Документ z0280-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.03.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.04.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2008 N 187
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2008 р.
за N 280/14971

Про внесення змін до Положення про похвальний
лист "За високі досягнення у навчанні"
та похвальну грамоту "За особливі досягнення
у вивченні окремих предметів"

Відповідно до статті 23 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від
16.11.2000 N 1717 ( 1717-2000-п ) "Про перехід загальноосвітніх
навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін
навчання" (із змінами), Положення про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
18.02.2008 N 94 ( z0151-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.02.2008 за N 151/14842, та з метою приведення у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до Положення про похвальний лист "За високі
досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів", затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 N 579
( z0923-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.12.2000 за N 923/5144, виклавши його в новій редакції, що
додається.
2. Опублікувати цей наказ та Положення, затверджене ним, в
Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України,
газеті "Освіта України", розмістити на сайті Міністерства.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Полянського П.Б.
Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
11.12.2000 N 579
( z0923-00 )
(у редакції наказу МОН
від 17.03.2008 N 187)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 квітня 2008 р.
за N 280/14971

ПОЛОЖЕННЯ
про похвальний лист "За високі досягнення
у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів"

1. Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні"
(далі - Похвальний лист) нагороджуються учні 3-8-х та 10(11)-х
класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які
мають високі досягнення (10-12 балів) з усіх предметів за
відповідний навчальний рік.
2. Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні
окремих предметів" (далі - Похвальна грамота) нагороджуються
випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох
предметів (на рівні 12 балів). Такою нагородою відзначаються
насамперед переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних
олімпіад, конкурсів, змагань та інші.
3. За умов дотримання пунктів 1, 2 цього Положення
Похвальними листами і Похвальними грамотами можуть нагороджуватися
учні, які навчаються за індивідуальною формою навчання.
4. Рішення про нагородження учнів приймається на спільному
засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу і
затверджується наказом керівника навчального закладу.
5. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом
коригування не дає підстав для нагородження учнів Похвальним
листом чи Похвальною грамотою.
6. Дія цього Положення поширюється на всі типи навчальних
закладів системи загальної середньої освіти незалежно від їх
підпорядкування та форми власності.
7. Нагородження учнів Похвальним листом і Похвальною грамотою
відбувається в урочистій обстановці із залученням представників
громадськості.
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єреськовгору