Про затвердження Правил спортивних змагань з веслування на байдарках і каное
Мінмолодьспорт; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 30.01.2014272
Документ z0316-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.03.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2014  № 272


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2014 р.
за № 316/25093

Про затвердження Правил спортивних змагань з веслування на байдарках і каное

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 21 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, з урахуванням пропозицій Всеукраїнської громадської організації "Федерація каное України" та з метою забезпечення належної організації та проведення в Україні змагань з веслування на байдарках і каное НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з веслування на байдарках і каное, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сисюка В.М.

Міністр

Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Президент федерації каное України


О.М. Кушніренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
30.01.2014  № 272


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 лютого 2014 р.
за № 316/25093

ПРАВИЛА
спортивних змагань з веслування на байдарках і каное

І. Організація змагань

1. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до Правил міжнародної федерації каное (ICF).

2. Ці Правила визначають основні засади організації суддівства змагань з веслування на байдарках і каное (далі - змагання), що проводяться в Україні.

3. Веслування на байдарках і каное - вид спорту, в якому учасники змагань за допомогою весла (однолопатевого чи дволопатевого) змагаються на двох типах човнів: на байдарці або каное на безперешкодних по всій довжині дистанціях за мінімальний час та відповідно до цих Правил.

4. Ці Правила регламентують діяльність суддівської колегії організації, яка проводить змагання, обслуговуючого персоналу та визначають права і обов’язки учасників змагань.

2. Характер та ранг змагань

1. За умовами проведення змагання поділяються на:

особисті;

особисто-командні;

командні.

2. В особистих змаганнях визначаються тільки результати кожного спортсмена (екіпажу), за які спортсмену надається відповідне місце.

3. В особисто-командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена (екіпажу) нараховуються як кожному спортсмену (екіпажу), так і команді.

4. У командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена (екіпажу) нараховуються команді.

5. Змагання проводяться на підставі відповідного положення (далі - Положення), затвердженого організатором заходу та погодженого з Федерацією каное України, в якому визначаються вид та характер змагань, строки та місце проведення, вікові категорії учасників та інші умови, яким керуються суддівська колегія та спортсмени під час змагань.

6. Ранг змагання визначається відповідно до Єдиної спортивної класифікації України.

7. Організація, що проводить змагання, зобов'язана:

розробити, затвердити і розіслати заінтересованим організаціям Положення про змагання;

забезпечити підготовку місця змагань (обладнану дистанцію, базу для проведення змагань, суддівську вежу);

забезпечити безпеку учасників при проведенні змагань, присутність рятувальної служби в усі дні змагань та організацію порядку на водній акваторії для безпеки учасників;

забезпечити лікарсько-медичне обслуговування і санітарно-гігієнічний контроль у місці проведення змагань, розміщення та харчування учасників;

забезпечити друкування афіш, плакатів, оформлення місця змагання, участь преси та телебачення для висвітлювання змагань, а також підготовку нагородної атрибутики.

8. Офіційними змаганнями з веслування на байдарках і каное вважаються змагання, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів районів, міст, селищ та сіл.

9. Змагання на олімпійських дистанціях проводяться згідно з таблицею:

Чоловіки

200 м

К1 (байдарка-одиночка)

200 м

К2 (байдарка-двійка)

200 м

С1 (каное-одиночка)

1000 м

К1 (байдарка-одиночка)

1000 м

К2 (байдарка-двійка)

1000 м

К4 (байдарка-четвірка)

1000 м

С1 (каное-одиночка)

1000 м

С2 (каное-двійка)

Жінки

200 м

К1 (байдарка-одиночка)

500 м

К1 (байдарка-одиночка)

500 м

К2 (байдарка-двійка)

500 м

К4 (байдарка-четвірка)

Змагання на неолімпійських дистанціях проводяться згідно з таблицею:

Чоловіки

200 м

К4 (байдарка-четвірка)

200 м

С2 (каное-двійка)

200 м

С4 (каное-четвірка)

500 м

К1 (байдарка-одиночка)

500 м

К2 (байдарка-двійка)

500 м

К4 (байдарка-четвірка)

500 м

С1 (каное-одиночка)

500 м

С2 (каное-двійка)

1000 м

С4 (каное-четвірка)

5000 м

К1 (байдарка-одиночка)

5000 м

К2 (байдарка-двійка)

5000 м

С1 (каное-одиночка)

5000 м

С2 (каное-двійка)

естафета

К1 (байдарка-одиночка)

