Документ z0240-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2014. Подивитися в історії? )

(c) Якщо не узгоджено інше, заяви, які зазначені в підпунктах (b)(2)(i) та (b)(3)(ii), повинні бути видані не раніше ніж за 60 днів до пред'явлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.175. Мова

Керівництва, таблички, переліки, маркування приладів та інша необхідна інформація, яка вимагається застосовними нормами льотної придатності, повинні бути представлені однією або кількома мовами: українською, російською або англійською.

21.A.177. Виправлення або змінення

Сертифікат льотної придатності може бути виправлений або змінений лише компетентним органом.

21.A.179. Передача або повторне видання

(a) У разі зміни власника повітряного судна:

1) якщо повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то сертифікат льотної придатності або обмежений сертифікат льотної придатності, тільки який відповідає обмеженому сертифікату типу, передається разом з повітряним судном;

2) (зарезервовано)

(i) (зарезервовано)

(ii) (зарезервовано)

(b) У разі зміни власника повітряного судна, яке не відповідає обмеженому сертифікату типу і для якого видано обмежений сертифікат льотної придатності, сертифікат льотної придатності передається разом з повітряним судном за умови, що повітряне судно залишається у тому самому реєстрі.

21.A.180. Інспектування

Утримувач сертифіката льотної придатності повинен забезпечити доступ до повітряного судна, для якого виданий сертифікат льотної придатності, за запитом компетентного органу.

21.A.181. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат льотної придатності видається на необмежений період. Він залишається чинним за умови:

1) відповідності застосовній типовій конструкції та вимогам підтримання льотної придатності; та

2) повітряне судно залишається у тому самому реєстрі; та

3) сертифікат типу або обмежений сертифікат типу, на підставі якого він був виданий, не втратив чинність відповідно до параграфа 21.A.51;

4) сертифікат не був зданий або скасований відповідно до параграфа 21.B.330.

(b) Після здачі або скасування сертифікат має бути повернений до компетентного органу.

21.A.182. Ідентифікація повітряного судна

Кожен заявник на отримання сертифіката льотної придатності за умовами цієї Глави повинен довести, що повітряне судно ідентифіковано згідно з Главою Q.

ГЛАВА I - СЕРТИФІКАТИ ЩОДО ШУМУ НА МІСЦЕВОСТІ

21.A.201. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру видання сертифікатів щодо шуму на місцевості.

21.A.203. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка зазначена як власник у реєстраційному посвідченні повітряного судна, або її представник вважаються прийнятними як заявник на отримання сертифіката щодо шуму на місцевості для цього повітряного судна відповідно до цієї Глави.

21.A.204. Заявка

(a) Заявка на отримання сертифіката щодо шуму на місцевості відповідно до параграфа 21.A.203 надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом.

(b) Кожна заявка повинна включати:

1) для нового повітряного судна:

(i) заяву про відповідність:

видану відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видану відповідно до параграфа 21.A.130 та визнану компетентним органом, або

для імпортованого повітряного судна заяву, яка підписана органом держави експортера, про те, що повітряне судно відповідає конструкції, що схвалена компетентним органом, та

(ii) інформацію щодо шуму, що визначена згідно із застосовними вимогами щодо шуму;

2) для повітряного судна, що знаходилося в експлуатації:

(i) інформацію щодо шуму, що визначена згідно із застосовними вимогами щодо шуму;

(ii) записи, що відображають строки та стандарти виробництва, модифікації та технічного обслуговування повітряного судна.

(c) Якщо не узгоджено інше, заяви, про які йдеться в підпункті (b)(1), мають бути видані не раніше ніж за 60 днів до представлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.207. Виправлення або змінення

Сертифікат щодо шуму на місцевості може бути доповнений або змінений лише компетентним органом.

21.A.209. Передача або повторне видання

У разі зміни власника повітряного судна:

(a) якщо повітряне судно залишається Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то сертифікат щодо шуму на місцевості передається разом з повітряним судном.

(b) (зарезервовано)

21.A.210. Інспектування

Утримувач сертифіката щодо шуму на місцевості повинен забезпечити доступ до повітряного судна, для якого видано сертифікат щодо шуму на місцевості, за запитом компетентного органу для інспектування.

21.A.211. Строк дії та чинність

(a) Сертифікат щодо шуму на місцевості видається на необмежений період. Він залишається чинним за умови:

1) відповідності застосовній типовій конструкції, вимогам захисту довкілля та підтримання льотної придатності; та

2) повітряне судно залишається у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України, то сертифікат щодо шуму на місцевості передається разом з повітряним судном; та

3) сертифікат типу або обмежений сертифікат типу, на підставі якого він був виданий, не втратив чинність відповідно до параграфа 21.A.51;

4) сертифікат не був зданий або скасований відповідно до параграфа 21.B.430.

(b) Після здачі або скасування сертифікат має бути повернений до компетентного органу.

ГЛАВА J - СХВАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБНИКА

(Design Organisation Approval - DOA)

21.A.231. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру видання схвалення організацій розробників та правила, які визначають права і обов'язки заявника на отримання та власників таких схвалень.

