Документ z0314-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.02.2014, підстава - z0165-14


 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 167 від 07.12.98          Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
17 травня 1999 р.
vd981207 vn167 за N 314/3607
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 6 ( z0165-14 ) від 13.01.2014 }
 
Про затвердження бланків квитанційних книжок форм N 1,
N 5, N 47, N П-2, вимог щодо виготовлення та
Інструкції про порядок обліку та застосування
квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних підрозділах

 
     Відповідно до Положення про Державний комітет зв'язку України, затвердженого Указом Президента України від 11.12.97 N 1352/97, та з метою встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та застосування квитанційних книжок, що використовуються в поштовому зв'язку, Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити бланки квитанційних книжок форм N 1, N 5, N 47, N П-2, вимоги щодо виготовлення та Інструкцію про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах, що додаються.
 
     2. Генеральному директору державного підприємства поштового зв'язку Мухіну В.Г.:
     2.1. Визначити потрібну кількість примірників Інструкції й забезпечити доведення її до відома підпорядкованих філіалів та їхніх структурних підрозділів.
     2.2. Установити контроль за додержанням вимог зазначеної Інструкції.
 
     3. Директору Українського науково-дослідного інституту зв'язку Стародубу М.М. включити зазначену Інструкцію до інформаційного покажчика нормативних документів галузі зв'язку.
     4. Вважати такою, що не застосовується на території України в частині, що стосується поштового зв'язку, "Инструкцию N 3 по учету бланков строгой отчетности на предприятиях и в организациях связи Союза ССР", затверджену Міністерством зв'язку СРСР 28 грудня 1982 року.
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Орленка М.П.
 
 Голова                        Д.А.Худолій 
Затверджено
Наказ Державного комітету
зв'язку України
07.12.98 N 167
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 1999 р.
за N 314/3607

 
Інструкція
про порядок обліку та застосування квитанційних книжок
у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх
структурних підрозділах
 
Загальні положення
 
     1. Ця Інструкція встановлює єдиний порядок обліку та застосування квитанційних книжок форм N 1, N 5, N 47, N П-2 у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділах.
     2. Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх філіалів підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділів незалежно від форм власності.
 
     Застосування квитанційних книжок форм N 1, N 5, N 47, N П-2
 
     3. Квитанційні книжки форм N 1, N 5, N 47, N П-2 (далі - ф.1, ф.5, ф.47, ф.П-2) застосовуються при наданні споживачам послуг з приймання поштових відправлень, різного виду платежів та іншої плати.
     4. Для приймання реєстрованих поштових відправлень (листів, карток, бандеролей, посилок) застосовуються квитанційні книжки ф.1.
     5. Для приймання грошових переказів та виторгу застосовуються квитанційні книжки ф.5.
     6. Для приймання різного виду платежів та плати за додаткові й інші послуги застосовуються квитанційні книжки ф.47.
     7. Для приймання передплати та плати за переадресування періодичних друкованих видань застосовуються квитанційні книжки ф.П-2.
     8. Дані у квитанції ф.1, ф.5, ф.47, ф.П-2 записуються під копіювальний папір з метою одержання копій на передбачених у книжках чистих аркушах паперу. Квитанція видається споживачу послуг, а копія залишається у квитанційній книжці.
 
     Виготовлення квитанційних книжок ф.1, ф.5, ф.47, ф.П-2
 
     9. Квитанційні книжки мають виготовлятися друкарським способом і відповідати типовим зразкам та вимогам щодо їх виготовлення, затвердженим цим наказом.
     10. На обкладинці квитанційної книжки друкарським способом зазначається номер форми та назва, кількість квитанцій (цифрами та літерами), ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України ( 118-96-п ) (далі - ЄДРПОУ), код за Державним класифікатором управлінської документації (далі - ДКУД); передбачаються місця для написання кодів, найменування структурного підрозділу поштового зв'язку, місця використання та терміну дії квитанційної книжки.
     На лицьовому боці квитанцій ф.1, ф.5, ф.47 друкарським способом зазначається номер форми, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код за ДКУД, повне найменування Адміністрації зв'язку України, відповідно передбачаються рядки для запису виду прийнятого поштового відправлення (платежу), його особливого призначення, суми грошового переказу (платежу), суми оголошеної цінності поштового відправлення, адреси та прізвища одержувача, суми плати (у квитанційних книжках ф.1 вказується й вага). На зворотному боці квитанції друкарським способом указується термін, протягом якого підприємство поштового зв'язку несе відповідальність за прийняті поштові відправлення, та передбачається місце для відбитка календарного штемпеля структурного підрозділу поштового зв'язку, місця приймання поштового відправлення (платежу).
     На лицьовому боці квитанції ф.П-2 друкарським способом зазначається номер форми, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, код за ДКУД, повне найменування Адміністрації зв'язку України, передбачаються рядки для запису найменувань періодичних друкованих видань, їхньої передплатної ціни (плати за переадресування), загальної суми плати та місце для відбитка календарного штемпеля структурного підрозділу поштового зв'язку, де приймається передплата (плата за переадресування).
     У квитанційних книжках передбачаються чисті аркуші, призначені для копії квитанцій.
     11. На лицьовому боці всіх квитанцій друкарським способом передбачено місце, де працівник поштового зв'язку своїм підписом засвідчує приймання поштового відправлення, грошового переказу (платежу), суми плати за надані послуги.
     12. Квитанційні книжки виготовляються на 5, 10, 15, 20, 25, 30 та 50 квитанцій та чистих аркушів. У разі потреби кількість квитанцій у квитанційних книжках може бути збільшена до 120.
 
