Документ z0192-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінкультури України
13.12.2004 N 853
( z0191-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2005 р.
за N 192/10472

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N К-2-рвк(2)
"Зведений звіт про наявність та діяльність
демонстраторів фільмів за 200 ___ рік"

1. Загальні положення
Звітність за формою N К-2-рвк(2) поширюється на районні
(міські) дирекції кіновідеомережі (далі - дирекції), місцеві
органи управління кінематографією незалежно від їх
підпорядкованості та форми власності. Звіт за формою К-2-рвк(2) складають: дирекції, що мають статус юридичної особи і на балансі яких
перебувають демонстратори фільмів (далі - демонстратори); місцеві органи управління кінематографією - районні (міські)
органи управління кінематографією, органи управління
кінематографією, визначені Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями. Дирекції, які не мають статус юридичної особи і входять до
складу районного (міського) відділу культури, звіт за формою
К-2-рвк(2) не складають. Дирекції, які на час складання звіту були тимчасово закриті з
різних причин (відсутність фінансування, опалення тощо),
заповнюють відповідні показники за період діяльності
демонстраторів, що перебувають на їх балансі, або на дату
закриття. Дирекції, які були закриті, і демонстратори, що входять до їх
складу, не здійснювали демонстрування фільмів протягом усього
звітного року з будь-яких причин, наводять у звіті інформацію за
розділами 1 та 2. На вільному місці титульної сторінки бланка такі
дирекції роблять позначку "Не працював протягом звітного періоду з
причини ...". Дирекції, ліквідовані протягом звітного року, складають звіти
за час своєї діяльності з використанням матеріалів ліквідаційних
комісій. Дирекції, створені протягом звітного року, на вільному місці
титульної сторінки бланка зазначають реквізити посвідчення про
державну реєстрацію дирекції.
2. Порядок та строки подання звіту
Дирекції, районні (міські) органи управління кінематографією
складають звіт відповідно до цієї інструкції та подають органам
управління кінематографією, які визначені Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями, 10 січня наступного
за звітним року. Органи управління кінематографією Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя складають звіт відповідно до
цієї Інструкції та подають Міністерству культури і мистецтв
України та Головним управлінням статистики Автономної Республіки
Крим, областей, міста Києва та Управлінню статистики в
м. Севастополі 20 січня наступного за звітним року. Міністерство культури і мистецтв складає звіт відповідно до
цієї інструкції і подає Державному комітету статистики України 20
березня наступного за звітним року. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. У звіті повинні бути заповнені всі показники. У разі якщо
відсутній який-небудь показник, ставиться прочерк. Дані заповнюються у тих одиницях виміру, які вказані у формі. Звіт підписують керівник та бухгалтер дирекції, районного
(міського) органу управління кінематографією чи органу управління
кінематографією Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та Севастополя, які згідно з чинним законодавством несуть
відповідальність за достовірність інформації та своєчасність її
надання. Звіт скріплюється відповідною печаткою. Про помилки, виявлені в поданому звіті, адресат
повідомляється негайно.
3. Порядок складання звіту
При заповненні адресної частини та показників звіту
використовуються такі документи: для дирекції, що є юридичною особою, - посвідчення про
державну реєстрацію, видане виконавчим комітетом районної, міської
ради, а також Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України, яка надається органами державної статистики
(далі - Довідка з ЄДРПОУ); для районного (міського) органу управління кінематографією -
посвідчення про державну реєстрацію, видане виконавчим комітетом
районної, міської ради, а також Довідка з ЄДРПОУ; для органів управління кінематографією Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя - розпорядження
(рішення) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про
надання повноважень щодо ведення звітності по кінообслуговування
населення у даному регіоні. Крім того, використовуються такі документи: статут
(положення) дирекції, місцевого органу управління кінематографією;
бухгалтерська та галузева нормативно-технічна документація;
нормативні документи центральних органів виконавчої влади тощо. Районні (міські) органи управління кінематографією складають
звіт на підставі даних звітів за формою К-2-рвк(1), які
представлені демонстраторами. Органи управління кінематографією Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя складають звіт на підставі
даних звітів за формою К-2-рвк(2) дирекцій, районних (міських)
органів управління кінематографією та звітів за формою К-2-рвк(1)
демонстраторів. При заповненні адресної частини звіту необхідно врахувати
таке: найменування дирекції, місцевого органу управління
кінематографією повинно вказуватись без скорочень і відповідати
найменуванню, зазначеному в статуті (положенні); у рядку "Місцезнаходження" вказуються поштовий індекс,
область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер телефону та
номер факсу складача звіту; рамки кодів 1 - 6 заповнюються на підставі Довідки з ЄДРПОУ.
