Документ z0175-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.03.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
04.02.2011 N 10
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 175/18913

Про затвердження Інструкції з технології виробництва
хлібопекарського сортового і обойного борошна
із зерна тритикале та Інструкції щодо технології
зберігання зерна у зерносховищах із застосуванням
полімерних зернових рукавів

Відповідно до статей 9 та 22 Закону України "Про зерно та
ринок зерна в Україні" ( 37-15 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 02.12.2009 N 1294 ( 1294-2009-п ) "Про затвердження
Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання
зерна та продуктів його переробки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Інструкцію з технології виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна із зерна тритикале (додається).
1.2. Інструкцію щодо технології зберігання зерна у
зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів
(додається) ( z0176-11 ).
2. Державній інспекції з контролю якості
сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку
(Поєдинок М.С.) у п'ятиденний термін подати наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Тригубенка С.М.
Перший заступник Міністра М.Д.Безуглий
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
технічного регулювання України -
заступник Голови комісії
з реорганізації
Держспоживстандарту України С.М.Орєхов
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
04.02.2011 N 10
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 175/18913

ІНСТРУКЦІЯ
з технології виробництва хлібопекарського сортового
і обойного борошна із зерна тритикале

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає технологію виробництва
хлібопекарського сортового і обойного борошна із зерна тритикале
борошномельними підприємствами.
1.2. За біологічними і технологічними характеристиками зерно
тритикале є гібридом пшениці та жита.
1.3. Для виробництва борошна використовують зерно тритикале
першого та другого класів згідно з ДСТУ 4762:2007 "Тритикале.
Технічні умови".
1.4. Фізичні властивості товарного зерна тритикале,
вирощеного в Україні, характеризують за такими показниками:
натура - 630-750 кг/куб.м; маса 1000 зерен - 36,70-49,93 г;
загальна склоподібність - 39-81%; крупність - залишки на ситах з
отворами: розміром 3,0 х 20 мм - 5,94-43,35%; розміром
2,5 х 20 мм - 3,56-14,02%; розміром 2,0 х 20 мм - 0-8,09%;
розміром 1,7 х 20 мм - 0-2,4%.
1.5. Хімічний склад основних речовин тритикале, %:
протеїн - 10-18; крохмаль - 59-65; клітковина - 2,66-3,18;
жир - 1,79-2,19; цукор - 3,29-4,85; зола - 1,69-2,35.
1.6. Заготівля, очищення, сушіння, активне вентилювання,
захист зерна тритикале від шкідників зерна, приймання, зберігання
і відпуск здійснюються борошномельними підприємствами відповідно
до Технічного регламенту зернового складу, затвердженого наказом
Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 N 228
( z0835-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.07.2004 за N 835/9434, "Правил организации и ведения
технологического процесса на элеваторах и хлебоприемных
предприятиях", затверджених наказом Мінзаготівель СРСР від
25.03.83 N 251.
II. Асортимент продукції
2.1. Із зерна тритикале на борошномельних підприємствах
виробляють борошно хлібопекарське: першого ґатунку; другого ґатунку; обойне.
2.2. При підготовці зерна до помелу виділяють: побічні продукти - висівки та відходи кормові I і
II категорій; відходи некормові III категорії.
III. Види помелів та норми виходу продукції
3.1. Базові показники якості зерна тритикале, при помелі
якого одержують базисні норми виходів продукції, такі: вологість
