Документ z0147-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.05.2018, підстава - z0479-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2008 N 882/715
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2009 р.
за N 147/16163
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 275/600 ( z0479-18 ) від 03.04.2018}
Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи і Міністерства
охорони здоров'я України щодо запобігання
та реагування на надзвичайні ситуації,
які пов'язані з інфекційними хворобами,
отруєннями людей та іншими
медико-санітарними наслідками

Відповідно до Законів України "Про захист населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру" ( 1809-14 ), "Про правові засади цивільного захисту"
( 1859-15 ), Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про захист населення від
інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 1998 року N 1198 ( 1198-98-п ) "Про єдину
державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру", від 2 листопада 2006 року
N 1539 ( 1539-2006-п ) "Про затвердження Положення про
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", від
2 листопада 2006 року N 1542 ( 1542-2006-п ) "Про затвердження
Положення про Міністерство охорони здоров'я України", з метою
удосконалення взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та Міністерства охорони здоров'я України
щодо запобігання і оперативного реагування на надзвичайні
ситуації, які пов'язані із хворобами та отруєннями людей,
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства
охорони здоров'я України щодо запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними хворобами,
отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками (далі -
Інструкція), що додається.
2. Визначити телефонні номери для взаємоінформування та
організації взаємодії у разі загрози або виникнення надзвичайних
ситуацій, пов'язаних з інфекційними хворобами, отруєннями людей та
іншими медико-санітарними наслідками:
2.1. Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Оперативно-чергова служба: тел. (044) 247-30-50,
тел.факс 247-32-11; Департамент охорони здоров'я та медико-біологічного захисту:
тел. (044) 247-30-40, тел.факс 247-31-87.
2.2. Міністерства охорони здоров'я України: Оперативно-чергова служба Українського науково-практичного
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Міністерства охорони здоров'я України: тел. (044) 518-57-08,
518-47-11; Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України: тел. (044) 253-39-00,
253-52-03, 253-17-84.
3. Встановити, що віднесення подій в Україні, пов'язаних з
інфекційними хворобами та отруєннями людей, до надзвичайних
ситуацій здійснюється Міністерством України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи за погодженням у разі необхідності з
Міністерством охорони здоров'я України на підставі Державного
класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019-2001, затвердженого
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології
та сертифікації від 19.11.2001 N 552 ( v0552565-01 ).
4. Затвердити порядок подачі інформації до Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
4.1. Територіальні центри екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Республіканська санітарно-епідеміологічна станція Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
санітарно-епідеміологічні станції подають оперативну інформацію
відповідно до Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації, пов'язаної з інфекційними хворобами,
отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками, перебіг
її ліквідації (додаток 1) та Оперативної інформації про інфекційні
хвороби, отруєння людей та інші медико-санітарні наслідки
надзвичайної ситуації (додаток 2) до головних управлінь МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
і МОЗ.
4.2. Головним управлінням МНС в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі: негайно подавати оперативну інформацію про загрозу виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними
хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними
наслідками, перебіг їх ліквідації по телефону до
оперативно-чергової служби Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи з подальшим письмовим підтвердженням
відповідно до додатків 1 і 2 протягом однієї години; у разі надходження вищезазначеної інформації від інших джерел
повідомити структурні підрозділи охорони здоров'я місцевих
державних адміністрацій та державної санітарно-епідеміологічної
служби з метою підтвердження факту виникнення надзвичайної
ситуації.
5. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи та Міністерства охорони здоров'я України від 28 січня
2002 року N 28/25 ( v0028284-02 ) "Про взаємодію при виникненні
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з отруєннями та інфекційною
захворюваністю людей" скасувати.
6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
перед поданням до Кабінету Міністрів України інформації про
виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з інфекційними
хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними
наслідками, узгоджує її з Міністерством охорони здоров'я України.
7. Наказ довести до підпорядкованих органів та підрозділів
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і
Міністерства охорони здоров'я України.
8. Директору Департаменту охорони здоров'я та
медико-біологічного захисту Громазіну О.А. та начальнику
Управління правового забезпечення Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи Сухомлину О.М. забезпечити подання
наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію у
встановлений законодавством строк.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та
заступника Міністра охорони здоров'я України згідно з розподілом
функціональних обов'язків.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Шандра
Міністр охорони здоров'я
України В.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій та у справах
захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
Міністерства охорони
здоров'я України
03.12.2008 N 882/715
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2009 р.