21.A.233. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа (організація) вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення відповідно до цієї Глави:

(a) згідно з параграфами 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B або 21.A.602B; або

(b) для схвалення другорядних змін або проектів незначних ремонтів, якщо робиться запит на отримання повноважень відповідно до параграфа 21.A.263.

21.A.234. Заявка

Заявка на отримання схвалення проектної організації надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Зазначена заявка повинна містити основну інформацію, яка необхідна відповідно до параграфа 21.A.243, та умови схвалення, які заявляються для схвалення відповідно до параграфа 21.A.251.

21.A.235. Видання схвалення організації розробника

Проектна організація має право отримати схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом, якщо вона довела відповідність застосовним вимогам, що викладені у цій Главі.

21.A.239. Система забезпечення проекту

(a) Проектна організація повинна довести, що вона встановила та здатна підтримувати систему забезпечення проекту для управління та нагляду за процесом проектування виробів, компонентів та обладнання, які зазначені у заявці, та змінами, які вносяться у конструкцію. Система забезпечення проекту повинна бути такою, щоб надати проектній організації можливість:

1) забезпечувати, що проектування виробів, компонентів та обладнання або проектування змін до них відповідає застосовним вимогам сертифікаційного базису типу та вимогам захисту довкілля; та

2) забезпечувати, що обов'язки організації належно виконуються відповідно до:

(i) цих Правил; та

(ii) умов схвалення, виданих відповідно до параграфа 21.A.251;

3) самостійно контролювати відповідність задокументованим процедурам системи. Такий контроль повинен включати систему зворотного зв'язку, замкнуту на особу або на групу осіб, які відповідають за впровадження коригувальних заходів.

(b) Система забезпечення проекту повинна включати функцію незалежної перевірки доведення відповідності, на підставі якої організація надає заяву про відповідність та пов'язану з цим документацію до компетентного органу.

(c) Проектна організація повинна визначити спосіб, у який система забезпечення проекту пояснює прийнятність спроектованих партнерами або субпідрядником компонентів чи обладнання, або виконаних ними завдань згідно з порядком, який узгоджується в письмовому вигляді.

21.A.243. Інформація

(a) Проектна організація повинна надати компетентному органу посібник, в якому безпосередньо або через перехресне посилання описуються сама організація, суттєві процедури та вироби або зміни, що вносяться до виробів, які проектуються.

(b) Якщо будь-які компоненти або обладнання чи будь-які зміни виробів проектуються організаціями-партнерами або субпідрядниками, посібник повинен відображати, яким чином проектна організація здатна забезпечити відповідність усіх компонентів та обладнання, як вимагається в пункті 21.A.239(b), та повинен містити безпосередньо або через перехресне посилання опис і інформацію про діяльність з проектування та організаційну структуру зазначених партнерів або субпідрядників, які потрібні для такого забезпечення.

(c) У посібник слід вносити зміни, які необхідні для відображення останнього оновлення організації, а копії внесених змін слід надавати компетентному органу.

(d) Проектна організація повинна надати інформацію про кваліфікацію та досвід керівного складу та інших осіб, які в організації відповідають за прийняття рішень, що впливають на льотну придатність та захист довкілля.

21.A.245. Вимоги для схвалення

Проектна організація на підставі інформації, яка надана відповідно до параграфа 21.A.243, повинна додатково до вимог параграфа 21.A.239 довести що:

(a) персонал всіх технічних підрозділів достатньо укомплектований і досвідчений та отримав такі належні повноваження, які дозволяють йому виконувати усі покладені обов'язки, і все це разом з робочими місцями, виробничими потужностями та обладнанням є достатнім для того, щоб досягти заданих характеристик виробу з льотної придатності та захисту довкілля;

(b) у межах підрозділів та між підрозділами існує повна та ефективна координація стосовно льотної придатності та захисту довкілля.

21.A.247. Зміни у системі забезпечення проекту

Після видання схвалення організації розробника кожна зміна системи забезпечення проекту, яка є суттєвою для доведення відповідності або для льотної придатності виробу та захисту довкілля, повинна бути схвалена компетентним органом. Заяву для схвалення до компетентного органу слід подавати у письмовому вигляді, а проектна організація повинна довести компетентному органу на підставі запропонованих для внесення змін до посібника і до впровадження зміни, що система забезпечення проекту буде продовжувати відповідати цій Главі і після внесення зміни.

21.A.249. Передача

Окрім випадку зміни власника, що для визначених у параграфі 21.A.247 цілей вважається суттєвим, схвалення проектної організації не передається.

21.A.251. Умови схвалення

Умови схвалення визнають різновиди проектної роботи, категорії виробів, компонентів та обладнання, для яких проектна організація є утримувачем схвалення організації розробника, а також функції та обов'язки, які організації дозволено виконувати відносно льотної придатності та характеристик шуму, викиду палива та вихідної емісії виробів. Для схвалення проектної організації, яке охоплює сертифікацію типу або ETSO, схвалення для допоміжної силової установки (APU), умови схвалення додатково повинні містити перелік виробів або APU. Ці умови повинні видаватися як частина схвалення організації розробника.