естафета

С1 (каное-одиночка)

марафон

К1 (байдарка-одиночка)

марафон

К2 (байдарка-двійка)

марафон

С1 (каное-одиночка)

марафон

С2 (каное-двійка)

Жінки

200 м

К2 (байдарка-двійка)

200 м

К4 (байдарка-четвірка)

200 м

С1 (каное-одиночка)

200 м

С2 (каное-двійка)

500 м

С1 (каное-одиночка)

500 м

С2 (каное-двійка)

1000 м

К1 (байдарка-одиночка)

1000 м

К2 (байдарка-двійка)

5000 м

К1 (байдарка-одиночка)

5000 м

К2 (байдарка-двійка)

естафета

К1 (байдарка-одиночка)

естафета

С1 (каное-одиночка)

марафон

К1 (байдарка-одиночка)

марафон

К2 (байдарка-двійка)

3. Положення про змагання

1. Змагання з веслування на байдарках і каное проводяться відповідно до Положення про змагання (далі - Положення).

2. Основні розділи Положення:

цілі і завдання змагання;

строки і місце проведення змагання;

організація та керівництво проведенням змагання;

учасники змагань (організації, які беруть участь у змаганнях, вік, розряд і кількість спортсменів, які допускаються до змагань, кількість тренерів і керівників);

характер змагань (змагання особисті, командні, особисто-командні, порядок визначення першості і система заліку);

програма проведення змагань та дистанції;

безпека та підготовка місць проведення змагань (організація, що відповідає за підготовку дистанцій);

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування змагань та матеріального забезпечення учасників (прийом, розміщення і відправка учасників, що прибули з інших населених пунктів);

строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях;

інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного змагання (порядок забезпечення учасників човнами і номерами).

3. Зміни до Положення можуть бути внесені організатором цього заходу за погодженням з Федерацією каное України. Про всі зміни до Положення повинні бути проінформовані всі організації, які беруть участь у змаганні, не пізніше ніж за 3 місяці при проведенні офіційних всеукраїнських змагань та за 30 днів до початку при проведенні регіональних змагань.

4. Положення має відповідати цим Правилам.

4. Заявки на участь у змаганнях

1. Кожна організація, яка бере участь у змаганнях, зобов’язана подати заявки до мандатної комісії для участі у строки, визначені Положенням.

2. Повним пакетом заявок до мандатної комісії є:

Попередня заявка для участі у змаганнях, де вказується попереднє число учасників у кожному номері змагань (додаток 1);

Поіменна заявка (додаток 2);

Технічна заявка (додаток 3).

3. Заявка для участі команди у змаганнях (допуск спортсменів до змагань зазначається у заявці) повинна містити такі дані:

П.І.Б. учасника;

число, місяць та рік народження;

територіальна організація, яку представляє спортсмен;

спортивне звання (спортивний розряд);

приналежність до фізкультурно-спортивного товариства, спортивного клубу, закладу фізичної культури і спорту;

допуск за підписом лікаря та з печаткою медичної установи;

інформація щодо уміння плавати засвідчується особистим підписом особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

підпис керівника та печатка установи, яка відправляє спортсменів на змагання;

наявність полісів договору медичного страхування спортсменів, чинних на період проведення змагань.

5. Мандатна комісія

1. До складу мандатної комісії входять:

представник організації, яка проводить змагання;

головний суддя змагань;

головний секретар змагань;

суддя-інспектор;

лікар змагань.

Головою мандатної комісії є представник організації, яка проводить змагання.

2. Мандатна комісія визначає допуск учасників до змагань. Документи щодо допуску до змагань учасників подає у мандатну комісію тільки представник команди у строки, встановлені Положенням.

3. Спортсмени, заявки на участь яких у змаганнях від представників команд, що не пройшли мандатну комісію у встановлені строки, до подальшої участі у змаганнях не допускаються.

4. Після розгляду заявок мандатна комісія вирішує питання щодо допуску спортсменів до змагань.

6. Специфікація човнів та дистанцій

1. На змаганнях можна користуватися човнами, виготовленими з будь-якого матеріалу.

