Документ z0289-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2013, підстава - z0501-13

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.02.2012  № 84


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2012 р.
за № 289/20602

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 227 від 11.03.2013}

Про затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Державної міграційної служби

Відповідно до пункту 25 Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року № 494, підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року № 737 „Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг” та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 „Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі тимчасового посвідчення громадянина України, що додається.

1.2. Стандарт адміністративної послуги з видачі довідки про реєстрацію особи громадянином України, що додається.

1.3. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що додається.

1.4. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон на заміну втраченого, що додається.

1.5. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі проїзного документа дитини для виїзду за кордон, що додається.

1.6. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства, що додається.

1.7. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі посвідки на постійне або тимчасове проживання, що додається.

1.8. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі запрошення фізичним особам для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, що додається.

1.9. Стандарт адміністративної послуги з оформлення та видачі запрошення юридичним особам для отримання візових документів на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства, що додається.

1.10. Стандарт адміністративної послуги з видачі довідки третім особам про реєстрацію місця проживання та місця перебування фізичних осіб, що додається.

1.11. Стандарт адміністративної послуги з внесення відомостей про другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що додається.

1.12. Стандарт адміністративної послуги з внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що додається.

1.13. Стандарт адміністративної послуги з внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які повернулися на постійне проживання в Україну, що додається.

1.14. Стандарт адміністративної послуги з оформлення іноземцям та особам без громадянства продовження строку перебування на території України, що додається.

2. Державній міграційній службі України (Ковальчук М.М.) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Розміщення інформації щодо затвердження стандартів адміністративних послуг, що надаються підрозділами Державної міграційної служби України, на офіційному веб-порталі та інформування населення через засоби масової інформації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Наказ надіслати за належністю.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції


С.П. Черних
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
02.02.2012  № 84


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2012 р.
за № 289/20602

СТАНДАРТ
адміністративної послуги з оформлення та видачі тимчасового посвідчення громадянина України

I. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт визначає загальні відомості про адміністративну послугу з оформлення та видачі тимчасового посвідчення громадянина України, встановлює строки, порядок та послідовність виконання процедурних дій щодо надання територіальними органами та підрозділами Державної міграційної служби України цієї адміністративної послуги.

1.2. Терміни та скорочення, які використовуються в тексті цього Стандарту:

ДМС - Державна міграційна служба України;

МВС - Міністерство внутрішніх справ України;

територіальні органи ДМС - головні управління (управління) міграційної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

територіальні підрозділи ДМС - управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

тимчасове посвідчення громадянина України (далі - тимчасове посвідчення) вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про громадянство України».

1.3. Надання адміністративної послуги здійснюється відповідно до таких нормативно-правових актів:

Конституції України (із змінами);

Закону України «Про громадянство України» (із змінами);

Указу Президента України від 27.03.2001 № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (із змінами);

Указу Президента України від 06.04.2011 № 405 «Питання Державної міграційної служби України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1111 «Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг» (із змінами);

наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства закордонних справ України від 25.12.2003 № 1598/260 «Про затвердження форм заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України та журналу їх обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 за № 105/8704 (із змінами) (далі - Наказ № 1598/260).

1.4. Адміністративна послуга надається відповідним територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС (далі - територіальний орган або підрозділ ДМС) за місцем проживання (реєстрації) особи, яка клопоче про оформлення та видачу тимчасового посвідчення громадянина України.

ІI. Перелік категорій одержувачів

Одержувачами адміністративної послуги є фізичні особи, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом двох років з моменту набуття громадянства України й звернулися до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС із письмовою заявою про надання адміністративної послуги.

IІІ. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

3.1. Для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі тимчасового посвідчення громадянина України фізична особа подає до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС особисто заяву, в якій зазначаються відомості про заявника: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефон.

До заяви додаються такі документи:

платіжний документ (квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції про оплату вартості цієї адміністративної послуги;

заява-анкета для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України, форма якої затверджена Наказом № 1598/260;

довідка про реєстрацію особи громадянином України;

2 фотокартки розміром 35 х 45мм;

особи, які постійно проживають в Україні, подають копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Діти віком від 16 до 18 років можуть самостійно передати до територіальних підрозділів ДМС документи для оформлення їм тимчасового посвідчення.

3.2. Документи приймаються за умови пред’явлення наявного паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

3.3. Усі документи, пов’язані з оформленням тимчасового посвідчення, долучаються до заяви.

3.4. Заява та документи, що долучаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів відповідним територіальним органом або підрозділом ДМС та підписом посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС.

3.5. Зразки заяв розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні територіального органу або підрозділу ДМС.

3.6. Прийняті посадовою особою ДМС матеріали реєструються в журналі обліку.

3.7. При наданні адміністративної послуги додаткові супутні послуги не надаються.

ІV. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

4.1. Одержувач адміністративної послуги:

подає особисто до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС документи, зазначені в пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту. У разі потреби надає додаткові пояснення або робить уточнення;

прибувши для одержання результату адміністративної послуги до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС, перевіряє правильність внесених до бланка документа посадовою особою ДМС відомостей про себе та ставить підпис у цьому документі;

отримує від посадової особи територіального органу або підрозділу ДМС оформлене тимчасове посвідчення, при цьому проставивши підпис про це у журналі обліку.

