Документ z0201-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.08.2018, підстава - z0283-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

23.12.2014  № 844


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 201/26646

Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації
№ 78 від 13.02.2018}

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням абзацу другого підпункту 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України», Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, що додається.

2. Департаменту регулювання та ліцензування подати в установленому порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови НКРЗІ

О. Скляров

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Я. БарашО.Л. ШейкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації
23.12.2014  № 844


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лютого 2015 р.
за № 201/26646

ПЕРЕЛІК
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

І. Загальні положення

1.1. Цей Перелік визначає види радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП), на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв, для виникнення підстав користування радіочастотним ресурсом України, визначених частиною другою статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон).

Господарська діяльність у галузі телебачення і радіомовлення та у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, здійснюється на підставі відповідних ліцензій, необхідність отримання яких та порядок видачі встановлені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телебачення і радіомовлення».

1.2. Висновки щодо електромагнітної сумісності та дозволи на експлуатацію РЕЗ та ВП отримуються за процедурою, установленою Порядком надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженим рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 01 листопада 2012 року № 559, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 57/22589 (далі - Порядок), з урахуванням вимог цього Переліку.

1.3. У разі впровадження в Україні нової радіотехнології до внесення відповідних змін до цього Переліку застосовуються вимоги щодо отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ або ВП, визначених для аналогічної радіотехнології з однаковим видом радіозв’язку, що визначений Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815 (далі - План).

1.4. У цьому Переліку наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

абонентська станція радіодоступу - РЕЗ, який є засобом передавання та/або приймання даних від/до пункту закінчення телекомунікаційної мережі, де ці дані створюються або використовуються, із застосуванням радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу під управлінням базової станції або точки безпроводового доступу, належить до кінцевого обладнання, що не може використовуватися для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;

адаптер - будь-який автономно реалізований пристрій з адаптованим інтерфейсом і можливістю зовнішнього підключення до обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо;

застосування всередині приміщень - спосіб встановлення та використання РЕЗ всередині приміщень будівель, при якому зона покриття, що забезпечується таким РЕЗ, обмежується зовнішніми стінами будівлі, а щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує значення - 110 дБ (Вт/м-2×1МГц);

інтегрована (вбудована) антена (integral antenna) - антена, яка є незнімною частиною обладнання, у якій не застосовується зовнішній з’єднувач і яку користувач не може від’єднати від обладнання з метою приєднання іншої антени. Таку антену монтують усередині або ззовні обладнання;

інше обладнання радіомережі - будь-який РЕЗ, що не належить до базової станції, повторювача (ретранслятора, репітера) або абонентської станції;

конструктивна (зовнішня) антена (dedicated antenna) - антена, що застосовує антенний з’єднувач з кабелем або хвилеводом і яку було призначено або розроблено для одного або декількох конкретних типів радіообладнання та яка є складовою частиною комплекту постачання радіоелектронного засобу. Довжина коаксіального кабелю, який з’єднує антену з передавачем РЕЗ, не повинна перевищувати 3 м. Радіообладнання із застосуванням конструктивної антени повинно відповідати умовам застосування, визначеним цим Переліком;

повторювач (ретранслятор, репітер) - РЕЗ, що входить до складу мережі радіозв’язку, призначений для забезпечення радіозв’язку виключно в межах існуючої зони обслуговування базової (головної) станції, в зонах відсутності сигналу (так званих «мертвих зонах») або зонах, які мають перешкоди проникнення сигналу (метрополітени, підвальні приміщення тощо);

пристрій короткого радіуса дії (Short Range Devices) - РЕЗ, що призначений для забезпечення зв’язку на коротких відстанях та характеризується малим значенням еквівалентної ізотропно випромінюваної потужності (далі - ЕІВП) та здатністю не створювати неприпустимих завад роботі інших РЕЗ за рахунок реалізації технологій мінімізації завадового впливу;

радіомодуль - РЕЗ, який входить до складу пристроїв, блоків, обладнання технологічного, побутового призначення, засобів обчислювальної техніки тощо і який у сукупності з цією продукцією забезпечує обмін даними в телекомунікаційній мережі персонального (особистого) користування або технологічного призначення, а також використовується для організації радіодоступу до ресурсів телекомунікаційних мереж;