На офіційних всеукраїнських змаганнях човни повинні відповідати таким технічним параметрам:

Клас човна

К-1

К-2

К-4

С-1

С-2

С-4

Максимальна довжина (см)

520

650

1100

520

650

900

Мінімальна вага (кг)

12

18

30

16

20

30

Марафон, мінімальна вага (кг)

8

12

30

10

14


Каное повинно бути симетричним відносно всієї довжини осі. Управління кермом або якою-небудь апаратурою ведення, що направляє курс каное, заборонено. Мінімальна довжина відкритої поверхні палуби каное повинна бути не менше ніж 280 см, привальний брус - 5 см уздовж борту і мати максимум три посилення бортів з шириною до 7 см кожен. Мінімальна довжина відкриття С-4 повинна бути 390 см, а ширина привального бруса - до 6 см. Човен може мати максимум 3 посилення бортів з шириною до 7 см кожен. Після вимірювання і зважування човнів і перед початком змагань не дозволено вносити зміни до Відомості вимірювання та зважування човнів (додаток 4). Подушки каноїстів повинні бути прикріплені до пайола. Не дозволяється змазування корпусу човна.

2. Заборонено використовувати у змаганнях будь-які електронні прилади:

насоси (крім змагань з марафону);

прилади вимірювання швидкості;

датчики інформації;

серцеві монітори.

3. Ширина доріжки визначається із рахунку 6-9 м для одного човна, глибина - не менше 2 м.

4. Дистанції 200 м, 500 м і 1000 м повинні бути некруговими, без поворотів і вигинів (крім змагань за програмою юнацьких літніх олімпійських ігор).

5. Дистанції понад 1000 м повинні бути круговими, радіус повороту кругової дистанції повинен бути не менше 40,5 м. Відстань між центрами поворотів першого кола - не менше 1000 м і не більше 1800 м, решта дистанції проводиться по колу, відстань між центрами повороту якого визначають організатори змагань.

ІІ. Учасники змагань

1. Змагання з веслування на байдарках і каное проводяться серед таких вікових груп веслувальників:

юнаки молодші (13-14 років);

юнаки (15-16 років);

юніори (17-18 років);

молодь (з 19 до 23 років);

дорослі (23 роки і старші).

До участі в змаганнях серед дорослих допускається молодь.

До участі в офіційних всеукраїнських змаганнях допускаються спортсмени з 12 років (які мають достатню технічну підготовку, дозвіл лікаря та батьків).

Вік спортсменів визначається числом років станом на 01 січня поточного року.

2. У змаганнях з чітко визначеними віковими групами спортсмени зобов’язані виступати тільки у своїй віковій групі.

3. У змаганнях з комплексним заліком спортсмени виступають згідно із затвердженою віковою групою.

4. Якщо змагання проводяться в одній віковій групі, до участі в них допускаються спортсмени, молодші на 1 рік, за дозволом лікаря та особистого тренера (крім змагань з комплексним заліком).

5. У змаганнях беруть участь спортсмени у складах команд, а також спортсмени, які виступають поза конкурсом або в особистому заліку.

6. Спортсмени в особистому заліку - це спортсмени, які не входять до квоти кількісного складу команди.

7. Спортсмени, які виступають поза конкурсом, це спортсмени, участь яких не передбачена Положенням про змагання і рішення про їхній допуск приймає мандатна комісія.

8. Екіпаж - це група спортсменів з двох і більше веслярів, які веслують у відповідному човні (байдарка або каное), команда - це збірна команда організації або закладу фізичної культури, яка бере участь у змаганнях.

9. У змаганнях на дистанціях понад 10000 м (марафон) дозволяється брати участь спортсменам, яким вже виповнилося 16 років, і старшим.

10. Спортсмени зобов’язані:

знати і дотримуватись цих Правил та Положення;

дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки, поводитися коректно стосовно всіх учасників, суддів, глядачів та осіб, що проводять і обслуговують змагання;

знати і дотримуватись порядку руху, встановленого на водній акваторії;

бути дисциплінованими, коректними та ввічливими щодо інших учасників, суддів, тренерів, представників команд, обслуговуючого персоналу та глядачів;

виконувати усі розпорядження та вказівки суддів;

вести чесну спортивну боротьбу на дистанції та не припиняти боротьби, за винятком непередбачених небезпечних випадків;

під час перегонів не допускати навмисних дій з метою зашкодити суперникам.

11. Спортсмен, який зійшов із дистанції з будь-якої причини, зобов’язаний негайно повідомити про це в суддівську колегію особисто або через свого представника (тренера) із зазначенням причини припинення змагань.

З усіма питаннями до суддівської колегії спортсмен звертається тільки через представника своєї команди або через суддю при учасниках.

