Документ z0264-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.04.2015, підстава - z0412-15


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.01.2013  № 40


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2013 р.
за № 264/22796

{Положення втратило чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 49 від 16.02.2015}

ЗМІНИ
до Положення про Міськрайонне управління (відділ) Держземагентства

1. У пункті 4:

1.1. підпункт 4.7. викласти в такій редакції:

«4.7. Здійснює підготовку організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель»;

1.2. підпункт 4.16. викласти в такій редакції:

«4.16. Організовує здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру.»

1.3. підпункт 4.18. викласти в такій редакції:

«4.18. Здійснює державну реєстрацію земельних ділянок та обмежень у їх використанні;»

1.4. у підпункті 4.19 слова «та розмежування земель державної і комунальної власності» виключити.

Заступник директора
Департаменту землеробства


Ю.Л. Жарунвгору