смарт-антенний модуль - обладнання РЕЗ, у якому оптимізацію можливостей випромінювання та/або приймання здійснюють об’єднанням багатоелементних антен із каналами передавання та/або приймання з функціями оброблення сигналів (наприклад, просторове мультиплексування, формування діаграми спрямованості, рознесення методом циклічної затримки сигналу, системами за багатьма входами та виходами (МІМО) тощо);

телекомунікаційні мережі персонального (особистого) користування - телекомунікаційні мережі, що створюються для забезпечення особистих потреб, у яких доступ до ресурсів та обміну даних надається обмеженому колу осіб без права надання телекомунікаційних послуг. До таких телекомунікаційних мереж не належать мережі, які будь-яким чином з’єднують частини телекомунікаційної мережі загального користування або забезпечують резервний канал передачі даних між такими мережами;

точка безпроводового доступу - РЕЗ із функціями управління і обміну даними між іншими РЕЗ радіотехнологій широкосмугового або мультисервісного радіодоступу і який забезпечує доступ абонентських станцій радіодоступу до телекомунікаційних мереж різного призначення.

Інші терміни, що використовуються у цьому Переліку, вживаються у значеннях, що визначені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, пунктом 1.10 розділу І Порядку та національними стандартами.

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 78 від 13.02.2018}

1.5. У графах 3-7 розділу ІІ цього Переліку застосовуються такі умовні позначення дозволів на експлуатацію:

ДВ-1 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДВ-2 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДВ-3 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ або без визначення, якщо параметри РЕЗ відповідають визначеним у додатку 1 до Порядку;

{Абзац четвертий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 78 від 13.02.2018}

ДБ-4 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (стаціонарного розташування) видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДБ-5 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ (рухомий, або що діє на обмеженій території, встановлюється на транспортний засіб) видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ДБ-6 - дозвіл на експлуатацію видається на суднову станцію для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ;

ЗД-7 - експлуатація здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі), наведених у додатку до цього Переліку. РЕЗ та ВП, які експлуатуються згідно з додатком до цього Переліку, не повинні створювати радіозавади та вимагати захисту від завадового впливу РЕЗ, які експлуатуються на підставі окремих дозволів на експлуатацію. Експлуатація цих РЕЗ не гарантує роботу без завад з боку інших РЕЗ. У разі створення радіозавад роботі інших РЕЗ оператор телекомунікацій (власник РЕЗ) повинен негайно припинити обслуговування (роботу) та вжити заходів щодо припинення експлуатації РЕЗ до моменту усунення дії радіозавади. Експлуатація РЕЗ або ВП, які експлуатуються відповідно до додатка до цього Переліку, не охоплює вимоги, які не пов’язані безпосередньо з користуванням радіочастотним ресурсом України і які вимагають додаткових погоджень і отримання дозволів (право власності, охорона здоров’я, право інтелектуальної власності, безпека праці тощо), передбачених законами;

ДР-8 - дозвіл на експлуатацію РЕЗ видається на аматорську радіостанцію у порядку, визначеному Регламентом аматорського радіозв’язку України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943;

ДР-9 - згідно з вимогами Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку;

НД - експлуатація виду РЕЗ або ВП не передбачається.

1.6. Необхідність отримання дозволу на експлуатацію визначається залежно від виду РЕЗ або ВП та радіотехнології, в якій його передбачається застосовувати, відповідно до вимог розділу ІІ цього Переліку.

ІІ. Вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують

1

2

3

4

5

6

7

8

№ з/п

Назва радіотехнології (за необхідності - смуга радіочастот)

Вид РЕЗ (місце у радіомережі) або ВП

базова станція

повторювач (ретранслятор, репітер)