ІІІ. Представники команд

1. Кожна організація, яка бере участь у змаганнях, призначає свого офіційного представника, прізвище якого вказується у поіменній заявці.

2. Представник є керівником команди і забезпечує організованість спортсменів на місцях проведення змагань, розміщення та харчування.

3. Представник команди зобов’язаний:

знати і дотримуватись цих Правил та Положення;

негайно повідомити суддівську колегію про усіх учасників, які зійшли з дистанції;

після закінчення заїздів на дистанціях довжиною більше 1000 м повідомити головного суддю змагань про повернення усіх спортсменів команди, які брали участь у змаганнях.

4. Представник команди повинен бути присутнім на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно із представниками команд. Відсутність представника команди на нараді не може бути підставою для опротестування рішень суддівської колегії.

5. Представнику команди забороняється втручатися у розпорядження суддів і організаторів змагань.

6. Головний суддя має право зробити попередження чи відсторонити від виконання обов'язків представника команди, який допустив брутальність чи вступив у суперечки із суддями, тренерами, представниками й учасниками, а також який порушив вимоги цих Правил чи Положення, про що повідомляється в організацію, яка призначила цього представника на змагання.

7. Представник команди має право:

звертатися до суддівської колегії щодо перезаявок учасників;

отримувати у членів головної суддівської колегії або секретаря довідки з усіх питань щодо проведення та суддівства змагань;

бути присутнім при жеребкуванні, вимірюванні човнів;

подавати протести до головної суддівської колегії.

IV. Забезпечення безпеки та медичне обслуговування суддів, представників команд та спортсменів

1. Безпеку представників команд та спортсменів забезпечує організація, що проводить змагання, головний суддя та суддівська колегія змагань.

2. Служби медичного обслуговування та порятунку повинні бути готові до дій як на суші, так і на воді протягом усіх змагань.

3. Забороняється проведення змагань у місцях пароплавства, на відкритих водоймищах удалині від берега, на річках із сильною течією.

4. На першому засіданні суддівської колегії спільно з офіційними представниками команд проводиться інструктаж про заходи безпеки на воді, де звертається увага на порядок руху човнів на дистанції та особливості акваторії.

5. План-схема дистанції з позначенням порядку руху човнів під час змагань повинна бути розташована у доступних для спортсменів місцях.

6. Змагання дозволяється проводити тільки за наявності рятувальної служби та медичного персоналу (швидкої допомоги), що забезпечують ці змагання.

7. У разі виникнення умов, що загрожують безпеці спортсменів (сильний вітер, велика хвиля, гроза, настання темряви), змагання необхідно припинити.

8. Медичне обслуговування учасників змагань передбачає:

присутність лікаря (медичної бригади) у місці проведення змагань;

наявність у швидкої допомоги медикаментів та перев’язувальних засобів;

постійний санітарно-гігієнічний контроль у місцях проведення змагань, а також у місцях розташування та харчування учасників змагань;

спроможність негайної доставки потерпілих до закладів охорони здоров'я.

Медичні працівники, які обслуговують змагання, та медичний пункт повинні мати добре видимі розпізнавальні знаки.

9. При проведенні змагань на довгі дистанції повинні бути передбачені додаткові пости медичної допомоги із транспортними засобами для транспортування потерпілих.

10. Про місця розташування постів медичної допомоги повинні бути проінформовані члени суддівської колегії, офіційні представники команд, тренери та спортсмени.

V. Суддівська колегія

1. Склад суддівської колегії

1. Склад суддівської колегії змагань затверджується організацією, яка проводить змагання, не пізніше ніж за 2 місяці до їх початку на підставі представлення колегії суддів відповідної організації.

2. Кандидатури головних суддів і головних секретарів змагань всеукраїнського рівня формує колегія спортивних суддів України за погодженням з Федерацією каное України та затверджується Мінмолодьспортом України.

3. Кількісний склад суддівської колегії визначається залежно від кількості учасників змагань та програми змагань, а також особливостей умов проведення змагань згідно з таблицею:

№ з/п

Члени суддівської колегії

Кількість учасників змагань

до 100

до 200

до 300

до 400

500 і більше

1

Головний суддя

1

1

1

1

1

2

Заступник головного судді

1

1

1

1

1

3

Суддя-інспектор


1

1

1

1

4

Головний секретар

1

1

1

1

1

5

Заступник головного секретаря
1

1

6

Секретар

1

3

5

5

6

7

Старший суддя-стартер

1

2

2

2

2

8

Суддя на старті


2

2

3

4

9

Старший арбітр

1

1

1

1

1

10

Суддя на дистанції (арбітр)