4. Заповнення розділу 1
"Характеристика демонстраторів фільмів"
Міська кіно(відео)мережа
У розділі наводиться інформація про експлуатаційні показники
роботи демонстраторів, що розташовані в міських населених пунктах
(уключаючи селища міського типу).
1.1. Кінотеатри
Підрозділ 1.1 містить відомості про експлуатаційні показники
роботи міських кінотеатрів. Значення рядка 01 за всіма графами складаються із суми рядків
02, 03, 04, 05. У рядку 02 наводяться дані про міські кінотеатри, до яких
належать демонстратори, що розташовані в столиці Автономної
Республіки Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі,
містах обласного підпорядкування, міських населених пунктах,
населених пунктах курортних зон України. У рядку 03 наводяться дані про спеціалізовані міські дитячі
кінотеатри, до яких належать демонстратори, основною діяльністю
яких згідно із статутом (положенням) є кінообслуговування дітей та
підлітків. У рядку 04 наводяться дані про міські сезонні кінотеатри
(літні кіномайданчики, кінозали відкритого і закритого типу), до
яких належать демонстратори, які працюють тільки в літній період
року (з квітня до вересня). До цієї категорії належать
кіномайданчики відкритого типу, так звані автомобільні кінотеатри
для обслуговування глядачів, що розміщуються в автомобілях, з
обладнанням звукового супроводження фільму через автомобільні
радіоприймачі (пристрої). Усі кінотеатри вказаного типу повинні
мати спеціально обладнану територію (кінозал) з кіноекраном та
стаціонарну будівлю, де встановлено стаціонарне кінопроекційне та
інше обладнання для демонстрування фільмів. У рядку 05 наводяться дані про районні кінотеатри, до яких
належать демонстратори, розташовані в районних центрах і які
перебувають у районній комунальній власності.
1.2. Кіноустановки
Підрозділ 1.2 містить відомості про експлуатаційні показники
роботи міських кіноустановок. Значення рядка 01 за всіма графами складаються із суми рядків
02 та 03. У рядку 02 наводяться дані про міські шкільні кіноустановки,
до яких належать демонстратори, що здійснюють демонстрування
фільмів у міських загальноосвітніх навчальних закладах. У рядку 03 наводяться дані про інші міські кіноустановки, до
яких належать демонстратори, що здійснюють демонстрування фільмів
у міських закладах культури (палацах/будинках культури,
кіноконцертних залах, клубах тощо).
1.3. Відеозали
Підрозділ 1.3 містить відомості про експлуатаційні показники
роботи відеозалів. У підрозділі наводяться дані про демонстраторів фільмів, що
здійснюють демонстрування фільмів на магнітних або електронних
носіях через відеопроекцію.
Сільська кіно(відео)мережа
У розділі наводиться інформація про експлуатаційні показники
роботи демонстраторів, що розташовані в сільських населених
пунктах. Дані про демонстраторів, які розташовані в селищах
міського типу в даному розділі не наводяться.
1.4. Кіноустановки
Підрозділ 1.4 містить відомості про експлуатаційні показники
роботи сільських кіноустановок. Значення рядка 01 за всіма графами складаються із суми рядків
02, 03 та 04. У рядку 02 наводяться дані про сільські стаціонарні
кіноустановки, до яких належать демонстратори, що здійснюють
демонстрування фільмів з використанням комплексу стаціонарно
встановленого обладнання, апаратури, кіноекрана для демонстрування
фільмів на кіноплівці, розміщених у сільських закладах культури
(палацах/будинках культури, клубах тощо). У рядку 03 наводяться дані про сільські шкільні
кіноустановки, до яких належать демонстратори, що здійснюють
демонстрування фільмів у сільських загальноосвітніх навчальних
закладах. У рядку 04 наводяться дані про інші сільські кіноустановки,
до яких належать демонстратори, що здійснюють демонстрування
фільмів у сільських закладах культури і дані за якими не ввійшли
до рядка 02. Наприклад, кіноустановка, що розташована в
лікувально-оздоровчому закладі. Сума граф 3, 4, 5 дорівнює сумі граф 6, 7, а також графі 1 за
всіма рядками.