     Забезпечення, облік та контроль за використанням квитанційних
     книжок у філіалах підприємства поштового зв'язку та їхніх
     структурних підрозділах
 
     13. Забезпечення квитанційними книжками філіалів підприємства поштового зв'язку здійснюється, за їхніми замовленнями, централізовано Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - Укрпошта).
     Квитанційні книжки в Укрпошті обліковуються на рахунку N 41 "Товари".
     14. Для обліку, зберігання та видачі квитанційних книжок керівниками філіалів підприємства поштового зв'язку та їхніх структурних підрозділів наказом визначається відповідальна особа, а також затверджується перелік посадових осіб, які використовують квитанційні книжки при наданні послуг споживачам.
     15. Квитанційні книжки зберігаються в сейфах, металевих скриньках, шафах або окремих приміщеннях, обладнаних для зберігання.
     16. При надходженні квитанційних книжок на склад філіалу підприємства поштового зв'язку провадиться перевірка відповідності їх фактичного надходження за найменуванням і кількості, що вказана в супровідних документах - накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей типової форми N М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27.07.98 N 263 ( z0508-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 12.08.98 за N 508/2948.
     Якщо квитанційні книжки надійшли без супровідних документів або виявлено невідповідність найменувань чи кількості, що зазначена в супровідних документах, то складається акт, в якому зазначається причина його складення та розбіжності при одержанні квитанційних книжок. Акт складається у двох примірниках і затверджується керівником філіалу. Перший примірник направляється Укрпошті, другий долучається до документів філіалу підприємства поштового зв'язку.
     Крім того, у кожній квитанційній книжці перераховується фактична кількість квитанцій і звіряється з кількістю, зазначеною на обкладинці книжки.
     Після перевірки, під розписку в супровідних документах, квитанційні книжки приймаються на зберігання матеріально-відповідальною особою.
     Квитанційні книжки оприбутковуються за прибутковим ордером типової форми N М-4 "Прибутковий ордер", затвердженої наказом Мінстату України 21.06.96 N 193. Аналітичний облік квитанційних книжок на складі ведеться за картками типової форми N М-12 "Картка", затвердженої наказом Мінстату України 21.06.96 N 193 ( v0193202-96 ), причому на кожну форму квитанційної книжки, а також на квитанційні книжки з різною кількістю квитанцій однієї і тієї самої форми ведеться окрема картка, наприклад: "Квитанційні книжки ф.1 на 25 квитанцій", "Квитанційні книжки ф.1 на 30 квитанцій".
     17. У філіалах підприємства поштового зв'язку квитанційні книжки, що надійшли з Укрпошти і призначені для забезпечення підпорядкованих структурних підрозділів (поштамтів, вузлів зв'язку), враховуються на рахунку N 05 "Сировина і матеріали".
     18. До підпорядкованих поштамтів (вузлів зв'язку) квитанційні книжки висилаються згідно з замовленнями на них, за накладними-вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми N М-11, затвердженої наказом Мінстату України 21.06.96 N 193, у страхових мішках або посилках, окремо від інших бланків.
     19. Квитанційні книжки ф.5, що застосовуються для приймання грошових переказів та виторгу, Укрпошта висилає тільки до Дирекції розрахунків поштового зв'язку, де їхній облік здійснюється порядком, визначеним у пункті 16 цієї Інструкції.
     Працівником Дирекції розрахунків поштового зв'язку на обкладинках квитанційних книжок ф.5 проставляється відтиск спеціальної круглої печатки, після чого вони висилаються безпосередньо до поштамтів (вузлів зв'язку), згідно з замовленнями. У супровідних документах на висилку квитанційних книжок ф. 5 зазначаються їхні номери (з номера по номер) і загальна кількість.
     20. У поштамтах (вузлах зв'язку) квитанційні книжки, що надійшли, перевіряються особою, відповідальною за їх облік, зберігання та видачу. Фактична наявність квитанційних книжок звіряється з даними супровідних документів. Крім того, в кожній книжці перераховується фактична кількість квитанцій і звіряється з кількістю, що вказана на обкладинці книжки.
     21. Квитанційні книжки у поштамті (вузлі зв'язку) оприбутковуються як товарно-матеріальні цінності. Бухгалтерський облік квитанційних книжок ведеться на рахунку N 05-1, їхня вартість списується за рахунком N 20 "Основне виробництво".
     22. Особа, відповідальна за облік, зберігання та видачу квитанційних книжок, веде їхній облік за прибутково-видатковою книгою з обліку квитанційних книжок для надання послуг (додаток 1). Ця книга повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою поштамту (вузла зв'язку) та засвідчена підписами керівника і головного бухгалтера.
     Квитанційні книжки, окремо за кожною формою та кількістю квитанцій, нумеруються порядковими номерами (книжки ф.5 нумеруються за номерами Дирекції розрахунків поштового зв'язку) і видаються (висилаються) у послідовності номерів. Нумерація провадиться протягом року.
     23. Видача квитанційних книжок матеріально відповідальним особам відділень зв'язку, цехів, дільниць здійснюється за прибутково-видатковими накладними.
     24. Висилання квитанційних книжок до відділень зв'язку, цехів, дільниць, яке здійснюється вперше, провадиться відповідно до замовлень останніх у вигляді постійного ліміту, виходячи із потреби кількості квитанцій, з метою повного забезпечення потреб споживачів у послугах поштового зв'язку. Для відділень зв'язку, цехів, дільниць ліміт визначається в розмірі тримісячної потреби.
     25. Вислані до відділень зв'язку, цехів, дільниць квитанційні книжки записуються до лімітних карт (додаток 2), які складаються у двох примірниках. Перший примірник зберігається в особи, яка відповідає за облік, зберігання та видачу квитанційних книжок, другий - у відділенні зв'язку, цеху, дільниці.
     26. На квитанційні книжки, що видаються (висилаються) вперше, а також ті, що видаються (висилаються) в подальшому як поповнення ліміту, виписуються накладні, які складаються у трьох примірниках. Перший і другий примірники накладних висилаються разом з квитанційними книжками та лімітними картами до відділення зв'язку, цеху, дільниці. У відділенні зв'язку, цеху, дільниці звіряється фактична кількість одержаних книжок і квитанцій з даними у накладній. Перший примірник накладної з розпискою матеріально відповідальної особи про одержання повертається до поштамту (вузла зв'язку), де особа, відповідальна за облік, зберігання й видачу квитанційних книжок, долучає його до перших примірників лімітних карт.
     Якщо квитанційні книжки видаються безпосередньо матеріально відповідальній особі відділення зв'язку, цеху, дільниці, то за одержання вона розписується на першому примірнику накладної, який також долучається до першого примірника лімітної карти.
