Документ z0162-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.2015, підстава - z0362-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
04.02.2010 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2010 р.
за N 162/17457
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
N 147 ( z0362-15 ) від 17.03.2015 }
Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких,
в тому числі переміщення у міжнародних поштових
відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях,
не потрібні дозволи

Відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), з урахуванням
результатів базового відстеження та з метою приведення до правової
визначеності критеріїв ввезення радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі
переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних
експрес-відправленнях, не потрібні дозволи.
2. Департаменту ліцензування та радіочастот забезпечити
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від
19.03.2009 N 1405 ( z0346-09 ) "Про затвердження Переліку
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для
ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових
відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні
дозволи", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.04.2009
за N 346/16362.
5. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова С.Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
України
04.02.2010 N 51
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2010 р.
за N 162/17457

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, для ввезення яких, в тому числі
переміщення у міжнародних поштових відправленнях,
міжнародних експрес-відправленнях,
не потрібні дозволи

---------------------------------------------------------------------- | N | Радіоелектронний | Код за | Смуги | Дозволена | |з/п| засіб, | УКТЗЕД |радіочастот, у | потужність | | | випромінювальний |( 2371г-14 ) |яких дозволено | передавача | | | пристрій | |застосовування | | | | | |РЕЗ в Україні*,| | | | | | або стандарти | | | | | | систем | | | | | | радіозв'язку | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |1 |Не більше десяти |8525 10 90 00|30,01-47 МГц |До 10 мВт | | |радіомікрофонів | |66-74 МГц |включно | | | | |87,5-92 МГц | | | | | |100-108 МГц | | | | | |174,4-174,6 МГц| | | | | |174,9-175,1 МГц| | | | | |433,05-434,79 | | | | | |МГц | | | | | |863-865 МГц | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |2 |Одна радіостанція |8525 20 99 00|26,960-27,410 |До 4 Вт | | |СВ діапазону, у | |МГц |включно | | |тому числі якщо | | | | | |вона встановлена | | | | | |на транспортному | | | | | |засобі | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |3 |Не більше двох |8525 20 91 00|Для систем**: |До 2 Вт включно| | |радіотелефонів | |GSM 900 | | | |стільникового | |GSM 1800 | | | |зв'язку (у тому | |GSM 1900 | | | |числі смартфонів, | |UMTS 2100 | | | |комунікаторів | |IMT 2000 | | | |тощо) | |CDMA 450 | | | | | |CDMA 800 | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |4 |Один абонентський |8525 20 99 00|Для систем**: |До 1 Вт включно| | |термінал | |ORBCOMM | | | |глобальної системи| |GLOBALSTAR | | | |рухомого | |IRIDIUM | | | |супутникового | | | | | |зв'язку | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |5 |Не більше двох |8517 11 00 00|1880-1900 МГц |До 10 мВт | | |телефонних | |2400-2483,5 МГц|включно | | |апаратів для | | |До 100 мВт | | |проводового | | |включно | | |зв'язку в | | | | | |поєднанні з | | | | | |безпроводовою | | | | | |трубкою стандарту | | | | | |DECT, крім офісних| | | | | |радіо АТС | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |6 |Не більше двох |8526 91 90 00|1176,45 МГц |За наявності | | |приймачів для | |1227,6 МГц |радіоінтерфейсу| | |визначення | |1575,42 МГц |передачі даних | | |місцезнаходження | | |Bluetooth - | | |(типу GPS, Glonass| | |до 10 мВт | | |тощо), що мають | | |включно | | |або не мають | | | | | |радіоінтерфейс | | | | | |передачі даних | | | | | |Bluetooth, у тому| | | | | |числі встановлених| | | | | |на транспортному | | | | | |засобі | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |7 |Не більше |8531 10 20 00|9-148,5 кГц |До 10 мВт | | |чотирьох засобів | |6765-6795 кГц |включно | | |охоронної | |7400-8800 кГц | | | |сигналізації, що | |13 553-13 567 | | | |використовуються в| |кГц | | | |моторних | |26 957-27 283 | | | |транспортних | |кГц | | | |засобах, у тому | |---------------+---------------| | |числі встановлений| |433,05-434,79 |До 10 мВт | | |на транспортному | |МГц |включно | | |засобі, до складу | |---------------+---------------| | |якого входить | |868-868,6 МГц |До 25 мВт | | |радіопередавальний| | |включно | | |пристрій | |---------------+---------------| | | | |880-915 МГц/ |До 2 Вт включно| | | | |925-960 МГц | | | | | |---------------+---------------| | | | |1710-1785 МГц/ |До 1 Вт включно| | | | |1805-1880 МГц | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |8 |Не більше чотирьох|8525 20 99 00|26,975...27,410|До 10 мВт | | |дитячих | |МГц |включно | | |радіопереговорних | | | | | |засобів | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |9 |Не більше чотирьох|8526 92 90 00|26,957-27,283 |До 100 мВт | | |дитячих | |МГц |включно | | |радіокерованих | |34,995-35,225 | | | |іграшок | |МГц | | | | | |40,665 - 40,695| | | | | |МГц | | | | | |---------------+---------------| | | | |2400-2483,5 МГц|До 100 мВт | | | | | |включно | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |10 |Транспондер |8531 10 80 00|119-135 кГц |До 1 мВт | | |системи | |433,07-433,77 |включно | | |моніторингу | |МГц | | | |письмової | |433,845-433,995| | | |кореспонденції в | |МГц | | | |рамках системи | | | | | |РЕЙМС | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |11 |Не більше двох |8471 30 00 |Для |До 100 мВт | | |машин для | |радіомодулів |включно | | |автоматичного | |систем | | | |оброблення | |стільникового | | | |інформації | |зв'язку та/або | | | |цифрових | |обладнання | | | |портативних масою | |радіодоступу**:| | | |не більш як 10 кг| |Bluetooth, WiFi| | | |(ноутбук), що | |---------------+---------------| | |містять у своєму | |WiMAX |До 1 Вт включно| | |складі радіомодулі| |---------------+---------------| | |стільникового | |GSM |До 2 Вт включно| | |зв'язку та/або | |---------------+---------------| | |обладнання | |CDMA |До 1 Вт включно| | |радіодоступу | |---------------+---------------| | | | |UMTS, IMT |До 0,25 Вт | | | | | |включно | | | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |12 |Не більше чотирьох|8471 50 90 |Для |До 100 мВт | | |адаптерів | |радіомодулів |включно | | |радіодоступу | |систем | | | |(пристроїв | |стільникового | | | |перетворення | |зв'язку та/або | | | |сигналів) для | |обладнання | | | |застосування у | |радіодоступу**:| | | |персональних | |Bluetooth, WiFi| | | |комп'ютерах, що | |---------------+---------------| | |містять у своєму | |WiMAX |До 1 Вт включно| | |складі радіомодулі| |---------------+---------------| | |стільникового | |GSM |До 2 Вт включно| | |зв'язку та/або | |---------------+---------------| | |обладнання | |CDMA |До 1 Вт включно| | |радіодоступу | |---------------+---------------| | | | |UMTS, IMT |До 0,25 Вт | | | | | |включно | | | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |13 |Не більше чотирьох|8471 80 00 |Для |До 100 мВт | | |USB-адаптерів | |радіомодулів |включно | | |радіодоступу | |систем | | | |(пристроїв | |стільникового | | | |перетворення | |зв'язку та/або | | | |сигналів) для | |обладнання | | | |застосування у | |радіо- | | | |персональних | |доступу**: | | | |комп'ютерах, що | |Bluetooth, WiFi| | | |містять у своєму | |---------------+---------------| | |складі радіомодулі| |WiMAX |До 1 Вт включно| | |стільникового | |---------------+---------------| | |зв'язку та/або | |GSM |До 2 Вт включно| | |обладнання | |---------------+---------------| | |радіодоступу | |CDMA |До 1 Вт включно| | | | |---------------+---------------| | | | |UMTS, IMT |До 0,25 Вт | | | | | |включно | | | | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |14 |Не більше двох |8518 30 |2400-2483,5 |До 2,5 мВт | | |мікротелефонних | |МГц |включно | | |гарнітур, які | | | | | |з'єднуються за | | | | | |допомогою | | | | | |радіоінтерфейсу | | | | | |(WiFi, Bluetooth | | | | | |тощо) з іншими | | | | | |пристроями | | | | | |(радіотелефон, | | | | | |смартфон, | | | | | |комунікатор, | | | | | |телевізор, | | | | | |музичний центр, | | | | | |комп'ютер