за N 147/16163

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії Міністерства України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи і Міністерства охорони здоров'я
України щодо запобігання та реагування
на надзвичайні ситуації, які пов'язані
з інфекційними хворобами, отруєннями людей
та іншими медико-санітарними наслідками

I. Загальні положення
1.1. Інструкція визначає порядок взаємодії Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства
охорони здоров'я України під час виконання спільних завдань при
функціонуванні міністерств у режимах повсякденної діяльності,
підвищеної готовності та діяльності у надзвичайній ситуації
(далі - НС) з ліквідації медико-санітарних наслідків.
1.2. Взаємодія МНС і МОЗ - це узгоджені та взаємозв'язані
відповідно до мети, місця, часу, обсягів і способів виконання
спільні заходи з попередження й ліквідації медико-санітарних
наслідків НС.
1.3. Метою взаємодії МНС і МОЗ з попередження та ліквідації
медико-санітарних наслідків НС є забезпечення ефективного
використання сил і засобів, рятування життя та збереження здоров'я
людей, надання ураженим і постраждалим усіх видів медичної
допомоги в необхідних обсягах і в оптимальні терміни, ліквідація
епідемічних осередків інфекційних захворювань та забезпечення
санітарного й епідемічного благополуччя населення у зонах НС.
1.4. Взаємодія МНС і МОЗ здійснюється на основі принципів: єдиних підходів до реалізації державної політики у сфері
попередження та ліквідації НС, охорони здоров'я населення і
профілактики захворювань; пріоритету збереження життя і здоров'я населення при
виникненні та під час ліквідації НС техногенного і природного
характеру; єдиних підходів і критеріїв при прогнозуванні та оцінюванні
медико-санітарної обстановки при різних НС, визначенні можливостей
рятувальних і медичних підрозділів, формувань та закладів.
1.5. Залучення сил і засобів МНС і МОЗ для попередження та
ліквідації медико-санітарних наслідків НС здійснюється відповідно
до чинного законодавства.
1.6. Взаємодія здійснюється: на рівні центральних органів виконавчої влади - між МНС та
МОЗ; на регіональному рівні - між головними управліннями МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
та Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
структурними підрозділами з питань охорони здоров'я місцевих
державних адміністрацій, територіальними центрами екстреної
медичної допомоги, Республіканською санітарно-епідеміологічною
станцією Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими санітарно-епідеміологічними станціями; на місцевому рівні - між територіальними підрозділами МНС,
розташованими за місцем дислокації, та структурними підрозділами з
питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій,
районними (міськими) санітарно-епідеміологічними станціями.
1.7. МНС і МОЗ здійснюють взаємний обмін інформацією та
оповіщення по лінії оперативних служб з метою своєчасного
доведення інформації про загрозу або виникнення НС. Оповіщення та взаємний обмін інформацією організовується: на державному рівні - між оперативно-черговою службою МНС та
вузлом інформаційно-аналітичної обробки інформації МОЗ в Урядовій
інформаційно-аналітичній системі з питань надзвичайних ситуацій
(Диспетчерська служба Українського науково-практичного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ); на регіональному рівні - між головними управліннями МНС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
та Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
структурними підрозділами з питань охорони здоров'я місцевих
державних адміністрацій, територіальними центрами екстреної
медичної допомоги, Республіканською санітарно-епідеміологічною
станцією Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими санітарно-епідеміологічними станціями; на місцевому рівні - між територіальними підрозділами МНС,
розташованими за місцем дислокації, та структурними підрозділами з
питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій,
районними (міськими) санітарно-епідеміологічними станціями.