21.A.253. Зміни умов схвалення

Кожна зміна умов схвалення має бути схвалена компетентним органом. Заявка на внесення зміни в умови схвалення надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Проектна організація повинна відповідати застосовним вимогам цієї Глави.

21.A.257. Обстеження

(a) Проектна організація повинна вжити заходів, які нададуть компетентному органу можливість проводити будь-які обстеження, включаючи перевірки партнерів та субпідрядників, які потрібні для визначення відповідності та збереження відповідності застосовним вимогам цієї Глави.

(b) Проектна організація повинна надати можливість компетентному органу переглядати будь-який звіт, робити будь-яку перевірку та виконувати або брати участь у будь-якому наземному та льотному випробуванні, яке є необхідним для перевірки обґрунтованості заяви про відповідність, яку надає заявник згідно з пунктом 21.A.239(b).

21.A.258. Результати обстеження

(a) Якщо виявлено об'єктивний доказ невідповідності утримувача схвалення організації розробника застосовним вимогам цих Правил, то невідповідності класифікуються таким чином:

1) невідповідність першого рівня - це будь-яка невідповідність цим Правилам, яка може призвести до неконтрольованої невідповідності застосовним вимогам та негативно вплинути на безпеку повітряного судна;

2) невідповідність другого рівня - це будь-яка невідповідність цим Правилам, що не класифікована як невідповідність першого рівня.

(b) Невідповідність третього рівня - це будь-який елемент, який містить потенційні проблеми, котрі можуть призвести до невідповідності за умовами пункту (a), що визначено на підставі об'єктивного доказу.

(c) Після одержання згідно із застосовними процедурами відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про результати дослідження:

1) у випадку невідповідності першого рівня утримувач схвалення проектної організації повинен довести коригувальні дії, що спрямовані на задоволення вимог компетентного органу, протягом періоду, який не перевищує 21 робочий день і починається після складеного у письмовому вигляді підтвердження щодо отримання повідомлення про невідповідність;

2) у випадку невідповідності другого рівня тривалість періоду коригувальних заходів, яка визначається компетентним органом, повинна відповідати характеру невідповідності, але у будь-якому разі з початку не повинна перевищувати трьох місяців. За певних обставин та залежно від характеру невідповідності компетентний орган може продовжити строк на три місяці за умови наявності задовільного плану коригувальної дії, який узгоджений з компетентним органом;

3) невідповідності третього рівня не потребують від утримувача схвалення організації розробника негайної дії.

(d) У випадку невідповідностей першого або другого рівня схвалення організації розробника може підлягати частковому або повному призупиненню або скасуванню згідно із застосовними процедурами відповідно до чинного законодавства. Утримувач схвалення організації розробника повинен своєчасно надати підтвердження отримання повідомлення про призупинення або скасування схвалення організації розробника.

21.A.259. Строк дії та чинність

(a) Схвалення організації розробника видається на необмежений період часу. Воно залишається чинним, доки:

1) проектна організація не втратить спроможність довести відповідність застосовним вимогам цієї Глави; або

2) утримувач або будь-який з його партнерів або субпідрядників не перешкоджають компетентному органу виконувати обстеження відповідно до параграфа 21.A.257; або

3) не існує доказів, що система забезпечення проекту нездатна зберігати задовільний контроль та нагляд за проектуванням виробів або за внесенням змін відповідно до схвалення; або

4) сертифікат зданий або скасований відповідно до застосовних процедур, відповідно до вимог чинного законодавства.

(b) Після здачі або скасування сертифікат має бути повернутий до компетентного органу.

21.A.263. Повноваження

(a) Утримувач схвалення організації розробника має право здійснювати діяльність з проектування згідно з положеннями цих Правил та в межах умов схвалення.

(b) За умови дотримання вимог пункту 21.A.257(b) компетентний орган приймає без подальшої перевірки такі доказові документи, що надані заявником для отримання:

1) схвалення умов польоту, які необхідні для дозволу на виконання польотів; або

2) сертифіката типу чи схвалення головної зміни типової конструкції; або

3) додаткового сертифіката типу; або

4) ETSO схвалення згідно з підпунктом 21.A.602B(b)(1); або

5) схвалення проекту значного ремонту.

(c) Утримувач схвалення організації розробника має право у межах її умов схвалення та за відповідними процедурами системи забезпечення проекту:

1) класифікувати зміни типової конструкції на "головні" та "другорядні" та ремонти як "значні" та "незначні";

2) схвалювати другорядні зміни типової конструкції та "незначні" ремонти;

3) видавати інформацію або інструкції, які містять таке формулювання: "Технічний зміст цього документа схвалений за повноваженнями схваленої організації розробника (DOA) № UA.21J.XXXX";

4) схвалювати другорядні зміни та додатки до льотного керівництва повітряного судна та видавати такі зміни, які містять таке формулювання: "Зміна N [YY] до AFM [ZZ] схвалена за повноваженнями схваленої організації розробника (DOA) N UA.21J.XXXX";

