Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
Служба безпеки України; Наказ, Звід від 01.03.200152
Документ z0264-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.08.2005, підстава - z0902-05

                                                          
ГОЛОВА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 52 від 01.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2001 р.
за N 264/5455

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Служби
безпеки
N 440 ( z0902-05 ) від 12.08.2005 )
Про затвердження Зводу відомостей,
що становлять державну таємницю
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
N 299 ( z0989-01 ) від 20.11.2001
N 165 ( z0489-02 ) від 27.05.2002
N 357 ( z0891-02 ) від 17.10.2002
N 113 ( z0295-03 ) від 26.03.2003
N 264 ( z0576-03 ) від 30.06.2003
N 428 ( z0985-03 ) від 16.10.2003
N 467 ( z1086-03 ) від 13.11.2003
N 302 ( z0731-04 ) від 29.05.2004
N 358 ( z0904-04 ) від 02.07.2004 )

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1994 року N 278 ( 278-94-п ) "Про затвердження Положення
про порядок і механізм формування та опублікування Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю" та на підставі рішень
державних експертів з питань таємниць Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну
таємницю (додається). 2. Визнати таким, що втратив чинність, Звід відомостей, що
становлять державну таємницю України, який затверджений наказом
Державного комітету України з питань державних секретів від 31
липня 1995 року N 47 ( z0278-95 ) і зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 3 серпня 1995 року за N 278/814.
Голова Служби В. Радченко
Затверджено
Наказ Голови Служби безпеки
України
1 березня 2001 року N 52
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2001 р.
за N 264/5455
Звід відомостей, що становлять державну таємницю
Загальні положення
1. Відповідно до Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) Звід відомостей, що становлять державну таємницю (далі
- ЗВДТ), є єдиною формою реєстрації цих відомостей в Україні. З
моменту опублікування ЗВДТ держава забезпечує захист і правову
охорону відомостей, які зареєстровані в ньому. ЗВДТ формується Службою безпеки України на підставі рішень
державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до
державної таємниці та висновків державних експертів про скасування
раніше прийнятих рішень, а у випадках, передбачених статтею 12
Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), - на виконання
рішень суду. У разі включення до ЗВДТ інформації, яка не відповідає
категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), або порушення встановленого
порядку віднесення інформації до державної таємниці зацікавлені
громадяни та юридичні особи мають право оскаржити відповідні
рішення у судовому порядку. 2. Реєстрація відомостей у ЗВДТ є підставою для надання
документу, виробу чи іншому матеріальному носію інформації, що
містить ці відомості, грифа секретності, який відповідає ступеню
секретності, установленому для них у ЗВДТ. 3. Зміни до ЗВДТ публікуються не пізніше трьох місяців з дня
одержання Службою безпеки України відповідного рішення чи висновку
державного експерта з питань таємниць. 4. Підтримання тексту ЗВДТ у контрольному стані в органах
державної влади здійснюють режимно-секретні підрозділи на підставі
повідомлень Служби безпеки України, які зазначаються у листі змін
до ЗВДТ. 5. Наведені у ЗВДТ терміни та поняття використовуються у
такому значенні: Автомобільні шляхи спеціального призначення - це під'їзди до
військових та інших режимних об'єктів, великих залізничних вузлів,
станцій, переправ, морських та річкових портів, а також
автомобільні дороги оборонного значення. Боєприпаси - боєприпаси артилерійські та стрілецькі, бомби
авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові частини,
боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих) ракет та
снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компоненти,
торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти,
військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові та
порохи, піропатрони та пристосування приводні та їх складові
одиниці, інструменти та обладнання спеціальні для знешкодження
наземних та підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові
компоненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання
для експлуатації та обслуговування боєприпасів. Великі залізничні вузли, станції, переправи, морські і
річкові порти: великі залізничні вузли - місця пересічень або
злиття не менше трьох залізничних напрямків, до складу яких
входять залізничні станції (сортувальні, пасажирські, вантажні),
з'єднувальні колії, шляхопровідні розв'язки; станції - роздільні
пункти з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з
приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів; операції з
приймання, видавання вантажів та обслуговування пасажирів; морські
і річкові порти - це підприємства, призначені для обслуговування
суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території та
акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на суднах, що
належать порту (чинним законодавством розподіл портів на великі,
середні, малі тощо не передбачений). Військова техніка: літаки та гелікоптери бойові, учбово-бойові, спеціальні
військові, транспортні, апарати літальні безпілотні, складові
одиниці літальних апаратів, пристрої та агрегати авіаційні,
обладнання для забезпечення зльоту, посадки та технічного
обслуговування літальних апаратів; бойові кораблі та катери, кораблі спеціального призначення,
судна та катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні; машини бойові колісні, машини військові спеціальні колісні,
машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя озброєння бойової
колісно-гусеничної техніки; спеціальна техніка телефонного, телеграфного зв'язку та
передачі даних, їх складові частини; технічні засоби захисту
апаратури, ліній і каналів зв'язку та їх складові одиниці,
апаратура шифрувальна та її складові частини, спеціальна техніка
факсимільного зв'язку, техніка спеціального радіозв'язку,
апаратура радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для
запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів),
обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії
радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам
виявлення цілей, засобам зв'язку, радіорозвідки противника,
технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю; спеціальне обладнання для автоматизованої (автоматичної)
обробки даних військового призначення, програмне забезпечення. Військові об'єкти - бойові позиції військ, пункти управління,
полігони, вузли зв'язку, радіотехнічні системи, бази, склади,
об'єкти життєзабезпечення військ. Гідрометеорологічне забезпечення - комплекс взаємопов'язаних
заходів та робіт, які виконуються штатними гідрометеорологічними
підрозділами з метою об'єктивної оцінки та урахування
гідрометеорологічних умов під час планування та проведення заходів
бойової підготовки, використання гідрометеорологічних даних для
ефективного застосування зброї і бойової техніки, проведення
заходів щодо захисту військ (сил) і об'єктів від зброї масового
ураження, наслідків руйнування радіаційно-хімічних та біологічно
небезпечних об'єктів та стихійних лих. Державне розпізнавання об'єктів в Україні - визначення
належності виявлених об'єктів за принципом "свій-чужий" з
використанням технічних засобів та візуально. Державний резерв нафти, газу і нафтопродуктів - є особливим
державним запасом нафти, газу і нафтопродуктів, призначеним для
використання з метою і в порядку, передбачених Законом України
"Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ), для забезпечення
стратегічних потреб держави. У складі державного резерву
створюється незнижуваний запас матеріальних цінностей (постійно
підтримуваний обсяг і їх зберігання), у тому числі палива. Джерела водозабезпечення - діючі та резервні (законсервовані)
водозабори з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ
(рік), які призначені для забезпечення подавання води до
комунальних водоводів. Дислокація - місце звичайного розташування мирного часу
військових частин, установ та закладів із зазначенням точних
географічних найменувань та/або координат. Комплектуючий виріб - виріб, який являє собою деталь
(складову одиницю) або їх сукупність, має конструктивну
цілісність, призначений для застосування у складі виробу
військової техніки, не виконує без сполуки з іншими деталями
(складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає
ніяких змін у процесі розробки виробів, у яких його застосовують,
розроблений не для конкретних виробів військової техніки та такий,
що виробляється за самостійними комплектами конструкторської та
технологічної документації. Озброєння - озброєння стрілецьке та артилерійське, системи
(комплекси) ракетні і ракетно-космічні, керовані (некеровані)
ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх
запуску та складові одиниці до них, засоби керування зброєю
(вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для
транспортування і обслуговування ракет, апарати торпедні та
бомбомети для глибинних бомб. Окрема адміністративна територія - Автономна Республіка Крим,
області, райони, міста, райони в містах з населенням більше 1 млн
осіб. Оперативне маскування - це комплекс заходів, які
організовуються та проводяться з метою підвищення живучості військ
під час підготовки і в ході операцій (бойових дій) Збройних Сил
України за рахунок створення умов, спрямованих на обманювання
противника, приховування від нього складу, розташування та стану
угруповання своїх військ (сил), задуму майбутніх дій для
досягнення раптовості дій. Пропускна спроможність автомобільних шляхів - це показник,
який характеризує кількість автомобілів за одиницю часу (годину,
добу), яку здатна пропустити автомобільна дорога залежно від
швидкості руху транспорту, стану покриття і характеристики
геометричних елементів дороги, рухомого складу. Пропускна спроможність залізниць - зведені дані з наявної
пропускної спроможності усіх дільниць, які входять до складу
залізниці, за елементами (перегони, станції, пристрої
електропостачання на електрифікованих лініях, пристрої
водопостачання, деповські та екіпірувальні пристрої). Система забезпечення безпеки перевезень - комплекс
організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення
безаварійної роботи та утримання в постійній справності споруд,
колій, рухомого складу, обладнання, механізмів та пристроїв, а
також на забезпечення безпеки руху, збереження здоров'я людини,
майна і навколишнього середовища. Система (схема трас) зовнішнього постачання електричної і
теплової енергії - графічне зображення на папері або електронному
носії інформації мереж зовнішнього постачання електричної і
теплової енергії підприємствам, які виробляють озброєння,
боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до
них (далі - мереж), у вигляді ліній із зазначеними на них
напрямками розміщення мереж відносно частин світу, населених
пунктів, технологічних об'єктів, що належать до структури мереж,
нанесених на топографічну основу в масштабі 1:10000 та крупніших
масштабів у будь-якій системі координат, а також на картах всіх
масштабів при наявності елементів орієнтування системи координат
1942 року та їх зв'язку з іншими системами координат. Система навігації - комплекс наземних (космічних) та бортових
засобів, за допомогою яких забезпечується визначення
місцезнаходження рухомих об'єктів у єдиному координатно-часовому
просторі. Система посадки - комплекс наземного та бортового обладнання,
який забезпечує управління повітряним судном у районі аеродрому. Система управління повітряним рухом - комплекс узгоджених
заходів і дій органів управління авіацією (командних та
диспетчерських пунктів, центрів обслуговування повітряного руху)
із застосуванням засобів управління і контролю з розподілу
повітряного простору для організації і забезпечення планового та
координованого переміщення повітряних суден у повітряному
просторі. Спеціальні війська - війська, що призначені для забезпечення
бойової діяльності Збройних Сил України і вирішення властивих їм
спеціальних завдань. Вони включають: з'єднання і військові частини
розвідки, війська зв'язку, радіоелектронної боротьби, інженерні
війська, війська радіолокаційного, хімічного і біологічного
захисту, залізничні війська, топогеодезичні, гідрографічні,
гідрометеорологічні (метеорологічні) частини. Стале (стійке) функціонування галузі національної економіки,
господарств області - спроможність виробляти продукцію в
установлених номенклатурі та обсягах (або виконувати свої функції)
в умовах особливого періоду. Стратегічне розгортання - це форма стратегічних дій Збройних
Сил України, яка є комплексом заходів щодо їх переведення з
мирного на воєнний стан, створення угруповань Збройних Сил для
організованого вступу в війну і проведення перших операцій. Схема водозабезпечення - місця розташування, із зазначенням
координат у державній системі координат, джерел водозабезпечення,
водопровідних очисних станцій та місць приєднання до комунальних
водоводів і об'єктів промисловості. Схема газопроводу - графічне зображення на папері або
електронному носії інформації (ЕНІ) газопроводу у вигляді ліній із
зазначенням на них напрямків розміщення труб газопроводу стосовно
частин світу, населених пунктів, із зазначенням
газоперекачувальних станцій та інших технологічних об'єктів, що
належать до структури газопроводу, нанесене на топографічну основу
у масштабі 1:10000 та крупніших масштабів у будь-якій системі
координат, а також на картах всіх масштабів, при наявності
елементів орієнтування системи координат 1942 року та її зв'язку з
іншими системами координат. Схеми діючих і резервних джерел енергопостачання залізниць -
принципові схеми первинних кіл системи електропостачання
залізниць, які відображають функціональну залежність і
послідовність роботи окремих пристроїв електропостачання, їх
кількість, типи, номінальні значення потужності струму, напруги,
тип і поперечний переріз проводів лінії. Технічне прикриття - комплекс інженерно-технічних та
організаційних заходів, що здійснюються для забезпечення
безперебійної та стабільної роботи підприємств галузей
національної економіки в особливий період і на випадок стихійного
лиха, аварій та катастроф у мирний час". Терміни й поняття, що визначені у цьому пункті, вживаються в
межах ЗВДТ. ( Розділ доповнено пунктом 5 згідно з Наказом СБУ N 358
( z0904-04 ) від 02.07.2004 )
Відомості, що становлять державну таємницю
