Документ z0265-97, поточна редакція — Прийняття від 07.03.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 21.07.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 28 від 07.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 липня 1997 р.
vd970307 vn28 за N 265/2069

Про затвердження Положення про взаємовідносини підприємств електроенергетики і зв'язку при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації електромереж 0,4 кВ із
сумісним підвішенням проводів проводового мовлення

З метою врегулювання взаємовідносин підприємств
електроенергетики і зв'язку при використанні опор із сумісним
підвішенням проводів електропередачі і проводового мовлення
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про взаємовідносини підприємств
електроенергетики і зв'язку при проектуванні, будівництві,
реконструкції та експлуатації електромереж 0,4 кВ із сумісним
підвішенням проводів проводового мовлення, що додається. 2. Об'єднанню "Укртелеком" Мінзв'язку України (Бутенку Г.Г.),
Управлінню електрифікації та електричних мереж Міненерго України
(Ільєнку І.І.) довести вищезазначене Положення до відома
підпорядкованих підприємств зв'язку та державних акціонерних
енергопостачальних компаній та забезпечити контроль за його
дотриманням. 3. З набранням чинності зазначеного Положення вважати такими,
що втратили чинність на території України Правила взаємовідносин
підприємств Міненерго України та Держкомзв'язку України при
використанні опор ВЛ-0,4 кВ для сумісної підвіски проводів
електропостачання і проводового мовлення, затверджених
Держкомзв'язку України 30 жовтня 1991 р. та Міненерго України
29 жовтня 1991 р. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра зв'язку України Стародуба М.М. і заступника Міністра
енергетики та електрифікації України Дарчука В.А.
Міністр зв'язку України Д.А.Худолій
N 28 від 07.03.97
Перший заступник міністра енергетики
та електрифікації України В.А.Лучніков
N 27 від 20.03.97
Затверджено
наказом Міністерства зв'язку
України і Міністерства
енергетики та електрифікації
України від 07.03.97 N 28
та від 20.03.97 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 1997 р.
за N 265/2069
Положення
про взаємовідносини підприємств електроенергетики і зв'язку
при проектуванні, будівництві, реконструкції та
експлуатації електромереж 0,4 кВ із сумісним підвішенням
проводів проводового мовлення
1. Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про
зв'язок" ( 160/95-ВР ), Правил охорони ліній зв'язку, які
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.96
N 135 ( 135-96-п ), та інших нормативних актів, визначає
взаємовідносини підприємств Міненерго України - власників
повітряних ліній електропередачі (далі-ПЛ) напругою 0,4 кВ і
підприємств Мінзв'язку України - власників проводів проводового
мовлення (далі-ПМ) при проектуванні, будівництві, реконструкції
та експлуатації ПЛ з сумісним підвішенням проводів ПМ. 2. Чинність цього Положення поширюється на підприємства
Міненерго України, що мають на балансі ПЛ з підвішеними на опорах
проводами ПМ, та на підприємства Мінзв'язку України, що мають на
балансі розподільні мережі ПМ. 3. При проектуванні, будівництві, реконструкції і
капітальному ремонті ліній електропередачі енергопідприємства
повинні передбачати можливість сумісного підвішування проводів ПЛ
та ПМ. 4. Власники ПЛ та проводів ПМ щорічно до 1 липня спільно
розглядають і погоджують перелік намічених до проектування і
будівництва на наступний рік об'єктів електромереж із сумісним
підвішенням проводів, погоджують терміни подання підприємствами
зв'язку вихідних документів на проводове мовлення, умови
фінансування, проектування та будівництва і складають відповідний
протокол. 5. У вихідних документах та завданнях на проектування ПЛ, що
визначені протоколом і подаються енергопідприємством до проектної
організації, слід передбачати обсяги робіт, необхідних для
сумісного підвішування проводів ПМ. 6. Проект будівництва та реконструкції ПЛ, на якій
передбачається підвішування проводів ПМ, проектна організація
повинна погодити з відповідними підприємствами електроенергетики і
зв'язку і після його затвердження передати обом сторонам у
встановлений термін. 7. Роботи з проектування, будівництва та експлуатації ПЛ з
сумісним підвішенням проводів ПМ повинні виконуватись відповідно