5) схвалювати проекти значних ремонтів виробів або допоміжної силової установки, для яких вона є утримувачем сертифіката типу або додаткового сертифіката типу, або ETSO схвалення;

6) схвалювати умови, для яких може бути виданий дозвіл на виконання польотів згідно з підпунктом 21.A.710(a)(2), за винятком дозволів на виконання польотів, що видаються для цілей, які визначені в підпункті 21.A.701(a)(15);

7) видавати дозвіл на виконання польотів відповідно до пункту 21.A.711(b) для повітряного судна, яке спроектоване або модифіковане або для якого згідно з пунктом 21.A.263(c)(6) схвалені умови, згідно з якими дозвіл на виконання польотів може бути виданий, і якщо організація контролює згідно зі схваленням організації розробника конфігурацію повітряного судна та засвідчує відповідність зі схваленими проектними умовами польоту.

21.A.265. Обов'язки утримувача

Утримувач схвалення організації розробника повинен:

(a) вести свій посібник відповідно до системи забезпечення проекту;

(b) забезпечувати, щоб цей посібник використовувався як базовий робочий документ всередині організації;

(c) визначати, що конструкція виробів, або їх зміни, або ремонти, що доречні, відповідають застосовним вимогам та не мають небезпечних особливостей;

(d) за винятком другорядних змін або незначних ремонтів, які схвалені відповідно до наданих повноважень згідно з параграфом 21.A.263, надавати компетентному органу заяви та відповідну документацію, яка підтверджує відповідність пункту (c);

(e) надавати компетентному органу інформацію або інструкції, які пов'язані з діями, визначеними параграфом 21.A.3B;

(f) якщо застосовується, за повноваженням відповідно до підпункту 21.A.263(c)(6) визначати умови, за яких може бути виданий дозвіл на виконання польотів;

(g) якщо застосовується, за повноваженням відповідно до підпункту 21.A.263(c)(7) встановлювати відповідність пунктам 21.A.711(b) та (e) перед виданням дозволу на виконання польотів.

ГЛАВА K - КОМПОНЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ

21.A.301. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру схвалення компонентів та обладнання.

21.A.303. Відповідність застосовним вимогам

Доведення відповідності компонентів та обладнання, що встановлюються на виріб, тип якого сертифікований, проводиться:

(a) спільно з процедурами сертифікації типу відповідно до Глав B, D або E для виробу, на якому вони встановлюються, або

(b) якщо доречно, за процедурами ETSO схвалення відповідно до Глави O; або

(c) у випадку стандартних деталей відповідно до офіційно визнаних стандартів.

21.A.305. Схвалення компонентів та обладнання

У всіх випадках, коли вимагається схвалення компонентів або обладнання, компоненти або обладнання мають відповідати відповідному ETSO або технічним умовам, які визнані компетентним органом як еквівалентні у конкретному випадку.

21.A.307. Допуск компонентів та обладнання до встановлення

Компонент або обладнання може бути встановлене на виріб, тип якого сертифікований, якщо вони знаходяться у стані, придатному для безпечної експлуатації, та якщо:

(a) виконане маркування відповідно до Глави Q та вони супроводжені документом, який засвідчує, що комплектувальний виріб виготовлений відповідно до схвалених проектних даних; таким документом є сертифікат дозволеної передачі (Форма 1 (EASA Form 1), додаток 1 до цих Правил) чи еквівалентний документ, прийнятність якого визнана компетентним органом; або

(b) вони є стандартною деталлю; або

(c) у разі повітряного судна, що відноситься до ELA1 чи ELA2, вони є компонентом або обладнанням, для яких:

1) відсутні обмеження ресурсу та строку служби, вони не є компонентом силової конструкції планера, не є компонентом системи керування польотом;

2) виготовлення здійснено відповідно до застосовного проекту;

3) виконано маркування відповідно до Глави Q;

4) виконана ідентифікація для встановлення на конкретному повітряному судні;

5) відповідність їх встановлення на повітряному судні вимогам підпунктів 1-4 цього пункту перевірена власником, який відповідає за визначення цієї відповідності.

ГЛАВА L - СХВАЛЕННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

21.A.320A. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру видання схвалень льотної придатності для виробів авіаційної техніки, що експортуються.

21.A.320B. Класифікація

(a) Схвалення льотної придатності для експорту повітряного судна видається відповідно до цієї Глави у формі експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна.

(b) Схваленням льотної придатності для експорту виробів авіаційної техніки, інших, ніж повітряне судно, є сертифікат дозволеної передачі (Форма 1 (EASA Form 1), додаток 1 до цих Правил) чи еквівалентний документ, прийнятність якого визнана компетентним органом, що видається:

1) відповідно до параграфа 21.A.130 або параграфа 21.A.163 для виготовлених виробів, або

2) відповідно до параграфа 145.A.50 Правил схвалення організацій з технічного обслуговування (Part-145), затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 квітня 2010 року № 209, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2010 року за № 591/17886 (далі - Part-145) або параграфа M.A.613 Part-M для виробів, на яких виконане технічне обслуговування.