(середньозважена) - 14,5%; зольність, %: при сортових
помелах - 1,85; при обойному помелі - 1,97; натура - 680 г/л;
вміст зернової домішки - 1%, вміст сміттєвої домішки - 1%, у тому
числі шкідливої - 0,1%, загальна склоподібність при сортових
помелах - 40%.
3.2. Види хлібопекарських помелів тритикале і норми виходу
продукції наведено в додатку 1.
3.3. Розрахунковий вихід продукції визначає виробнича
(технологічна) лабораторія борошномельного підприємства на основі
встановленого базисного виходу та показників фактичної якості
перероблюваного зерна і нормативів надбавок і знижок згідно з
Правилами організації і ведення технологічного процесу на
борошномельних заводах, затверджених наказом Міністерства
агропромислового комплексу України від 20.02.98 N 83
(далі - Правила). Додержання борошномельними підприємствами норм
виходу борошна є обов'язковим.
IV. Технологічний процес підготовки
і переробки зерна тритикале на борошно
4.1. Технологічний процес підготовки і переробки зерна
тритикале на борошно здійснюється у такій послідовності: приймання, розміщення і зберігання зерна; передача і підготовка зерна до помелу; переробка підготовленого зерна тритикале на хлібопекарське
сортове та обойне борошно; пакування, маркування, зберігання і відпуск споживачам
борошна, побічних продуктів та відходів.
4.2. Зерно, що направляється із зерносховища в зерноочисне
відділення борошномельного підприємства, повинно мати такі
показники якості: оптимальна вихідна вологість при сортових помелах - до 14,5%,
обойному помелі - на рівні, який забезпечує одержання борошна
стандартної вологості; вміст зерен пшениці - не більше 5,0%; вміст сміттєвої домішки - не більше 2% (при доробці в
елеваторі - не більше 1%), в тому числі: зіпсованих зерен - не більше 0,5%; шкідливої домішки - не більше 0,3%; в числі шкідливої домішки вміст сажки і ріжок, окремо або
разом, не повинен перевищувати 0,05%, а гірчака і в'язеля (окремо
або разом) - 0,05% із загальної норми 0,1%; вміст фузаріозних зерен - не більше 0,5%; вміст зернової домішки - не більше 7%, в тому числі пророслих
зерен - не більше 3,0% (за аналізом до очищення).
4.3. Зерно на переробку постачається доброякісне, не
пошкоджене самозігріванням та сушінням, без затхлого, солодового
та інших сторонніх запахів.
4.4. Підготовка зерна до помелу здійснюється в такій
послідовності: приймання зерна за масою із зерносховища у силоси (бункери)
для неочищеного зерна; зважування зерна на автоматичних вагах; формування помельної суміші тритикале; видалення (перше) металомагнітної домішки на магнітних
сепараторах; підігрівання зерна в холодну пору року в спеціальних
апаратах; сепарування (перше) зерна в повітряно-ситових сепараторах; видалення мінеральної домішки в каменевідбірниках; видалення коротких домішок у кукілевідбірниках; видалення довгастих домішок у вівсюговідбірниках,
концентраторах; видалення (друге) металомагнітної домішки в магнітних
сепараторах; обробка (перша) в оббивальних або лущильних машинах; видалення легких домішок в аспіраторах; холодне кондиціювання зерна - зволожування в апаратах і
відволожування у силосах (бункерах); обробка (друга) в оббивальних машинах або
ентолейтерах-знезаражувачах; сепарування (друге) в повітряно-ситових сепараторах; видалення (третє) металомагнітної домішки в магнітних
сепараторах; зволожування і відволожування зерна перед I драною системою; дозування на автоматичних вагах або дозаторах перед I драною
системою.
4.5. Параметри зерноочисних машин необхідно підбирати з
урахуванням вмісту і складу домішок у партії зерна, яке
переробляють. У сепараторах установлюються сита з полотен з
