Документ z0224-94, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - z0811-11

                                                          
ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 95 від 30.08.94 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
21 вересня 1994 р.
N 224/434
Затверджено
Наказ Держпатенту України
N 95 30.08.94 р.
( z0222-94 )

Про державний реєстр представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН
N 391 ( z0575-00 ) від 16.08.2000
Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

( У Положенні слова "Управління державних реєстрів Держпатенту
України (далі - Управління)" замінено словами "Державний
департамент інтелектуальної власності (далі - Департамент),
що діє у складі Міністерства освіти і науки України",
слова "Держпатент України" словом "Департамент", слово
"Управління" словом "Департамент" у відповідних відмінках
згідно з Наказом МОН N 391 ( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
{ У тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках
замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

1. Це Положення регулює порядок ведення Державного реєстру
представників у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених) та видачі свідоцтв представникам у справах
інтелектуальної власності (патентним повіреним) 2. Державний реєстр України представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених) - далі Реєстр - є
офіційним документом, призначеним для реєстрації громадян України,
які атестовані як представники у справах інтелектуальної власності
(патентні повірені), а також внесення всіх змін стосовно їх
реєстрації. 3. Реєстр - це зброшуровані, прошнуровані та скріплені
печаткою книги і разом з його копією на магнітних носіях підлягає
постійному зберіганню в Державній службі інтелектуальної власності
України (далі - Державна служба), діяльність якої спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України. Здійснення реєстрації та інших дій, пов'язаних з веденням
Реєстру, забезпечує Державна служба. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від
14.06.2011 }
4. Реєстрація патентних повірених здійснюється відповідно до
Положення про представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1994 р. N 545 ( 545-94-п ), на підставі
рішення атестаційної комісії про атестацію патентного повіреного
та наказу голови Державної служби про внесення патентного
повіреного до Державного реєстру. 5. Запис про реєстрацію патентного повіреного у Реєстрі
містить такі відомості: - номер реєстрації, який є номером свідоцтва; - дата реєстрації патентного повіреного в Реєстрі; - прізвище, ім'я та по батькові патентного повіреного; - відомості про постійне місце проживання; - дата та номер рішення атестаційної комісії; - дата та номер наказу голови Державної служби про внесення
патентного повіреного до Реєстру; - дані про спеціалізацію діяльності патентного повіреного; - місце роботи та посада; - адреса для листування, номери телефонів, телетайпу, факсу. 6. В процесі ведення Реєстру до нього вносяться зміни та
доповнення в дані про патентних повірених. Підставою для внесення
змін та доповнень до Реєстру є рішення голови Державної служби. 7. Відомості, що відносяться до реєстрації патентних
повірених, а також відомості про зміни та доповнення, що занесені
до Реєстру, Державна служба публікує у своєму офіційному бюлетені. 8. Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації
патентних повірених Державна служба може надати витяг з Реєстру за
заявою будь-якої особи. Витяг стосується даних про реєстрацію
одного патентного повіреного. 9. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного) Державна служба видає за формою, наведеною
у додатку N 2 Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених). 10. Свідоцтво видається особі, яка пройшла атестацію, подала
протягом 12 місяців від дати прийняття рішення атестаційною
комісією заяву голові Державної служби про реєстрацію та сплатила
збір за реєстрацію та видачу свідоцтва. У разі, коли заяву про реєстрацію не було подано у визначений
строк, кандидат у патентні повірені повинен пройти атестацію
повторно.вгору