Про затвердження форм актів, постанов та рішень
Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма, Акт [...] від 11.01.201224
Документ z0173-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2012  № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 лютого 2012 р.
за № 173/20486

Про затвердження форм актів, постанов та рішень

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 26 Закону України "Про захист прав споживачів", статті 27 Закону України "Про рекламу", статті 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" та Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 465, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми актів, постанов та рішень, що додаються:

Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів (форма № 1);

Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію (форма № 2);

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (форма № 3);

Рішення про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу (форма № 4);

Рішення про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу (форма № 5);

Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (форма № 6).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27.11.2000 № 679 "Про затвердження форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2000 за № 929/5150;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.11.2002 № 17 "Про внесення змін до форм актів перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, про рекламу, відповідної постанови та рішень, затверджених наказом Держстандарту України від 27 листопада 2000 року № 679", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.12.2002 за № 965/7253;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23.05.2006 № 147 "Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 27.11.2000 № 679", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2006 за № 702/12576;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.03.2011 № 108 "Про затвердження форми акта перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2011 за № 495/19233;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 21.10.2010 № 479 "Про затвердження форми постанови", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.2010 за № 1071/18366.

3. Департаменту розвитку торгівлі подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Пшеничку О.В.

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниА.П. Клюєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції України
з питань захисту прав споживачів
С.М. Орєхов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.01.2012  № 24

АКТ
перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів
Форма № 1

{Форма № 1 та додатки до неї}

АКТ
контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію
Форма № 2

ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів"
Форма № 3

РІШЕННЯ
про накладення штрафу за порушення законодавства про рекламу
Форма № 4

РІШЕННЯ
про результати перегляду справи щодо порушення законодавства про рекламу
Форма № 5

ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення"
Форма № 6

Директор департаменту
розвитку торгівлі


І.М. Гарбаруквгору