Документ z0262-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2002, підстава - z0338-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 66/124 від 15.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2001 р.
за N 262/5453
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінагрополітики
N 59/137 ( z0338-02 ) від 27.02.2002 )
Про затвердження Порядку використання коштів
Державного бюджету України на виконання
заходів із суцільної агрохімічної
паспортизації земель сільськогосподарського
призначення

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на
2001 рік" ( 2120-14 ) та Указу Президента України від 2 грудня
1995 року N 1118 ( 1118/95 ) "Про суцільну агрохімічну
паспортизацію земель сільськогосподарського призначення
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на виконання заходів із суцільної агрохімічної
паспортизації земель сільськогосподарського призначення, що
додається. 2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока В.І.) та Юридичному управлінню (Бочковська
С.М.) Міністерства аграрної політики України забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України. 3. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва довести положення цього наказу до відома Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Рижука С.М. та заступника
Міністра фінансів України Регурецького В.В.
Міністр аграрної політики України І.Кириленко
Міністр фінансів України І.Мітюков
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України та
Міністерства фінансів
України
15.03.2001 N 66/124
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2001 р.
за N 262/5453
Порядок
використання коштів Державного бюджету України
на виконання заходів із суцільної агрохімічної
паспортизації земель сільськогосподарського
призначення
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від
7 грудня 2000 року "Про Державний бюджет України на 2001 рік"
( 2120-14 ), яким передбачені видатки на виконання заходів із
суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення (КФК 160104 "Хімічна паспортизація земель", КЕКВ 1170
"Дослідження і розробки, державні програми", КВК 280) та Указу
Президента України від 2 грудня 1995 року N 1118 ( 1118/95 ) "Про
суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського
призначення". 1.2. Роботи із суцільної агрохімічної паспортизації земель
проводяться на всіх землях сільськогосподарського призначення, у
тому числі і в закритому грунті. 1.3. Головним розпорядником коштів, що виділяються з
державного бюджету, є Міністерство аграрної політики (надалі -
Мінагрополітики).
2. Використання коштів
2.1. До заходів із суцільної агрохімічної паспортизації
земель сільськогосподарського призначення належать: польові та камеральні роботи з визначення агрохімічних та
фізичних показників грунту, вмісту важких металів, залишків
пестицидів та радіонуклідів; виготовлення агрохімічного паспорта; виготовлення картограм (агрохімічних та забрудненості); складання проектів і розроблення рекомендацій щодо
ефективного використання агрохімікатів; складання проектів на дезактивацію сільськогосподарських
угідь та присадибних ділянок у радіоактивно забруднених районах. 2.2. Заходи із суцільної агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення виконуються державними
проектно-технологічними центрами охорони родючості грунтів і
якості продукції Автономної Республіки Крим і областей (надалі -
центри Облдержродючості). 2.3. Заходи із суцільної агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення проводяться на осушених та
зрошуваних землях кожні 3 роки, на богарних землях - кожні 5
років, а в разі зміни власника землі - в обов'язковому порядку
незалежно від останнього обстеження. 2.4. Центри Облдержродючості спільно з Міністерством
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними
управліннями сільського господарства і продовольства
облдержадміністрацій визначають та подають Державному
технологічному центру охорони родючості грунтів (надалі -
Центрдержродючість) акти про обсяги виконання робіт із суцільної
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення згідно з додатком 1. 2.5. Центрдержродючість уносить у встановленому порядку
Мінагрополітики пропозиції щодо обсягів фінансування заходів із
суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення. 2.6. Видатки на оплату робіт із суцільної агрохімічної
паспортизації земель здійснюються Державним казначейством України
за розподілом Мінагрополітики відповідно до чинного законодавства
України. 2.7. Для оплати рахунків за фактично виконані роботи центри
Облдержродючості подають Управлінням Державного казначейства
Автономної Республіки Крим та областей акти про приймання робіт із
суцільної агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення згідно з додатком 2. 2.8. Одержані бюджетні кошти відображаються в бухгалтерському
обліку відповідно до чинного законодавства.
3. Контроль, звітність
3.1. Мінагрополітики здійснює постійний контроль за цільовим
використанням коштів, виділених згідно з цим Порядком. 3.2. Протягом місяця після завершення бюджетного року
Центрдержродючість подає Мінагрополітики на підставі звітів
центрів Облдержродючості інформацію про використання бюджетних
коштів за формою згідно з додатком 3. 3.3. Після узагальнення поданої інформації Мінагрополітики
подає Міністерству фінансів звіт про ефективність використання
бюджетних коштів. 3.4. Посадові особи центрів Облдержродючості несуть
відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів,
недостовірність звітності згідно з чинним законодавством України.
