Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Рішення, Форма типового документа, Зразок, Опис, Заява, Довідка, Перелік, Лист, Журнал від 03.03.2015301/5
Документ z0249-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.03.2018, підстава - z0269-18

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}


Додаток 7
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 3 розділу V)

ПЕРЕЛІК
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах

№ з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

2

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

3

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

4

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

5

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

6

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

7

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

8

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

9

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

10

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

11

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

12

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля

13

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

14

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

15

Автотоварознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

16

Транспортно-товарознавча

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

17

Експертиза у сфері інтелектуальної власності


17.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

17.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

17.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями

17.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов’язані з промисловими зразками

17.5

Сортів рослин і порід тварин

13.5.1

Дослідження, пов’язані з сортами рослин

13.5.2

Дослідження, пов’язані з породами тварин

17.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

17.7

Топографій інтегральних мікросхем

13.7

Дослідження, пов’язані з топографіями інтегральних мікросхем

17.8

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

17.9

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

18

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}


Додаток 8
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 7 розділу V)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 767/5 від 18.03.2016}


Додаток 9
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 1 розділу VI)

ЗРАЗОК ТА ОПИС
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експертаДодаток 10
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 2 розділу VI)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта

№ з/п

Номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього)

Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього)

Дата та номер рішення експертно-кваліфікаційної комісії із зазначенням змісту рішення

Назва експертної спеціальності, за якою видане свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього)

Дата отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього) або реквізити листа, яким воно направлено особі (науково-дослідній установі судових експертиз)

Прізвище, ім’я, по батькові і підпис особи, яка отримала свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 11
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 9 розділу VI)

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта


Додаток 12
до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів
(пункт 11 розділу VI)

ЗАЯВА
про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експертавгору