розміром отворів: сортувального - 4,0 мм х 20 мм, підсівного -
діаметром 2,0 мм. У трієрах-кукілевідбірниках робочі органи
повинні мати діаметр чарунок 4-5 мм при первинній обробці
і 3-4 мм - на контролі; у трієрах-вівсюговідбірниках - 8-10 і
9-11 мм відповідно. Суха обробка поверхні зерна тритикале проводиться в
оббивальних машинах з абразивним або металевим сітчастим
циліндром. При цьому зольність зерна повинна знижуватися
на 0,02-0,04%, а кількість битих зерен збільшуватися не більше ніж
на 1-2%.
4.6. Гранично допустимий вміст домішок у зерні, що
направляється на І драну систему, %: зерен пшениці - 4,0 зернової домішки - 5,0 зокрема пророслих зерен - 3,0 сміттєвої домішки (всього) - 0,4 зокрема куколю - 0,1 шкідливої домішки (всього) - 0,05 зокрема: гірчака повзучого і в'язеля різнокольорового (разом) - 0,04 насіння геліотропа опушеноплідного і триходесми сивої - не допускається мінеральної домішки - не допускається фузаріозних зерен - 0,3.
Кількість пророслих зерен встановлюють за результатами
аналізу зерна до очищення.
4.7. Масова частка білка в перерахунку на суху речовину зерна
тритикале має бути не менше ніж 10%, а число падання - не менше
ніж 100 с.
4.8. Кондиціювання зерна проводять шляхом зволожування водою,
яка має температуру 30-40 град.С, або водяною парою з подальшим
відволожуванням його в засіках за такими режимами: для односортного помелу з виходом борошна першого
ґатунку 70%: вологість зерна - 15,5-16,0%; тривалість відволожування - 7-8 год.; для односортного помелу з виходом борошна другого
ґатунку - 87%: вологість зерна холодного кондиціювання - 14,5-15,5%; тривалість відволожування - 3-5 год.; вологість зерна при обробці парою - 14,5-15,5%; тиск пари - 0,10-0,15 МПа; експозиція пропарювання - 30-40 с; тривалість відволожування - 2-3 год.; для двосортного помелу з виходом борошна першого і другого
ґатунків 80%: вологість зерна холодного кондиціювання - 15,5-16,0%; тривалість відволожування - 8-9 год.; вологість зерна при обробці парою - 14,0-15,0%; тиск пари - 0,10-0,15 МПа; експозиція пропарювання - 25-30 с; тривалість відволожування - 3-4 год.
4.9. Для всіх помелів незалежно від способу кондиціювання
зерно перед І драною системою зволожують на 0,5% і відволожують
протягом 20 хв. При обойному помелі кондиціювання зерна не є обов'язковим.
4.10. Обойний помел тритикале здійснюють на вальцьових
верстатах і розсійниках для обойного помелу жита. Параметри
вальцьових верстатів, режими подрібнення, розподіл вальцьової
лінії і просіювальної поверхні по системах обойного помелу, сітки
дротяні для сит розсійників вибирають відповідно до Правил. З метою інтенсифікації процесу помелу і збільшення вмісту в
борошні дрібних фракцій можливе застосування бичових вимелювальних
машин для обробки продуктів після вальцьових верстатів; при цьому
схід з бичових машин направляють на вальцьовий верстат наступної
системи, прохід - у розсійник даної системи з такими середніми
питомими навантаженнями: на вальцьову лінію - не більше 300 кг/см/добу, на просіювальну поверхню розсійників: типу ЗРШ - 4000 кг/кв.м/добу; типу ЗРМ - 3360-3750 кг/кв.м/добу. Технологічну схему обойного помелу для борошномельного
підприємства продуктивністю 130 т/добу із застосуванням вальцьових
верстатів і розсійників наведено в додатку 2 ( za175-11 ).
4.11. Односортний помел тритикале з виходом борошна першого
ґатунку 70% здійснюють із застосуванням вальцьових верстатів і
розсійників без ситовійних машин. Технологічну схему для
односортного (першого ґатунку) 70%-го помелу зерна тритикале для
борошномельного підприємства продуктивністю 100-120 т/добу
наведено у додатку 3 ( za175-11 ). Драний процес здійснюють на чотирьох-п'яти системах, з