21.A.320C. Експортний сертифікат льотної придатності

Експортний сертифікат льотної придатності засвідчує, що повітряне судно відповідає схваленим проектним даним, додатковим вимогам та умовам країни імпортера за наявності та перебуває у стані, придатному для безпечної експлуатації. Експортний сертифікат не дає права на виконання польотів.

21.A.320D. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, яка є власником повітряного судна, або організація виробника вважається прийнятною як заявник на отримання експортного сертифіката льотної придатності відповідно до цієї Глави.

21.A.320E. Заявка

(a) Форма заявки на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна відповідно до параграфа 21.A.320C та порядок її подання визначаються компетентним органом.

(b) Кожна заявка на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна повинна включати:

1) для нового повітряного судна:

(i) тип та модель повітряного судна;

(ii) сертифікат типу;

(iii) найменування організації виробника повітряного судна;

(iv) документ, яким компетентним органом схвалено виробництво повітряного судна;

(v) серійний (заводський) номер повітряного судна;

(vi) визначення стану повітряного судна (нове);

(vii) назву країни, в яку експортується повітряне судно;

(viii) інформацію про наявність або відсутність додаткових спеціальних вимог та умов держави імпортера;

(ix) відхилення та/або невідповідності застосовним вимогам льотної придатності із зазначенням наявності згоди органу держави-імпортера про прийняття повітряного судна з цими відхиленнями та/або невідповідностями;

2) для повітряного судна, що знаходилось в експлуатації:

(i) тип та модель повітряного судна;

(ii) сертифікат типу або еквівалентний документ, яким компетентним органом схвалено проектні дані;

(iii) найменування організації виробника повітряного судна;

(iv) серійний (заводський) номер повітряного судна;

(v) державний і реєстраційний знаки повітряного судна;

(vi) визначення стану повітряного судна (було в експлуатації або після капітального ремонту);

(vii) документ, яким компетентним органом схвалена організація з технічного обслуговування (для повітряного судна після капітального ремонту) або організація з управління підтримання льотної придатності організації відповідно до Part-M;

(viii) назву країни, в яку експортується повітряне судно;

(ix) інформацію про наявність або відсутність додаткових спеціальних вимог та умов держави-імпортера;

(x) відхилення та/або невідповідності застосовним вимогам льотної придатності із зазначенням наявності згоди органу держави-імпортера про прийняття повітряного судна з цими відхиленнями та/або невідповідностями.

(c) До заявки додаються:

1) для нового повітряного судна:

(i) заява про відповідність повітряного судна за Формою 52 (EASA Form 52) (додаток 8 до цих Правил), яка:

видана відповідно до пункту 21.A.163(b), або

видана відповідно до пункту 21.A.130 та визнана компетентним органом;

(ii) виданий компетентним органом держави-імпортера перелік додаткових спеціальних вимог та умов або його заява про відсутність таких вимог та умов;

(iii) заява компетентного органу держави-імпортера про згоду прийняти повітряне судно з наявними відхиленнями та/або невідповідностями;

2) для повітряного судна, що знаходилось в експлуатації:

(i) Сертифікат передачі до експлуатації, який виданий згідно з Part-145 після виконання капітального ремонту, або рекомендація для видання сертифіката перегляду льотної придатності, яка видається після оцінки льотної придатності згідно з Підчастиною I Правил з підтримання льотної придатності (Part-M);

(ii) виданий компетентним органом держави-імпортера перелік додаткових спеціальних вимог та умов або його заява про відсутність таких вимог та умов;

(iii) заява компетентного органу держави-імпортера про згоду прийняти повітряне судно з наявними відхиленнями та/або невідповідностями.

(d) Якщо не узгоджено інше, заяви та сертифікати, які зазначені в підпунктах (c)(1)(i) та (c)(2)(i), повинні бути видані не раніше ніж за 60 днів до пред'явлення повітряного судна компетентному органу.

21.A.320F. Інспектування

Заявник на отримання експортного сертифіката льотної придатності повітряного судна повинен забезпечити доступ до повітряного судна інспекторів компетентного органу.

21.A.320G. Ідентифікація повітряного судна

Кожен заявник на отримання сертифіката льотної придатності за умовами цієї Глави повинен довести, що повітряне судно ідентифіковано відповідно до умов Глави Q.

21.A.320H. Виправлення або змінення

Експортний сертифікат льотної придатності повітряного судна може бути виправлений або змінений лише компетентним органом.

ГЛАВА M - РЕМОНТИ

21.A.431A. Сфера застосування

(a) Ця Глава визначає процедуру схвалення проекту ремонту та права і обов'язки заявників на отримання або утримувачів таких схвалень.

(b) Ця Глава визначає стандартні ремонти, які не підлягають процесу схвалення, що визначений в цій Главі.

(c) "Ремонт" означає усунення пошкодження та/або відновлення стану льотної придатності, після чого слідує первісна передача в експлуатацію виробником будь-якого виробу, компонента або обладнання.

