементу обладнання не враховується.

У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики питомий відсотковий показник по цьому елементу обладнання береться до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементів.

4. Визначення відповідності рівня використання обладнання українського виробництва встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру здійснюється окремо для кожного об'єкта електроенергетики.

5. Українське виробництво елементів обладнання (виробництво елементів обладнання на території України) підтверджується сертифікатом(ами) про українське походження, виданим(и) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами).

III. Умови встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за використання обладнання українського виробництва

1. Для встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва заявник подає до НКРЕКП заяву про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва (додаток 1) і такі документи (оригінали або належним чином засвідчені копії):

пояснювальну записку щодо наявного на об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва з посиланнями на сертифікати про українське походження та документи, що підтверджують право власності (користування) на елементи (елементами) обладнання;

розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики (додатки 2-8);

сертифікати про українське походження;

підтвердження права власності (користування) на такі елементи (такими елементами) обладнання;

інформацію (найменування, код ЄДРПОУ) про підрядників (генерального підрядника), які виконували роботи з буріння свердловини на об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії.

Заявник забезпечує достовірність наданої інформації.

2. НКРЕКП розглядає заяву про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва та додані до неї документи протягом 30 календарних днів з дня подання заяви.

Питання щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва розглядається на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання. Рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва оформлюється постановою НКРЕКП.

У разі надання заявником неповного пакета документів та/або недостатності наданих документів для встановлення факту дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, встановленого Законом України "Про електроенергетику", а саме у разі непідтвердження українського виробництва елементів обладнання та/або непідтвердження права власності (користування) на елементи (елементами) обладнання НКРЕКП повідомляє про це заявника у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня подання цих документів.

Заявник подає документи, які запитувались НКРЕКП, протягом 15 календарних днів з дня отримання відповідного письмового повідомлення. З дня реєстрації таких документів в НКРЕКП строк розгляду заяви щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва продовжується на 10 календарних днів.

У разі ненадання заявником протягом 15 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення НКРЕКП документів, необхідних для встановлення факту дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, встановленого Законом України "Про електроенергетику", НКРЕКП повертає заявнику подані ним документи з повідомленням про неможливість встановлення факту дотримання відповідного рівня використання обладнання українського виробництва на підставі поданих документів.

IV. Перелік елементів обладнання українського виробництва

1. Для забезпечення достовірності врахування елементів обладнання українського виробництва для об'єктів електроенергетики НКРЕКП веде перелік елементів обладнання українського виробництва по кожному альтернативному джерелу енергії (додатки 9-15) (далі - перелік). Переліки публікуються на офіційному сайті НКРЕКП.

2. Після прийняття рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об'єкта електроенергетики всі елементи обладнання, щодо яких було підтверджено українське походження, вносяться до відповідного переліку у тижневий строк.

3. Елементи обладнання українського виробництва, що вже обліковані у переліках для відповідних об'єктів електроенергетики, для інших об'єктів електроенергетики НКРЕКП не обліковуються та відповідно надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для інших об’єктів електроенергетики, що містять такі елементи, не встановлюється.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 1
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВА
про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництваДодаток 2
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ій) в експлуатацію чергах(зі) будівництва електричних станцій (пусковому(их) комплексі(ах))), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії вітру

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника (%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно із сертифікатом про українське походження (шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання, тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики (шт.)

Ознака підтвердження українського походження (1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Лопаті

30

Башта

30

Гондола

20

Головна рама

20

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року
Додаток 3
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ій) в експлуатацію чергах(зі) будівництва електричних станцій (пусковому(их) комплексі(ах))), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії сонячного випромінювання

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника (%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно із сертифікатом про українське походження (шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання, тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики (шт.)

Ознака підтвердження українського походження (1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Фотоелектричні модулі

40

Система кріплень фотоелектричних модулів

15

Інверторне обладнання

15

Система акумуляції енергії

15

Трекерні системи

15

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

____________________
(П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

Додаток 4
до Порядку визначення рівня
використання обладнання українського
виробництва на об'єктах
електроенергетики, у тому числі
на введених в експлуатацію чергах
будівництва електричних станцій
(пускових комплексів), що виробляють
електричну енергію з альтернативних
джерел енергії (крім доменного
та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - лише мікро-, міні- та
малими гідроелектростанціями),
та встановлення відповідної надбавки
до "зеленого" тарифу
(пункт 1 розділу III)

РОЗРАХУНОК
рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ій) в експлуатацію чергах(зі) будівництва електричних станцій (пусковому(их) комплексі(ах))), що виробляє(ють) електричну енергію з біомаси

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з біомаси, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника (%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер/номер партії тощо)

Кількість згідно із сертифікатом про українське походження (шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання, тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики (шт.)

Ознака підтвердження українського походження (1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Котел

25

Турбіна (паровий двигун)

25

Генератор

15

Мережеві насоси/водопідігрівачі

10

Димососи та вентилятори

5

Системи подачі палива

5Системи газоочищення

5Системи водопідготовки

5Градирні/конденсатори пари

5Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

вгору