----------------------------------------------------------------------------------------- |Номер | Зміст відомостей, що становлять |Ступінь|Строк дії |Реєстраційний номер і | |статті | державну таємницю |секрет-|рішення |дата рішення державного| |ЗВДТ | |ності |про від- |експерта з питань | | | | |несення |таємниць | | | | |інформації| | | | | |до держав-| | | | | |ної таєм- | | | | | |ниці (у | | | | | |роках) | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Сфера оборони | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1.1 |Відомості про зміст оперативних| | | | | |планів та документів бойового| | | | | |управління щодо: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.1.1 |Збройних Сил України, виду,| ОВ* | 30 |12/134-Р від 11.04.95 | | |спеціальних військ, роду військ,| | |12/162-Р від 11.04.95 | | |оперативного командування Збройних| | |12/216-Р від 20.04.95 | | |Сил України, Державної прикордонної| | |12/269-Р від 05.05.95 | | |служби України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.1.2 |корпусу, морського району, ескадри| ЦТ** | 10 |33-Р від 09.06.2000 | | |Збройних Сил України, напряму| | |52-Р від 30.06.2000 | | |Державної прикордонної служби,| | |86-Р від 19.09.2000 | | |внутрішніх військ Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України,| | | | | |Управління державної охорони| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.1.3 |дивізії (управління територіального| Т*** | 5 |13-Р від 09.06.2000 | | |командування), бригади, полку,| | |86-Р від 19.09.2000 | | |окремого батальйону Збройних Сил| | | | | |України та внутрішніх військ| | | | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.2 |Відомості про зміст оперативних та| | | | | |організаційних директив, бойових| | | | | |наказів, розпоряджень, оперативних| | | | | |(бойових) завдань, донесень та| | | | | |зведень про хід та результати| | | | | |бойового застосування військ (сил)| | | | | |і стан їх всебічного забезпечення| | | | | |щодо: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.2.1 |Збройних Сил України, виду,| ОВ | 30 |12/139-Р від 11.04.95 | | |оперативного командування Збройних| | |12/169-Р від 11.04.95 | | |Сил України, Державної| | |12/272-Р від 05.05.95 | | |прикордонної служби України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.2.2 |роду військ та спеціальних військ,| ЦТ | 10 |33-Р від 09.06.2000 | | |корпусу, морського району, ескадри| | |87-Р від 19.09.2000 | | |Збройних Сил України, напряму| | | | | |Державної прикордонної служби,| | | | | |внутрішніх військ Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.2.3 |дивізії (управління територіального| Т | 5 |14-Р від 09.06.2000 | | |командування), бригади, полку,| | |87-Р від 19.09.2000 | | |окремого батальйону, зони (району)| | | | | |Збройних Сил України та внутрішніх| | | | | |військ Міністерства внутрішніх| | | | | |справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.3 |Відомості про систему, нормативи та| | | | | |заходи приведення військ (сил) у| | | | | |готовність, а також про підготовку| | | | | |їх до виконання оперативних| | | | | |(бойових) завдань: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.3.1 |у Збройних Силах України, виді, роді| ЦТ | 10 |33-Р від 09.06.2000 | | |військ та спеціальних військах,| | |88-Р від 19.09.2000 | | |оперативному командуванні, корпусі,| | |12/135-Р від 11.04.95 | | |морському районі, ескадрі Збройних| | |12/164-Р від 11.04.95 | | |Сил України, Державної прикордонної| | |12/165-Р від 11.04.95 | | |служби України, напрямах Державної | | |12/217-Р від 20.04.95 | | |прикордонної служби України, | | |12/270-Р від 05.05.95 | | |внутрішніх військах Міністерства | | |220-Р від 05.10.2001 | | |внутрішніх справ України, Службі | | | | | |безпеки України, Центральному | | | | | |управлінню Служби безпеки України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.3.2 |у дивізії, бригаді, полку, окремому| Т | 5 |15-Р від 09.06.2000 | | |батальйоні Збройних Сил України,| | |52-Р від 30.06.2000 | | |Управлінні державної охорони| | |88-Р від 19.09.2000 | | |України, управлінні територіального| | |221-Р від 05.10.2001 | | |командування, бригаді, полку,| | | | | |окремому батальйоні внутрішніх| | | | | |військ Міністерства внутрішніх| | | | | |справ України, органі, підрозділі, | | | | | |навчальному закладі та військовій | | | | | |частині Служби безпеки України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.4 |Відомості про систему бойового| | | | | |чергування: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.4.1 |у Збройних Силах України, виді| ЦТ | 10 |12/137-Р від 11.04.95 | | |Збройних Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.4.2 |у роді військ та спеціальних| Т | 5 |16-Р від 09.06.2000 | | |військах, оперативному командуванні,| | | | | |корпусі, морському районі, ескадрі,| | | | | |дивізії, бригаді, полку, окремому| | | | | |батальйоні Збройних Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.5 |Відомості про стратегічне| | | | | |розгортання (переведення з мирного| | | | | |на воєнний стан, оперативне| | | | | |розгортання, перегрупування,| | | | | |створення стратегічних резервів| | | | | |військ (сил)) щодо: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.5.1 |Збройних Сил України, виду, роду| ОВ | 30 |12/136-Р від 11.04.95 | | |військ та спеціальних військ,| | |12/166-Р від 11.04.95 | | |оперативного командування Збройних| | |12/271-Р від 05.05.95 | | |Сил України, Державної прикордонної| | |12/56-Р від 11.04.95 | | |служби України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.5.2 |корпусу, морського району, ескадри| ЦТ | 10 |33-Р від 09.06.2000 | | |Збройних Сил України, напрямів| | |89-Р від 19.09.2000 | | |Державної прикордонної служби, | | | | | |внутрішніх військ Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.5.3 |дивізії, бригади, полку, окремого| Т | 5 |17-Р від 09.06.2000 | | |батальйону Збройних Сил України,| | |52-Р від 30.06.2000 | | |Управління державної охорони| | |89-Р від 19.09.2000 | | |України, управління територіального| | | | | |командування, бригади, полку,| | | | | |окремого батальйону внутрішніх| | | | | |військ Міністерства внутрішніх| | | | | |справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.6 |Зведені відомості про характеристики| | | | | |головної смуги оборони, корпусного| | | | | |оборонного рубежу, оборонного рубежу| | | | | |оперативного командування і| | | | | |стратегічних оборонних рубежів та| | | | | |окремих районів щодо: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.6.1 |Збройних Сил України, видів,| ОВ | 30 |12/142-Р від 11.04.95 | | |оперативних командувань Збройних| | |18-Р від 09.06.2000 | | |Сил України, | | |36-Р від 09.06.2000 | | |Державної прикордонної служби | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.6.2 |корпусу, морського району Збройних| ЦТ | 10 |36-Р від 09.06.2000 | | |Сил України, | | | | | |Державної прикордонної служби | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.6.3 |дивізії, бригади, полку, окремого| Т | 5 |18-Р від 09.06.2000 | | |батальйону Збройних Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.7 |Відомості про заходи оперативного| | | | | |маскування військ (сил) в умовах| | | | | |мирного часу та в особливий| | | | | |період: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.7.1 | у Збройних Силах України | ОВ | 30 |12/138-Р від 11.04.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.7.2 |у виді, роді військ та спеціальних| ЦТ | 10 |37-Р від 14.07.2000 | | |військах, оперативному командуванні,| | | | | |корпусі, морському районі, ескадрі| | | | | |Збройних Сил України, | | | | | |Державної прикордонної служби | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.7.3 |у дивізії, бригаді, полку, окремому| Т | 5 |19-Р від 09.06.2000 | | |батальйоні Збройних Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.8 |Зведені відомості про зміст| ОВ | 30 |12/65-Р від 11.04.95 | | |мобілізаційних завдань, оперативно- | | |12/70-Р від 11.04.95 | | |мобілізаційних заходів, кількість | | |12/75-Р від 11.04.95 | | |військових формувань, призначених| | |12/151-Р від 11.04.95 | | |для розгортання відповідно до| | |12/174-Р від 11.04.95 | | |мобілізаційного плану, їх| | |12/175-Р від 11.04.95 | | |дислокацію, чисельність особового| | |12/222-Р від 20.04.95 | | |складу, результати роботи з| | |12/275-Р від 05.05.95 | | |мобілізації військ у державі, у| | |12/277-Р від 05.05.95 | | |Збройних Силах України, Службі| | |45-Р від 29.05.2000 | | |безпеки України, виду, роді військ,| | | | | |оперативному командуванні Збройних| | | | | |Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.8.1 |Ті самі відомості щодо Державної | ЦТ | 10 |52-Р від 30.06.2000 | | |прикордонної служби України, органу | | |90-Р від 19.09.2000 | | |і військової частини Служби безпеки| | |211-Р від 04.01.2001 | | |України, Міністерства внутрішніх | | | | | |справ України, внутрішніх військ| | | | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України, Державного департаменту| | | | | |України з питань виконання покарань,| | | | | |Цивільної оборони України,| | | | | |Управління державної охорони України| | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.8.2 |Ті самі відомості щодо корпусу,| Т | 5 |35-Р від 09.06.2000 | | |морського району, ескадри, дивізії| | |90-Р від 19.09.2000 | | |Збройних Сил України, напряму| | |211-Р від 04.01.2001 | | |Державної прикордонної служби, | | | | | |управління територіального| | | | | |командування, бригади, полку,| | | | | |окремого батальйону внутрішніх| | | | | |військ Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України, головного управління,| | | | | |управління, військового формування| | | | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України, органу й установи| | | | | |кримінально-виконавчої системи | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.9 |Зведені відомості про номенклатуру,| | | | | |потребу, наявність, місця| | | | | |зберігання основних видів| | | | | |нетаємного озброєння, військової| | | | | |техніки та матеріальних засобів, що| | | | | |необхідні для забезпечення| | | | | |мобілізаційного розгортання військ: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.9.1 |у цілому в Збройних Силах України | ОВ | 30 |136-Р від 10.11.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.9.2 |ті самі відомості щодо виду, роду| ЦТ | 10 |91-Р від 19.09.2000 | | |військ та спеціальних військ,| | |136-Р від 10.11.2000 | | |оперативного командування Збройних| | |211-Р від 04.01.2001 | | |Сил України, інших військових| | | | | |формувань держави, Державної | | | | | |прикордонної служби України, | | | | | |Міністерства внутрішніх справ | | | | | |України, внутрішніх | | | | | |військ Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України за кожним з показників,| | | | | |Державного департаменту України з| | | | | |питань виконання покарань | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.9.3 |ті самі відомості щодо корпусу,| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |дивізії, бригади, полку, окремого| | |91-Р від 19.09.2000 | | |батальйону, установи та закладу| | |136-Р від 10.11.2000 | | |Збройних Сил України, Управління| | |211-Р від 04.01.2001 | | |державної охорони України,| | | | | |управління територіального| | | | | |командування, бригади, полку,| | | | | |окремого батальйону внутрішніх| | | | | |військ Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України за кожним з показників,| | | | | |органу і установи| | | | | |кримінально-виконавчої системи | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.10 |Відомості про організацію оповіщення| | | | | |та управління мобілізацією,| | | | | |переведення центральних органів| | | | | |виконавчої влади на воєнний стан| | | | | |щодо: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.10.1 |Збройних Сил України, виду, роду| ЦТ | 10 |12/147 Р від 11.04.95 | | |військ, оперативного командування| | |12/148-Р від 11.04.95 | | |Збройних Сил України, Міністерства| | |12/172 Р від 11.04.95 | | |внутрішніх справ України,| | |12/173-Р від 11.04.95 | | |внутрішніх військ Міністерства| | |12/221-Р від 20.04.95 | | |внутрішніх справ України,| | |92-Р від 19.09.2000 | | |Державного департаменту України з| | |45-Р від 29.05.2000 | | |питань виконання покарань, Служби| | |211-Р від 04.01.2001 | | |безпеки України, Державної | | | | | |прикордонної служби України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.10.2 |корпусу, морського району, ескадри,| Т | 5 |12/274-Р від 05.05.95 | | |дивізії Збройних Сил України,| | |34-Р від 09.06.2000 | | |Управління державної охорони| | |52-Р від 30.06.2000 | | |України, головного управління,| | |92-Р від 19.09.2000 | | |управління Міністерства внутрішніх| | |211-Р від 04.01.2001 | | |справ України, управління| | | | | |територіального командування,| | | | | |бригади, полку, окремого батальйону| | | | | |внутрішніх військ Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України, органу і| | | | | |установи кримінально-виконавчої| | | | | |системи | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.11 |Відомості, що розкривають| | | | | |результати бойової та оперативної| | | | | |підготовки військ (сил): | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.11.1 |у Збройних Силах України, видах| ЦТ | 10 |12/143-Р від 11.04.95 | | |Збройних Сил України | | |12/278-Р від 05.05.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.11.2 |у спеціальних військах,| Т | 5 |20-Р від 09.06.2000 | | |оперативному командуванні, корпусі,| | |38-Р від 14.07.2000 | | |морському районі, ескадрі, дивізії,| | |93-Р від 19.09.2000 | | |бригаді, полку, окремому батальйоні| | | | | |Збройних Сил України, Державної | | | | | |прикордонної служби України, у | | | | | |внутрішніх військах Міністерства | | | | | |внутрішніх справ України, управлінні| | | | | |територіального командування,| | | | | |бригаді, полку, окремому батальйоні| | | | | |внутрішніх військ Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.12 |Відомості про зміст закритих| Т | 5 |1-Р від 06.06.2000 | | |навчальних програм у вищих| | | | | |військових навчальних закладах| | | | | |Збройних Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.13 |Зведені відомості про рівні розвід-| ЦТ | 10 |174-Р від 27.11.2000 | | |доступності військових об'єктів,| | | | | |зразків озброєння і військової| | | | | |техніки, органів державної влади та| | | | | |режимних об'єктів, підприємств,| | | | | |установ та організацій засобам| | | | | |технічних розвідок | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.13.1 |Ті самі відомості щодо окремого| Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |військового об'єкта, зразка| | |175-Р від 27.11.2000 | | |озброєння і військової техніки,| | | | | |органу державної влади, режимного| | | | | |об'єкта, підприємства, установи та| | | | | |організації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.14 |Зведені відомості про військові| Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |об'єкти, зразки озброєння і| | |176-Р від 27.11.2000 | | |військової техніки, органи| | | | | |державної влади і режимні об'єкти,| | | | | |підприємства, установи та| | | | | |організації, що підлягають захисту| | | | | |від засобів технічних розвідок | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.15 |Зведені відомості про зміст заходів| ЦТ | 10 |177-Р від 27.11.2000 | | |щодо комплексу технічного| | |272-Р від 22.04.2004 | | |захисту інформації від засобів| | | | | |технічних розвідок, безпеки зв'язку| | | | | |та несанкціонованого доступу на| | | | | |військові об'єкти, до зразків| | | | | |озброєння та військової техніки, в| | | | | |автоматизованих інформаційних| | | | | |системах, в органах державної| | | | | |влади, на режимних об'єктах, на| | | | | |підприємствах, в установах та| | | | | |організаціях | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.15.1 |Ті самі відомості щодо окремого| Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |військового об'єкта, зразка| | |178-Р від 27.11.2000 | | |озброєння та військової техніки,| | | | | |органу державної влади, режимного| | | | | |об'єкта, підприємства, установи,| | | | | |організації, інформаційної системи | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.15.2 |Відомості щодо комплексу технічного | ЦТ | 10 |273-Р від 22.04.2004 | | |захисту інформації на об'єкті, якому| | | | | |встановлено першу категорію режиму | | | | | |секретності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.15.3 |Відомості щодо організації | Т | 5 |274-Р від 22.04.2004 | | |технічного захисту інформації на | | | | | |об'єктах інформаційної діяльності, | | | | | |де циркулює інформація, що становить| | | | | |державну таємницю | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.15.4 |Відомості щодо результатів | Т | 5 |275-Р від 22.04.2004 | | |інструментальних перевірок | | | | | |захищеності об'єкта інформаційної | | | | | |діяльності, де циркулює інформація, | | | | | |що становить державну таємницю | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.16 |Відомості про норми технічного| | | | | |захисту інформації, віднесеної до| | | | | |державної таємниці: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.16.1 |в інформаційних системах урядового| ЦТ | 10 |181-Р від 27.11.2000 | | |та спеціальних видів зв'язку | | |180-Р від 27.11.2000 | | |України, про методи і засоби | | |276-Р від 22.04.2004 | | |контролю за ефективністю захисту в | | | | | |цих системах, наукові дослідження в | | | | | |цій галузі | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.16.2 |ті самі відомості щодо інших| Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |інформаційних та телекомунікаційних| | |179-Р від 27.11.2000 | | |систем | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.17 |Відомості щодо характеристик | Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |засобів протидії технічним розвідкам| | |277-Р від 22.