інше обладнання радіомережі або радіовизначення чи випромінювальний пристрій

абонентська станція стаціонарна

абонентська станція рухома

примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5


2

Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-5


3

Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5


4

Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5


5

Аналогові безпроводові телефони

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7


6

Аналоговий транкінговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5


7

Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок

НД

НД

ДБ-4 або ДБ-5, або ЗД-7

ДБ-4 або ДБ-5, або ЗД-7

ДБ-4 або ДБ-5, або ЗД-7


8

Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7


9

Пейджинговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

НД

ЗД-7

ЗД-7


10

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5

ДБ-5


11

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5


12

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5


13

Радіозв'язок берегових та суднових станцій

Берегова станція згідно з ДВ-1

НД

ДВ-1 або ДБ-6

ДВ-3

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6


14

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

ДБ-5

НД

НД

ДБ-4

ДБ-5


15

Радіозв'язок передавання даних

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1 або ДБ-5

ДВ-1 або ДБ-5

ДБ-5


16

Цифровий транкінговий радіозв'язок

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3

ДБ-5


17

Радіочастотні пристрої ідентифікації рухомого складу на залізниці

ДВ-1

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7


18

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-450

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7


19

Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7


20

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 (цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM)

ДВ-1, базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 або ЗД-7

ДВ-1 або ДВ-3

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7


21

Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800

ДВ-1, базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 або ЗД-7

ДВ-1 або ДВ-3

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7


22

Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)

ДВ-1, базові станції архітектури Home Node B згідно з ЗД-7

ДВ-1

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7


23

Цифрова безпроводова телефонія

ДВ-1 або ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7


24

Широкосмуговий радіодоступ (для смуг, виділених Планом) у смугах радіочастот 1427-5850 МГц

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3 або ЗД-7

ДБ-5 або ЗД-7


Застосування РЕЗ (RLAN) всередині приміщення в смугах радіочастот: 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5725-5850 МГц

ДВ-1 або ЗД-7

ДВ-1 або ЗД-7

ДВ-1 або ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

25

Надширокосмуговий радіодоступ

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7


26

Мультисервісний радіодоступ

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-3 або ЗД-7

ДВ-3 або ЗД-7


27

Мультимедійний радіодоступ

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

ДБ-4

НД


28

Радіорелейний зв'язок у смугах радіочастот 3400-59000 МГц

НД

ДВ-1

ДВ-1

НД

НД

Дозвіл видається на радіорелейний інтервал

У діапазоні радіочастот 59-94 ГГц

НД

ДБ-4

ДБ-4

НД

НД

Дозвіл видається на радіорелейний інтервал. Експлуатація радіорелейних станцій системи MGWS (FLANE) відповідно до ЗД-7

29

Радіолокаційний пошук та супровід

НД

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6


30

Метеорологічна радіолокація

НД

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6


31

Радіовипромінювання станцій радіомаяків

Радіомаяк згідно з ДВ-1

НД

ДВ-1

НД

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6


32

Супутниковий радіозв'язок

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

ДВ-1, ДВ-2, ДВ-3, ДБ-5 або ЗД-7

НД


33

Рухомий супутниковий радіозв'язок

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

ДБ-4

ДБ-5, РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6


34

Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

НД

ДБ-5


35

Телеметрія та телеуправління супутникових мереж

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

НД

НД


36

Супутникове радіомовлення

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7


37

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

ДВ-1

ДВ-3

НД

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

НД


38

Аналогове звукове мовлення

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7


39

Аналогове телевізійне мовлення

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7


40

Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T

ДВ-1

ДВ-1

ДВ-1

Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7

Приймачі відповідно до ЗД-7


41

Передавання телевізійних репортажів з місця подій

ДВ-2

ДВ-2

ДВ-2

ДВ-2

НД

Телевізійна репортажна станція тільки в стаціонарному застосуванні для передавання телевізійних репортажів з місця подій

42

Безпроводові аудіозастосування

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

НД


43

Радіомікрофони

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

НД


44

Телеметрія та радіодистанційне керування

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5


45

Радіовизначення місцезнаходження об'єктів

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5


46

Радіокерування моделями

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5

НД

ЗД-7 або ДБ-4, ДБ-5


47

Індуктивні радіозастосування

НД

НД

ЗД-7

НД

НД


48

Радіопереговорні пристрої

НД

НД

ЗД-7

НД

НД


49

Медичні радіоімплантанти

НД

НД

ЗД-7

НД

НД


50

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

НД

НД

ДБ-1 або ЗД-7

НД

НД


51

Радіолокаційні вимірювання

НД

НД

ЗД-7

НД

НД


52

Радіолокаційне зондування ґрунту

НД

НД

ДБ-5

НД

НД


53

Аматорський радіозв'язок

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8


54

Аматорський супутниковий радіозв'язок

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8

ДР-8
вгору