(d) Усунення пошкодження шляхом заміни компонентів або обладнання без необхідності розроблення конструкторської документації розглядається як завдання технічного обслуговування і тому не потребує схвалення згідно з положеннями цих Правил.

(e) Ремонт комплектувального виробу, для якого видане ETSO схвалення, розглядається як зміна конструкції, котра схвалена відповідно до ETSO, і проводиться згідно з параграфом 21.A.611 цих Правил.

21.A.431B. Стандартні ремонти

(a) Стандартними ремонтами є ремонти:

1) щодо:

(i) літаків з MTOM 5 700 кг або менше;

(ii) гвинтокрилих повітряних суден з MTOM 3 175 кг або менше;

(iii) планерів, мотопланерів, аеростатів та дирижаблів, які відносяться до ELA1 або ELA;

2) які відповідають проектним даним, що містяться у виданих компетентним органом нормах льотної придатності, враховуючи прийнятні методи, техніку та практику для впровадження і визначення стандартних ремонтів, включаючи пов'язані інструкції з підтримання льотної придатності; та

3) які не суперечать даним утримувача сертифіката типу.

(b) Параграфи з 21.A.432A до 21.A.451 не застосовуються до стандартних ремонтів.

21.A.432A. Прийнятність заявника

(a) Будь-яка фізична або юридична особа, котра довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.432B, вважається прийнятною як заявник на отримання схвалення проекту значного ремонту відповідно до цієї Глави.

(b) Будь-яка фізична або юридична особа має право подати заявку на отримання схвалення проекту незначного ремонту.

21.A.432B. Доведення здатності

(a) Заявник на отримання схвалення проекту значного ремонту повинен довести свою здатність шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом згідно з Главою J.

(b) У разі відступу від пункту (a) заявник може запропонувати компетентному органу альтернативну процедуру доведення своєї спроможності у вигляді угоди про застосування процедур, яка встановлює особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для відповідності вимогам цієї Глави.

(c) У разі відступу від пунктів (a) та (b) заявник може запропонувати компетентному органу узгодити для схвалення сертифікаційну програму, що визначає особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для відповідності вимогам цих Правил для ремонту виробу, як визначено в пункті 21.A.14(c).

21.A.433. Проект ремонту

(a) Заявник на отримання схвалення проекту ремонту повинен:

1) довести відповідність вимогам сертифікаційного базису типу та вимогам захисту довкілля, на які здійснено посилання у сертифікаті типу, або у додатковому сертифікаті типу, або у ETSO схваленні для допоміжної силової установки, що доречно, або в обох вищезазначених сертифікатах, які є чинними на дату подання заявки (на отримання схвалення ремонту), а також відповідність будь-якій поправці, що внесена у ті норми льотної придатності або спеціальні умови, які компетентний орган вважає потрібними для встановлення рівня безпеки, еквівалентного такому, що встановлений сертифікаційним базисом типу конструкції, на який є посилання у сертифікаті типу, або у додатковому сертифікаті типу, або у ETSO схваленні для допоміжної силової установки;

2) надати усю необхідну доказову інформацію за запитом компетентного органу;

3) заявити про відповідність нормам льотної придатності та вимогам захисту довкілля, про які йдеться в підпункті (a)(1).

(b) Якщо заявник не є утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або ETSO схвалення для допоміжної силової установки, що доречно, він може відповідати пункту (a) через використання власних ресурсів або через укладення угоди з утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або ETSO схвалення для допоміжної силової установки, що доречно.

21.A.435. Класифікація ремонтів

(a) Ремонт може бути "значним" або "незначним". Класифікація проводиться відповідно до критеріїв параграфа 21.A.91 для зміни типової конструкції.

(b) Класифікація ремонту як "значного" або "незначного" відповідно до пункту (a) проводиться:

1) компетентним органом; або

2) відповідно схваленою організацією розробника за узгодженою з компетентним органом процедурою.

21.A.437. Видання схвалення проекту ремонту

Коли заявлено та продемонстровано, що проект ремонту задовольняє застосовним нормам льотної придатності та вимогам захисту довкілля, про які йдеться в підпункті 21.A.433(a)(1), він схвалюється:

(a) компетентним органом; або

(b) відповідно схваленою організацією, яка також є утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або ETSO схвалення для допоміжної силової установки, за узгодженою з компетентним органом процедурою; або

(c) лише для незначних ремонтів - відповідно схваленою проектною організацією за узгодженою з компетентним органом процедурою.

21.A.439. Виготовлення компонентів для ремонту

Компоненти та обладнання, які використовуватимуться для ремонту, повинні виготовлятися згідно з виробничими даними, які ґрунтуються на всіх необхідних проектних даних, що надані утримувачем схвалення проекту ремонту:

(a) відповідно до Глави F, або

(b) відповідно схваленою організацією згідно з Главою G, або

(c) відповідно схваленою організацією з технічного обслуговування.

21.A.441. Виконання ремонту

(a) Ремонт виконується згідно з Part-M або Part-145 або виробничою організацією, належно схваленою згідно з Главою G, за повноваженням, що зазначене в пункті 21.A.163(d).