1.5. Відеоустановки
Підрозділ 1.5 містить відомості про експлуатаційні показники
роботи сільських відеоустановок. У підрозділі наводяться дані про демонстраторів, що
здійснюють демонстрування фільмів на магнітних або електронних
носіях через відеопроекцію. Значення рядка 01 за всіма графами складаються із суми рядків
02 та 03. У рядках 02, 03 наводяться дані про сільські відеоустановки,
до яких належать демонстратори, що здійснюють демонстрування
фільмів на магнітних або електронних носіях через відеопроекцію на
великих екранах з використанням комплексу відповідно стаціонарно
встановленого або пересувного типу обладнання. Сума граф 3, 4, 5 дорівнює сумі граф 6, 7, а також графі 1 за
всіма рядками підрозділу 1.5.
5. Заповнення розділу 2
"Персонал демонстраторів фільмів"
Дані за цим розділом наводяться за станом на 1 січня
наступного за звітним року. У розділі не враховуються позаштатні працівники, які працюють
за договорами. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість працівників
згідно із штатним розкладом, включаючи
адміністративно-управлінський та виробничо-технічний персонал. У графах 3, 5 з графи 1 виділяються дані відповідно про
адміністративно-управлінський, виробничо-технічний персонал
демонстраторів згідно із штатним розкладом. У рядку 02 наводяться дані про персонал демонстраторів,
мережа яких наведена в розділі 1, пункти 1.1 - 1.3, а в рядку 03 -
відповідно у розділі 1, пункт 1.4 - 1.5. У графі 2 наводяться дані про загальну кількість працівників,
що фактично працювали у звітному періоді, включаючи
адміністративно-управлінський та виробничо-технічний персонал. У графах 4, 6 з графи 2 виділяються дані відповідно про
адміністративно-управлінський, виробничо-технічний персонал
демонстраторів, що фактично працювали у звітному періоді. У графі 7 з графи 5 виділяються дані про кількість
кіномеханіків згідно із штатним розкладом. У графі 8 з графи 6 виділяються дані про кількість
кіномеханіків, що фактично працювали у звітному періоді. Дані графи 1 повинні дорівнювати сумі даних граф 3 та 5; дані
графи 2 - сумі граф 4 та 6. Дані графи 7 не можуть перевищувати дані графи 5, дані графи
8 - відповідно дані графи 6.
6. Заповнення розділу 3
"Основні показники роботи демонстраторів фільмів"
Розділ містить відомості про основні показники роботи
демонстраторів за рік. При заповненні цього розділу: дирекції використовують дані бухгалтерського обліку; районні (міські) органи управління кінематографією
використовують дані бухгалтерського обліку та звітів за формою
1- кіно(відео)показ, що надійшли від демонстраторів; органи управління кінематографією Автономної республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя - дані звітів за формами
К-2-рвк(1), що надійшли від демонстраторів, та К-2-рвк(2), що
надійшли від дирекцій, районних (міських) органів управління
кінематографією. У графі 1 указується загальна кількість демонстраторів, що
зареєстровані на 1 січня наступного за звітним року. Дані графи 3 рядків 01-17 дорівнюють сумі даних граф 4 та 6. Дані графи 7 рядків 01-17 дорівнюють сумі даних граф 8 та 10. Дані графи 11 рядків 01-17 дорівнюють сумі даних граф 12 та
14. У рядку 17 графи 1 із загальної кількості демонстраторів
(рядок 17 графи 1) на підставі даних адресної частини звітів за
формою 1 - кіно(відео)показ виділяється кількість демонстраторів,
занесених до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і
демонстраторів фільмів.