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.18 |Зведені відомості про зміст заходів| | | | | |і застосування засобів| | | | | |радіоелектронної боротьби під час| | | | | |ведення бойових дій: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.18.1 |у Збройних Силах України, виді,| ЦТ | 10 |12/23-Р від 30.03.95 | | |роді військ Збройних Сил України, в| | | | | |оперативному напрямку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.18.2 |у корпусі, морському районі,| Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |ескадрі, дивізії, бригаді, полку,| | | | | |окремому батальйоні Збройних Сил| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.18.3 |ті самі відомості під час| Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |проведення військових навчань | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.19 |Відомості про стійкість існуючих| Т | 5 |57-Р від 18.08.2000 | | |радіоелектронних засобів до роботи| | |182-Р від 27.11.2000 | | |в умовах радіозавад, зайнятість| | | | | |радіочастотного спектра| | | | | |радіоелектронними засобами,| | | | | |обмеження в режимах роботи радіо-| | | | | |електронних засобів для захисту від| | | | | |технічних розвідок та| | | | | |протирадіолокаційних ракет | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.20 |Відомості про гідроакустичні| ЦТ | 10 |12/249-Р від 05.05.95 | | |характеристики сигналів кораблів і| | | | | |підводних човнів, їх озброєння,| | | | | |методи та засоби, що| | | | | |використовуються для виявлення| | | | | |підводних човнів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.21 |Відомості про координати запасних| ЦТ | 10 |12/319-Р від 20.06.95 | | |позицій, місткість запасних| | | | | |аеродромів, забезпеченість їх| | | | | |паливом, озброєнням, засобами| | | | | |матеріально-технічного, інженерного,| | | | | |навігаційного, радіолокаційного| | | | | |забезпечення | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.22 |Відомості про нові зразки озброєння| ЦТ | 10 |12/192-Р від 20.04.95 | | |та військової техніки (під новим| | |12/203-Р від 20.04.95 | | |зразком озброєння та військової| | |12/22-Р від 30.03.95 | | |техніки маються на увазі зразки,| | | | | |які перебувають на стадії| | | | | |розробки): тактико-технічне| | | | | |завдання на створення зразка,| | | | | |результати випробувань зразка,| | | | | |запланована кількість одиниць| | | | | |зразка для постачання на озброєння | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.23 |Відомості про бойові можливості| ЦТ | 10 |12/11-Р від 30.03.95 | | |окремих зразків озброєння і| | |12/205-Р від 20.04.95 | | |військової техніки, які перебувають| | | | | |в експлуатації у військах | | | | | |Примітка. | | | | | |Ступені секретності зразків| | | | | |озброєння і військової техніки| | | | | |можуть бути знижені або ці зразки| | | | | |можуть бути розсекречені за| | | | | |висновками державних експертів з| | | | | |питань таємниць залежно від терміну| | | | | |їх експлуатації у військах,| | | | | |наявності факту експорту | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.24 |Відомості про нові технічні рішення| ЦТ | 10 |12/194-Р від 20.04.95 | | |у створенні зразків озброєння та| | |12/209-Р від 20.04.95 | | |військової техніки: | | | | | |систем навігації, управління зброєю,| | | | | |передавання інформації,| | | | | |радіолокації, у тому числі: | | | | | |про використання електромагнітного| | | | | |випромінювання об'єктів,| | | | | |міліметрового і субміліметрового| | | | | |діапазонів; | | | | | |про підвищення завадозахищеності,| | | | | |можливостей виявлення малорозмірних| | | | | |цілей на фоні рельєфу місцевості,| | | | | |моря, метеоутворень; | | | | | |про застосування нових| | | | | |високоефективних приладів| | | | | |генерування, посилення і обробки| | | | | |радіо-, радіотехнічних сейсмічних і| | | | | |гідроакустичних сигналів; | | | | | |про використання високопотужних| | | | | |оптичних квантових і магнітогідро-| | | | | |динамічних генераторів, засобів| | | | | |автоматизованого збирання і обробки| | | | | |інформації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.25 |Відомості про результати наукових| Т | 5 |4-Р від 06.06.2000 | | |досліджень та розробок щодо| | |75-Р від 29.09.2000 | | |створення комплектуювальних виробів| | | | | |для озброєння і військової техніки,| | | | | |якщо вони розкривають їх| | | | | |призначення за характеристиками | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.26 |Відомості про заходи щодо| Т | 5 |12/1-Р від 28.01.97 | | |організації і здійснення державного| | |243-Р від 24.06.2003 | | |розпізнавання об'єктів в Україні | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.27 |Відомості про характеристики| Т | 5 |4-Р від 06.06.2000 | | |спеціальних засобів вимірювань, які| | |10-Р від 06.06.2000 | | |застосовуються у виготовленні,| | | | | |випробуванні та експлуатації| | | | | |зразків озброєння та військової| | | | | |техніки, якщо вони розкривають| | | | | |через характеристику зразків їх| | | | | |призначення | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.28 |Зведені відомості про науково-| Т | 5 |12-Р від 09.06.2000 | | |методичне забезпечення, розробку,| | | | | |ведення та зміст державних| | | | | |класифікаторів у частині озброєння| | | | | |та військової техніки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.29 |Зведені відомості про розділи,| Т | 5 |4-Р від 06.06.2000 | | |класи, групи та найменування| | |11-Р від 06.06.2000 | | |стандартів на військову техніку,| | | | | |віднесену до державної таємниці, а| | | | | |також відомості про зміст| | | | | |нормативної документації зі| | | | | |стандартизації озброєння та| | | | | |військової техніки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.30 |Зведені відомості про кооперацію| Т | 5 |4-Р від 06.06.2000 | | |розробників та виробників| | | | | |озброєння і військової техніки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.31 |Відомості про нові технології| Т | 5 |76-Р від 20.09.2000 | | |створення та модернізації зразків| | | | | |озброєння та військової техніки, що| | | | | |спрямовані на поліпшення їх| | | | | |конструктивних і експлуатаційних| | | | | |характеристик, збільшення ресурсу,| | | | | |надійності, зменшення вразливості,| | | | | |ефективної площі розсіювання | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.32 |Відомості про рецептуру або| | | | | |технологію виробництва матеріалів| | | | | |військового призначення: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.32.1 | об'ємно-детонаційних сумішей,| ЦТ | 10 |12/200-Р від 20.04.95 | | |вибухових речовин, відбивальних та| | | | | |поглинальних покрить, що працюють у| | | | | |радіо-, інфрачервоному й оптичному| | | | | |діапазонах | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.32.2 |напівпровідникових, діелектричних,| Т | 5 |77-Р від 20.09.2000 | | |жаро- та ерозійностійких,| | | | | |теплоізоляційних, теплозахисних| | | | | |композиційних матеріалів, а також| | | | | |виготовлення методом порошкової| | | | | |металургії виробів із тугоплавких| | | | | |матеріалів, жароміцних сплавів,| | | | | |сплавів на основі інтерметалевих| | | | | |з'єднань, демпфувальних матеріалів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.33 |Відомості про технології подвійного| Т | 5 |74-Р від 20.09.2000 | | |призначення, що мають перевагу| | | | | |порівняно з кращими зарубіжними| | | | | |аналогами, якщо вони дають| | | | | |можливість відтворення цих| | | | | |технологій | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.34 |Відомості про мету, напрями,| ЦТ | 10 |12/190-Р від 20.04.95 | | |науково-технічні ідеї та можливість| | |12/210-Р від 20.04.95 | | |застосування (реалізації)| | | | | |фундаментальних та пошукових| | | | | |прикладних наукових досліджень в| | | | | |інтересах оборони України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.35 |Зведені відомості про досягнення| | | | | |науки і техніки (відкриття,| | | | | |винаходи, науково-технічні рішення),| | | | | |які можуть бути використані для| | | | | |потреб оборони і мають принципове| | | | | |значення для розробки нових видів| | | | | |озброєння та військової техніки: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.35.1 |у цілому в Україні, центральному| ОВ | 30 |12/199-Р від 20.04.95 | | |органі виконавчої влади | | |12/208-Р від 20.04.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.35.2 |ті самі відомості про окремі| ЦТ | 10 |12/199-Р від 20.04.95 | | |досягнення науки і техніки | | |12/208-Р від 20.04.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.35.3 |ті самі зведені відомості про| ЦТ | 10 |12/199-Р від 20.04.95 | | |досягнення науки і техніки, які| | |12/208-Р від 20.04.95 | | |дають змогу вдосконалювати | | | | | |озброєння та військову техніку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.36 |Відомості про результати науково-| | | | | |дослідних, дослідно-конструкторських| | | | | |робіт, пов'язаних із розвитком| | | | | |Збройних Сил України, їх| | | | | |підготовкою, застосуванням і| | | | | |забезпеченням при виконанні бойових| | | | | |завдань, використанням перспективних| | | | | |систем, зразків озброєння і| | | | | |військової техніки щодо: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.36.1 |Збройних Сил України в цілому,| ЦТ | 10 |5-Р від 06.06.2000 | | |виду, роду військ, спеціальних| | | | | |військ Збройних Сил України,| | | | | |Державної прикордонної служби | | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.36.2 |з'єднань військових частин та| Т | 5 |35-Р від 09.06.2000 | | |підрозділів Збройних Сил України,| | | | | |напряму Державної прикордонної | | | | | |служби України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.37 |Зведені відомості про довгострокові| | | | | |прогнози розвитку виробництва| | | | | |зразків озброєння і військової| | | | | |техніки: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.37.1 |у цілому в Україні, центральному| ЦТ | 10 |12/349-Р від 05.02.96 | | |органі виконавчої влади | | |12/348-Р від 05.02.96 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.37.2 |на підприємстві, в організації, | Т | 5 |4-Р від 06.06.2000 | | |установі | | |78-Р від 20.09.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.38 |Відомості про дослідження в галузі| ЦТ | 10 |12/42-Р від 30.03.95 | | |систем супутникового зв'язку та| | |12/333-Р від 28.06.95 | | |дистанційного зондування Землі в| | | | | |інтересах оборони України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.39 |Зведені відомості, що розкривають| | | | | |дислокацію, систему охорони та| | | | | |оборони, дійсні найменування,| | | | | |організаційно-штатну структуру,| | | | | |чисельність особового складу| | | | | |військових частин та установ| | | | | |мирного часу, які не підлягають| | | | | |розголошенню згідно з міжнародними| | | | | |зобов'язаннями України: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.39.1 |у Збройних Силах України | ЦТ | 10 |135-Р від 10.11.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.39.2 |ті самі відомості щодо виду,| Т | 5 |135-Р від 10.11.2000 | | |оперативного командування,| | | | | |об'єднання, з'єднання, полку,| | | | | |окремого батальйону Збройних Сил| | | | | |України та прирівняних до них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.40 |Зведені відомості про систему| | | | | |фізичного захисту ядерних| | | | | |установок, ядерних матеріалів,| | | | | |об'єктів поводження з| | | | | |радіоактивними відходами, іншими| | | | | |джерелами іонізуючого| | | | | |випромінювання: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.40.1 |у цілому в Україні, центральному| ЦТ | 10 |123-Р від 13.10.2000 | | |органі виконавчої влади | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.40.2 |ті самі відомості на підприємстві,| Т | 5 |123-Р від 13.10.2000 | | |в установі, організації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.41 |Зведені відомості про дислокацію,| Т | 5 |94-Р від 19.09.2000 | | |систему охорони та виробничі| | |206-Р від 27.11.2000 | | |потужності арсеналів, баз, складів| | | | | |озброєння, військової та| | | | | |спеціальної техніки або військових| | | | | |частин та підприємств, призначених| | | | | |для ремонту озброєння і військової| | | | | |техніки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.42 |Відомості про заходи, які| | | | | |плануються або провадяться для| | | | | |захисту від зброї масового| | | | | |ураження: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.42.1 |у Збройних Силах України, виді,| ЦТ | 10 |12/224-Р від 20.04.95 | | |роді військ, оперативному| | |12/317-Р від 20.06.95 | | |командуванні Збройних Сил України,| | | | | |Державної прикордонної служби | | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.42.2 |у Службі безпеки України, корпусі,| Т | 5 |2-Р від 06.06.2000 | | |морському районі, ескадрі, дивізії,| | |35-Р від 09.06.2000 | | |бригаді, полку Збройних Сил| | |52-Р від 30.06.2000 | | |України, у Міністерстві внутрішніх| | |95-Р від 19.09.2000 | | |справ України, головному| | |203-Р від 27.11.2000 | | |управлінні, управлінні Міністерства| | |211-Р від 04.01.2001 | | |внутрішніх справ України,| | |271-Р від 15.04.2004 | | |управлінні територіального| | | | | |командування, окремому батальйоні| | | | | |внутрішніх військ Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України, Державному| | | | | |департаменті України з питань | | | | | |виконання покарань, органі і | | | | | |установі кримінально-виконавчої| | | | | |системи, напрямі Державної| | | | | |прикордонної служби України, | | | | | |Управлінні державної охорони України| | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.43 |Відомості про дислокацію| | | | | |(координати), систему охорони та| | | | | |захисту командних пунктів, пунктів| | | | | |управління (діючих, запасних): | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.43.1 |у Збройних Силах України, виді,| ЦТ | 10 |96-Р від 19.09.2000 | | |оперативному командуванні, корпусі,| | | | | |морському районі, ескадрі Збройних| | | | | |Сил України, Державної прикордонної| | | | | |служби України, Міністерстві | | | | | |внутрішніх справ України, внутрішніх| | | | | |військах Міністерства внутрішніх | | | | | |справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.43.2 |у дивізії, бригаді, полку Збройних| Т | 5 |3-Р від 06.06.2000 | | |Сил України, напрямі Державної | | |35-Р від 09.06.2000 | | |прикордонної служби України, | | |52-Р від 30.06.2000 | | |Управлінні державної охорони | | |96-Р від 19.09.2000 | | |України, головному управлінні, | | | | | |управлінні Міністерства внутрішніх | | | | | |справ України, управлінні | | | | | |територіального | | | | | |командування, бригаді, полку,| | | | | |окремому батальйоні внутрішніх| | | | | |військ Міністерства внутрішніх| | | | | |справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.44 |Зведені відомості щодо Цивільної| ЦТ | 10 |12/55-Р від 11.04.95 | | |оборони України про дислокацію та| | | | | |характеристики запасних пунктів| | | | | |управління, номенклатуру і обсяг| | | | | |мобілізаційних запасів матеріально-| | | | | |технічних засобів та продовольства,| | | | | |місцезнаходження складів і баз їх| | | | | |зберігання | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.45 |Відомості про організацію| Т | 5 |115-Р від 27.09.2000 | | |оповіщення та управління за умов| | | | | |переведення системи Цивільної| | | | | |оборони України з мирного на| | | | | |воєнний стан, а також у разі її| | | | | |переведення з режиму постійного| | | | | |функціонування в режим роботи при| | | | | |виникненні надзвичайних ситуацій| | | | | |техногенного або природного| | | | | |характеру загальнодержавного рівня | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| ( Статтю 1.46 виключено згідно з Наказом служби безпеки N 113