II. Заходи взаємодії у режимах
діяльності МНС і МОЗ
2.1. У режимі повсякденної діяльності 2.1.1. МНС і МОЗ: направляють до складу координаційних комісій Державної служби
медицини катастроф та робочих груп своїх повноважних
представників; на підставі прогнозу виникнення НС оцінюють їх можливі
медико-санітарні наслідки та розробляють плани медико-санітарного
забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях або у разі загрози
їх виникнення; здійснюють взаємний обмін інформацією про НС з
медико-санітарними наслідками в Україні та поза її межами; погоджують порядок спільних дій щодо медичного захисту
населення з визначенням основних завдань, переліку сил і засобів,
необхідних для надання медичної допомоги постраждалим при НС,
місця і часу організації та проведення санітарно-гігієнічних і
протиепідемічних заходів; організовують та проводять навчання особового складу прийомам
надання невідкладної медичної допомоги; організовують та здійснюють спільні тактико-спеціальні і
тренувальні навчання з питань ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій; розробляють, узгоджують і реалізовують програми з питань
медичного та біологічного захисту населення і територій при НС; беруть участь у виконанні науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з питань медичного та біологічного
захисту населення при НС; здійснюють міжнародне співробітництво з питань медичного та
біологічного захисту населення при НС. 2.1.2. МОЗ відповідно до покладених на нього завдань: розробляє та затверджує за погодженням з МНС положення про
функціональну підсистему єдиної державної системи запобігання і
реагування на НС техногенного та природного характеру; розробляє та погоджує з МНС План медико-санітарного
забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях або у разі загрози
їх виникнення. Аналогічні плани на територіальному рівні
розробляються органами управління охорони здоров'я та погоджуються
з територіальними органами управління МНС. Медичні заклади
розробляють та погоджують з місцевими підрозділами МНС плани дій з
попередження та ліквідації наслідків НС; визначає потребу у силах і засобах для ліквідації
медико-санітарних наслідків НС та розробляє принципи їх
застосування і використання; розробляє методи надання невідкладної медичної допомоги
постраждалим при НС, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні
вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення при НС; здійснює постійний моніторинг за факторами навколишнього
середовища, що впливають на стан здоров'я людей (радіаційним
фоном, хімічним забрудненням атмосферного повітря, забрудненням
води у відкритих водоймищах, водопровідних мережах, продуктів
харчування збудниками інфекційних хвороб та хімічними сполуками); створює резерви лікарських засобів, виробів медичного
призначення та медичного обладнання для запобігання та ліквідації
медико-санітарних наслідків НС техногенного та природного
характеру; організовує підготовку медичних працівників
лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних закладів,
у тому числі особового складу медичних формувань, які входять до
складу Державної служби медицини катастроф, немедичних
працівників, з яких формуються аварійно-рятувальні формування,
щодо оволодіння ними навичками надання невідкладної медичної
допомоги. 2.1.3. МНС відповідно до покладених на нього завдань: надає інформацію про загрозу або виникнення НС на потенційно
небезпечних об'єктах та характер уражаючих факторів; погоджує Плани медико-санітарного забезпечення населення в
надзвичайних ситуаціях або у разі загрози їх виникнення; бере участь у розробці методик надання невідкладної медичної
допомоги при проведенні аварійно-рятувальних робіт з ліквідації
наслідків НС техногенного та природного характеру; організовує навчання особового складу аварійно-рятувальних
служб навичкам надання невідкладної медичної допомоги при НС; утримує мобільний госпіталь, який належить до сфери
управління МНС, розробляє вимоги щодо його застосування при НС,
здійснює його матеріально-технічне забезпечення; проводить підготовку на курсах цивільного захисту керівного
складу і спеціалістів структурних підрозділів з питань охорони
здоров'я місцевих державних адміністрацій; здійснює перевірку готовності органів управління та закладів
МОЗ до медико-санітарного забезпечення населення при НС.