тощо) | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |15 |Один комплект |8525 20 99 00|446-446,1 МГц |До 0,5 Вт | | |засобів | |446,1-446,2 МГц|включно | | |радіозв'язку УКХ | | | | | |діапазону для | | | | | |забезпечення | |---------------+---------------| | |роботи суддівських| |412-420 МГц/ |До 2 Вт включно| | |колегій при | |423-430 МГц | | | |проведенні | | | | | |спортивних | | | | | |змагань | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |16 |Не більше чотирьох|8525 10 80 00|89,9-90,2 МГц |До 10 мВт | | |безпроводових | |863-865 МГц |включно | | |навушників | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |17 |Не більше двох |8470 10 3000 |Для |До 100 мВт | | |кишенькових | |радіомодулів |включно | | |машинок для | |систем | | | |записування, | |стільникового | | | |відтворення і | |зв'язку та/або | | | |візуального | |обладнання | | | |представлення | |радіо- | | | |даних з | |доступу**: | | | |обчислювальними | |Bluetooth, WiFi| | | |функціями, що | |---------------+---------------| | |містять у своєму | |WiMAX |До 1 Вт включно| | |складі радіомодулі| |---------------+---------------| | |стільникового | |GSM |До 2 Вт включно| | |зв'язку та/або | |---------------+---------------| | |обладнання | |CDMA |До 1 Вт включно| | |радіодоступу | |---------------+---------------| | | | |UMTS, IMT |До 0,25 Вт | | | | | |включно | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |18 |Не більше двох |8525 40 |2400-2483,5 МГц|До 100 мВт | | |відеокамер | | |включно | | |покадрового | | | | | |зображення та | | | | | |інших | |---------------+---------------| | |записувальних | |5150-5350 МГц |До 200 мВт | | |відеокамер, | |5470-5670 МГц |включно | | |цифрових камер, | |5725-5850 МГц | | | |що містять у | | | | | |своєму складі | | | | | |передавач або | | | | | |передавач та | | | | | |приймач | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |19 |Не більше двох |8528 12 91 00|Для |До 100 мВт | | |апаратів з | |радіомодулів |включно | | |приладами на | |систем | | | |основі | |стільникового | | | |мікропроцесора з | |зв'язку та/або | | | |вмонтованим | |обладнання | | | |модемом для | |радіо- | | | |доступу в Інтернет| |доступу**: | | | |та з функцією | |Bluetooth, WiFi| | | |інтерактивного | |---------------+---------------| | |обміну | |WiMAX |До 1 Вт включно| | |інформацією, | |---------------+---------------| | | здатних приймати | |GSM |До 2 Вт включно| | |телевізійні | |---------------+---------------| | |сигнали (цифровий | |CDMA |До 1 Вт включно| | |декодер з функцією| |---------------+---------------| | |зв'язку), що | |UMTS, IMT |До 0,25 Вт | | |містять у своєму | | |включно | | |складі передавач | | | | | |або передавач та | | | | | |приймач | | | | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |20 |Не більше чотирьох|8525 20 99 00|6765-6795 кГц |До 42 дБмкА/м | | |пультів |8525 10 90 00| |включно | | |дистанційного | |---------------+---------------| | |керування засобами| |13,553-13,567 |До 42 дБмкА/м | | |охоронної | |МГц |включно | | |сигналізації, до | |---------------+---------------| | |складу яких | |40,66-40,7 |До 25 мВт | | |входить | |МГц |включно | | |радіопередавальний| |---------------+---------------| | |пристрій | |433,05-434,79 |До 10 мВт | | | | |МГц |включно | | | | |---------------+---------------| | | | |868-868,6 МГц |До 10 мВт | | | | | |включно | |---+------------------+-------------+---------------+---------------| |21 |Не більше двох |8471 60 |2400-2483,5 МГц|До 10 мВт | | |пристроїв введення| | |включно | | |або пристроїв | | | | | |виведення, що | | | | | |містять або не | | | | | |містять в одному | | | | | |корпусі | | | | | |запам'ятовувальні | | | | | |пристрої | | | | ----------------------------------------------------------------------
-------------- * Смуги радіочастот, у яких дозволено застосовування
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, визначені
Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815
( 815-2006-п ). ** Можливе ввезення без дозволу у разі відповідності
радіоелектронного засобу принаймні одній із зазначених у
відповідному пункті систем стільникового зв'язку та/або обладнання
радіодоступу.
Директор департаменту
ліцензування та радіочастот А.Мартиненковгору