( z0295-03 ) від 26.03.2003 )
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|1.47 |Відомості про спеціальні формування| | | | | |центральних органів виконавчої| | | | | |влади, що передаються Збройним| | | | | |Силам України в умовах воєнного| | | | | |стану, їх кількість та готовність: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.47.1 |у цілому в Україні | ЦТ | 10 |12/128-Р від 11.04.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.47.2 |у центральному органі виконавчої| Т | 5 |61-Р від 20.07.2000 | | |влади, Раді міністрів Автономної| | | | | |Республіки Крим, обласній| | | | | |державній адміністрації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.48 |Зведені відомості про заходи і стан| ЦТ | 10 |12/53-Р від 11.04.95 | | |підготовки Міністерства оборони| | |39-Р від 14.07.2000 | | |України, Служби безпеки України,| | |287-Р від 24.05.2004 | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України, внутрішніх військ| | | | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України, Державної прикордонної | | | | | |служби України, Управління державної| | | | | |охорони України до виконання завдань| | | | | |територіальної оборони | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.49 |Відомості, що розкривають схеми та| | | | | |джерела водозабезпечення, заходи їх| | | | | |охорони: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.49.1 |у містах з населенням понад 500| ЦТ | 10 |218-Р від 31.01.2001 | | |тисяч осіб | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.49.2 |у містах з населенням 100 - 500| Т | 5 |218-Р від 31.01.2001 | | |тисяч осіб, а також на залізничних| | | | | |вузлах згідно з переліком| | | | | |Міністерства транспорту України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.50 |Відомості про зміст плану| Т | 5 |137-Р від 10.11.2000 | | |перевезень населення, об'єктів| | | | | |оборонних галузей у разі евакуації| | | | | |(маршрути, строки та місця| | | | | |зосередження) | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.51 |Зведені відомості про особливо| | | | | |важливі та важливі об'єкти, які| | | | | |беруться під військову і| | | | | |воєнізовану пожежну охорону в| | | | | |умовах воєнного стану: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.51.1 |у Міністерстві внутрішніх справ| ЦТ | 10 |12/286-Р від 05.05.95 | | |України, внутрішніх військах| | |97-Р від 19.09.2000 | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.51.2 |у головному управлінні, управлінні| Т | 5 |97-Р від 19.09.2000 | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.52 |Відомості про систему| Т | 5 |22-Р від 09.06.2000 | | |гідрометеорологічного забезпечення| | | | | |бойових дій, бойової служби,| | | | | |військових навчань, маневрів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.53 |Відомості про результати роботи| Т | 5 |117-Р від 03.10.2000 | | |щодо створення й уточнення| | | | | |державної системи координат і| | | | | |геодезичних параметрів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.54 |Відомості про точні значення всіх| Т | 5 |118-Р від 03.10.2000 | | |параметрів еліпсоїда Красовського,| | | | | |гравітаційного поля Землі,| | | | | |елементів орієнтування системи| | | | | |координат 1942 року та її зв'язку з| | | | | |іншими системами координат | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.55 |Відомості про розробку і| Т | 5 |48-Р від 20.07.2000 | | |застосування національних космічних| | |167-Р від 21.11.2000 | | |топогеодезичних засобів для| | | | | |топогеодезичного забезпечення| | | | | |Збройних Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.56 |Відомості, що містять матеріали| Т | 5 |239-Р від 26.02.2003 | | |зйомок території України, які| | | | | |виконані з авіаційних носіїв за| | | | | |допомогою фото-, телевізійної,| | | | | |інфрачервоної, мікрохвильової,| | | | | |радіолокаційної та іншої апаратури| | | | | |з роздільною | | | | | |здатністю на місцевості точніше 1| | | | | |м, а також з роздільною здатністю| | | | | |до 10 м, які містять зображення| | | | | |режимних об'єктів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.57 |Координати астрономічних,| Т | 5 |120-Р від 03.10.2000 | | |гравіметричних, геодезичних пунктів| | |167-Р від 21.11.2000 | | |та режимних об'єктів на території| | | | | |України, які визначені з точністю 20| | | | | |м і точніше в будь-якій системі| | | | | |координат, крім умовної та місцевої | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.58 |Геодезичні дані, топографічні і| Т | 5 |121-Р від 03.10.2000 | | |картографічні матеріали, що| | |167-Р від 21.11.2000 | | |характеризують рельєф поверхні| | | | | |Землі на території України за| | | | | |висотою 10 метрів і точніше | | | | | |Примітки до статей 1.56-1.58: | | | | | |1. Використання геодезичних даних,| | | | | |топографічних і картографічних| | | | | |матеріалів та матеріалів аерозйомок| | | | | |на окремих (ізольованих) ділянках| | | | | |здійснюється відповідно до вимог| | | | | |чинного законодавства | | | | | |2. Ступінь секретності геодезичних| | | | | |даних, топографічних і| | | | | |картографічних матеріалів та| | | | | |матеріалів дистанційного зондування| | | | | |на території держав, з якими| | | | | |укладені угоди про взаємну охорону| | | | | |секретної інформації, визначається| | | | | |згідно з чинним законодавством цих| | | | | |держав | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.59 |Топографічні карти і плани масштабу| Т | 5 |122-Р від 03.10.2000 | | |1:50000 та крупніших масштабів,| | |240-Р від 04.03.2003 | | |спеціальні карти похідні від| | | | | |матеріалів аеро- та космічних| | | | | |зйомок, які створені в державній| | | | | |системі координат (незалежно від| | | | | |форми та виду носія інформації) на| | | | | |територію України, які містять| | | | | |відомості, віднесені до державної| | | | | |таємниці. | | | | | |Примітки: | | | | | |1. Створення топографічних карт і| | | | | | планів, спеціальних карт для| | | | | | відкритого опублікування| | | | | | здійснюється відповідно до вимог| | | | | | чинного законодавства України. | | | | | |2. Ступінь секретності| | | | | | топографічних карт і планів на| | | | | | території держав, з якими укладені| | | | | | угоди про взаємну охорону секретної| | | | | | інформації, визначається згідно з| | | | | | чинним законодавством цих держав | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.60 |Зведені відомості про оперативне| | | | | |обладнання: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.60.1 |усієї території України | ЦТ | 10 |12/140-Р від 11.04.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.60.2 |стратегічного напряму, оперативно-| Т | 5 |21-Р від 09.06.2000 | | |стратегічного, оперативного| | | | | |напрямку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.61 |Відомості про військово-| Т | 5 |49-Р від 20.07.2000 | | |географічний опис території держави,| | | | | |стратегічного напряму,| | | | | |оперативно-стратегічного, | | | | | |оперативного напрямку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.62 |Відомості про розробку, впровадження| Т | 5 |25-Р від 09.06.2000 | | |і використання автоматизованих| | | | | |інформаційних систем Міністерства| | | | | |оборони України, призначених для| | | | | |обробки інформації з обмеженим| | | | | |доступом, та їх склад | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.63 |Відомості про дислокацію, | Т | 5 |241-Р від 27.03.2003 | | |характеристики та систему | | | | | |охорони баз зберігання | | | | | |страхового фонду | | | | | |документації України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |1.64 |Відомості про порядок підготовки,| Т | 5 |242-Р від 17.06.2003 | | |переведення та забезпечення| | | | | |функціонування системи управління| | | | | |державою в особливий період | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Сфера економіки, науки і техніки | |---------------------------------------------------------------------------------------| |2.1 |Відомості про виробничі потужності| | | | | |мобілізаційного призначення галузей| | | | | |національної економіки щодо| | | | | |виробництва озброєння, боєприпасів, | | | | | |військової техніки, спеціальних | | | | | | комплектуючих виробів до них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.1.1 |у цілому в Україні, у центральному| ЦТ | 10 |82-Р від 20.09.2000 | | |органі виконавчої влади | | |145-Р від 10.11.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.1.2 |у Раді міністрів Автономної| Т | 5 |82-Р від 20.09.2000 | | |Республіки Крим, місцевій державній| | |145-Р від 10.11.2000 | | |адміністрації, на підприємстві, в| | |234-Р від 11.06.2002 | | |установі, організації, які| | | | | |виробляють озброєння, боєприпасів | | | | | |військової техніки, спеціальних | | | | | |комплектуючих виробів до них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.1.3 |ті самі відомості щодо заготівлі| Т | 5 |82-Р від 20.09.2000 | | |донорської крові та її препаратів в| | |145-Р від 10.11.2000 | | |Україні в цілому, окремій| | | | | |адміністративній території | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.2 |Відомості про заходи, передбачені| ЦТ | 10 |12/260-Р від 05.05.95 | | |для забезпечення сталості| | | | | |функціонування галузей економіки| | | | | |України в умовах воєнного стану | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.3 |Зведені відомості про будівництво| ЦТ | 10 |12/133-Р від 11.04.95 | | |підприємств оборонної| | | | | |промисловості, які розкривають їх| | | | | |виробничі потужності щодо випуску| | | | | |озброєння і військової техніки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.4 |Зведені відомості про номенклатуру,| ЦТ | 10 |12/131-Р від 11.04.95 | | |кількість, вартість, строки| | |12/261-Р від 05.05.95 | | |постачання озброєння і військової| | |12/285-Р від 05.05.95 | | |техніки для потреб Збройних Сил Укра| | |234-Р від 11.06.2002 | | |їни та інших військових формувань | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.4.1 |ті самі відомості щодо Міністерства| Т | 5 |98-Р від 19.09.2000 | | |внутрішніх справ України, Державного| | |211-Р від 04.01.01 | | |департаменту України з питань | | |248-Р від 03.10.2003 | | |виконання покарань | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.5 |Відомості про кількість військово-| Т | 5 |144-Р від 10.11.2000 | | |зобов'язаних, заброньованих за| | | | | |підприємствами, установами,| | | | | |організаціями, а також в цілому по| | | | | |Україні за наявності 500 і більше| | | | | |заброньованих | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.6 |Відомості про номенклатуру,| | | | | |кількість, строки поставки | | | | | |військовим формуванням основних | | | | | |видів пального і мастильних| | | | | |матеріалів, речового та медичного| | | | | |майна, продовольства: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.6.1 |Збройним Силам України в умовах| ЦТ | 10 |12/41-Р від 30.03.95 | | |воєнного стану | | |234-Р від 11.06.2002 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.6.2 |Збройним Силам України в мирний час| Т | 5 |23-Р від 09.06.2000 | | |та виду, роду військ, оперативному| | |234-Р від 11.06.2002 | | |командуванню, корпусу, морському| | | | | |району Збройних Сил України в| | | | | |умовах воєнного стану | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.7 |Зведені відомості про номенклатуру,| | | | | |рівні накопичення, фактичну | | | | | |наявність та місця зберігання | | | | | |матеріальних цінностей | | | | | |мобілізаційного резерву | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.7.1 |у цілому в Україні, у Державному| ЦТ | 10 |12/1-Р від 14.01.98 | | |комітеті України з державного | | |139-Р від 10.11.2000 | | |матеріального резерву | | |249-Р від 05.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.7.2 |у центральному органі виконавчої| Т | 5 |139-Р від 10.11.2000 | | |влади, органі виконавчої влади в | | |234-Р від 11.06.2002 | | |областях, містах Київ та | | |249-Р від 05.04.2004 | | |Севастополь, на підприємстві, в | | | | | |організації, установі, які| | | | | |виробляють озброєння, боєприпаси, | | | | | |військову техніку, спеціальні | | | | | |комплектуючі вироби до них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.8 |Зведені відомості про номенклатуру,| | | | | |рівні накопичення та фактичну | | | | | |наявність матеріальних цінностей | | | | | |державного резерву | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.8.1 |в Україні, у Державному комітеті | ЦТ | 10 |12/2-Р від 14.08.98 | | |України з державного матеріального | | |250-Р від 05.04.2004 | | |резерву | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.8.2 |у центральному органі виконавчої| Т | 5 |12/2-Р від 14.08.98 | | |влади, на окремому підприємстві| | |250-Р від 05.04.2004 | | |системи державного резерву | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| ( Статтю 2.8.3 виключено згідно з Наказом Служби безпеки N 302
( z0731-04 ) від 29.05.2004 )
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|2.9 |Відомості про схеми газопроводів,| Т | 5 |12/9-Р від 10.07.98 | | |призначених для живлення| | | | | |промислових підприємств, які| | | | | |продовжують працювати в умовах| | | | | |воєнного стану, місця розташування| | | | | |нафтопродуктопроводів військового| | | | | |призначення, їхню потужність, а| | | | | |також зведені відомості про| | | | | |дислокацію (у прив'язці до системи| | | | | |географічних координат) підземних| | | | | |сховищ нафти і газу в державі | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.10 |Відомості про розміри і розміщення| ЦТ | 10 |12/305-Р від 09.06.95 | | |стратегічних запасів та резервів| | | | | |нафти, газу і нафтопродуктів| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.10.1 |Ті самі відомості щодо окремої| Т | 5 |133-Р від 10.11.2000 | | |адміністративної території | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.11 |Відомості про систему (схему трас)| Т | 5 |132-Р від 10.11.2000 | | |зовнішнього постачання електричною| | |234-Р від 11.06.2002 | | |і тепловою енергією підприємств, які| | | | | |виробляють озброєння, боєприпаси, | | | | | |військову техніку, спеціальні | | | | | |комплектуючі вироби до них | | | | | |місцезнаходження та призначення| | | | | |захищених електростанцій під час| | | | | |будівництва й експлуатації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.12 |Відомості про баланс електричної| | | | | |потужності й електроенергії систем| | | | | |живлення військових та оборонних| | | | | |об'єктів і засобів управління| | | | | |енергетикою в умовах воєнного| | | | | |стану: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.12.1 |у цілому в Україні | ЦТ | 10 |12/313-Р від 13.06.