     Другі примірники накладних зберігаються у відділеннях зв'язку, цехах, дільницях.
     Треті примірники накладних як тимчасові документи, що підтверджують видачу (висилку) квитанційних книжок, залишаються у матеріально відповідальної особи. Після надходження перших примірників з розписками про одержання квитанційних книжок треті примірники підшиваються окремо й зберігаються протягом року.
     27. До відділень зв'язку квитанційні книжки висилаються службовими листами з оголошеною цінністю, у страхових мішках.
     При прийманні квитанційних книжок матеріально відповідальна особа відділення зв'язку, цеху, дільниці зобов'язана звірити фактичну кількість книжок з кількістю, зазначеною в супровідному документі, перевірити наявність номерів на книжках, перерахувати кількість квитанцій у кожній книжці і звірити з кількістю, зазначеною на обкладинці книжки.
     Книжки з невідповідною кількістю квитанцій повертаються до поштамту (вузла зв'язку) з актом і припискою до супровідної накладної. У подальшому вони використовуються тільки в поштамті (вузлі зв'язку), до відділення зв'язку повторно не надсилаються.
     При одержанні акта в поштамті (вузлі зв'язку) проводиться перевірка і вживаються заходи для усунення випадків зловживання.
     28. Збільшення або зменшення ліміту кількості квитанційних книжок у відділеннях зв'язку, цехах, дільницях провадиться за замовленнями останніх і тільки з письмового дозволу керівника поштамту (вузла зв'язку).
     Дані про зміну постійного ліміту записуються до обох примірників лімітної карти (підзвітної особи і відповідальної за облік, зберігання та видачу квитанційних книжок). Додаткова видача квитанційних книжок записується у графі "Видано", а зменшення - у графі "Повернено без заміни".
     Повернення підзвітними особами невикористаних квитанційних книжок провадиться за накладними, в яких робиться відмітка: "На зменшення ліміту". У накладних зазначається, які квитанційні книжки повертаються, їх кількість та номери.
     29. Для оперативного обліку руху квитанційних книжок особою, відповідальною за їх облік, зберігання та видачу, ведеться книга оперативного обліку квитанційних книжок (додаток 3), записи до якої в прибутково-видатковій книзі не дублюються. Видача квитанційних книжок у межах встановленого ліміту або додатково (для його збільшення) відображається в даній книзі. Кожна форма квитанційних книжок повинна бути записана окремим рядком з виділенням кожної купюрності окремо.
     30. У відділеннях зв'язку, цехах, дільницях квитанційні книжки на робочі місця видаються під розписку в книзі видачі квитанційних книжок (додаток 4). Після закінчення робочого дня квитанційні книжки з використаними і невикористаними квитанціями здаються начальнику відділення зв'язку (цеху, дільниці) або його заступнику, про що робиться запис у книзі.
     Забороняється передавання квитанційних книжок безпосередньо між працівниками з одного робочого місця на інше (між змінами).
     Квитанційні книжки у відділеннях зв'язку, цехах, дільницях повинні використовуватись таким чином, щоб кількість невикористаних квитанцій була мінімальною.
     31. Перевірка фактичної наявності квитанційних книжок провадиться в разі раптових ревізій або документальних ревізій експлуатаційної діяльності відділення зв'язку, цеху, дільниці.
     Працівник, що перевіряє, повинен звірити фактичну наявність квитанційних книжок та квитанцій у них з даними лімітної карти. Фактична кількість їх повинна відповідати даним лімітної карти. У разі неодержання поповнення ліміту квитанційних книжок, замість висланих використаних квитанційних книжок, документом, що підтверджує висилання, є накладна. Працівник, що перевіряє, повинен одержати в поштамті (вузлі зв'язку) підтвердження одержаної кількості використаних відділенням зв'язку, цехом, дільницею квитанційних книжок, з зазначенням дати висилання на їхню адресу нових квитанційних книжок для поповнення ліміту.
     Результати перевірки відображаються в актах. Акти складаються працівниками, які здійснювали перевірку.
     32. Відділення зв'язку, цехи, дільниці всі використані (повністю чи частково) квитанційні книжки як первинні документи, що долучаються до Касового щоденника ф.130, у встановлені філіалом підприємства поштового зв'язку строки висилають (здають) до поштамту (вузла зв'язку), особі, відповідальній за їх облік, зберігання та видачу, за описом (додаток 5).
     33. Особа, відповідальна за облік, зберігання та видачу квитанційних книжок, перевіряє фактичну наявність використаних і невикористаних квитанцій у висланих на контроль книжках та звіряє з даними опису. Після перевірки записує дані в накопичувальну відомість (додаток 6) і, під розписку в описах, квитанційні книжки передає працівнику, який здійснює контроль за правильністю ведення книжок та відповідністю оприбуткованих сум (далі - контроль).
     34. Працівник, який здійснює контроль, невикористані квитанції анулює шляхом перекреслення. Анульовані квитанції з квитанційних книжок не вилучаються.
     35. Після здійснення контролю використані квитанційні книжки повертаються особі, відповідальній за облік, зберігання та видачу, яка висилає до відділень зв'язку, цехів, дільниць таку саму кількість нових квитанційних книжок з такою самою кількістю квитанцій, на поповнення ліміту. Таким чином ліміт, встановлений для підзвітних осіб, залишається незмінним.
     Дані про кількість висланих квитанційних книжок та квитанцій в них записуються до накопичувальної відомості (додаток 6-а). Використані квитанційні книжки здаються (крім квитанційних книжок ф.5) до архіву за описом (додаток 7). Опис складається у трьох примірниках. Перший примірник опису здається до архіву, другий - до бухгалтерії, третій залишається в особи, відповідальної за облік, зберігання та видачу.
     Квитанційні книжки ф.5 до архіву не здаються, а в установленому порядку висилаються до Дирекції розрахунків поштового зв'язку.
     36. Особа, відповідальна за облік, зберігання та видачу квитанційних книжок, після запису даних за звітний місяць до книги оперативного обліку та накопичувальної відомості підраховує підсумки за всіма графами і визначає залишок квитанційних книжок у коморі та у підзвітних осіб (за лімітними картами). Ці дані узагальнюються в прибутково-видатковій книзі.
     37. У поштамтах (вузлах зв'язку), Дирекції розрахунків поштового зв'язку за станом на 1-ше число кожного місяця провадиться інвентаризація квитанційних книжок. Результати інвентаризації оформляються актом інвентаризаційної комісії, призначеної наказом керівника поштамту (вузла зв'язку), Дирекції розрахунків поштового зв'язку. У відділеннях зв'язку, цехах, дільницях інвентаризація не провадиться.
 
