Документ z0233-98, поточна редакція — Редакція від 15.01.2016, підстава - z1611-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 93 від 27.03.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 квітня 1998 р.
за N 233/2673

Про затвердження Положення про збір за реєстрацію
суден у Державному судновому реєстрі України
і Судновій книзі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту та зв'язку
N 396 ( z0867-05 ) від 01.08.2005
N 507 ( z0671-06 ) від 29.05.2006 }
{ Додатково див. Постанову Київського апеляційного
адміністративного суду
N 2а-8610/09/2670 ( v2670805-11 ) від 19.01.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 9 ( z0348-11 ) від 28.02.2011
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 513 ( z1611-15 ) від 08.12.2015 }

Відповідно до статті Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) і пункту 9 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 1997 року N 1069 ( 1069-97-п ) "Про
затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про збір за реєстрацію суден у
Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України
(додається). 2. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т.М.)
разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності
транспорту (Логінова Л.М.) в установленому порядку зареєструвати
зазначене положення в Міністерстві юстиції України. 3. Головному Державному реєстратору флоту України
(Павлов Л.В.) забезпечити опублікування цього Положення в засобах
масової інформації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Міністра транспорту - Голову Укрморрічфлоту Севрюкова В.В.
Перший заступник Міністра Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 27.03.98 N 93
Положення
про збір за реєстрацію суден у Державному судновому
реєстрі України і Судновій книзі України

{ У тексті Положення слово "Інспекція" у всіх відмінках
замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
Це Положення встановлює збір за реєстрацію суден у Державному
судновому реєстрі України і Судновій книзі України (надалі - Збір)
відповідно до статті 28 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ) та пункту 9 Порядку ведення Державного суднового
реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069
( 1069-97-п ).
Призначення Збору та порядок його стягнення
1. Збір зараховується до державного або відповідного
місцевого бюджету. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 513
( z1611-15 ) від 08.12.2015 }
2. Документ, що підтверджує сплату зборів за реєстрацію судна
у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України,
надається до органу державної реєстрації суден. { Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 513
( z1611-15 ) від 08.12.2015 }
3. Вимоги до реєстрації і ведення обліку суден в Україні
визначаються Порядком ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України. 4. Ставки Збору встановлені у доларах США за одиницю валової
місткості судна, визначеної у його обмірному свідоцтві (без
урахування податку на додану вартість), і стягуються за кожну
надану судновласникам послугу з диференціацією в залежності від
спеціалізації судна і валової його місткості, віку та розмірів.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 507 ( z0671-06 ) від 29.05.2006 }
{ Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1611-15 ) від 08.12.2015 }
5. Зазначений Збір не стягується за реєстрацію військових
кораблів та суден, катерів, шлюпок та інших плавучих засобів, що
належать будь-якому судну. 6. У випадку загибелі судна або пропажі судна безвісти Збір
за виключення його з Державного суднового реєстру України або
Суднової книги України з власника, судновласника або
фрахтувальника судна не стягується.
Порядок обліку та контролю за використанням
коштів Збору

{ Пункт 8 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 9 ( z0348-11 ) від 28.02.2011 }