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.12.2 |на окремому військовому та| Т | 5 |134-Р від 10.11.2000 | | |оборонному об'єкті | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.13 |Відомості про мобілізаційні завдання| | | | | |з виробництва і поставки озброєння, | | | | | |боєприпасів, військової техніки, | | | | | |спеціальних комплектуючих виробів | | | | | |до них: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.13.1 |у цілому в Україні, центральному| ЦТ | 10 |138-Р від 10.11.2000 | | |органі виконавчої влади | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.13.2 |у Раді міністрів Автономної| Т | 5 |138-Р від 10.11.2000 | | |Республіки Крим, місцевій державній| | |234-Р від 11.06.2002 | | |адміністрації, на підприємстві, в| | | | | |установі, організації, які| | | | | |виробляють озброєння, боєприпаси, | | | | | |військову техніку, | | | | | |спеціальні комплектуючі вироби | | | | | |до них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.14 |Відомості, що містяться в| Т | 5 |85-Р від 20.09.2000 | | |оперативних статистичних даних| | | | | |митних органів про експортно-| | | | | |імпортні операції з окремими| | | | | |стратегічними видами сировини й| | | | | |продукції | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.15 |Відомості про медичні, транспортні,| Т | 5 |40-Р від 14.07.2000 | | |комунально-побутові, ремонтні та| | |143-Р від 10.11.2000 | | |інші послуги, що надаються Збройним| | |61-Р від 20.07.2000 | | |Силам України, іншим військовим| | | | | |формуванням, утвореним відповідно| | | | | |до законів України, в умовах| | | | | |воєнного стану в цілому в Україні,| | | | | |центральному органі виконавчої| | | | | |влади, Раді міністрів Автономної| | | | | |Республіки Крим, обласній| | | | | |державній адміністрації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.16 |Зведені відомості про кількість| | | | | |автотранспортної, дорожньо-| | | | | |будівельної, підйомно-транспортної| | | | | |техніки, повітряних, морських та| | | | | |річкових суден, залізничного| | | | | |рухомого складу, які підлягають| | | | | |виділенню для забезпечення| | | | | |мобілізаційного розгортання військ: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.16.1 |у цілому в Україні | ЦТ | 10 |142-Р від 10.11.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.16.2 |у центральному органі виконавчої| Т | 5 |142-Р від 10.11.2000 | | |влади, Раді міністрів Автономної| | | | | |Республіки Крим, місцевій державній| | | | | |адміністрації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.17 |Зведені відомості про кількість| Т | 5 |8-Р від 07.06.2000 | | |надходження до Державного фонду| | | | | |дорогоцінних металів і| | | | | |дорогоцінного каміння України, про| | | | | |відпуск їх на потреби народного| | | | | |господарства за період від одного| | | | | |року і більше, про планові обсяги| | | | | |реалізації золота за вільно| | | | | |конвертовану валюту або кількість| | | | | |золота, яке видано на закупівлю за| | | | | |кордоном товарів, за період від| | | | | |одного року і більше | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.18 |Зведені відомості про пристосування| Т | 5 |140-Р від 10.11.2000 | | |для військових потреб суден,| | | | | |портів, судно-ремонтних підприємств | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.19 |Відомості про обсяги, строки,| Т | 5 |63-Р від 20.09.2000 | | |маршрути, систему забезпечення| | | | | |безпеки перевезень залізничним,| | | | | |автомобільним, повітряним і водним| | | | | |транспортом спеціальних вантажів| | | | | |(виробів, матеріалів, у тому числі| | | | | |військових), які містять у собі| | | | | |інформацію, що становить державну| | | | | |таємницю України;| | | | | |народногосподарських вантажів, що| | | | | |мають особливу цінність для| | | | | |держави; інших народногосподарських| | | | | |та військових вантажів з| | | | | |небезпечними властивостями | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.20 |Відомості про дислокацію та| Т | 5 |141-Р від 10.11.2000 | | |технічний стан законсервованих| | | | | |засобів для забезпечення військових| | | | | |перевезень в умовах воєнного стану| | | | | |в цілому в Україні | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.21 |Зведені відомості про місткість| Т | 5 |62-Р від 20.09.2000 | | |аеродромів Цивільної авіації| | |64-Р від 20.09.2000 | | |України, загальну кількість і| | | | | |ємкість сховищ для пально-| | | | | |мастильних матеріалів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.22 |Відомості про характеристики систем| Т | 5 |128-Р від 27.10.2000 | | |управління повітряним рухом,| | | | | |навігації, посадки, зв'язку| | | | | |військового призначення в умовах| | | | | |воєнного стану | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.23 |Відомості про координати мостів| Т | 5 |65-Р від 20.09.2000 | | |(віадуків) довжиною 500 метрів і| | | | | |більше або висотою 30 метрів і| | | | | |більше, залізничних тунелів| | | | | |довжиною 300 метрів і більше,| | | | | |повздовжні профілі дільниць| | | | | |метрополітенів з товщиною грунтів| | | | | |понад 20 метрів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.24 |Відомості про пропускну| Т | 5 |66-Р від 20.09.2000 | | |спроможність автомобільних шляхів у| | | | | |контрольованих прикордонних районах | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.25 |Відомості про автомобільні шляхи| Т | 5 |67-Р від 20.09.2000 | | |спеціального призначення (опис| | | | | |під'їздів до військових та інших| | | | | |режимних об'єктів, а також до| | | | | |великих залізничних вузлів,| | | | | |станцій, переправ, морських і| | | | | |річкових портів) | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.26 |Відомості про пропускну| | | | | |спроможність залізниць в основних| | | | | |напрямках (згідно з переліком,| | | | | |визначеним Укрзалізницею): | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.26.1 |у цілому в Укрзалізниці | ЦТ | 10 |12/10-Р від 15.07.98 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.26.2 |у залізниці, відділку залізниці,| Т | 5 |68-Р від 20.09.2000 | | |окремому основному напрямку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.27 |Відомості про схеми і потужність| Т | 5 |69-Р від 20.09.2000 | | |діючих і резервних джерел| | | | | |енергопостачання залізниць | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.28 |Відомості про належність об'єктів| | | | | |зв'язку мереж зв'язку загального| | | | | |користування до мобілізаційних| | | | | |потужностей господарства України із| | | | | |зазначенням їх призначення,| | | | | |дислокації або потужності: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.28.1 |в Україні | ЦТ | 10 |58-Р від 21.07.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.28.2 |в Автономній Республіці Крим,| Т | 5 |58-Р від 21.07.2000 | | |області, на окремому об'єкті | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.29 |Відомості про магістральні або| | | | | |внутрішньозонові лінії зв'язку| | | | | |мереж зв'язку загального| | | | | |користування із зазначенням трас| | | | | |проходження через об'єкти зв'язку,| | | | | |що належать до мобілізаційних| | | | | |потужностей господарства України: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.29.1 |в Україні | ЦТ | 10 |№ 59 Р від 21.07.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.29.2 |в Автономній Республіці Крим,| Т | 5 |№ 59 Р від 21.07.2000 | | |області на окремій лінії зв'язку | | | | | |Примітка. | | | | | |Перелік об'єктів зв'язку мереж| | | | | |зв'язку загального користування,| | | | | |які належать до мобілізаційних| | | | | |потужностей господарства України,| | | | | |визначає Державний комітет зв'язку| | | | | |та інформації України за| | | | | |погодженням з Міністерством оборони| | | | | |України та Службою безпеки України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.30 |Відомості про схеми орендованих| Т | 5 |32-Р від 09.06.2000 | | |Міністерством оборони України,| | |34-Р від 09.06.2000 | | |Державною прикордонною службою | | |99-Р від 19.09.2000 | | |України, Міністерством внутрішніх | | |211-Р від 04.01.01 | | |справ України, Державним | | | | | |департаментом України з питань | | | | | |виконання покарань, Службою безпеки| | | | | |України магістральних міжміських | | | | | |ліній зв'язку із зазначенням трас | | | | | |та їх потужностей | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.31 |Відомості про плани застосування| | | | | |системи і засобів зв'язку для| | | | | |управління військами під час| | | | | |бойових дій, заходи щодо| | | | | |забезпечення надійності зв'язку: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.31.1 |щодо Збройних Сил України, виду,| ЦТ | 10 |12/184-Р від 11.04.95 | | |роду військ та спеціальних військ| | |12/227-Р від 20.04.95 | | |Збройних Сил України, Державної | | |12/283-Р від 05.05.95 | | |прикордонної служби України, | | |100-Р від 19.09.2000 | | |внутрішніх військ Міністерства | | | | | |внутрішніх справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.31.2 |щодо корпусу, морського району,| Т | 5 |30-Р від 09.06.2000 | | |ескадри, дивізії Збройних Сил| | |31-Р від 09.06.2000 | | |України, напряму Державної | | |35-Р від 09.06.2000 | | |прикордонної служби України, | | |100-Р від 19.09.2000 | | |управління територіального | | | | | |командування, бригади, полку, | | | | | |окремого батальйону внутрішніх | | | | | |військ Міністерства | | | | | |внутрішніх справ України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.32 |Відомості про завдання, функції та| Т | 5 |26-Р від 09.06.2000 | | |спеціальні маршрути фельд'єгерської| | |60-Р від 21.07.2000 | | |служби та спеціального поштового| | | | | |зв'язку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.33 |Відомості про підходи до портів,| Т | 5 |70-Р від 20.09.2000 | | |закритих для заходження іноземних| | | | | |суден | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.34 |Відомості про норми та обсяги| Т | 5 |71-Р від 20.09.2000 | | |незнижувальних запасів пального в| | | | | |морських портах, ємкість баз і| | | | | |складів для його зберігання | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.35 |Відомості про фактичні| Т | 5 |147-Р від 17.11.2000 | | |(експериментально встановлені) дані| | | | | |аномалії розповсюдження, розсіюван| | | | | |ня та флуктуації акустичних сиг| | | | | |налів, рівнів акустичних сигналів у| | | | | |конкретних морських районах| | | | | |територіальних вод України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.36 |Зведені відомості про обсяги| | | | | |фінансових витрат на забезпечення в| | | | | |цілому в Україні, центральному| | | | | |органу виконавчої влади: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.36.1 |напрямів державного оборонного| ЦТ | 10 |6-Р від 06.06.2000 | | |замовлення (науково-дослідні та| | | | | |дослідно-конструкторські роботи,| | | | | |закупівля озброєння і військової| | | | | |техніки, речового та медичного| | | | | |майна, продовольства, пально-| | | | | |мастильних матеріалів) з розкриттям| | | | | |змісту цих напрямів | | | | | |Примітка. | | | | | |За винятком відомостей, які| | | | | |надаються Україною згідно з| | | | | |міжнародними зобов'язаннями по| | | | | |лінії Організації з безпеки та| | | | | |співробітництва в Європі та| | | | | |Організації Об'єднаних Націй | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.36.2 |заходів в умовах воєнного стану | ЦТ | 10 |6-Р від 06.06.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| ( Статтю 2.36.3 вилучено на підставі Наказу Служби безпеки
N 357 ( z0891-02 ) від 17.10.2002 )
|-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.37 |Відомості про обсяги матеріально-| | | | | |технічного та фінансового| | | | | |забезпечення заходів, передбачених| | | | | |мобілізаційними планами: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.37.1 |у Збройних Силах України, виді, роді| ЦТ | 10 |33-Р від 09.06.2000 | | |військ, оперативному командуванні| | |45-Р від 29.05.2000 | | |Збройних Сил України, Службі безпеки| | |101-Р від 19.09.2000 | | |України, Державної прикордонної | | |211-Р від 04.01.01 | | |служби України, напрямах | | | | | |Державної прикордонної служби | | | | | |України, Міністерстві внутрішніх | | | | | |справ України, внутрішніх військах | | | | | |Міністерства внутрішніх справ | | | | | |України, Державному департаменті | | | | | |України з питань виконання покарань | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.37.2 |у корпусі, морському районі,| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |ескадрі, дивізії, бригаді, полку,| | |101-Р від 19.09.2000 | | |окремому батальйоні Збройних Сил| | |211-Р від 04.01.01 | | |України, Управлінні державної| | | | | |охорони України, головному| | | | | |управлінні, управлінні Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України,| | | | | |управлінні територіальної оборони,| | | | | |бригаді, полку, окремому батальйоні| | | | | |внутрішніх військ Міністерства| | | | | |внутрішніх справ України, органі і| | | | | |установі кримінально-виконавчої| | | | | |системи | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.38 |Зведені відомості про потреби в| | | | | |асигнуваннях та фактичні фінансові| | | | | |витрати за окремими статтями| | | | | |кошторису: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.38.1 |Служби безпеки України,| ЦТ | 10 |52-Р від 30.06.2000 | | |Міністерства оборони України,| | |164-Р від 21.11.2000 | | |Управління державної охорони| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.38.2 |центрального органу виконавчої| Т | 5 |34-Р від 09.06.2000 | | |влади, якому надано право| | |103-Р від 19.09.2000 | | |здійснення оперативно-розшукової | | |211-Р від 04.01.01 | | |діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.39 |Зведені відомості про розміри| | | | | |асигнувань на здійснення державної| | | | | |програми розвитку озброєння та| | | | | |військової техніки в цілому та її| | | | | |складових частин за номенклатурою: | | | | | |Примітка. | | | | | |За винятком відомостей, які| | | | | |надаються Україною згідно з| | | | | |міжнародними зобов'язаннями по| | | | | |лінії Організації з безпеки та| | | | | |співробітництва в Європі та| | | | | |Організації Об'єднаних Націй | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.39.1 |Збройним Силам України | ОВ | 30 |12/206-Р від 20.04.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.39.2 |виду, роду військ та спеціальних| ЦТ | 10 |41-Р від 14.07.2000 | | |військ, оперативному командуванню| | | | | |Збройних Сил України, Державній | | | | | |прикордонній службі України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.40 |Відомості про виробничі потужності,| Т | 5 |79-Р від 20.09.2000 | | |обсяги, технологію виробництва| | |234-Р від 11.06.2002 | | |матеріалів, які передбачається| | | | | |використовувати для виготовлення| | | | | |озброєння боєприпасів, військової | | | | | |техніки, спеціальних комплектуючих | | | | | |до них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.41 |Відомості про виробничі потужності| Т | 5 |126-Р від 13.10.2000 | | |(діючі), про плани виробництва | | |246-Р від 30.10.2003 | | |(місячні, квартальні, річні, | | |року | | |перспективні), дані про їх виконання| | |247-Р від 30.10.2003 | | |в натуральному виразі з урану | | |року | | |в рудах, товарних розчинах, | | | | | |концентратах, оксидах, солях, | | | | | |а також гексафториду, | | | | | |закису - окису урану природного або | | | | | |регенерованого на підприємстві | | | | | |в цілому, рудоуправлінні, шахті,| | | | | |руднику, заводі, окремій | | | | | |дільниці, блоці; відомості про зміст| | | | | |планових звітних калькуляцій, | | | | | |собівартість урану у рудах, | | | | | |концентратах, солях і оксидах | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.42 |Відомості про загальну кількість| Т | 5 |124-Р від 13.10.2000 | | |уранової руди, концентратів,| | | | | |оксидів, солей, із зазначенням| | | | | |відсоткового складу в них урану,| | | | | |які зберігаються на підприємстві, в| | | | | |рудоуправлінні, на заводі, шахті| | | | | |видобувної галузі | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.43 |Відомості про обсяги видобутку| Т | 5 |80-Р від 20.09.2000 | | |(виробництва) в цілому в Україні:| | | | | |арсеніду галію, алмазів, бору,| | | | | |берилію, германію, гірського| | | | | |кришталю, золота, ісландського| | | | | |шпату, кобальту, кварцу жильного| | | | | |прозорого та гранульованого для| | | | | |плавки, кварцу жильного для| | | | | |оптичного скловаріння, літію,| | | | | |ніобію, п'єзокварцу, платини та| | | | | |платиноїдів (іридію, осмію, паладію,| | | | | |родію, рутенію), срібла, скандію,| | | | | |танталу, торію, цирконію,| | | | | |рідкісноземельних металів (лантану,| | | | | |церію, празеодиму, неодиму, самарію,| | | | | |європію, гадолінію, тербію, ітербію,| | | | | |диспрозію, ербію, тулію, лютецію,| | | | | |ітрію) | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.44 |Відомості про балансові запаси| Т | 5 |73-Р від 20.07.2000 | | |корисних копалин у надрах у цілому| | | | | |по Україні: алмазів, берилію,| | | | | |золота, п'єзооптичної сировини,| | | | | |літію, ніобію, танталу, титану,| | | | | |цирконію, скандію, платини, іридію,| | | | | |осмію, паладію | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.45 |Відомості про запаси в надрах| Т | 5 |72-Р від 20.07.2000 | | |України розсіяних елементів (галію,| | | | | |гафнію, індію, кадмію, ренію,| | | | | |рубідію, селену, талію, телуру,| | | | | |цезію) у цілому в Україні разом із| | | | | |запасами тих кольорових, рідкісних| | | | | |та благородних металів, у рудах| | | | | |яких ці елементи присутні | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.46 |Відомості про балансові запаси| ЦТ | 10 |12/6-Р від 30.03.95 | | |урану в надрах України в цілому | | |12/49-Р від 30.03.