(b) Проектна організація повинна передати усі необхідні інструкції з встановлення організації, яка виконуватиме ремонт.

21.A.443. Обмеження

Схвалений проект ремонту може містити обмеження. У цьому випадку проект ремонту має включати всі необхідні інструкції та обмеження. Ці інструкції та обмеження повинні бути передані утримувачем схвалення ремонту експлуатанту згідно з процедурою, що узгоджена з компетентним органом.

21.A.445. Пошкодження, які залишаються невідремонтованими

(a) Коли пошкоджений виріб, компонент або обладнання залишаються невідремонтованими і не відповідають раніше затвердженим даним, оцінка наслідків пошкодження для льотної придатності може бути проведена тільки:

1) компетентним органом, або

2) відповідно схваленою проектною організацією за процедурою, що узгоджена з компетентним органом.

Будь-які необхідні обмеження слід відпрацювати згідно з процедурами, про які йдеться в параграфі 21.A.443.

(b) Коли організація, яка оцінює пошкодження за пунктом (a), не є компетентним органом або власником сертифіката типу, чи додаткового сертифіката типу, або ETSO схвалення для допоміжної силової установки, то вона повинна надати підтвердження, що інформація, на якій ґрунтується оцінка, є адекватною і отримана або за рахунок власних ресурсів організації, або за угодою з утримувачем сертифіката типу чи додаткового сертифіката типу або ETSO схвалення для допоміжної силової установки, або від виробника, що доречно.

21.A.447. Зберігання документації

Для кожного ремонту уся застосовна проектна інформація, креслення, звіти з випробувань, інструкції та обмеження, які можуть бути використані згідно з параграфом 21.A.443, обґрунтування класифікації та доведення схвалення проекту повинні:

(a) надаватися утримувачем схвалення проекту ремонту у розпорядження компетентного органу, та

(b) зберігатися утримувачем схвалення проекту ремонту з метою надання інформації, яка необхідна для забезпечення підтримання льотної придатності відремонтованих виробів, компонентів та обладнання.

21.A.449. Інструкції з підтримання льотної придатності

(a) Утримувач схвалення проекту ремонту повинен надати принаймні один повний комплект змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що є результатом проекту ремонту, який включає описові дані та технологічні інструкції, що підготовлені згідно із застосовними вимогами, кожному експлуатанту повітряного судна, на якому виконаний ремонт. Відремонтовані виріб, компонент або обладнання можуть бути передані в експлуатацію до завершення внесення змін до таких інструкцій, але це може тривати протягом обмеженого періоду експлуатації і лише за узгодженням з компетентним органом. Потім зміни до таких інструкцій повинні стати доступними за запитом будь-якої іншої особи, якій необхідно діяти відповідно до умов вищезазначених змін до інструкцій. Надання якогось керівництва або частини змін до інструкцій з підтримання льотної придатності, що стосуються проведення капітального ремонту або інших значних форм технічного обслуговування, може бути затримане на дату передачі повітряного судна в експлуатацію, але бути наявними до того, коли будь-який з виробів досягне відповідного календарного строку служби або нальоту, що вимірюються в годинах/циклах.

(b) Якщо утримувачем схвалення проекту ремонту видаються оновлення цих змін до інструкцій з підтримання льотної придатності після первинного схвалення ремонту, ці оновлення мають надаватися кожному експлуатанту та стати доступними для будь-якої іншої особи за її запитом, якій необхідно дотримуватись умов цих змін до інструкцій. Компетентному органу повинна були надана програма, яка регламентує яким чином поширюються зміни до інструкцій з підтримання льотної придатності.

21.A.451. Обов'язки та маркування

(a) Кожен утримувач схвалення значного ремонту повинен:

1) виконувати обов'язки:

(i) які визначені в параграфах 21.A.3, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 та 21.A.449;

(ii) як визначено у взаємодії з утримувачем сертифіката типу, або додаткового сертифіката типу, або ETSO схвалення для допоміжної силової установки відповідно до пункту 21.A.433(b), що доречно;

2) визначити маркування згідно з пунктом 21.A.804(a).

(b) За винятком утримувачів сертифікатів типу або ETSO схвалення для допоміжної силової установки, до яких застосовується параграф 21.A.44, утримувач схвалення проекту незначного ремонту повинен:

1) виконувати обов'язки, що визначені в параграфах 21.A.4, 21.A.447 та 21.A.449;

2) визначити маркування згідно з пунктом 21.A.804(a).

ГЛАВА M1 - ВИЗНАННЯ ПРОЕКТІВ РЕМОНТІВ

21.A.460A. Сфера застосування

Ця Глава визначає процедуру визнання проектів ремонтів, які призначені для виконання на імпортованих виробах і які схвалені компетентним органом з льотної придатності держави розробника.

21.A.460B. Загальні положення

(a) Компетентним органом без додаткових перевірок та без видання схвального документа визнається схвалення, яке видане компетентним органом держави розробника для проекту ремонту імпортованого виробу, для якого ним виданий сертифікат типу або обмежений сертифікат типу для імпортованого виробу.