Додаток 1
до п.22 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
Прибутково-видаткова книга
про рух квитанційних книжок
     _____________________________________________ 
(найменування поштамту, вузла зв'язку)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування|Залишок на 1-е число| Прибуток | Видаток |Залишок на 1-е число | |квитанційних| звітного місяця | | |наступного за звітним | | книжок, |---------------------+-------------------------------+-----------------------|місяця | | купюрність | у коморі|у підзвіт- |надійшло від|надійшло від|видано |вислано до|----------------------| | квитанцій | |них осіб |філіалу підпри-|відділень |(вислано)|Дирекції роз-|у коморі |у підзвітних| | | | |ємства поштово-|зв'язку (діль-|замість |рахунків пош-| | осіб | | | | |го зв'язку, Ди-|ниць) викорис-|викорис- |тового зв'яз-| | | | | | |рекції розра-|таних квитан-|таних |ку, здано до| | | | | | |хунків поштово-|ційних книжок | |архіву та ін-| | | | | | |го зв'язку та| | |ші видатки | | | | | | |відділень зв'-| | | | | | | | | |язку (дільниць)| | | | | | | | | |на зменшення| | | | | | | | | |ліміту | | | | | | | |---------+-----------+---------------+---------------+---------+-------------+---------+------------| | |к-ть|сума|к-ть |сума | к-ть | сума | к-ть | сума |к-ть|сума|к-ть |сума |к-ть|сума|к-ть |сума | |------------+----+----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----+----+------+------+----+----+------+-----| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до п.25 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
Лімітна карта
 