7. Заповнення розділу 4
"Розподіл демонстраторів за формами власності"
Розділ містить відомості про демонстраторів фільмів за
формами власності. При заповненні цього розділу використовуються: районними (міськими) органами управління кінематографією -
дані адресної частини звітів за формою 1-кіно(відео)показ; органами управління кінематографією Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій - дані відповідного розділу звітів за формами
К-2-рвк(1) та К-2-рвк(2). Дані графи 1 рядків 01-17 розділу 4 повинні дорівнювати даним
графи 1 рядків 01-17 розділу 3. У графах 2-4 рядків 01-17 із графи 1 виділяються дані про
кількість демонстраторів за формами власності. Сума даних граф 2-4 повинна дорівнювати даним графи 1.
8. Заповнення розділу 5
"Показ кіно(відео)фільмів за рік"
Розділ містить відомості про ігрові, неігрові та анімаційні
фільми різних країн, що були продемонстровані демонстраторами
протягом звітного року. При заповненні цього розділу
використовуються дані бухгалтерського обліку, звітів про роботу з
фільмами та репертуарні плани. При заповненні цього розділу використовуються: дирекціями - дані бухгалтерського обліку, звітів про роботу з
фільмами та репертуарні плани; районними (міськими) органами управління кінематографією -
дані звітів про роботу з фільмами, репертуарні плани, звіти за
формою К-2-рвк(1); органами управління кінематографією Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя - звіти за формами
К-2-рвк(1) та К-2-рвк(2). У графі 1 наводиться інформація про кількість назв фільмів,
які в регіоні (районі, області, Україні), щодо якого складається
звіт, демонструвалися вперше. Графу 1 рядків 01-10 заповнюють: дирекції - на підставі даних репертуарних планів та звітів
про роботу з фільмами; місцеві органи управління кінематографією - на підставі даних
за формами К-2-рвк(1) (графа 1 розділу 4) та К-2-рвк(2) (графа 1
розділу 5). При цьому показники графи 1 рядків 01-10
розраховуються як середньоарифметичне значення показників
представлених звітів. До фільмів, які демонструвалися вперше, слід відносити
фільми, які були вперше випущені на екрани України у звітному
році, мають державні посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування фільмів, видані у звітному році, та були вперше
включені до репертуарного плану демонстратора. До фільмів, що демонструвалися повторно, слід відносити
фільми, які були випущені на екрани України в попередні роки і вже
демонструвалися демонстратором. Якщо один і той самий фільм демонструвався кілька разів
протягом звітного періоду, у графах 1 і 4 його треба враховувати
тільки один раз, а у графах 2, 3, 5, 6 - додавати до показників
відповідної графи у звичайному порядку. У рядках 03-09 з рядка 02 виділяються дані про фільми
виробництва країн, указаних у графі А. Дані рядка 10 дорівнюють підсумку даних рядків 01 та 02. Дані усіх граф рядків 11 та 12 виділяються із рядка 10. Дані розділу 4 повинні збігатися з відповідними даними
розділу 3, а саме: сума даних граф 2 та 5 рядка 10 повинна дорівнювати даним
графи 7 рядка 17 розділу 3; сума даних граф 3 та 6 рядка 10 повинна дорівнювати даним
графи 11 рядка 17 розділу 3. При складанні зведеного звіту на підставі форм К-2-рвк(1) та
К-2-рвк(2) використовуються однойменні показники.