(b) Ступінь довіри оцінкам та процедурам, які робляться та застосовуються компетентним органом з льотної придатності держави розробника, та детальні процедури процесу визнання визначаються двосторонньою угодою чи меморандумом про порозуміння між Україною та державою розробника та/або робочими домовленостями між компетентним органом та компетентним органом з льотної придатності держави розробника.

(ГЛАВА N - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ)

ГЛАВА O - СХВАЛЕННЯ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ТЕХНІЧНИМ СТАНДАРТОМ

21.A.601. Сфера застосування

(a) Ця Глава визначає процедуру видання ETSO схвалення та правила, що регулюють права та зобов'язання заявників на отримання та утримувачів таких схвалень.

21.A.602A. Прийнятність заявника

Будь-яка фізична або юридична особа, котра виробляє або готується для виробництва комплектувального виробу згідно з ETSO та яка довела або доводить свою здатність відповідно до параграфа 21.A.602B, вважається прийнятною як заявник на отримання ETSO схвалення.

21.A.602B. Доведення здатності

Будь-який заявник на отримання ETSO схвалення повинен довести свою здатність таким чином:

(a) для виробництва - шляхом отримання схвалення організації виробника, яке видається згідно з Главою G або через відповідність процедурам Глави F; та

(b) для проектування:

1) для допоміжної силової установки - шляхом отримання схвалення організації розробника, яке видається компетентним органом згідно з Главою J;

2) для усіх інших комплектувальних виробів - шляхом застосування процедур, які встановлюють особливу практику проектування, використання ресурсів та послідовності дій, які необхідні для відповідності вимогам цих Правил.

21.A.603. Заявка

(a) Заявка на отримання ETSO схвалення надається за формою та в порядку, що встановлені компетентним органом. Така заявка повинна включати обсяг інформації, яка визначена в параграфі 21.A.605.

(b) Якщо передбачається впровадження серії другорядних змін згідно з параграфом 21.A.611, заявник повинен відобразити в заявці базовий номер моделі комплектувального виробу та пов'язаний номер за кресленням з відкритими дужками після нього, маючи на увазі, що зміна літер у суфіксі або номерів (або їх комбінацій) буде додаватися час від часу.

21.A.604. Отримання ETSO схвалення для допоміжної силової установки (APU)

Стосовно ETSO схвалення для допоміжної силової установки:

(a) застосовуються параграфи 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 шляхом часткового відступу від параграфів 21.A.603, 21.A.606(c), 21.A.610 та 21.A.615, за винятком того, що ETSO схвалення видається згідно з параграфом 21.A.606 замість сертифіката типу;

(b) Глава D або E цих Правил застосовуються для схвалення змін конструкції за рахунок часткового відступу від параграфа 21.A.611. Коли застосовується Глава E, то слід видати окреме ETSO схвалення замість додаткового сертифіката типу.

(c) Глава M застосовується для схвалення проектів ремонту.

21.A.605. Вимоги до обсягу інформації

Заявник повинен надати до компетентного органу такі документи:

(a) заяву про відповідність, яка засвідчує, що заявник задовольнив вимоги цієї Глави;

(b) декларацію про конструкцію та характеристики (Declaration of Design and Performance - DDP);

(c) одну копію технічних даних, які вимагаються застосовним ETSO;

(d) опис організації (або посилання на опис організації), про який йдеться у параграфі 21.A.143, для отримання відповідного схвалення організації виробника відповідно до Глави G або керівництво (чи посилання на керівництво), про яке йдеться у пункті 21.A.125A(b), для виробництва відповідно до Глави F без схвалення організації виробника;

(e) для допоміжної силової установки (APU) - керівництво (чи посилання на керівництво), про яке йдеться у параграфі 21.A.243 для отримання відповідного схвалення організації розробника відповідно до Глави J;

(f) для усіх інших комплектувальних виробів - процедури, про які йдеться у підпункті 21.A.602B(b)(2).

21.A.606. Видання ETSO схвалення

Заявник має право отримати ETSO схвалення, що видане компетентним органом, після:

(a) доведення своєї здатності згідно з параграфом 21.A.602B;

(b) доведення того, що комплектувальний виріб відповідає технічним умовам застосовного ETSO, та надання відповідної заяви про відповідність;

(c) безпосередньої заяви заявника про його готовність відповідати вимогам, про які йдеться в параграфі 21.A.609.

21.A.607. Повноваження, які надає ETSO схвалення

Утримувач ETSO схвалення має право виготовляти та маркувати комплектувальний виріб належними мітками ETSO.

21.A.608. Декларація про конструкцію та характеристики (DDP)

(a) DDP повинна містити принаймні таку інформацію:

1) інформацію, котра відповідає пунктам 21.A.31(a) та (b) та визначає комплектувальний виріб, його конструкцію та стандарти для випробувань;

2) там, де доречно, - номінальні експлуатаційні характеристики комплектувального виробу, які отримані або безпосередньо, або за рахунок посилання на інші додаткові документи;

3) заяву про відповідність, яка засвідчує, що комплектувальний виріб відповідає застосовному ETSO;вгору