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.46.1 |Ті самі відомості щодо окремого| Т | 5 |112- Р від 19.09.2000 | | |родовища урану, якщо ці відомості| | |125-Р від 13.10.2000 | | |не передбачені для подання| | | | | |Міжнародному агентству з атомної| | | | | |енергії (МАГАТЕ) | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.47 |Відомості про розроблені Банкнотно-| Т | 5 |55-Р від 07.08.2000 | | |монетним двором Національного банку| | | | | |України банкноти і монети України| | | | | |нових зразків (крім пам'ятних,| | | | | |ювілейних та інвестиційних монет),| | | | | |їх технічні характеристики і повну| | | | | |систему захисту від підробки до| | | | | |офіційного повідомлення| | | | | |Національного банку України з цих| | | | | |питань | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.48 |Відомості про рецептурний склад| ЦТ | 10 |54-Р від 07.08.2000 | | |замаркованого металевого сплаву| | | | | |вітчизняного виробництва, з якого| | | | | |виготовляються монети України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.49 |Відомості про засоби захисту від| ЦТ | 10 |12/241-Р від 20.04.95 | | |підробки банкнот, бланків державних| | |56-Р від 07.08.2000 | | |цінних паперів і документів| | |158-Р від 21.11.2000 | | |суворого обліку України | | | | | |Примітка. | | | | | |Крім відомостей про загальновідомі| | | | | |засоби захисту: водяні знаки,| | | | | |хімічний захист, кольорові волокна,| | | | | |що світяться в ультрафіолетових| | | | | |променях, антисканерні елементи,| | | | | |захисні фарби, тощо - без подальшої| | | | | |конкретизації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.50 |Зведені відомості про потреби| Т | 5 |9-Р від 07.06.2000 | | |народного господарства України в| | |81-Р від 20.09.2000 | | |дорогоцінних металах (платині,| | | | | |золоті, сріблі, іридії, осмії,| | | | | |паладії, рутенії, родії) і| | | | | |природних алмазах | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.51 |Відомості про планові обсяги| Т | 5 |7-Р від 07.06.2000 | | |експорту або імпорту в натуральному| | | | | |або грошовому виразі золота,| | | | | |срібла, платини, металів платинової| | | | | |групи, природних алмазів у цілому в| | | | | |Україні (до закінчення терміну дії| | | | | |плану) | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.52 |Зведені відомості про технології| ЦТ | 10 |201-Р від 27.11.2000 | | |виготовлення та застосування| | | | | |спеціальних складових захисних| | | | | |голографічних елементів, які| | | | | |створюються на замовлення органів| | | | | |державної влади, у тому числі для| | | | | |захисту від підробки банкнот,| | | | | |цінних паперів, документів суворого| | | | | |обліку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.53 |Відомості про спеціальні складові| Т | 5 |200-Р від 27.11.2000 | | |голографічних захисних елементів,| | | | | |які призначені для захисту від| | | | | |підробки банкнот, цінних паперів,| | | | | |документів суворого обліку, якщо| | | | | |вони дають можливість повного| | | | | |відтворення голографічних захисних| | | | | |елементів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.54 |Відомості про наукові відкриття,| Т | 5 |202-Р від 27.11.2000 | | |зміст науково-дослідних і| | | | | |дослідно-конструкторських робіт із| | | | | |створення та впровадження| | | | | |спеціальних складових голографічних| | | | | |захисних елементів, які створюються| | | | | |на замовлення державних органів| | | | | |влади | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |2.55 |Відомості про заходи мобілізаційної | | | | | |підготовки та мобілізаційного плану | | | | | |галузей національної економіки щодо | | | | | |виробництва і поставки озброєння, | | | | | |боєприпасів, військової техніки, | | | | | |спеціальних комплектуючих виробів до| | | | | |них, будівництва фортифікаційних | | | | | |споруд, технічного прикриття | | | | | |об'єктів галузей з метою | | | | | |забезпечення їх безперебійної роботи| | | | | |в особливий період: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.55.1 |у цілому в Україні, у центральному | ЦТ | 10 |230-Р від 11.06.2002 | | |органі виконавчої влади | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.55.2 |у Раді міністрів Автономної | Т | 5 |230-Р від 11.06.2002 | | |Республіки Крим, місцевій державній | | | | | |адміністрації, на підприємстві, в | | | | | |установі, організації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.56 |Відомості про заходи мобілізаційної | | | | | |підготовки та мобілізаційного плану | | | | | |галузей національної економіки щодо | | | | | |життєзабезпечення населення в | | | | | |особливий період: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.56.1 |у цілому в Україні | ЦТ | 10 |231-Р від 11.06.2002 | | | | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.56.2 |у центральному органі виконавчої | Т | 5 |231-Р від 11.06.2002 | | |влади, Раді міністрів Автономної | | | | | |Республіки Крим, місцевій державній | | | | | |адміністрації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.57 |Відомості про потребу в асигнуваннях| | | | | |та фактичні фінансові витрати на | | | | | |мобілізаційну підготовку: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.57.1 |у цілому в Україні, у центральному | ЦТ | 10 |232-Р від 11.06.2002 | | |органі виконавчої влади, в органі | | | | | |законодавчої чи судової влади | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.57.2 |у Раді міністрів Автономної | Т | 5 |232-Р від 11.06.2002 | | |Республіки Крим, обласній, Київській| | | | | |та Севастопольській міських | | | | | |державних адміністраціях, у | | | | | |державних наукових організаціях | | | | | |(Національна академія наук України, | | | | | |Українська академія аграрних наук, | | | | | |Академія медичних наук України), | | | | | |Національному банку України, на | | | | | |окремому підприємстві, в установі | | | | | |(у тому числі банківській, | | | | | |науковій), організації, які | | | | | |виробляють озброєння, боєприпаси, | | | | | |військову техніку, спеціальні | | | | | |комплектуючі вироби до них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.58 |Відомості про фундаментальні та | | | | | |прикладні наукові дослідження, | | | | | |дослідно-конструкторські роботи з | | | | | |питань мобілізаційної підготовки та | | | | | |мобілізації галузей національної | | | | | |економіки, якщо вони дають змогу | | | | | |розкрити їх головну науково-технічну| | | | | |ідею, а також мету, напрями та (або)| | | | | |можливі наслідки застосування | | | | | |(реалізації) їх результатів: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.58.1 |у цілому в Україні | ЦТ | 10 |233-Р від 11.06.2002 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.58.2 |у центральному органі виконавчої | Т | 5 |233-Р від 11.06.2002 | | |влади, державних наукових | | | | | |організаціях (Національна академія | | | | | |наук України, Українська академія | | | | | |аграрних наук, Академія медичних | | | | | |наук України), установах, Раді | | | | | |міністрів Автономної Республіки | | | | | |Крим, місцевих державних | | | | | |адміністраціях, а також на підприє- | | | | | |мствах, в установах, організаціях, | | | | | |які виробляють озброєння, | | | | | |боєприпаси, військову техніку, | | | | | |спеціальні комплектуючі вироби до | | | | | |них | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |2.59 |Відомості про порядок переведення | Т | 5 |235-Р від 02.07.2002 | | |органів виконавчої влади, інших | | | | | |державних органів, а також | | | | | |підприємств, установ і організацій, | | | | | |які виробляють озброєння, | | | | | |боєприпаси, військову техніку, | | | | | |спеціальні комплектуючі вироби до | | | | | |них на роботу в умовах особливого | | | | | |періоду | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- | 3. Сфера зовнішніх відносин | |---------------------------------------------------------------------------------------| |3.1 |Відомості, що містяться в| Т | 5 |44-Р від 30.06.2000 | | |директивах, планах та вказівках| | | | | |делегаціям і посадовим особам, які| | | | | |представляють Україну на| | | | | |переговорах, консультаціях та| | | | | |нарадах із зовнішньополітичних і| | | | | |зовнішньоекономічних питань, а також| | | | | |на міжнародних форумах і семінарах| | | | | |із стратегічно важливих для держави| | | | | |питань | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.2 |Відомості, які містяться в| Т | 5 |44-Р від 30.06.2000 | | |пропозиціях про вирішення| | | | | |стратегічних питань зовнішньо-| | | | | |політичних відносин, а також про| | | | | |реалізацію співробітництва з іншими| | | | | |державами, розголошення яких| | | | | |розкриває стратегію і тактику| | | | | |зовнішньої політики України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.3 |Відомості про номенклатуру, | | |12/155-Р від 11.04.95 | | |обсяги та фінансування операцій з| | |12/244-Р від 20.04.95 | | |експорту, імпорту озброєння,| | |244-Р від 22.07.2003 | | |військової техніки, окремих| | | | | |стратегічних видів сировини і| | | | | |продукції, а також відомості про| | | | | |військове, військово-технічне та| | | | | |науково-технічне співробітництво з| | | | | |іноземними державами, за винятком| | | | | |тих відомостей, які мають| | | | | |передаватися відповідно до| | | | | |міжнародних зобов'язань України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.3.1 |За усіма показниками в сукупності по| ЦТ | 10 |244-Р від 22.07.2003 | | |Україні - термін більше одного | | | | | |місяця | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.3.2 |За усіма показниками в сукупності по| ЦТ | 10 |244-Р від 22.07.2003 | | |центральному органу виконавчої влади| | | | | |або суб'єкту зовнішньоекономічної | | | | | |діяльності - термін більше одного | | | | | |року | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.3.3 |За усіма показниками в сукупності по| Т | 5 |244-Р від 22.07.2003 | | |Україні - термін менше одного | | | | | |місяця, а також за окремими | | | | | |показниками - термін більше одного | | | | | |місяця | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.3.4 |За трьома і більше показниками по| Т | 5 |244-Р від 22.07.2003 | | |центральному органу виконавчої влади| | | | | |та суб'єкту зовнішньоекономічної| | | | | |діяльності - термін менше одного | | | | | |року, але більше одного місяця | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.4 |Зведені по Україні відомості з пи-| Т | 5 |44-Р від 30.06.2000 | | |тань міждержавної спеціалізації і| | |244-Р від 22.07.2003 | | |кооперації при створенні та| | | | | |виробництві озброєння і військової| | | | | |техніки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.5 |Відомості про міжнародне військово-| Т | 5 |44-Р від 30.06.2000 | | |технічне співробітництво, що не| | | | | |підлягають розголошенню згідно із| | | | | |зобов'язаннями України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |3.6 |Зведені відомості про обсяг,| Т | 5 |12/8 від 01.07.98 | | |номенклатуру товарів військового| | | | | |призначення, щодо яких здійснюють| | | | | |міжнародні передачі, про маршрути,| | | | | |найменування транспортних засобів і| | | | | |час їх руху, місця навантаження і| | | | | |розвантаження, а також окремі| | | | | |відомості про обсяг, номенклатуру| | | | | |товарів військового призначення,| | | | | |які містять у собі інформацію, що| | | | | |становить державну таємницю України | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку | |---------------------------------------------------------------------------------------| |4.1 |Відомості про фінансування та | | | | | |матеріально-технічне забезпечення, | | | | | |зміст, плани, організацію і | | | | | |результати оперативно-розшукової, | | | | | |контррозвідувальної чи | | | | | |розвідувальної діяльності: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.1.1 |зведені щодо Служби безпеки України,| ОВ | 30 |153-Р від 21.11.2000 | | |Головного управління розвідки | | |170-Р від 27.11.2000 | | |Міністерства оборони України | | |223-Р від 30.01.2002 | | | | | |252-Р від 05.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.1.2 |зведені щодо центрального органу| ЦТ | 10 |153-Р від 21.11.2000 | | |виконавчої влади, якому надано| | |170-Р від 27.11.2000 | | |право здійснення оперативно-| | |223-Р від 30.01.2002 | | |розшукової чи контррозвідувальної | | |252-Р від 05.04.2004 | | |діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.1.3 |щодо окремого підрозділу або | Т | 5 |102-Р від 19.09.2000 | | |оперативно-розшукового, | | |152-Р від 21.11.2000 | | |контррозвідувального чи | | |222-Р від 30.01.2002 | | |розвідувального заходу | | |223-Р від 30.01.2002 | | | | | |252-Р від 05.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.2 |Відомості, які детально розкривають| ЦТ | 10 |104-Р від 19.09.2000 | | |зміст, організацію, конкретні | | |152-Р від 21.11.2000 | | |засоби, форми або методи оперативно-| | |223-Р від 30.01.2002 | | |розшукової, розвідувальної чи | | |253-Р від 05.04.2004 | | |контррозвідувальної діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.3 |Відомості про отримані результати| | | | | |ведення: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.3.1 |агентурної та спеціальної розвідки | ЦТ | 10 |109-Р від 31.10.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.3.2 |радіоелектронної розвідки, контролю| Т | 5 |109-Р від 31.10.2000 | | |безпеки інформації та зв'язку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.4 |Відомості, що розкривають зміст| Т | 5 |154-Р від 21.11.2000 | | |заходів для приховування справжнього| | |171-Р від 27.11.2000 | | |призначення чи причетності| | |254-Р від 05.04.2004 | | |підрозділу (підрозділів) до органів| | | | | |державної влади, які здійснюють| | | | | |оперативно-розшукову, контрозвідува-| | | | | |льну чи розвідувальну діяльність, | | | | | |або завдань, що виконуються цими | | | | | |підрозділами з метою оперативно- | | | | | |розшукової, контррозвідувальної чи | | | | | |розвідувальної діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.5 |Зведені облікові відомості, що| | | | | |розкривають осіб, які є об'єктами| | | | | |оперативно-розшукових чи | | | | | |контррозвідувальних справ: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.5.1 |щодо органу Служби безпеки України,| ЦТ | 10 |42-Р від 14.07.2000 | | |Управління державної охорони| | |52-Р від 30.06.2000 | | |України, Державної прикордонної | | |212-Р від 25.01.01 | | |служби України | | |255-Р від 05.