яких II, III і IV можуть бути розділені на крупні і дрібні залежно
від продуктивності підприємства. Для даного виду помелу доцільно
застосовувати лущене зерно, а перед I драною системою встановити
плющильну систему; краще вибрати вальці з мікрошорсткою поверхнею,
а відношення колових швидкостей 1:1, у розсійнику - сита з
капроновою N 23 або поліамідною N 19,5 ПЧ-160 тканиною, прохід сит
(близько 1%) направити у висівки. Для I-III драних систем залежно
від продуктивності підприємства організовують одну чи дві
сортувальні системи, а також сортувальну систему проходів бичових
машин, у яких обробляють сходи верхніх сит III і IV драних систем. Розмелювальний процес здійснюють на 5-6 системах, з яких
першу - третю доцільно розділити на крупні і дрібні. Для крупних
систем застосовують вальці з нарізною поверхнею, для дрібних - з
мікрошорсткою або гладенькою. Продукти дрібних систем перед
розсійниками обробляють у деташерах. Розподіл вальцьової і просіювальної поверхні по етапах і
системах технологічного процесу, питомі добові навантаження на
обладнання, параметри і режими вальцьових верстатів драних і
розмелювальних систем вибирають для сортового односортного 63%-го
помелу жита згідно з Правилами.
4.12. При односортному помелі тритикале з виходом борошна
другого ґатунку 87% застосовують один етап сортування. Процес містить 4-5 драних і 2-3 розмелювальні системи.
Вимелювання продуктів здійснюють на V драній системі і бичовій
машині, при цьому виділяють секцію розсійника для пересівання
висівок V драної системи. Розподіл вальцьової лінії і просіювальної поверхні по етапах
і системах технологічного процесу, середні добові питомі
навантаження на обладнання, параметри вальцьових верстатів систем
вибирають для сортового односортного 87%-го помелу жита згідно з
Правилами. Доцільно застосовувати більш низькі режими загального добутку
(прохід сита з поліамідної тканини N 9,3 ПЧ-270): на I драній
системі - 45-50%, на II драній системі - 55-60%. Технологічну
схему односортного (другого ґатунку) 87%-го помелу зерна тритикале
для борошномельного підприємства продуктивністю 120-130 т/добу
наведено у додатку 4 ( za175-11 ).
4.13. При двосортному помелі тритикале з виходом борошна
першого і другого ґатунків 80% застосовують 5 драних і
4 розмелювальні системи. Технологічну схему двосортного 80%-го помелу зерна тритикале
для борошномельного підприємства продуктивністю 120-130 т/добу
наведено в додатку 5 ( za175-11 ). У драному процесі залежно від продуктивності заводу
виділяють 1-2 сортувальні системи. Розмелювальний процес
одноетапний, на другій системі застосовують вальці з мікрошорсткою
поверхнею. Вимелювання продуктів здійснюють на V драній системі і
4-й розмелювальній, а також у бичовій машині, при цьому виділяють
частину розсійника для пересівання висівок. Розподіл вальцьової лінії і просіювальної поверхні на етапах
і системах технологічного процесу, середні добові питомі
навантаження на обладнання, параметри вальцьових верстатів систем
вибирають для двосортного 80%-го помелу жита згідно з Правилами.
Застосовують більш низькі режими загального добутку; прохід сита з
поліамідної тканини N 9,3 ПЧ-270 на I драній системі - 40-50%,
на II драній системі - 50-60%.
4.14. Технічні характеристики технологічних схем сортових
помелів зерна тритикале наведені в додатку 6.
V. Якість борошна
5.1. Борошно хлібопекарське із зерна тритикале має
відповідати вимогам ДСТУ 4690:2008 "Борошно із зерна тритикале.
Технічні умови".
5.2. Розрахункову харчову та енергетичну цінність 100 г
борошна хлібопекарського із зерна тритикале наведено в додатку 7.
Директор Департаменту
розвитку аграрного ринку А.В.Розгон