   Кому: _________________________________________________ 
(найменування відділення зв'язку (цеху, дільниці) _______________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові
матеріально-відповідальної особи)
------------------------------------------------------------------------------ |Дата| Видано | Повернено без заміни | | |-----------------------------------+-----------------------------------| | | найме-| NN| кількість | найме-| NN| кількість | | |нування|форм|----------------------|нування|форм|----------------------| | |книжок | |квитан-|книжок|всього |книжок | |квитан-|книжок|всього | | | | | цій у | |квитан-| | |цій у | |квитан-| | | | |книжці | | цій | | |книжці | | цій | |----+-------+----+-------+------+-------+-------+----+-------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+-------+----+-------+------+-------+-------+----+-------+------+-------| ------------------------------------------------------------------------------
Всього:
 
   Директор поштамту (вузла зв'язку) ___________________________
   Головний бухгалтер __________________________________________
   Матеріально-відповідальна особа _____________________________ 
Додаток 3
до п.29 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
Книга
оперативного обліку квитанційних книжок
 
  ___________________________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу поштового
зв'язку)
Почато _________________ Закінчено________________
Книжки ф. ______________ на _____________ квитанцій
------------------------------------------------------------------ |Дата |N |Найменування | У коморі | Залишок | | | | операцій |------------------+--------------------| | | | |прибуток|видаток | у |у підзвіт- | | | | | | |коморі | них осіб | |------+---+-------------+--------+---------+--------+-----------| | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---+-------------+--------+---------+--------+-----------| ------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до п.30 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
Книга
видавання квитанційних книжок на робочі місця
працівникам
 