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.5.2 |щодо центрального органу виконавчої| Т | 5 |105-Р від 19.09.2000 | | |влади, який здійснює оперативно-| | |52-Р від 30.06.2000 | | |розшукову, контррозвідувальну чи | | |255-Р від 05.04.2004 | | |розвідувальну діяльність згідно з | | | | | |чинним законодавством України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.6 |Відомості, що розкривають особу,| | | | | |яка є об'єктом оперативно-| | | | | |розшукової справи: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.6.1 |у зв'язку з наявністю у її діях| ЦТ | 10 |42-Р від 14.07.2000 | | |ознак вчинення особливо небезпечних| | |52-Р від 30.06.2000 | | |злочинів проти держави або інших| | |216-Р від 25.01.01 | | |тяжких злочинів у разі проведення| | | | | |цих заходів підрозділами Служби| | | | | |безпеки України, Управління| | | | | |державної охорони України, Державної| | | | | |прикордонної служби України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.6.2 |у діях якої є ознаки вчинення інших| Т | 5 |105-Р від 19.09.2000 | | |злочинів | | |216-Р від 25.01.2000 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.7 |Відомості про характеристики| ЦТ | 10 |110-Р від 31.10.2000 | | |перспективних і діючих технічних| | | | | |систем та засобів розвідки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.7.1 |Ті самі відомості за окремим| Т | 5 |110-Р від 31.10.2000 | | |зразком систем та засобів розвідки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.8 |Зведені відомості про номенклатуру,| Т | 5 |163-Р від 21.11.2000 | | |обсяги постачання, потреби і обсяги| | |173-Р від 27.11.2000 | | |озброєння, військової та| | | | | |спеціальної техніки в центральному| | | | | |органі виконавчої влади, який| | | | | |здійснює оперативно-розшукову та| | | | | |розвідувальну діяльність | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.9 |Відомості, що розкривають| ЦТ | 10 |12/100-Р від 11.04.95 | | |організацію і методи використання| | |256-Р від 05.04.2004 | | |засобів спеціальної техніки при| | | | | |вирішенні завдань оперативно-| | | | | |розшукової, контррозвідувальної чи | | | | | |розвідувальної діяльності або | | | | | |методику організації і проведення | | | | | |конкретних оперативно-технічних | | | | | |заходів, відомості про безпосереднє | | | | | |місце негласного впровадження | | | | | |(установлення) спеціальних | | | | | |технічних засобів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.10 |Зведені відомості про дислокацію| ЦТ | 10 |12/68-Р від 11.04.95 | | |існуючих і тих, що будуються,| | | | | |запасних, командних та захищених| | | | | |пунктів управління Служби безпеки| | | | | |України і організацію їх охорони в| | | | | |умовах воєнного стану | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.10.1 |Ті самі відомості щодо окремого| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |запасного, командного та захищеного| | | | | |пункту Управління державної охорони| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.11 |Відомості про технічні системи| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |забезпечення діяльності, охорони,| | |43-Р від 14.07.2000 | | |зв'язку окремого запасного чи| | |184-Р від 27.11.2000 | | |захищеного пункту управління| | |204-Р від 27.11.2000 | | |органу, військової частини Служби| | | | | |безпеки України, Управління| | | | | |державної охорони України та| | | | | |Державної прикордонної служби | | | | | |України в умовах воєнного стану | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.12 |Відомості, що розкривають тактико-| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |технічні дані інженерно-технічних| | |207-Р від 27.11.2000 | | |засобів охорони або систем| | | | | |сигналізації, зміст заходів| | | | | |пропускного і внутрішньооб'єктового| | | | | |режиму окремого об'єкта (об'єктів)| | | | | |Служби безпеки України, Управління| | | | | |державної охорони України, на якому| | | | | |впроваджено особливий режим| | | | | |діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.13 |Відомості про стан, зміст і| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |організацію бойової і спеціальної| | |148-Р від 21.11.2000 | | |підготовки особового складу Служби| | |161-Р від 21.11.2000 | | |безпеки України, Головного| | | | | |управління розвідки Міністерства| | | | | |оборони України, Управління| | | | | |державної охорони України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.14 |Зведені відомості про штат, штатну| ЦТ | 10 |52-Р від 30.06.2000 | | |розстановку особового складу та| | |162-Р від 21.11.2000 | | |фактичний стан забезпеченості| | |12/61-Р від 11.04.95 | | |нормативів, передбачених штатом| | | | | |Служби безпеки України, Головного| | | | | |управління розвідки Міністерства| | | | | |оборони України, Управління| | | | | |державної охорони України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.15 |Зведені відомості щодо Служби| ЦТ | 10 |12/69-Р від 11.04.95 | | |безпеки України про зміст, стан та| | |155-Р від 21.11.2000 | | |особовий склад спеціального| | | | | |резерву, його підготовку та| | | | | |використання в умовах воєнного| | | | | |стану | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.16 |Відомості про форми, методи| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |здійснення спеціальної перевірки| | |149-Р від 21.11.2000 | | |співробітників - військовослужбовців| | |156-Р від 21.11.2000 | | |і працівників Служби безпеки| | | | | |України, Головного управління| | | | | |розвідки Міністерства оборони| | | | | |України, Управління державної| | | | | |охорони України, кандидатів для| | | | | |зарахування на службу (роботу) до| | | | | |Служби безпеки України, Головного| | | | | |управління розвідки Міністерства| | | | | |оборони України, Управління| | | | | |державної охорони України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.17 |Відомості про стан, результати та| ЦТ | 10 |12/62-Р від 11.04.95 | | |перспективи співробітництва Служби| | |157-Р від 21.11.2000 | | |безпеки України, Головного| | | | | |управління розвідки Міністерства| | | | | |оборони України, Управління| | | | | |державної охорони України зі| | | | | |спеціальними службами іноземних| | | | | |держав | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.17.1 |Ті самі відомості щодо окремого| Т | 5 |52-Р від 30.06.2000 | | |органу (підрозділу) Служби безпеки| | | | | |України, Управління державної| | | | | |охорони України, Головного| | | | | |управління розвідки Міністерства| | | | | |оборони України щодо| | | | | |співробітництва з окремою| | | | | |спецслужбою іноземної держави | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.18 |Відомості про факт підготовки, | ЦТ | 10 |168-Р від 27.11.2000 | | |проведення або результати негласних | | |257-Р від 05.04.2004 | | |оперативно-розшукових чи контррозві-| | | | | |дувальних заходів із застосуванням | | | | | |оперативно-технічних засобів | | | | | |стосовно особи (осіб), яка (які) | | | | | |готує (готують) або вчинила | | | | | |(вчинили) особливо тяжкі злочини | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.18.1 |Ті самі відомості стосовно осіб,| Т | 5 |168-Р від 27.11.2000 | | |які готують або вчинили інші тяжкі| | | | | |злочини | | | | | |Примітка. | | | | | |У разі використання отриманої| | | | | |інформації як доказ у кримінальному| | | | | |процесі, зниження її ступеня| | | | | |секретності чи розсекречування| | | | | |здійснюється згідно з чинним| | | | | |законодавством України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.19 |Відомості про напрями взаємодії| Т | 5 |84-Р від 20.09.2000 | | |митних органів між собою, з| | | | | |правоохоронними органами та іншими| | | | | |органами державної влади з питань| | | | | |боротьби з контрабандою й| | | | | |порушеннями митних правил, а також| | | | | |проведення спеціальних спільних| | | | | |операцій з контрольованих поставок| | | | | |наркотичних засобів, психотропних| | | | | |речовин і прекурсорів та здійснення| | | | | |інших заходів щодо захисту| | | | | |економічних інтересів України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.20 |Відомості про дислокацію, склад та| ЦТ | 10 |12/158-Р від 11.04.95 | | |діяльність агентурних закордонних| | | | | |розвідувальних органів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.21 |Зведені відомості про підготовку та| ЦТ | 10 |12/66-Р від 11.04.95 | | |застосування військових формувань| | | | | |спеціального призначення в Збройних| | | | | |Силах України, Службі безпеки| | | | | |України та інших центральних| | | | | |органах виконавчої влади, де| | | | | |створюються такі військові| | | | | |формування згідно з чинним| | | | | |законодавством України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.22 |Зведені відомості про організацію| Т | 5 |34-Р від 09.06.2000 | | |служби і тактику дій Державної | | | | | |прикордонної служби України, | | | | | |застосування спеціальної техніки для| | | | | |затримання порушників кордону | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.23 |Відомості, що розшифровують| ЦТ | 10 |12/79-Р від 11.04.95 | | |працівників, які здійснюють| | |227-Р від 05.03.2002 | | |оперативно-розшукову чи контррозві- | | |258-Р від 05.04.2004 | | |дувальну діяльність, їх близьких | | | | | |родичів у разі проведення заходів | | | | | |щодо зміни їх установчих даних, | | | | | |зовнішності за наявності | | | | | |інформації про загрозу їх свободі, | | | | | |життю чи здоров'ю, що виникла у | | | | | |зв'язку з виконанням цими | | | | | |працівниками завдань оперативно- | | | | | |розшукової діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.24 |Відомості про негласний особовий| ЦТ | 10 |12/288-Р від 05.05.95 | | |склад підрозділів органів| | |162-Р від 21.11.2000 | | |Служби безпеки України, Міністерства| | |165-Р від 21.11.2000 | | |внутрішніх справ України, Головного| | |228-Р від 05.03.2002 | | |управління розвідки Міністерства| | |229-Р від 05.04.2002 | | |оборони України, місцезнаходження| | |259-Р від 05.04.2004 | | |організацій і підприємств, створених| | | | | |з метою здійснення оперативно-| | | | | |розшукової, контррозвідувальної чи | | | | | |розвідувальної діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.25 |Зведені відомості про персональний| ЦТ | 10 |160-Р від 21.11.2000 | | |склад Служби безпеки України та | | |205-Р від 27.11.2000 | | |воєнної розвідки Збройних Сил | | |225-Р від 05.03.2002 | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.25.1 |ті самі відомості щодо окремого | Т | 5 |226-Р від 05.03.2002 | | |органу, підрозділу Служби безпеки | | | | | |України та воєнної розвідки | | | | | |Збройних Сил України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------|
|4.26 |Зведені облікові відомості, що| | | | | |розкривають осіб, які на| | | | | |конфіденційній основі залучаються,| | | | | |плануються до залучення або| | | | | |залучалися раніше до| | | | | |співробітництва з метою виконання| | | | | |завдань оперативно-розшукової, | | | | | |контррозвідувальної чи | | | | | |розвідувальної діяльності: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.26.1 |щодо органу Служби безпеки України,| ОВ | 30 |150-Р від 21.11.2000 | | |Головного управління розвідки | | |214-Р від 25.01.01 | | |Служби безпеки України, | | |236-Р від 04.01.2003 | | |Головного управління розвідки| | |260-Р від 05.04.2004 | | |Міністерства оборони України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.26.2 |щодо центрального органу виконавчої| ЦТ | 10 |12/229-Р від 20.04.95 | | |влади, який здійснює оперативно-| | |12/288-Р від 05.05.95 | | |розшукову, контррозвідувальну чи | | |260-Р від 05.04.2004 | | |розвідувальну діяльність згідно з | | | | | |чинним законодавством України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.27 |Відомості, що розкривають| ЦТ | 10 |150-Р від 21.11.2000 | | |причетність на даний час або в | | |217-Р від 25.01.01 | | |минулому окремої особи до | | |224-Р від 30.01.2002 | | |співробітництва на конфіденційній | | |261-Р від 05.04.2004 | | |основі з органом (підрозділом), який| | | | | |здійснює оперативно-розшукову чи | | | | | |контррозвідувальну та розвідувальну | | | | | |діяльність згідно з чинним | | | | | |законодавством України, а також | | | | | |відомості про осіб, яких планується | | | | | |залучити до конфіденційного | | | | | |співробітництва | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.28 |Відомості, що розкривають місце-| ЦТ | 10 |215-Р від 25.01.01 | | |знаходження приміщення, яке| | |151-Р від 21.11.2000 | | |конфіденційно використовується в| | |262-Р від 05.04.2004 | | |інтересах вирішення завдань| | | | | |оперативно-розшукової, контррозвіду-| | | | | |вальної чи розвідувальної діяльності| | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.28.1 |Ті самі відомості щодо окремого| Т | 5 |151-Р від 21.11.2000 | | |об'єкта (приміщення), який| | | | | |використовується в інтересах| | | | | |вирішення завдань розвідувальної| | | | | |діяльності | | | | | |Примітка до статей 4.27, 4.28. | | | | | |Дозволяється використовувати| | | | | |зазначені відомості в інтересах| | | | | |виконання завдань оперативно-| | | | | |розшукової та розвідувальної| | | | | |діяльності у порядку, визначеному| | | | | |чинним законодавством України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.29 |Зведені відомості про організацію| ОВ | 30 |51-Р від 30.06.2000 | | |охорони та оборони органів державної| | |269-Р від 05.04.2004 | | |влади, посадових осіб та об'єктів| | | | | |щодо яких здійснюється державна | | | | | |охорона в умовах воєнного стану | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.29.1 |Ті самі відомості в мирний час | ЦТ | 10 |51-Р від 30.06.2000 | | | | | |269-Р від 05.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.29.2 |Ті самі відомості щодо окремого| Т | 5 |51-Р від 30.06.2000 | | |органу державної влади, посадової| | |269-Р від 05.04.2004 | | |особи або об'єкта, щодо яких| | | | | |здійснюється державна охорона | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.30 |Відомості про організацію та| Т | 5 |127-Р від 27.10.2000 | | |порядок забезпечення безпеки| | | | | |пересування територією України| | | | | |вищих посадових осіб України та| | | | | |урядових делегацій іноземних держав | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.31 |Відомості про осіб, які беруть| ЦТ | 10 |12/293-Р від 05.05.95 | | |участь у кримінальному судочинстві| | | | | |і взяті під захист згідно з чинним| | | | | |законодавством України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.32 |Відомості про систему охорони за| Т | 5 |107-Р від 19.09.2000 | | |посиленим варіантом або за| | | | | |надзвичайних подій дипломатичних| | | | | |представництв і консульських| | | | | |установ іноземних держав в Україні | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.33 |Відомості про строки, маршрути та| Т | 5 |53-Р від 07.08.2000 | | |організацію охорони перевезення| | |108-Р від 19.09.2000 | | |банкнот і монет та інших цінностей| | | | | |у системі Національного банку| | | | | |України, а також відомості про| | | | | |порушення встановлених у| | | | | |Національному банку вимог щодо| | | | | |організації та здійснення охорони| | | | | |цінностей (у ході виготовлення,| | | | | |транспортування чи зберігання| | | | | |банкнот, монет та інших цінностей),| | | | | |обізнаність із якими може| | | | | |спричинити розкрадання цих| | | | | |цінностей. | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.34 |Зведені відомості про номенклатуру| Т | 5 |186-Р від 27.11.2000 | | |й кількість технічних засобів| | | | | |зв'язку у мережах і комплексах| | | | | |урядового та спеціального зв'язку,| | | | | |їхні тактико-технічні дані;| | | | | |відомості про організацію урядового| | | | | |та спеціального зв'язку,| | | | | |проектування, будівництво,| | | | | |модернізацію об'єктів урядового та| | | | | |спеціального зв'язку, випробування| | | | | |і технічну експлуатацію засобів| | | | | |урядового та спеціального зв'язку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.35 |Відомості про заходи і перспективи | ЦТ | 10 |12/102-Р від 11.04.95 | | |організації або забезпечення безпеки| | |12/106-Р від 11.04.95 | | |систем урядового та спеціальних | | |278-Р від 22.04.2004 | | |видів зв'язку в Україні, в | | | | | |центральному органі виконавчої влади| | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.35.1 |Ті самі відомості на підприємстві, | Т | 5 |278-Р від 22.04.2004 | | |в установі, організації, військовій | | | | | |частині, окремій системі, на