Документ z0226-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.08.2016, підстава - z0983-16


аеродромів та вертодромів: автомобільні дороги та аеродроми;

тунелів та метрополітенів: мости і транспортні тунелі, метрополітен;

місцевого транспорту: транспортні системи міст;

вертикального транспорту: електрик, електромеханік, механік, промислове і цивільне будівництво.

Склад та кваліфікація робітників повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за № 262/1287.

8.2.3. Технологічних:

склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт;

будівництво залізничних колій: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, пересувний колійноукладач, кран залізничний, платформи залізничні, колійна автолетючка, пересувна електростанція, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво доріг автомобільних: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, асфальтоукладач, віброкотки, котки, реціклери, фрези пересувні, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво мостів, шляхопроводів, переходів: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна техніка, плавзасоби, плавкран, кесони, водолазне обладнання, бурова установка, зварювальне обладнання, траверси, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, опалубні системи, риштування, підмости, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво аеродромів та вертодромів: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортні, вантажопідйомні, транспортні для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, котки, фрези пересувні, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво тунелів та метрополітенів: прохідницький щит, перфоратори, землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів (тролейвозна), для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, транспортна для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, насосне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво споруд місцевого транспорту: перфоратори, землерийні, навантажувальні, для транспортування ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, транспортна для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо): перфоратори, транспортна, вантажопідйомна, компресори, зварювальне обладнання, люльки, комплекти для виконання електротехнічних робіт, інші механізми згідно з технологією робіт.

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.

Якість виконаних робіт контролюється:

ґрунтових споруд та основ - лабораторними випробуваннями на міру ущільнення;

дорожніх покриттів - лабораторними випробуваннями на відповідність марки;

зварних з'єднань - неруйнівними методами по зварних конструкціях;

монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - лабораторними випробуваннями зразків товарного бетону або розчину;

електричних, електромеханічних - електричними лабораторними випробуваннями.

Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.

Техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та утримуватися у належному технічному стані.

Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

9. Вимоги до проведення інжинірингової діяльності у сфері будівництва

9.1. Загальні вимоги

Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій проводиться із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях.

9.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють інжинірингові роботи за таких умов:

9.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

для забезпечення виконання функцій генерального розробника у проектуванні наявність в організаційній структурі:

технічного відділу;

планово-договірного відділу;

проектних підрозділів;

юридичної служби;

наявність відповідних розділів проектних робіт в ліцензії;

для забезпечення виконання функцій генерального підрядника у будівництві наявність в організаційній структурі:

виробничо-технічного відділу, в складі якого повинні бути виконроби (інженери з контролю якості виконаних робіт) по видах об'єктів будівництва згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-96;

планово-договірного відділу;

наявність кошторисного відділу;

юридичної служби;

наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які необхідні для виконання технічного огляду та оцінки стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

наявність власної акредитованої лабораторії та/або засобів для неруйнівних методів обстеження і оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.

9.2.2. Кваліфікаційних:

наявність штатного розпису для виконання функцій генерального розробника у проектуванні;

наявність начальника лабораторії з контролю виробництва (код КП - 122): повинен мати повну вищу або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) при наявності власної акредитованої лабораторії. Стаж роботи за професією магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

наявність сертифікованих фахівців з неруйнівного контролю відповідно до вимог Порядку сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.08.97 № 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.97 за № 514/2318, для обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж неруйнівними методами;

для виконання функцій генерального підрядника у будівництві:

наявність виконробів - інженерів з якості (код КП - 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією інженера нижчого рівня - не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до напряму контролюючої діяльності;

наявність інженера з кошторисів (код КП - 214): повна вища освіта або базова вища освіта, або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) стаж роботи за професією - не менше 2 років;

наявність економіста з договірних та претензійних робіт: вища освіта або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) стаж роботи за професією - не менше 2 років;

наявність юриста: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) стаж роботи за професією - не менше 2 років;

наявність провідного інженера виробничо-технічного відділу (код КП - 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) стаж роботи за професією інженера нижчого рівня - не менше 2 років для розробки проекту виконання будівельних робіт. Спеціалізація за освітою: відповідно до напряму діяльності.

9.2.3. Технологічних:

для виконання робіт з технічного огляду та оцінки стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж необхідна наявність приладів і устаткування для лінійних вимірів - лінійки, рулетки, складні метри, високі, рівні, лазерні далекоміри, градуйовані лупи, мікроскопи, нівеліри, теодоліти, засоби відео фіксації тощо;

для виконання робіт з обстеження і оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях) необхідна наявність власних:

атестованої лабораторії з визначенням галузі акредитації відповідно до видів випробувань, устаткування для відбору зразків;

спеціального устаткування, приладів та апаратури для неруйнівних методів випробувань - ультразвукового, радіаційного, магнітної, акустичної емісії тощо для обстежень на об'єктах;

приладів і устаткування для лінійних вимірів - лінійки, рулетки, складні метри, високі, рівні, лазерні далекоміри, градуйовані лупи, мікроскопи, нівеліри, теодоліти, засоби відеофіксації тощо;

водолазне обладнання і устаткування для обстеження підводної частини будівель і споруд;

комплект верхолазного обладнання для обстеження висотних споруд;

пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку.