    ___________________________________________________ 
(найменування відділення зв'язку (цеху, дільниці))
----------------------------------------------------------------------------- |Дата| Прізвище, | Видано на робоче місце |Прийнято від працівника| | | ім'я та по| | з робочого місця | | | батькові |----------------------------------+-----------------------| | |працівника,|номери|кількість| у тому| підпис | кількість |розписка| | |найменуван-|книжок|квитанцій| числі | праців-| |про | | | ня книжки | | в них | невико-|ника про|--------------|прийман-| | | | | |ристаних|одержан-| всього|у тому|ня | | | | | | |ня квит.|квитан-| числі| | | | | | | | книжок | цій | неви-| | | | | | | | | |корис-| | | | | | | | | |таних | | |----+-----------+------+---------+--------+--------+-------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+-----------+------+---------+--------+--------+-------+------+--------| -----------------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до п.32 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
Опис висланих квитанційних книжок
 
   у ______________________________________ за ________ 199_ р. 
(найменування поштамту (вузла зв'язку) (місяць) з _________________________________________________
(найменування відділення зв'язку (цеху, дільниці)
--------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Кількість | NN |Кількість| Підпис | Підпис особи,| |квитанційних|---------------------------------|квитан-|невико- |працівника,|відповідальної| | книжок |квитан-|кількість| всього|аркушів| ційних|ристаних | який | за облік, | | | ційних| квитан- |квитан-|списків|книжок |квитанцій| одержав | зберігання та| | |книжок | цій | цій |ф. 103 | | |квитанційні| видачу | | | | | | | | |книжки для | квитаційних | | | | | | | | | контролю | книжок | |------------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+-------+---------+-------+-------+-------+---------+-----------+--------------| --------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- | | | | -------------- Здав (вислав)
(Відбиток календарного Начальник відділення зв'язку штемпеля) (дільниці)
 
Додаток 6
до п.33 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
Накопичувальна відомість
надходження використаних квитанційних книжок, що
належать до заміни новими
 
 у ______________________________________ за _____________ р. 
(найменування поштамту (вузла зв'язку) (місяць)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування від-|Дата| N | Найменування квитанційних книжок (N форм) | |з/п|ділення зв'язку | |доку- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |(цеху, дільниці) | |мента | N 1 | N 5 | N 47 | N П-2 | | |або прізвище, | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |ім'я та по бать- | | | Кількість квитанцій (купюрність) | | |кові підзвітної | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |особи | | |5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | 5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | 5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | 5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | |---+-----------------+----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | А | Б | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 | |---+-----------------+----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |---------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | Всього:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 6-а
до п.35 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
           Накопичувальна відомість 
квитанційних книжок, що вислані (видані) замість
використаних і одержаних із відділень зв'язку (цехів,
дільниць)
у _______________________________________ за _______________ р.
(найменування поштамту (вузла зв'язку)) (місяць)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Найменування від-|Дата| N | Найменування квитанційних книжок (N форм) | |з/п|ділення зв'язку | |доку- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |(цеху, дільниці) | |мента | N 1 | N 5 | N 47 | N П-2 | | |або прізвище, | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |ім'я та по бать- | | | Кількість квитанцій (купюрність) | | |кові підзвітної | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |особи | | |5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | 5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | 5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | 5 |10 |15 |20 |25 |30 |50 | |---+-----------------+----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | А | Б | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 | |---+-----------------+----+------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |---------------------------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | Всього:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до п.35 Інструкції про порядок обліку
та застосування квитанційних книжок у
філіалах підприємства поштового
зв'язку та їхніх структурних
підрозділах
 