об'єкті| | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.36 |Зведені відомості про розробку,| ЦТ | 10 |12/7-Р від 18.03.98 | | |впровадження і використання| | |52-Р від 30.06.2000 | | |об'єднаної автоматизованої| | | | | |інформаційної системи Служби безпеки| | | | | |України, Управління державної| | | | | |охорони України, аналітичні та| | | | | |узагальнені матеріали, які одержані| | | | | |в результаті обробки накопичених у| | | | | |цій системі відомостей | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.37 |Відомості про канали зв'язку та| Т | 5 |27-Р від 09.06.2000 | | |радіочастоти (літери), які| | |57-Р від 18.08.2000 | | |виділяються для використання в| | |111-Р від 20.09.2000 | | |інтересах Міністерства оборони| | |208-Р від 27.11.2000 | | |України, урядового та спеціального| | | | | |зв'язку України в мирний час та в| | | | | |умовах воєнного стану, а також в| | | | | |інтересах центрального органу| | | | | |виконавчої влади в умовах воєнного| | | | | |стану або під час бойового| | | | | |чергування | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.38 |Відомості про діючі або резервні| ЦТ | 10 |12/157-Р від 11.04.95 | | |системи та засоби зв'язку, які| | |268-Р від 05.04.2004 | | |забезпечують розвідувальну| | | | | |діяльність Міністерства оборони| | | | | |України та Служби безпеки України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.39 |Зведені відомості про організацію| ОВ | 30 |12/74-Р від 11.04.95 | | |урядового зв'язку в умовах| | | | | |воєнного стану із зазначенням| | | | | |пунктів управління за справжніми | | | | | |найменуваннями та їх дислокацію в| | | | | |цілому по Україні | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.40 |Відомості про систему або комплекс | ЦТ | 10 |188-Р від 27.11.2000 | | |спеціальних видів зв'язку, зміст чи| | |279-Р від 22.04.2004 | | |результати науково-дослідних і| | | | | |дослідно-конструкторських робіт, які| | | | | |спрямовані на розвиток та | | | | | |вдосконалення існуючих систем і | | | | | |комплексів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.41 |Зведені відомості про розробку, | ОВ | 30 |187-Р від 27.11.2000 | | |дослідження, технічні та спеціальні | | |280-Р від 22.04.2004 | | |характеристики, виробництво, а також| | | | | |технологію виготовлення ключових | | | | | |документів до засобів | | | | | |криптографічного захисту інформації| | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.41.1 |Відомості окремо щодо розробки, | ЦТ | 10 |187-Р від 27.11.2000 | | |дослідження, технічних та спеціаль- | | |280-Р від 22.04.2004 | | |них характеристик, виробництва та | | | | | |технології виготовлення ключових | | | | | |документів до засобів криптографіч- | | | | | |чного захисту секретної інформації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.41.2 |Ті самі відомості щодо конкретних | ЦТ | 10 |280-Р від 22.04.2004 | | |типів ключових документів | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.41.3 |Ті самі відомості щодо ключових | Т | 5 |280-Р від 22.04.2004 | | |документів до засобів | | | | | |криптографічного захисту інформації | | | | | |тимчасової стійкості | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.41.4 |Відомості про порядок поводження з | Т | 5 |280-Р від 22.04.2004 | | |ключовими документами до засобів | | | | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації та їх окремі технічні | | | | | |характеристики | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.42 |Відомості про засоби| ЦТ | 10 |190-Р від 27.11.2000 | | |криптографічного захисту секретної| | |281-Р від 22.04.2004 | | |інформації, ключові документи до них| | | | | |та документи, що регламентують | | | | | |роботу вказаних засобів, які призна-| | | | | |чені для захисту секретної інформа- | | | | | |ції з грифом секретності "особливої | | | | | |важливості" та "цілком таємно" | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.42.1 |ті самі відомості, які призначені | Т | 5 |47-Р від 11.07.2000 | | |для захисту секретної інформації з | | |189-Р від 27.11.2000 | | |грифом секретності "таємно" | | |281-Р від 22.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.43 |Відомості про бойові паролі, паролі| ЦТ | 10 |191-Р від 27.11.2000 | | |доступу, зміст ключових даних,| | | | | |призначених для захисту секретної| | | | | |інформації від несанкціонованого| | | | | |доступу до обчислювальних центрів,| | | | | |автоматизованих робочих місць та| | | | | |засекречувальної апаратури системи| | | | | |державного розпізнавання | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.44 |Відомості про криптографічні| ЦТ | 10 |193-Р від 27.11.2000 | | |системи та засоби криптографічного| | |282-Р від 22.04.2004 | | |захисту секретної інформації, якщо| | | | | |вони розкривають їх криптографічну | | | | | |схему, схему захисту, принципи їх | | | | | |побудови, функціонування або | | | | | |криптографічні параметри | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.44.1 |Ті самі відомості, якщо вони не | Т | 5 |282-Р від 22.04.2004 | | |розкривають їх криптографічну схему,| | | | | |схему захисту, принципи їх побудови,| | | | | |функціонування або криптографічні | | | | | |параметри | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.45 |Відомості про наукові відкриття,| ЦТ | 10 |192-Р від 27.11.2000 | | |винаходи, зміст науково-дослідних і| | |263-Р від 05.04.2004 | | |дослідно-конструкторських робіт, що| | | | | |сприятимуть вдосконаленню заходів і| | | | | |засобів оперативно-розшукової чи | | | | | |контррозвідувальної діяльності, | | | | | |засобів спеціальної техніки, | | | | | |урядового та спеціального зв'язку | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.45.1 |Відомості про зміст та результати| Т | 5 |210-Р від 21.12.2000 | | |інших науково-дослідних і| | | | | |дослідно-конструкторських робіт з| | | | | |розробки, створення, вдосконалення| | | | | |заходів і засобів| | | | | |оперативно-розшукової діяльності | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.46 |Відомості про зміст кримінальних| Т | 5 |209-Р від 29.11.2000 | | |справ, розголошення яких може| | | | | |завдати шкоди національній безпеці| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.47 |Відомості, що розкривають| Т | 5 |211-Р від 04.01.01 | | |організацію, стан і способи охорони| | | | | |установ кримінально-виконавчої| | | | | |системи | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.48 |Відомості, що містяться в архівних| ЦТ | 10 |211-Р від 04.01.01 | | |справах про виконання вироків| | | | | |стосовно засуджених до виняткової| | | | | |міри покарання та про осіб, які| | | | | |виконували ці вироки | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.49 |Зведені відомості про організацію| | | | | |та фактичний стан охорони державної| | | | | |таємниці: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.49.1 |в Україні | ЦТ | 10 |12/94-Р від 11.04.95 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.49.2 |у центральних органах виконавчої| Т | 5 |130-Р від 31.10.2000 | | |влади, на підприємствах, в| | | | | |установах, організаціях та| | | | | |військових формуваннях | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.50 |Відомості про конкретні заходи| ЦТ | 10 |12/99-Р від 11.04.95 | | |Служби безпеки України щодо захисту| | | | | |державної таємниці, якщо в них| | | | | |розкриваються задіяні для цього| | | | | |оперативні сили та засоби | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.51 |Відомості, що розкривають конкретні| Т | 5 |131-Р від 31.10.2000 | | |засоби та заходи захисту державної| | | | | |таємниці у центральних органах| | | | | |виконавчої влади України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.52 |Відомості про зміст та результати| Т | 5 |129-Р від 31.10.2000 | | |науково-дослідних робіт і дослідно-| | | | | |конструкторських робіт, пов'язаних| | | | | |з удосконаленням засобів та засобів| | | | | |захисту державної таємниці | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.53 |Відомості про організацію, зміст, | ЦТ | 10 |194-Р від 27.11.2000 | | |стан і плани розвитку системи | | |283-Р від 22.04.2004 | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації в Україні, центральному | | | | | |органі виконавчої влади | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.53.1 |Ті самі відомості щодо органу | Т | 5 |283-Р від 22.04.2004 | | |виконавчої влади, військової | | | | | |частини, підприємства, установи, | | | | | |організації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.54 |Зведені відомості про зміст, | ОВ | 30 |195-Р від 27.11.2000 | | |результати наукових досліджень, | | |284-Р від 22.04.2004 | | |дослідно-конструкторських робіт, а | | | | | |також тематичних досліджень щодо | | | | | |криптографічних систем та засобів | | | | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації з грифом секретності | | | | | |"особливої важливості" та "цілком | | | | | |таємно" | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.54.1 |Відомості окремо про зміст, | ЦТ | 10 |284-Р від 22.04.2004 | | |результати наукових досліджень, | | | | | |дослідно-конструкторських робіт або | | | | | |тематичних досліджень щодо | | | | | |криптографічних систем та засобів | | | | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації з грифом секретності | | | | | |"особливої важливості" та | | | | | |"цілком таємно" | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.54.2 |Зведені відомості про зміст і | ЦТ | 10 |284-Р від 22.04.2004 | | |результати наукових досліджень, | | | | | |дослідно-конструкторських робіт, | | | | | |а також тематичних досліджень щодо | | | | | |криптографічних систем та засобів | | | | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації з грифом секретності | | | | | |"таємно" | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.54.3 |Відомості окремо про зміст і | Т | 5 |284-Р від 22.04.2004 | | |результати наукових досліджень, | | | | | |дослідно-конструкторських робіт або | | | | | |тематичних досліджень щодо | | | | | |криптографічних систем та засобів | | | | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації з грифом секретності | | | | | |"таємно" | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.54.4 |Відомості окремо про зміст методик | Т | 5 |284-Р від 22.04.2004 | | |тематичних досліджень засобів | | | | | |криптографічного захисту секретної | | | | | |інформації тимчасової стійкості або | | | | | |засобів криптографічного захисту | | | | | |конфіденційної інформації, яка є | | | | | |власністю держави | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.55 |Відомості про технічні та| ЦТ | 10 |196-Р від 27.11.2000 | | |спеціальні характеристики ключових| | | | | |даних, ключових документів до| | | | | |засобів криптографічного захисту| | | | | |секретної інформації та про порядок| | | | | |їх формування (генерації) | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.56 |Відомості про зміст ключових даних,| ОВ | 30 |197-Р від 27.11.2000 | | |які призначені для криптографічного| | |285-Р від 22.04.2004 | | |захисту секретної інформації з | | | | | |грифом секретності "особливої | | | | | |важливості" та "цілком таємно" | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.56.1 |Ті самі відомості щодо засобів| ЦТ | 10 |198-Р від 27.11.2000 | | |криптографічного захисту інформації| | |285-Р від 22.04.2004 | | |з грифом секретності "таємно" | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.56.2 |Ті самі відомості щодо ключових | Т | 5 |285-Р від 22.04.2004 | | |даних, які призначені для | | | | | |криптографічного захисту інформації | | | | | |тимчасової стійкості | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.57 |Відомості про результати тематичних| ЦТ | 10 |199-Р від 27.11.2000 | | |досліджень діючих та розроблюваних| | | | | |систем та засобів криптографічного| | | | | |захисту секретної інформації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.58 |Відомості про спеціальні технічні| | | | | |засоби, їх тактико-технічні| | | | | |характеристики, що розкривають| | | | | |організацію, методику або тактику| | | | | |їх негласного застосування при| | | | | |вирішенні завдань оперативно-| | | | | |розшукової, контррозвідувальної чи | | | | | |розвідувальної діяльності щодо: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.58.1 |спеціальних технічних засобів, в| ЦТ | 10 |169-Р від 27.11.2000 | | |основі розробки та виготовлення| | |159-Р від 21.11.2000 | | |яких використані новітні досягнення| | |52-Р від 30.06.2000 | | |науки і техніки, оригінальні| | |213-Р від 25.01.01 | | |конструкторсько-технологічні | | |264-Р від 05.04.2004 | | |рішення | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.58.2 |інших спеціальних технічних засобів| Т | 5 |169-Р від 27.11.2000 | | |та видів зброї | | |210-Р від 21.12.2000 | | |Примітка. | | | | | |Ступені секретності зразків| | | | | |спеціальних технічних засобів,| | | | | |технічної документації до них| | | | | |можуть бути знижені або ці зразки,| | | | | |технічна документація до них можуть| | | | | |бути розсекречені за висновками| | | | | |державних експертів з питань| | | | | |таємниць залежно від терміну їх| | | | | |експлуатації або в разі їх експорту| | | | | |згідно з чинним законодавством| | | | | |України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.59 |Відомості, що розкривають належність| ЦТ | 10 |265-Р від 05.04.2004 | | |до розвідувального органу | | | | | |організаційних структур | | | | | |(підрозділів, установ, організацій | | | | | |та підприємств), створених з метою | | | | | |конспірації для виконання завдань | | | | | |цим органом та прикриття його | | | | | |кадрових співробітників | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.60 |Відомості, що розкривають належність| ЦТ | 10 |266-Р від 05.04.2004 | | |до розвідувального органу | | | | | |конкретного співробітника кадрового | | | | | |складу цього органу, який здійснює | | | | | |розвідувальну діяльність, і | | | | | |розголошення яких може завдати шкоди| | | | | |національній безпеці України | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.61 |Відомості, що розшифровують посади | | | | | |(назви посад, їх чисельність) в | | | | | |органах державної влади, на | | | | | |підприємствах, в установах і | | | | | |організаціях будь-якої форми | | | | | |власності, які займають або | | | | | |передбачені для зайняття | | | | | |співробітниками кадрового складу | | | | | |розвідувальних органів без розкриття| | | | | |їх належності до розвідувальних | | | | | |органів: | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.61.1 |у цілому по Україні | ЦТ | 10 |267-Р від 05.04.2004 | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.61.2 |ті самі відомості щодо окремого | Т | 5 |267-Р від 05.04.2004 | | |органу, підприємства, установи та | | | | | |організації | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.62 |Відомості, що розкривають зміст | Т | 5 |270-Р від 05.04.2004 | | |заходів, які провадяться з метою | | | | | |попередження та протидії | | | | | |терористичним проявам, спрямованим | | | | | |проти посадових осіб та об'єктів, | | | | | |щодо яких здійснюється державна | | | | | |охорона | | | | |-------+------------------------------------+-------+----------+-----------------------| |4.63 |Відомості щодо комплексних систем | ЦТ | 10 |286-Р від 22.04.2004 | | |захисту об'єктів спеціальних видів | | | | | |зв'язку (спецорганів) | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- ______________
* ОВ - "особливої важливості".
** ЦТ - "цілком таємно". *** Т - "таємно".
( Звід відомостей із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби
безпеки N 299 ( z0989-01 ) від 20.11.2001, N 165 ( z0489-02 ) від
27.05.2002, N 357 ( z0891-02 ) від 17.10.2002, N 113 ( z0295-03 )
від 26.03.2003, N 264 ( z0576-03 ) від 30.06.2003, N 428
( z0985-03 ) від 16.10.2003, N 467 ( z1086-03 ) від 13.11.2003,
N 302 ( z0731-04 ) від 29.05.2004 )
Начальник Департаменту
Служби безпеки України С.Чернихвгору