до чинних нормативних документів із технічної експлуатації,
техніки безпеки, улаштування електроустановок, охорони праці. 8. Про капітальний ремонт будівельної частини ПЛ з
підвішеними проводами електропередачі та проводового мовлення
енергопідприємство повинно за три місяці до його початку, а у разі
ліквідації наслідків стихійних явищ - терміново повідомити
власника проводів ПМ. 9. Проектування, будівництво, реконструкція та капітальний
ремонт ПЛ із сумісним підвішуванням проводів ПМ виконується
замовниками цих робіт відповідно до технічних умов та проекту і
під контролем власників мереж ПМ. Види та обсяги робіт, пов'язані з ПЛ і проводами ПМ,
виконуються за рахунок матеріальних і фінансових ресурсів
підприємств електроенергетики та зв'язку відповідно. 10. Власник проводів ПМ зобов'язаний зняти і підвісити
(перенести) на нові опори свої проводи в межах встановленого
строку і в дні, погоджені з власником ПЛ. 11. Якщо при будівництві нової ПЛ замість непридатної виникає
необхідність зберегти опори ПЛ на колишній трасі для забезпечення
подальшого функціонування ПМ, власник ПМ повинен придбати їх
відповідно до чинного законодавства у власника ПЛ після демонтажу
проводів електропередачі. У протилежному разі опори ПЛ
демонтуються її власником. 12. Приймання в експлуатацію збудованих (реконструйованих) ПЛ
з сумісним підвішенням проводів ПМ здійснюється приймальною
комісією, до складу якої повинні входити власники ПЛ та проводів
ПМ. 13. Власники ПЛ та проводів ПМ щорічно проводять спільне
обстеження ПЛ з сумісним підвішенням проводів ПМ з метою
визначення їх технічного стану відповідно до вимог відомчих
нормативних актів. 14. Про виявлені дефекти на електричній частині, арматурі та
проводах ПМ, недопустимі зближення проводів ПЛ та ПМ між собою чи
з будь-якими об'єктами або поверхнею грунту власники ПЛ та
проводів ПМ повинні письмово повідомляти один одного і вживати
заходів до їх усунення. 15. На пошкоджених чи зруйнованих елементах ПЛ або проводів
ПМ відбуваються негайно аварійно-відновлювальні роботи за рахунок
винних у цьому підприємств Міненерго або Мінзв'язку згідно з
чинним законодавством. 16. На спільних об'єктах пошкодження, спричинені стихійними
явищами, усуваються власниками ПЛ та проводів ПМ кожним у своєму
господарстві, власними силами з використанням власних матеріалів. 17. Технічне обслуговування ПЛ здійснюється силами власника
ПЛ з використанням власних засобів і матеріалів. 18. Технічне обслуговування проводів ПМ, установочної
арматури і пристроїв, що належать до цих проводів, виконується
силами їх власників з використанням власних засобів і матеріалів. 19. Власники ПЛ та проводів ПМ для забезпечення дотримання
вимог щодо охорони праці та оперативності у взаємодії персоналу
повинні обмінюватись списками осіб, відповідальних за експлуатацію
ПЛ та ПМ. 20. Підвішування проводів ПМ та проведення
ремонтно-профілактичних робіт персоналом підприємств зв'язку на
опорах діючих ПЛ здійснюється на підставі заявок та згідно з
чинним нормативним документом з техніки безпеки при експлуатації
електроустановок після виконання енергопідприємствами обов'язкових
організаційно-технічних заходів. 21. На диспетчерських пунктах районів електромереж повинні
зберігатися однолінійні схеми ПЛ з позначенням на них
радіотрансляційних мереж та комутаційних апаратів. 22. Відповідальність за технічний стан ПЛ та виконання
організаційно-технічних заходів з техніки безпеки при реалізації
вимог п.20 цього Положення несе власник ПЛ. 23. Відповідальність за технічний стан та експлуатацію
проводів ПМ, установочної арматури і пристроїв, які належать до
цих проводів, несе власник проводів ПМ. 24. Довжина існуючих ПЛ з сумісним підвішенням проводів ПМ
визначається спільною комісією на кінець поточного року на
підставі проектно-технічної та балансової документації і у разі
необхідності уточнюється на місцевості. За результатами роботи
комісії складається акт. 25. Розмір компенсації затрат, які понесли енергопідприємства
за виконання додаткових робіт, пов'язаних із сумісним підвішенням
проводів проводового мовлення, визначається щорічно до 1 грудня
спільною угодою Міненерго України і Мінзв'язку України на підставі
пропозицій об'єднання "Укртелеком" та підвідомчих організацій
Міненерго.
"Офіційний вісник України" 1997, N 29, стор.97
Код нормативного акта: 2131/1997вгору