4.2. Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС:

перевіряє повноту поданих одержувачем адміністративної послуги документів, указаних у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту;

у разі потреби пропонує заявникові дати додаткові пояснення або зробити уточнення;

реєструє прийняті матеріали в журналі обліку;

видає копію опису документів, що додаються до заяви;

здійснює розгляд заяви-анкети для оформлення тимчасового посвідчення громадянина України із дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1111 «Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України»;

за результатами розгляду заяви керівник (або його заступник) відповідного територіального органу або підрозділу ДМС приймає рішення щодо оформлення та видачі тимчасового посвідчення чи обґрунтованої відмови у його видачі;

здійснює видачу тимчасового посвідчення особисто заявникові. При цьому особа, яка отримує тимчасове посвідчення, у журналі обліку ставить свій підпис із зазначенням прізвища та дати отримання. Під час видачі тимчасового посвідчення особі роз'яснюється вимога пункту 2 частини першої статті 19 Закону України «Про громадянство України», відповідно до якого іноземець, який набув громадянство України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10 Закону України «Про громадянство України», документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього, втрачає громадянство України.

Якщо оформлене тимчасове посвідчення не отримано протягом 30 днів після подання одержувачем адміністративної послуги заяви, йому протягом 10 робочих днів після закінчення вказаного строку надсилається відповідне повідомлення. В разі прийняття рішення про відмову у видачі тимчасового посвідчення про це доводиться заявнику у письмовій формі.

V. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

5.1. Територіальний орган або підрозділ ДМС приймає рішення про  видачу тимчасового посвідчення або про відмову у його видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, доданих до заяви.

Заяви розглядаються виключно в порядку черговості згідно з датою надходження.

5.2. Повідомлення про прийняття рішення про видачу тимчасового посвідчення або про відмову у видачі тимчасового посвідчення надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати  прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі тимчасового посвідчення зазначаються підстави такої відмови.

Територіальний орган або підрозділ ДМС оформляє тимчасове посвідчення протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу тимчасового посвідчення.

Посадова особа територіального органу або підрозділу ДМС робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу тимчасового посвідчення, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви.

5.3. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про оформлення та видачу тимчасового посвідчення не подав документа, що підтверджує внесення  плати за видачу тимчасового посвідчення, або не звернувся до територіального органу або підрозділу ДМС для отримання оформленого тимчасового посвідчення, територіальний орган або підрозділ ДМС має право скасувати  рішення про видачу тимчасового посвідчення або прийняти рішення про припинення розгляду заяви про видачу тимчасового посвідчення.

VI. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги та залишення заяви без розгляду

6.1. Територіальний орган або підрозділ ДМС відмовляє в наданні адміністративної послуги в разі подання заяви з порушенням вимог, зазначених у пункті 3.1 розділу ІІІ цього Стандарту.

6.2. Рішення про відмову в наданні зазначеної адміністративної послуги повинно містити підстави відмови. Це рішення може бути оскаржено до вищестоящого уповноваженого органу, а також до адміністративного суду.

VІI. Опис результату, який повинен отримати одержувач

7.1. Кінцевим результатом надання адміністративної послуги є видача заявникові тимчасового посвідчення.

7.2. Тимчасове посвідчення видається на строк до двох років.

7.3. Тимчасове посвідчення здається до відповідного територіального органу або підрозділу ДМС одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається паспорт громадянина України.

VІІІ. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

8.1. Адміністративна послуга є платною. Її оплата здійснюється відповідно до розмірів, визначених переліком платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (із змінами).

8.2. Прийняття плати за адміністративну послугу безпосередньо працівниками підрозділів ДМС забороняється.

ІX. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про державну службу.

X. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, подаються безпосередньо фізичною особою або її представником до територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до місця реєстрації (місця проживання).

XІ. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Прийом та видача документів здійснюються відповідно до затвердженого графіка територіального органу або підрозділу ДМС відповідно до розпорядку робочого дня.

XІI. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі строки й умови очікування надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається у міру надходження заяв та документів до неї у строки, визначені законодавством.

XIІІ. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

Інформація про нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги, порядок надання, режим роботи, цей Стандарт та інша супутня інформація розміщені на веб-сайті ДМС (www.dmsu.gov.ua). Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують розміщення на інформаційних стендах у місцях надання адміністративної послуги вичерпної інформації щодо її надання, переліку необхідних документів та їх зразків, реквізитів для здійснення оплати адміністративної послуги та місцезнаходження найближчих банків або відділень поштового зв’язку.

XІV. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Адміністративна послуга надається на загальних умовах.

XV. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України «Про звернення громадян» і розглядається в строки згідно з чинним законодавством. Скарга подається до вищестоящого уповноваженого органу або на особистому прийомі керівника територіального органу або підрозділу ДМС.

Директор Департаменту
паспортної роботи
та громадянства
Державної міграційної
служби України

Д.В. Пімаховавгору