2.2. У режимі підвищеної готовності 2.2.1. МНС і МОЗ: формують оперативні групи для виявлення причин погіршення
обстановки в районі можливого виникнення надзвичайної ситуації,
які аналізують обстановку, що склалась, прогнозують розвиток НС,
структуру санітарних втрат серед населення, санітарно-епідемічну
обстановку у районі НС і на прилеглих до неї територіях; складають план термінових заходів для попередження
(зменшення) медико-санітарних наслідків НС, у якому визначають
склад медичних сил та засобів, які необхідно перевести в режим
підвищеної готовності, територіальних органів управління силами
медичної служби, що взаємодіють при НС, порядок спільних дій щодо
медико-санітарного забезпечення населення в районі виникнення НС,
порядок взаємного обміну інформацією між міністерствами та участь
відповідних служб МНС і МОЗ з організації контролю за рівнем
радіоактивного, хімічного та бактеріологічного забруднення питної
води, продуктів харчування, об'єктів довкілля тощо; перевіряють та при необхідності поповнюють
матеріально-технічні резерви, необхідні для ліквідації НС. 2.2.2. МОЗ відповідно до покладених на нього завдань: надає МНС інформацію щодо прогнозу медико-санітарних
наслідків НС, розрахунків сил і засобів Державної служби медицини
катастроф, установ та закладів охорони здоров'я, Державної
санітарно-епідеміологічної служби України, які планує задіяти для
ліквідації медико-санітарних наслідків НС; здійснює приведення сил та засобів Державної служби медицини
катастроф, установ та закладів охорони здоров'я, Державної
санітарно-епідеміологічної служби України відповідного регіону в
режим підвищеної готовності до ліквідації медико-санітарних
наслідків НС; оперативно визначає сили, засоби закладів охорони здоров'я і
державної санітарно-епідеміологічної служби, які можуть бути
залучені з інших територій для ліквідації медико-санітарних
наслідків НС; організовує та здійснює санітарно-гігієнічні і
протиепідемічні заходи у районах, що межують із зоною НС; посилює моніторинг за радіаційним фоном, хімічним
забрудненням атмосферного повітря, бактеріологічним та хімічним
забрудненням води з відкритих джерел і водопровідних мереж,
продуктів харчування. 2.2.3. МНС відповідно до покладених на нього завдань: а) при надходженні інформації від органів управління МНС у
регіонах: аналізує інформацію та надає попередні розпорядження до
підпорядкованих органів управління і підрозділів, при необхідності
приводить у готовність до розгортання відповідні сили і засоби
служби цивільного захисту; через оперативно-чергову службу МНС оповіщає МОЗ про загрозу
НС, інформує про прийняті рішення з підготовки до ліквідації
наслідків НС; б) при надходженні інформації від МОЗ: уточнює та аналізує інформацію; надає попередні розпорядження до підпорядкованих органів
управління і підрозділів у регіонах; при необхідності приводить у готовність до розгортання сили і
засоби служби цивільного захисту; через оперативно-чергову службу інформує МОЗ про прийняті
рішення з підготовки до ліквідації наслідків НС.
2.3. У режимі діяльності у надзвичайній ситуації 2.3.1. МНС і МОЗ: формують оперативні групи та переміщують їх у район НС із
завданням здійснити оцінку реальної обстановки, скласти прогноз
розвитку НС та її медико-санітарних наслідків; подають пропозиції щодо ліквідації медико-санітарних
наслідків НС до проекту рішення відповідної комісії, яка здійснює
керівництво ліквідацією НС; визначають сили та засоби медичної служби, які необхідно
задіяти для ліквідації наслідків НС, порядок їх висування в
осередок НС та порядок роботи з ліквідації медико-санітарних
наслідків НС; організовують медичне та санітарно-протиепідемічне
забезпечення постраждалих при НС; визначають наявність, порядок використання і поповнення
запасів медикаментів, обладнання, медичного майна та інших
матеріальних засобів, необхідних для ліквідації медико-санітарних
наслідків НС; вирішують питання щодо матеріально-технічного забезпечення
сил медичної служби, які беруть участь у ліквідації
медико-санітарних наслідків НС; надають населенню оперативну і достовірну інформацію про
ступінь ризику наслідків НС для здоров'я та умов життєдіяльності,
методи та способи його захисту; продовжують взаємний обмін інформацією про перебіг ліквідації
наслідків НС взагалі і медико-санітарних, зокрема, а також про
прийняті рішення з ліквідації їх наслідків, що належать до
компетенції МНС і МОЗ; виходячи з рівня НС узгоджують та приймають рішення про
виділення додаткових сил і засобів для ліквідації її
медико-санітарних наслідків; здійснюють медичне та санітарно-протиепідемічне забезпечення
евакуації постраждалих та населення із зони НС; здійснюють медичний контроль за станом здоров'я особового
складу формувань аварійно-рятувальних служб та усіх інших осіб,