Директор Департамента
з питань кінематографії М.П.Мазяр

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінкультури України
13.12.2004 N 853
Форма N К-2-рвк(2)
Поштова - річна

ЗВІТНІСТЬ
Зведений звіт про наявність та діяльність
демонстраторів фільмів за 200__ рік

------------------------------------------------------------------ | Подають |Термін | | |подання | |-----------------------------------------------------+----------| |Районні (міські) дирекції кіновідеомережі, |10 січня | |районні (міські) органи управління кінематографією | | |- органам управління кінематографією Автономної | | |Республіки Крим, областей, міст Києва та | | |Севастополя, які визначені Радою міністрів Автономної| | |Республіки Крим, обласними, Київською та | | |Севастопольською міськими державними адміністраціями | | | | | |Органи управління кінематографією Автономної |20 січня | |Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя | | |- Міністерству культури і мистецтв України | | |- Головним управлінням статистики в Автономній | | |Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню | | |статистики у м.Севастополі | | | | | |Міністерство культури і мистецтв України |20 березня| |- Державному комітету статистики України | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Кому подається ________________________________________________ | |Найменування районної (міської) дирекції кіновідеомережі, | |органу управління кінематографією _____________________________ | |Місцезнаходження ______________________________________________ | |Форма власності _______________________________________________ | | (приватна,державна, комунальна) | |----------------------------------------------------------------| | Коди організації - складача | |----------------------------------------------------------------| |за |території|виду |форми|органі- |міністерства, | | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо-|влас-|заційно-|іншого | | | | |мічної|ності|правової|центрального | | | | |діяль-|(КФВ)|форми |органу, якому | | | | |ності | |господа-|підпорядкована| | | | |(КВЕД)| |рювання |організація - | | | | | | |(КОПФГ) |складач | | | | | | | |інформації | | | | | | | |(КОДУ)* | | |------+---------+------+-----+--------+--------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |------+---------+------+-----+--------+--------------+----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
-------------- * Тільки для підприємств державної форми власності.
1. Характеристика демонстраторів фільмів
Міська кіно(відео)мережа
1.1. Кінотеатри
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вид демонстратора фільмів| Кількість | Кількість | Розподіл залів за системами | |рядка| | демонстраторів, | місць у | звуковідтворення, одиниць | | | | одиниць | залах, |-----------------------------------------| | | |------------------| у яких | Моно| стерео у форматах | | | |усього|у них залів|здійснюється| |-----------------------------------| | | | |для демон- | демонстру- | |Долбі-| Долбі- |DTS | SDTS | Інші | | | | |стрування | вання, | |стерео| стерео | | | | | | | |фільмів | одиниць | |аналог|цифровий| | | | |-----+-------------------------+------+-----------+------------+-----+------+--------+----+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+-------------------------+------+-----------+------------+-----+------+--------+----+------+-------| | 01 |Усього (ряд. 02+03+04+05)| | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------+-----------+------------+-----+------+--------+----+------+-------| | 02 |Міські кінотеатри | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------+-----------+------------+-----+------+--------+----+------+-------| | 03 |Спеціалізовані міські | | | | | | | | | | | |дитячі кінотеатри | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------+-----------+------------+-----+------+--------+----+------+-------| | 04 |Міські сезонні кінотеатри| | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------+-----------+------------+-----+------+--------+----+------+-------| | 05 |Районні кінотеатри | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Кіноустановки
-------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид демонстратора фільмів | Кількість| Кількість |Розподіл демонстраторів| |рядка| | демон- |місць у залах,| за режимом роботи, | | | |страторів,| у яких | одиниць | | | | одиниць |здійснюється |-----------------------| | | | | демонс- |до 18 днів|18 і більше | | | | | трування, |на місяць | днів на | | | | | одиниць | | місяць | |-----+----------------------------+----------+--------------+----------+------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+----------------------------+----------+--------------+----------+------------| | 01 |Усього (ряд. 02+03) | | | | | |-----+----------------------------+----------+--------------+----------+------------| | 02 |Міські шкільні кіноустановки| | | | | |-----+----------------------------+----------+--------------+----------+------------| | 03 |Інші міські кіноустановки | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
1.3.Відеозали
------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид | Кількість |Кількість місць| Розподіл демонстраторів | |рядка|демонстратора|демонстраторів,|у залах, у яких| за режимом роботи, | | | фільмів | одиниць |здійснюється | одиниць | | | | |демонстрування,|-------------------------| | | | | одиниць |до 18 днів|18 і більше | | | | | |на місяць |днів на місяць| |-----+-------------+---------------+---------------+----------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 6 | 7 | |-----+-------------+---------------+---------------+----------+--------------| | 01 |Відеозали | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Сільська кіно(відео)мережа