Опис
зданих до архіву використаних квитанційних книжок
 
     ________________________________________________ 
(найменування поштамту (вузла зв'язку))
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування|Купюрність| Кількість зданих | NN | |з/п|квитанційних| | |квитанційних| | | книжок | |-----------------------| книжок | | | (N форм) | |квитанційних |квитанцій| | | | | | книжок | в них | | |---+------------+----------+-------------+---------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+------------+----------+-------------+---------+------------| |----------------+----------+-------------+---------+------------| | Всього:| | | | | ------------------------------------------------------------------
Здав ________________________________________________________
(підпис матеріально відповідальної особи)
     Зазначені в описі квитанційні книжки прийняв
__________________________________________________________________ 
(підпис працівника архіву) ------------- -------------
(відбиток календ. шт.)
--------------------------------------------------------------------------------
|                              Затверджено    |
|  _________________________________________   Наказ Держкомзв'язку України|
|   (найменування поштамту (вузла зв'язку),       07.12.98 N 167    |
|       відділення зв'язку)                       |
|                                  Форма N 1 |
|                -----------------       -----------------|
|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------|
|                                       |
|                                   квитанцій|
|                Книжка N ____                 |
|          для запису прийнятих реєстрованих             |
|             поштових відправлень                |
|                                       |
|       Почато "_____" ______________________ _______ р.        |
|                                       |
|       Закінчено "_____" ___________________ _______ р.        |
|                                       |
-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------- | Форма N 1 | | ----------------- -----------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------| | | | Державний комітет зв'язку України | | | | Герб України | | | | Квитанція N ____________ | | | |про приймання ____________________________ ___________________________ | | (вид відправлення) (особливі відмітки) | |Оголошена цінність _____________________________________________________ | | (гривні літерами, копійки цифрами) | |Сума післяплати ________________________________________________________ | | (гривні літерами, копійки цифрами) | |Кому ___________________________________________________________________ | |Куди ___________________________________________________________________ | |------------------------------------------------------------------------------| | Вага | Плата | Сума | Прийняв | | |--------------------------------+------------| | |__ кг __ г|За вагу | | | | |--------------------------------+------------| | | |За оголошену цінність | | _________________ | | |--------------------------------+------------| (підпис) | | |--------------------------------+------------| | | |-------------------------------------------------------------------| | | Разом __________________________________ | | | (гривні повторюються літерами) | --------------------------------------------------------------------------------
(Зворотний бік квитанції форми N 1)
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |
|                                       |
|       Підприємство зв'язку                      |
|    відповідає за прийняті внутрішні                   |
|    відправлення протягом 6 місяців від       ---------       |
|    дня приймання, а за міжнародні -        |    |       |
|        протягом 12 місяців           |    |       |
|                            ---------       |
|                         (відбиток календарного    |
|                           штемпеля місця      |
|                            приймання)       |
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- | Затверджено | | _________________________________________ Наказ Держкомзв'язку України| | (найменування поштамту (вузла зв'язку), 07.12.98 N 167 | | відділення зв'язку) | | Форма N 5 | | ----------------- -----------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------| | | | квитанцій| | | | ------- Книжка N ____ ------- | | | | для запису прийнятих грошових переказів | | | | | | | | | | ------- ------- | | (відтиск контрольно- (місце для печатки | | гербової печатки) Дирекції розрахунків| | поштового зв'язку) | | | | за __________ половину ______________ місяця | | ________ року | --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- | Форма N 5 | | ----------------- -----------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------| | | | Державний комітет зв'язку України | | | | Герб України | | | | Квитанція N ____________ | | | |про приймання грошового переказу _______________________________________ | | (особливі відмітки) | |Сума ___________________________________________________________________ | | (гривні літерами, копійки цифрами) | | | | | ______ грн. _________коп. | | | |Кому ___________________________________________________________________ | |Куди ___________________________________________________________________ | |Плата _____________ грн. __________ коп. Прийняв __________________ | |____________________________________ (підпис) | |____________________________________ | |____________________________________ | |Разом ______________________________ | | (гривні повторюються літерами) | --------------------------------------------------------------------------------
(Зворотний бік квитанції форми N 5)
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |
|       Підприємство зв'язку                      |
|    відповідає за прийняті внутрішні                   |
|    відправлення протягом 6 місяців від       ---------       |
|    дня приймання, а за міжнародні -        |    |       |
|        протягом 12 місяців           |    |       |
|                            ---------       |
|                         (відбиток календарного    |
|                           штемпеля місця      |
|                            приймання)       |
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- | Затверджено | | _________________________________________ Наказ Держкомзв'язку України| | (найменування поштамту (вузла зв'язку), 07.12.98 N 167 | | відділення зв'язку) | | Форма N 47 | | ----------------- -----------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------| | | | квитанцій| | Книжка N ____ | | для запису прийнятих платежів | | та плати за послуги | | | | Почато "_____" ______________________ _______ р. | | Закінчено "_____" ___________________ _______ р. | --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- | Форма N 47 | | ----------------- -----------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------| | | | Державний комітет зв'язку України | | | | Герб України | | | | Квитанція N ____________ | | | |Одержано від ___________________________________________________________ | |За _____________________________________________________________________ | |________________________________________________________________________ | |Сума ________________________________________ | | (гривні повторюються літерами) | | ______________________________ | | (підпис) | --------------------------------------------------------------------------------
(Зворотний бік квитанції форми N 47)
--------------------------------------------------------------------------------
|                            ---------       |
|                            |    |       |
|                            |    |       |
|                            ---------       |
|                         (відбиток календарного    |
|                           штемпеля місця      |
|                            приймання)       |
-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- | Затверджено | | _________________________________________ Наказ Держкомзв'язку України| | (найменування поштамту (вузла зв'язку), 07.12.98 N 167 | | відділення зв'язку) | | Форма N П-2| | ----------------- -----------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------| | | | квитанцій| | Книжка N ____ | | для запису прийнятої передплати та плати за | | переадресування періодичних друкованих видань | | | | Почато "_____" ______________________ _______ р. | | Закінчено "_____" ___________________ _______ р. | --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- | Форма N П-2| | ----------------- -----------------| |Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ----------------- Код за ДКУД -----------------| | | | Державний комітет зв'язку України | | | | Герб України | | | | (відбиток Квитанція N ____________ | | календавного про приймання передплати та плати за | штемпеля) переадресування періодичних друкованих видань | | від _____________________________ | | (прізвище, ініціали) | |------------------------------------------------------------------------------| | Найменування (індекс) газети, журналу | Грн. | Коп. | |---------------------------------------------------+--------------+-----------| |---------------------------------------------------+--------------+-----------| |---------------------------------------------------+--------------+-----------| |---------------------------------------------------+--------------+-----------| |------------------------------------------------------------------------------| | Разом ______________________________________ | | (гривні повторюються літерами) | | Одержав ______________ | | (підпис) | --------------------------------------------------------------------------------
Затверджено
Наказ Державного комітету
зв'язку України
07.12.98 N 167
 