залучених до ліквідації наслідків НС. 2.3.2. МОЗ відповідно до покладених на нього завдань: через Український науково-практичний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф надає МНС інформацію щодо обсягів
та характеру медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації; направляє своїх представників до складу штабу з ліквідації НС
для оцінки медико-санітарних наслідків НС, розробки рекомендацій
щодо заходів з їх ліквідації, підтримання оперативного зв'язку; направляє до зони НС оперативну групу для роботи у штабі з
ліквідації НС техногенного та природного характеру; організовує та здійснює медичне і санітарно-протиепідемічне
забезпечення населення у районі НС, у місцях розміщення
евакуйованого населення та рятувальників; здійснює контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною
та епідемічною ситуацією в районі надзвичайної ситуації; комплектує змінний склад медичних працівників мобільного
госпіталю, який належить до сфери управління МНС; приймає рішення щодо застосування сил та засобів Державної
служби медицини катастроф, установ та закладів охорони здоров'я,
Державної санітарно-епідеміологічної служби України з інших
регіонів для ліквідації медико-санітарних наслідків НС; забезпечує поповнення медикаментами та іншими медичними
засобами медичних формувань і лікувальних закладів, що беруть
участь в аварійно-рятувальних роботах. 2.3.3. МНС відповідно до покладених на нього завдань: а) при надходженні інформації від органів управління МНС в
регіонах: через оперативно-чергову службу МНС оповіщає МОЗ про
виникнення НС та її розвиток, про прийняті рішення з ліквідації її
наслідків та евакуації населення; здійснює заходи з ліквідації наслідків НС; б) при надходженні інформації від МОЗ: уточнює та аналізує інформацію; через оперативно-чергову службу інформує МОЗ та його
структурні підрозділи про прийняті рішення з ліквідації наслідків
НС та евакуації населення; здійснює заходи з ліквідації наслідків НС.
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи М.Болотських
Виконуючий обов'язки першого
заступника Міністра охорони
здоров'я України, Головного
державного санітарного
лікаря України А.Пономаренко

Додаток 1
до наказу МНС,
МОЗ
03.12.2008 N 882/715

ПОВІДОМЛЕННЯ
про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайної ситуації, пов'язаної
з інфекційними хворобами, отруєннями
людей та іншими медико-санітарними
наслідками, перебіг її ліквідації*

------------------------------------------------------------------ | N | Перелік питань, що | Інформація про |Примітки**| | з/п | підлягають висвітленню |надзвичайну ситуацію | | | | при | | | | | надзвичайній ситуації | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------+------------------------+---------------------+----------| | 1*** |Код надзвичайної | | | | |ситуації (або загрози її| | | | |виникнення) згідно з | | | | |Державним класифікатором| | | | |надзвичайних ситуацій | | | | |ДК 019-2001 | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 2*** |Попереднє рішення щодо | | | | |визначення рівня | | | | |надзвичайної ситуації | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 3*** |Назва об'єкта, його | | | | |місцезнаходження | | | | |(Автономна Республіка | | | | |Крим, область, район, | | | | |населений пункт, | | | | |поштова адреса, | | | | |напрямок і відстань від | | | | |обласного центру, | | | | |географічні координати | | | | |тощо). Відомча | | | | |належність об'єкта | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 4*** |Дата і час початку | | | | |надзвичайної ситуації, | | | | |дата і час складання | | | | |доповіді | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 5*** |Дата і час закінчення | | | | |надзвичайної ситуації, | | | | |ліквідації | | | | |медико-санітарних | | | | |наслідків | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 6*** |Характеристика та | | | | |масштаб надзвичайної | | | | |ситуації (короткий опис | | | | |події, причина | | | | |виникнення, площа зони | | | | |надзвичайної ситуації, | | | | |кількість людей, що | | | | |перебувають у зоні | | | | |надзвичайної ситуації, | | | | |шкода, що заподіяна | | | | |населенню та | | | | |господарству, обсяги | | | | |руйнування споруд, | | | | |масштаби шкоди довкіллю | | | | |тощо) | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 7*** |Кількість та стан | | | | |потерпілих, у тому числі| | | | |кількість постраждалих | | | | |(травмованих,захворілих,| | | | |їх стан), евакуйованих, | | | | |врятованих, загиблих | | | | |тощо | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 8 |Вплив на роботу інших | | | | |галузей господарської | | | | |діяльності та додаткова | | | | |загроза у разі | | | | |подальшого розвитку | | | | |надзвичайної ситуації | | | | |(вказати об'єкти, що | | | | |розташовані поблизу | | | | |осередку надзвичайної | | | | |ситуації, для яких існує| | | | |загроза внаслідок | | | | |розвитку надзвичайної | | | | |ситуації) | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 9*** |Сили та засоби, що | | | | |залучаються (залучалися)| | | | |до ліквідації | | | | |надзвичайної ситуації | | | | |(осіб, з них працівників| | | | |МНС), одиниць техніки, з| | | | |них МНС України. Інші | | | | |сили (МОЗ, Міноборони, | | | | |МВС), види та кількість | | | | |спеціальної техніки, | | | | |кількість | | | | |спеціалізованих | | | | |воєнізованих та | | | | |добровільних формувань | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 10 |Потреба у додаткових | | | | |силах та засобах (види | | | | |та кількість одиниць | | | | |спеціальної техніки, | | | | |обладнання, кількість | | | | |фахівців) | | | |------+------------------------+---------------------+----------| |11*** |Стисла характеристика | | | | |робіт з рятування людей | | | | |та локалізації й | | | | |ліквідації наслідків | | | | |надзвичайної ситуації | | | | |(характер і обсяг | | | | |аварійно-відновлювальних| | | | |та рятувальних робіт, їх| | | | |інтенсивність та терміни| | | | |виконання) | | | |------+------------------------+---------------------+----------| |12*** |Оцінка матеріальних | | | | |збитків, завданих | | | | |надзвичайною ситуацією | | | | |(надати первинну оцінку | | | | |або за результатами | | | | |роботи комісії | | | | |відповідних актів) | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 13 |Матеріальні витрати на | | | | |ліквідацію надзвичайної | | | | |ситуації | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 14 |Додатки: карти, схеми, | | | | |фото, слайди, інші | | | | |документи (кількість) | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 15 |Посада, прізвище, | | | | |ініціали керівника | | | | |(начальника) штабу з | | | | |ліквідації наслідків | | | | |надзвичайної ситуації, | | | | |телефон, факс | | | |------+------------------------+---------------------+----------| | 16 |Посада, прізвище, | | | | |ініціали особи, яка | | | | |підписала повідомлення. | | | | |Телефон, факс | | | ------------------------------------------------------------------
ПОГОДЖЕНО:
Посада особи,
яка склала повідомлення, ________________________
(підпис, П.І.Б.)
--------------- * У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації пункти в
таблиці заповнюються, виходячи з імовірного розвитку подій. За
відсутності достовірної інформації окремі рядки таблиці можуть
заповнюватись у процесі послідовного інформування (доповіді) про
виникнення, розвиток та ліквідацію надзвичайної ситуації. ** У цій графі наводяться відомості, які не увійшли до форми,
але становлять певний інтерес або відображають деякі специфічні
деталі ліквідації надзвичайної ситуації. *** Пункти обов'язкові до інформування (доповіді) за
результатами (фактом) виникнення та ліквідації медико-санітарних
наслідків надзвичайної ситуації. Інформація може уточнюватись під
час послідовного інформування (доповіді) про виникнення, розвиток
надзвичайної ситуації та ліквідацію її медико-санітарних
наслідків.

Додаток 2
до наказу МНС,
МОЗ
03.12.2008 N 882/715

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про інфекційні хвороби, отруєння людей
та інші медико-санітарні наслідки
надзвичайної ситуації
станом на _________________ 200__ р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування|Кількість |Оглянуто |В осередку НС виявлено |Госпіталізовано,|Виписано з|Померло,| | районів |населення,|медичними |--------------------------------------------------| всього/ з них |одужанням,|всього/з| |(населених |всього/з |працівниками|усього |загиблих,| з них за ступенями | дітей |всього/ з | них | | пунктів) |них дітей |жителів/з |постраждалих/|усього/з | важкості | |них дітей | дітей | | | |них дітей |з них дітей |них дітей|--------------------------| | | | | | | | | |у |у стані |у | | | | | | | | | |важкому|середньої |легкому| | | | | | | | | |стані/ |важкості/з|стані/ | | | | | | | | | |з |них дітей |з | | | | | | | | | |них | |них | | | | | | | | | |дітей | |дітей | | | | |------------+----------+------------+-------------+---------+-------+----------+-------+----------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------+----------+------------+-------------+---------+-------+----------+-------+----------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | |------------+----------+------------+-------------+---------+-------+----------+-------+----------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | |------------+----------+------------+-------------+---------+-------+----------+-------+----------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Посада особи, яка склала
оперативну інформацію, ________________________
(підпис, П.І.Б.)вгору