9.2.4. Виконання робіт слід здійснювати згідно з нормативно-технічними документами відповідно по об'єктах та розділах:

вишукувальних робіт для будівництва;

розроблення містобудівної документації;

проектування об'єктів архітектури;

проведення будівельно-монтажних робіт;

монтажу інженерних мереж;

будівництва транспортних мереж.

{Ліцензійні умови в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва № 392 від 06.10.2010}

Начальник Державної
архітектурно-будівельної
інспекціїО.М. БондаренкоДодаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури

ПЕРЕЛІК
робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

1.00.00

ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

1.01.00

Інженерно-геодезичні

1.02.00

Інженерно-геологічні

1.03.00

Інженерно-гідрометеорологічні

1.04.00

Для раціонального використання та охорони навколишнього середовища 

1.05.00

Спеціалізовані 

1.06.00

Вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки та клас СС1 - незначні наслідки

2.00.00

Розроблення містобудівної документації

2.01.00

Схеми планування територій

2.02.00

Генеральні плани населених пунктів

2.03.00

Детальні плани територій

2.04.00

Проекти забудови територій

2.05.00

Інженерної інфраструктури населених пунктів

2.06.00

Інженерний захист територій, цивільна оборона

2.07.00

Транспортної інфраструктури населених пунктів

2.08.00

Охорони навколишнього середовища

3.00.00

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ

3.01.01

Житлових будівель та готелів

3.01.02

Громадських будівель та споруд

3.02.01

Будівель та споруд промислових підприємств

3.02.02

Інженерних споруд

3.02.03

Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства 

3.02.04

Гірничих споруд

3.02.05

Енергетичних споруд та комплексів 

3.02.06

Гідротехнічних споруд та комплексів 

3.03.00

Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення, правоохоронних органів та цивільної оборони

3.04.00

Об'єктів експериментального будівництва 

3.05.00

Транспортних мереж, споруд та комплексів 

3.05.01

Залізничних колій

3.05.02

Доріг автомобільних 

3.05.03

Мостів, шляхопроводів, переходів 

3.05.04

Аеродромів та вертодромів 

3.05.05

Тунелів та метрополітенів

3.05.06

Місцевого транспорту

3.05.07

Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)

3.06.00

Магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання 

3.07.00

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини 

3.08.00

конструювання несучих та огороджувальних конструкції 

3.09.00

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки

3.10.00

Умови проектування: звичайні, території з підвищеною сейсмічністю, території зі складними інженерно-геологічними умовами

3.11.00

Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем

3.11.01

Водопроводу та каналізації 

3.11.02

Опалення

3.11.03

Вентиляції та кондиціювання повітря

3.11.04

Газопостачання та газоустаткування 

3.11.05

Холодопостачання промислового

3.11.06

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

3.11.07

Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів

3.11.08

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

3.11.09

Технологічних

3.12.00

Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд

3.12.01

Водопостачання

3.12.02

Каналізації

3.12.03

Теплових

3.12.04

Газопостачання

3.12.05

Електропостачання та електрообладнання 

3.12.06

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

3.12.07

Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об'єкта проектування: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки

3.13.00

Технологічне проектування 

4.00.00

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

4.01.00

Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд 

4.02.00

Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних

4.03.00

Улаштування фундаментів із застосуванням паль

4.04.00

Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами

4.05.00

Зведення металевих конструкцій

4.06.00

Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій

4.07.00

Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій

4.08.00

Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій

4.09.00

Зведення дерев'яних конструкцій

4.10.00

Монтаж інженерних споруд

4.11.00

Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання 

4.12.00

Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів 

4.13.00

Виконання підводно-технічних робіт

4.14.00

Розробка гірничих споруд та комплексів

4.15.00

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини

4.16.00

Монтаж технологічного устаткування 

4.17.00

Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)

4.18.00

Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки

4.19.00

Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

5.00.00

МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

5.01.00

Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання 

5.01.01

Водопроводу та каналізації

5.01.02

Опалення

5.01.03

Вентиляції і кондиціювання повітря

5.01.04

Газопостачання та газообладнання

5.01.05

Технологічних трубопроводів

5.01.06

Холодопостачання промислового

5.01.07

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 

5.01.08

Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів

5.01.09

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

5.02.00

Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання 

5.02.01

Водопостачання

5.02.02

Каналізації

5.02.03

Теплових і гарячого водопостачання 

5.02.04

Газопостачання

5.02.05

Магістральних продуктопроводів

5.02.06

Електропостачання, електроосвітлення

5.02.07

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

5.02.08

Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки

6.00.00

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

6.01.00

Залізничних колій

6.02.00

Доріг автомобільних

6.03.00

Мостів, шляхопроводів, переходів

6.04.00

Аеродромів та вертодромів

6.05.00

Тунелів та метрополітенів

6.06.00

Місцевого транспорту

6.07.00

Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)

6.08.00

Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки

6.09.00

Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

7.00.00

ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

7.01.00

Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до розділу 3.00.00)

7.02.00

Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж

7.03.00

Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях)

7.04.00

Генеральний підрядник у будівництві

7.05.00

Проект виконання будівельних робіт

{Додаток в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва № 392 від 06.10.2010}Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 232 від 27.08.2014}


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 232 від 27.08.2014}


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 232 від 27.08.2014}


Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 5 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 232 від 27.08.2014}


Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 232 від 27.08.2014}


Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у будівництві,
пов’язаної із створенням
об’єктів архітектури
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про внесення змін до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 7 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 232 від 27.08.2014}вгору