Начальник Департаменту ринків
продукції рослинництва та
розвитку насінництва
Міністерства аграрної політики В.І.Сорока
Додаток 1
до пункту 2.4 Порядку використання
коштів Державного бюджету України
на виконання заходів із суцільної
агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського
призначення
Акт
про обсяги виконання робіт із суцільної агрохімічної
паспортизації земель сільськогосподарського
призначення
від _____________________
________________________ державний проектно-технологічний центр
охорони родючості грунтів і якості продукції за період з _________
до ____________ передбачає провести роботи із суцільної
агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення на площі ________ тис.га вартістю ___________
тис.грн., а саме:
------------------------------------------------- | N |Найменування|Обсяги робіт,|Вартість робіт,| |з/п | районів | тис.га | тис.грн. | |----+------------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+------------+-------------+---------------| |----+------------+-------------+---------------| -------------------------------------------------
М.П. Директор Облдержродючості ________ _______________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Начальник Головного управління
сільського господарства та
продовольства облдержадміністрації ________ _______________
(підпис) (прізвище)
М.П. Директор Центрдержродючості ________ ______________________
(підпис) (прізвище)
Додаток 2
до пункту 2.7 Порядку використання
коштів Державного бюджету України
на виконання заходів із суцільної
агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення
Акт
про приймання робіт із суцільної агрохімічної
паспортизації земель сільськогосподарського
призначення
від __________________
________________________ державний проектно-технологічний центр
охорони родючості грунтів і якості продукції за період з _________
до _____________ провів такі роботи:
------------------------------------------------------- | N |Вид роботи|Одиниці|Обсяги робіт |Вартість робіт,| |з/п | |виміру | | тис.грн. | |----+----------+-------+-------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+----------+-------+-------------+---------------| |----+----------+-------+-------------+---------------| -------------------------------------------------------
Усього підлягає оплаті ______________________ тис.грн.
М.П. Директор Облдержродючості ________ _______________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Начальник Головного управління
сільського господарства та
продовольства облдержадміністрації ________ _______________
(підпис) (прізвище)
М.П. Директор Центрдержродючості ________ ______________________
(підпис) (прізвище)
Додаток 3
до пункту 3.2 Порядку використання
коштів Державного бюджету України
на виконання заходів із суцільної
агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення
Звіт
про використання коштів державного бюджету, що
виділяються на виконання заходів із суцільної
агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення
за КФК 160104 КЕКВ 1170
за ________________ 2001 року
------------------------------------------------------------------- | | |Загальна |У т.ч. за рахунок| |Найменування робіт |Обсяги робіт|вартість |бюджетних коштів,| | | |виконання | тис.грн. | | | |робіт, | | | | |тис.грн. | | | |------------+------------+-----------------| | |план|факт|% |план|факт|% |план |факт | % | |---------------------+----+----+--+----+----+--+-----+------+----| |Польові роботи | | | | | | | | | | |---------------------+----+----+--+----+----+--+-----+------+----| |Камеральні роботи | | | | | | | | | | |---------------------+----+----+--+----+----+--+-----+------+----| |Виготовлення | | | | | | | | | | |агрохімічних | | | | | | | | | | |паспортів | | | | | | | | | | |---------------------+----+----+--+----+----+--+-----+------+----| |Виготовлення | | | | | | | | | | |картограм | | | | | | | | | | |(агрохімічних | | | | | | | | | | |та забрудненості) | | | | | | | | | | |---------------------+----+----+--+----+----+--+-----+------+----| |Складання проектів | | | | | | | | | | |і розроблення | | | | | | | | | | |рекомендацій щодо | | | | | | | | | | |ефективного | | | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | | |агрохімікатів | | | | | | | | | | |---------------------+----+----+--+----+----+--+-----+------+----| |Складання проектів | | | | | | | | | | |на дезактивацію | | | | | | | | | | |сільськогосподарських| | | | | | | | | | |угідь та присадибних | | | | | | | | | | |ділянок у | | | | | | | | | | |радіоактивно | | | | | | | | | | |забруднених районах | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
М.П. Директор Облдержродючості ________ ______________________
(підпис) (прізвище)
М.П. Директор Центрдержродючості ________ ______________________
(підпис) (прізвище)вгору