7. Контроль за використанням коштів від Збору здійснюється
державними органами України відповідно до чинного законодавства.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 396 ( z0867-05 ) від 01.08.2005, Наказами
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011,
N 513 ( z1611-15 ) від 08.12.2015 }
Порядок нарахування збору за реєстрацію
суден в Україні
8. Збір за кожну надану послугу стягується з власника судна,
судновласника або фрахтувальника за бербоут-чартером відповідно до
таких груп суден: 1. Суховантажні й усі судна, які не входять до груп 2 - 4. 2. Пасажирські судна. 3. Танкери. 4. Судна, які перевозять хімічні та небезпечні вантажі. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1611-15 ) від 08.12.2015 }
9. Нарахування Збору здійснюється за одиницю валової
місткості судна, визначеної в його обмірному свідоцтві або
документі, що його замінює, за ставками у доларах США без
урахування податку на додану вартість (додаються). 10. Власник судна або фрахтувальник за бербоут-чартером
сплачує Збір у валюті України. Переведення доларів США в
національну валюту здійснюється за курсом, встановленим
Національним банком. 11. За реєстрацію судна в Державному судновому реєстрі
України валовою місткістю до 500 одиниць включно сплачується збір,
як за судно місткістю 500 одиниць. { Пункт в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 507 ( z0671-06 ) від
29.05.2006 } 12. При здійсненні реєстраційних дій у Державному судновому
реєстрі України, які передбачені пунктами 1, 2, 4 та 6 додатка до
цього Положення, ставки збору використовуються з коефіцієнтами,
які враховують вік судна: до 5 років - 0,8; понад 5 до 10 років - 1,0; понад 10 років - 1,2. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 396 ( z0867-05 ) від 01.08.2005, в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 507
( z0671-06 ) від 29.05.2006; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 513 ( z1611-15 ) від
08.12.2015 }
13. При реєстрації суден у Судновій книзі України ставки
збору, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5 та 6 додатка до цього
Положення, використовуються з коефіцієнтами в залежності від
довжини судна: до 2,5 м - 0,1; до 3,5 м - 0,2; до 4,5 м - 0,3; до 5,5 м - 0,4; до 6,5 м - 0,5; до 7,5 м - 0,6. { Положення доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 507 ( z0671-06 ) від 29.05.2006; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 513 ( z1611-15 ) від 08.12.2015 }
14. За зміни будь-яких відомостей, що підлягають внесенню у
Державний судновий реєстр України або Суднову книгу України (зміна
технічних характеристик судна, адреси або найменування його
власника, судновласника або фрахтувальника судна за
бербоут-чартером, відомостей про іпотеку), стягується плата у
розмірі 50% від відповідної ставки Збору за його реєстрацію.
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 396 ( z0867-05 ) від 01.08.2005 } 15. При перереєстрації судна стягується плата у розмірі 35%
від відповідної ставки Збору за його реєстрацію. 16. Власник судна, судновласник або фрахтувальник за
бербоут-чартером повинен повідомити орган реєстрації судна про
будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню в Державний
судновий реєстр України або Суднову книгу України протягом двох
тижнів з дня цих змін. Особи, які ухиляються від обов'язкової
реєстрації судна або зареєстрували його у Державному судновому
реєстрі України чи Судновій книзі України незаконним шляхом, або
які порушили вказані раніше вимоги, несуть відповідальність згідно
з чинним законодавством України.
Додаток
до Положення про збір за
реєстрацію суден у Державному
судновому реєстрі України і
Судновій книзі України
Ставки
збору за реєстрацію суден у Державному судновому
реєстрі України і Судновій книзі України
У дол.США за 1 од.валової місткості судна ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Види послуг |Група| Валова місткість судна, од. |Мініма- п/п| |судна|——————————————————————————————————————|льна | | |до 10000|10001-20000|20001-30000|понад|плата, | | | | | |30000|дол.США ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Паралельна державна реєст- 1 0.34 0.27 0.21 0.14 170 рація судна. 2 0.42 0.34 0.25 0.16 210 Тимчасове виключення судна 3 0.51 0.41 0.30 0.21 255 із Державного реєстру Ук- 4 0.57 0.45 0.35 0.23 285 раїни або Суднової книги України
2 Реєстрація судна у Держав- 1 0.28 0.23 0.16 0.11 140 ному судновому реєстрі Ук- 2 0.35 0.28 0.22 0.14 175 раїни або Судновій книзі 3 0.42 0.34 0.25 0.16 210 України 4 0.48 0.38 0.28 0.18 240 3 Перейменування судна Для
усіх
груп 0.23 0.17 0.14 0.09 115 4 Тимчасова реєстрація судна 1 0.14 0.12 0.09 0.05 70 у Державному судновому 2 0.17 0.14 0.11 0.08 85 реєстрі України або Судно- 3 0.22 0.16 0.13 0.09 110 вій книзі України 4 0.24 0.18 0.14 0.10 120
5 Виключення судна з Держав-
ного суднового реєстру Ук- Для
раїни або Суднової книги усіх
України груп 0.09 0.06 0.04 0.03 45 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— { Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури N 9 ( z0348-11 ) від 28.02.2011, N 513 ( z1611-15 )
від 08.12.2015 }вгору