Додаток 1
до Інструкції з технології
виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна
із зерна тритикале

ВИДИ
хлібопекарських помелів тритикале
і норми виходу продукції

------------------------------------------------------------------ | Продукти помелу | Види помелів і норми виходу | | | продукції | | |--------------------------------| | | односортні |двосортний|Обойний| |-------------------------------+-------------+----------+-------| |Борошно усього, | 70 87 | 80 | 95 | |в тому числі: | | | | |першого ґатунку | 70 - | 25-35 | - | |другого ґатунку | - 87 | 45-55 | - | |обойне | - - | - | 95 | | | | | | |Побічні продукти: | | | | |висівки, % | 26,6 9,6 | 16,6 | 2,0 | |відходи I і II категорій, % | 2,4 2,4 | 2,4 | 2,0 | |відходи III категорії з | | | | |механічними втратами | | | | |(без миття зерна), % | 0,7 0,7 | 0,7 | 0,7 | |Усушка, % | 0,3 0,3 | 0,3 | 0,3 | |Разом | 100 | 100 | 100 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. При односортному 87%-му помелі можливо виготовляти
до 5-10% борошна першого ґатунку, загальний вихід при цьому
знижується на 0,3% за кожний процент відбирання борошна першого
ґатунку.

Додаток 2
до Інструкції з технології
виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна
із зерна тритикале

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
обойного помелу для борошномельного підприємства
продуктивності 130 т/добу із застосуванням
вальцових верстатів і розсійників
( za175-11 )

Додаток 3
до Інструкції з технології
виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна
із зерна тритикале

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
для односортного (першого ґатунку) 70%-го помелу
зерна тритикале для борошномельного підприємства
продуктивністю 100-120 т/добу
( za175-11 )

Додаток 4
до Інструкції з технології
виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна
із зерна тритикале

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
односортного (другого ґатунку) 87%-го помелу
зерна тритикале для борошномельного підприємства
продуктивністю 120-130 т/добу
( za175-11 )

Додаток 5
до Інструкції з технології
виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна
із зерна тритикале

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
двосортного 80%-го помелу зерна тритикале
для борошномельного підприємства
продуктивністю 120-130 т/добу
( za175-11 )

Додаток 6
до Інструкції з технології
виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна
із зерна тритикале

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
технологічних схем сортових помелів зерна тритикале

------------------------------------------------------------------ |Показники технологічних схем| Одиниці | Значення показників | | |вимірювання| для помелів | | | |-----------------------| | | |70%-го |87%-го | 80%-го| | | |першого|другого|двосор-| | | |ґатунку|ґатунку| тного | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Кількість секцій розсійників| шт. | 24 | 16 | 20 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Загальна просіювальна | | | | | |поверхня, | кв.м | 102 | 68 | 85 | |в тому числі: | | | | | |драного процесу | кв.м | 55,25 | 42,50 | 46,75 | |розмелювального процесу | кв.м | 34,00 | 12,75 | 25,50 | |на контролі борошна | кв.м | 12,75 | 12,75 | 12,75 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Відношення площ | | | | | |просіювальної поверхні | | | | | |розмелювального і драного | | | | | |процесів | кв.м/кв.м | 0,62 | 0,30 | 0,50 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Кількість вальцьових | | | | | |верстатів | шт. | 8 | 5 | 7 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Загальна довжина вальцьової | | 16 | 10 | 14 | |лінії, | м | | | | |в тому числі: | | | | | |драного процесу | м | 8 | 7 | 8 | |розмелювального процесу | м | 8 | 3 | 6 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Відношення довжини | | | | | |вальцьової лінії | | | | | |розмелювального і драного | | | | | |процесів | м/м | 1 | 0,43 | 0,71 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Кількість бичових | | | | | |вимелювальних машин | шт. | 2 | 3 | 2 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Кількість деташерів | шт. | 3 | - | 1 | |----------------------------+-----------+-------+-------+-------| |Середні добові питомі | | | | | |навантаження: | | | | | |на просіювальну поверхню | кг/кв.м | 1078 | 1910 | 1530 | |на вальцьову лінію | кг/см | 69 | 130 | 93 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Інструкції з технології
виробництва хлібопекарського
сортового і обойного борошна
із зерна тритикале

РОЗРАХУНКОВА ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ
100 г борошна хлібопекарського із зерна тритикале

-------------------------------------------------------------------- | Борошно | Білок, % | Вуглеводи, % | Жир, % | Енергетична | | | | | | цінність | | | | | | борошна | | | | | |-------------| | | | | | ккал | кДж | |-----------------+----------+--------------+--------+------+------| |Першого ґатунку | 13 | 65 | 1,4 | 308 | 1290 | |-----------------+----------+--------------+--------+------+------| |Другого ґатунку | 14 | 60 | 1,8 | 297 | 1244 | |-----------------+----------+--------------+--------+------+------| |Обойне | 14 | 56 | 2,0 | 284 | 1190 | --------------------------------------------------------------------вгору