1.4. Кіноустановки
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вид демонстратора | Кількість | Кількість | Розподіл демонстраторів|Розподіл демонстраторів| Кількість | |рядка| фільмів |демонстраторів,| місць у | за місцезнаходженням, |за режимом роботи, |демонстраторів,| | | | одиниць |залах, у яких| одиниць | одиниць |що працюють у | | | | |здійснюється |------------------------+-----------------------|зимовий період,| | | | | демон- | будинок|клуб | інше |до 18 днів| більше 18 | одиниць | | | | | стрування, |культури| | |на місяць | днів на |(з графи 1) | | | | | одиниць | | | | | місяць | | |-----+---------------------+---------------+-------------+--------+-----+---------+----------+------------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+---------------------+---------------+-------------+--------+-----+---------+----------+------------+---------------| | 01 |Усього (ряд.02+03+04)| | | | | | | | | |-----+---------------------+---------------+-------------+--------+-----+---------+----------+------------+---------------| | 02 |Сільські стаціонарні | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | |-----+---------------------+---------------+-------------+--------+-----+---------+----------+------------+---------------| | 03 |Сільські шкільні | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | |-----+---------------------+---------------+-------------+--------+-----+---------+----------+------------+---------------| | 04 |Інші сільські | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5. Відеоустановки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вид демонстратора | Кількість | Кількість |Розподіл демонстраторів| Розподіл | Кількість | |рядка| фільмів |демонстраторів,| місць у | за місцезнаходженням, | демонстраторів |демонстраторів,| | | | одиниць |залах, у яких| одиниць | за режимом |що працюють у | | | | |здійснюється | | роботи, одиниць |зимовий період,| | | | | демон- |-----------------------+--------------------| одиниць | | | | | стрування, | будинок| клуб | інше |до 18 днів|більше 18| (з графи 1) | | | | | одиниць |культури| | |на місяць | днів на | | | | | | | | | | | місяць | | |-----+--------------------+---------------+-------------+--------+------+-------+----------+---------+---------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+--------------------+---------------+-------------+--------+------+-------+----------+---------+---------------| | 01 |Усього (ряд.02+03) | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------------+--------+------+-------+----------+---------+---------------| | 02 |Сільські стаціонарні| | | | | | | | | | |відеоустановки | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------------+--------+------+-------+----------+---------+---------------| | 03 |Сільські пересувні | | | | | | | | | | |відеоустановки | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Персонал демонстраторів фільмів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Вид демонстратора фільмів |Усього працівників,| З них |З виробничо-технічного | |рядка| | осіб | | персоналу - | | | | | | кіномеханіки, осіб | | | | |---------------------------------------+-----------------------| | | | | адміністративно- |виробничо-технічний| за штатним| фактично | | | | | управлінський | персонал | розкладом |(з графи 6)| | | | | персонал | |(з графи 5)| | | | |-------------------+-------------------+-------------------| | | | | |за штатним|фактично|за штатним|фактично|за штатним|фактично| | | | | | розкладом| | розкладом| |розкладом | | | | |-----+--------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+--------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+-----------| | 01 |Усього (ряд.02+03) | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+-----------| | 02 |Міська кіновідеомережа | | | | | | | | | |-----+--------------------------+----------+--------+----------+--------+----------+--------+-----------+-----------| | 03 |Сільська кіновідеомережа | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Основні показники діяльності демонстраторів фільмів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид демонстратора | Кількість | Кількість сеансів |Кількість глядачів на сеансах, | Дохід від реалізації квитків | |рядка| фільмів |демонстраторів,| | тис. осіб | на сеанси, тис. грн. | | | | одиниць | | | | | | |---------------+------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------| | | |усього| з них |усього| у т.ч. за видами |усього|у т.ч. за видами сеансів|усього| у т.ч. за видами сеансів | | | | |фактично| |-----------------------| |------------------------| |----------------------------| | | | |працюва-| | сеанси | з них |сеанси| | для |з них| для | | для | з них |для дітей | | | | | ли | | для |-------| для | |дорослих|-----| дітей | |дорослих|--------| | | | | |протягом| |дорослих|піль- | дітей| | | на | | | | на | | | | | | року | | |гові | | | |піль-| | | |піль- | | | | | | | | |сеанси | | | |гових| | | |гових | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 01 |Усього міська | | | | | | | | | | | | | | | | |кіномережа (сума | | | | | | | | | | | | | | | | |рядків 02 - 07) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 02 |Міські кінотеатри | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 03 |Спеціалізовані міські | | | | | | | | | | | | | | | | |дитячі кінотеатри | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 04 |Міські сезонні | | | | | | | | | | | | | | | | |кінотеатри | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 