Вимоги щодо виготовлення квитанційних книжок форм N 1,
N П-2, N 5, N 47
 
----------------------------------------------------------------------------
| N |    Назва    |Формат|Розмір,|  Технічні умови виготовлення |
|форми|          |   | мм  |                |
|-----+--------------------+------+-------+--------------------------------|
| 1  |     2     | 3  |  4  |        5        |
|-----+--------------------+------+-------+--------------------------------|
| 1  |Книжка для запису  | А-6 | 144 х |Виготовляється з газетного   |
|   |прийнятих      |   | 101 |паперу питомою вагою 45 - 48  |
|   |реєстрованих    |   |    |г/кв. м блокнотами на 5, 10, 15,|
|   |поштових відправлень|   |    |20, 25, 30, 50 квитанцій з   |
|   |          |   |    |друкованим текстом з обох боків.|
|   |          |   |    |Між кожними двома квитанціями  |
|   |          |   |    |для копій квитанцій мають бути |
|   |          |   |    |чисті аркуші          |
|-----+--------------------+------+-------+--------------------------------|
|П-2 |Книжка для запису  | А-6 | 144 х |Виготовляється з газетного   |
|   |прийнятої передплати|   | 101 |паперу питомою вагою 45 - 48  |
|   |та плати за     |   |    |г/кв. м блокнотами на 5, 10, 15,|
|   |переадресування   |   |    |20, 25, 30, 50 квитанцій. Між  |
|   |періодичних     |   |    |кожними двома квитанціями для  |
|   |друкованих видань  |   |    |копій квитанцій мають бути чисті|
|   |          |   |    |аркуші             |
|-----+--------------------+------+-------+--------------------------------|
| 5  |Книжка для запису  | А-6 | 144 х |Виготовляється з газетного   |
|   |прийнятих грошових |   | 101 |паперу питомою вагою 45 - 48  |
|   |переказів      |   |    |г/кв. м блокнотами на 5, 10, 15,|
|   |          |   |    |20, 25, 30, 50 квитанцій з   |
|   |          |   |    |друкованим текстом з обох боків.|
|   |          |   |    |Між кожними двома квитанціями  |
|   |          |   |    |для копій квитанцій мають бути |
|   |          |   |    |чисті аркуші          |
|-----+--------------------+------+-------+--------------------------------|
| 47 |Книжка для запису  | А-6 | 101 х |Виготовляється з газетного   |
|   |прийнятих платежів |   | 72  |паперу питомою вагою 45 - 48  |
|   |та плати за послуги |   |    |г/кв. м блокнотами на 5, 10, 15,|
|   |          |   |    |20, 25, 30, 50 квитанцій з   |
|   |          |   |    |друкованим текстом з обох боків.|
|   |          |   |    |Між кожними двома квитанціями  |
|   |          |   |    |для копій квитанцій мають бути |
|   |          |   |    |чисті аркуші          |
---------------------------------------------------------------------------- 
Примітка. При тиражному виготовленні квитанційних книжок
дозволяється скорочене найменування форми (ф.), без
зазначення номера наказу Держкомзв'язку України, яким
затверджена ця форма.вгору