05 |Міські шкільні | | | | | | | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 06 |Інші міські | | | | | | | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 07 |Районні кінотеатри | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 08 |Усього сільська | | | | | | | | | | | | | | | | |кіномережа | | | | | | | | | | | | | | | | |(ряд.09+10+11) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 09 |Сільські стаціонарні | | | | | | | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 10 |Сільські шкільні | | | | | | | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 11 |Інші сільські | | | | | | | | | | | | | | | | |кіноустановки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 12 |УСЬОГО КІНОМЕРЕЖА | | | | | | | | | | | | | | | | |(ряд.01+ряд.08) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 13 |УСЬОГО ВІДЕОМЕРЕЖА | | | | | | | | | | | | | | | | |(ряд.14+15+16) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 14 |Відеозали | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 15 |Сільські стаціонарні | | | | | | | | | | | | | | | | |відеоустановки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 16 |Сільські пересувні | | | | | | | | | | | | | | | | |відеоустановки | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+------+--------+-------+------+------+--------+-----+---------+------+--------+--------+----------| | 17 |РАЗОМ (ряд.12+ряд.13) | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------+------+--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 18 |З рядка 17 занесені до| | | | | |Державного реєстру | | | | | |виробників, | | | | | |розповсюджувачів і | | | | | |демонстраторів фільмів| | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Розподіл демонстраторів за формами власності
---------------------------------------------------------------------------- | N |Вид демонстратора фільмів| Усього | із загальної кількості | |рядка| |демонстра-| демонстраторів (гр.1) | | | | торів, | перебувають у власності | | | | одиниць |-------------------------------| | | | |приватній|державній|комунальній| |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 01 |Усього міська кіномережа | | | | | | |(сума рядків 02 - 07) | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 02 |Міські кінотеатри | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 03 |Спеціалізовані міські | | | | | | |дитячі кінотеатри | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 04 |Міські сезонні кінотеатри| | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 05 |Міські шкільні | | | | | | |кіноустановки | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 06 |Інші міські кіноустановки| | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 07 |Районні кінотеатри | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 08 |Усього сільська | | | | | | |кіномережа (ряд.09+10+11)| | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 09 |Сільські стаціонарні | | | | | | |кіноустановки | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 10 |Сільські шкільні | | | | | | |кіноустановки | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 11 |Інші сільські | | | | | | |кіноустановки | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 12 |УСЬОГО КІНОМЕРЕЖА | | | | | | |(ряд.01+ряд.08) | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 13 |УСЬОГО ВІДЕОМЕРЕЖА | | | | | | |(ряд.14+15+16) | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 14 |Відеозали | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 15 |Сільські стаціонарні | | | | | | |відеоустановки | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 16 |Сільські пересувні | | | | | | |відеоустановки | | | | | |-----+-------------------------+----------+---------+---------+-----------| | 17 |РАЗОМ (ряд.12+ряд.13) | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
5. Показ кіно(відео)фільмів за рік
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | КІНОФІЛЬМИ | N |Фільми, які демонструвалися | Фільми, які демонструвалися | | |рядка| вперше | повторно | | | |------------------------------+------------------------------| | | |кількість|кількість|дохід від |кількість|кількість|дохід від | | | | назв |глядачів,|реалізації| назв |глядачів,|реалізації| | | | |тис. осіб| квитків, | |тис.осіб |квитків, | | | | | | тис.грн. | | |тис.грн. | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Українського виробництва | 01 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Іноземного виробництва - усього| 02 | | | | | | | |(ряд.03 - 09) | | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |з них: Російської Федерації | 03 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Сполучених Штатів Америки | 04 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Великої Британії | 05 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Франції | 06 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Італії | 07 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Індії | 08 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |Інших країн | 09 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |УСЬОГО (ряд.01+02) | 10 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |з графи 10: | | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |ігрові | 11 | | | | | | | |-------------------------------+-----+---------+---------+----------+---------+---------+----------| |анімаційні | 12 | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
"____" ____ 200__ р. Керівник _____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Виконавець ______________ Головний бухгалтер ___________________
(прізвище та N телефону (підпис, прізвище, ініціали)
виконавця)вгору