1

2

3

4

5

11

Старший суддя на фініші

1

1

1

1

1

12

Суддя на фініші

4

5

6

8

8

13

Старший суддя-секундометрист

1

1

1

1

1

14

Секретар фінішу

1

1

1

1

1

15

Суддя-секундометрист

1

1

1

2

3

16

Суддя на повороті

2

2

2

3

4

17

Суддя-вимірювач

1

1

2

2

2

18

Суддя при учасниках

1

1

1

1

1

19

Суддя-інформатор

1

1

1

2

2

20

Суддя по нагородженню

1

1

2

3

3


Усього:

21

29

35

44

49

Кількісний склад обслуговуючого персоналу визначається відповідно до кількості учасників змагань та програми змагань, а також особливостей умов проведення змагань згідно з таблицею:

№ з/п

Обслуговуючий персонал

Кількість учасників змагань

до 100

до 200

до 300

до 400

500 і більше

1

Медико-санітарні працівники

1

2

3

3

4

2

Комендант змагань

1

1

1

1

1

3

Начальник дистанції

1

1

1

1

1

4

Працівник на дистанції

5

5

5

6

6

5

Рятувальники

3

3

4

4

4

6

Мотористи катерів суддів на дистанції

3

5

5

6

6

7

Контролери-утримувачі човнів

20

20

20

20

20

8

Оператори комп'ютерного набору

1

2

2

3

3

9

Оператори фотофінішу

1

1

2

2

2

10

Начальник зв’язку

1

1

1

1

1

11

Майстер з ремонту човнів

1

1

1

1

1

12

Група нагородження

1

1

2

3

3


Усього:

39

43

47

50

51

4. Зі складу суддівської колегії виділяється головна суддівська колегія (далі - ГСК), до складу якої входять: головний суддя змагань, заступник головного судді змагань, суддя-інспектор, головний секретар змагань. Члени ГСК забезпечують підготовку та організацію роботи суддів і обслуговуючого персоналу, взаємодію із організацією, яка проводить змагання.

5. ГСК складає письмовий звіт, до якого включаються результати змагань та коментарі про проведення змагань, враховуючи усі інциденти та конфліктні питання.

Цей звіт підписується головним суддею, головним секретарем та складається протягом двох годин після закінчення останнього заїзду. Складання звіту є завершальним етапом роботи суддівської колегії.

2. Загальні обов’язки суддів

1. Суддівство змагань виконується на добровільних засадах.

2. Спортивні судді (далі - судді) повинні забезпечити проведення змагань у відповідності із цими Правилами, зокрема забезпечити однаково рівні умови для усіх спортсменів, що беруть участь у змаганнях.

3. Члени суддівської колегії і обслуговуючий персонал під час проведення змагань зобов’язані носити спеціальні розпізнавальні знаки.

4. Судді зобов’язані:

знати ці Правила, Положення, вміло їх використовувати, а також бути об’єктивними та принциповими у своїх рішеннях;

мати при собі посвідчення судді з відповідної суддівської категорії;

у зазначений час бути на місці проведення змагань, щоб пройти інструктаж, одержати необхідний інвентар, документацію, перевірити робоче місце та бути готовими до виконання своїх обов’язків;

доповідати головному судді про будь-які випадки порушення учасниками цих Правил;

брати участь у семінарах-нарадах з підвищення кваліфікації суддів.

5. Суддям заборонено:

залишати місця проведення змагань без дозволу старшого судді бригади, в яку вони входять, або головного судді змагань;

бути учасником даних змагань, представником або тренером.

3. Права та обов’язки суддівської колегії

1. Головний суддя змагань є головою суддівської колегії змагань, очолює її роботу, керує проведенням змагань, забезпечує якість проведення, безпеку та суддівство змагань у відповідності до цих Правил та Положень.

2. Підготовку місць змагань і необхідної документації забезпечує організація, яка проводить ці змагання.

3. Головний суддя зобов’язаний:

особисто перевірити готовність місць змагань, дистанцій і обладнання, медичне забезпечення і рятувальну службу;

перевірити встановлені знаки на відповідність схемі затвердженої дистанції;

оголосити дані змагання некласифікаційними у разі відсутності затвердженої схеми дистанцій, або якщо встановлені знаки не відповідають схемі дистанції і при цьому до початку змагань неможливо встановити їх на місцях, визначених схемою дистанцій;

розподілити обов’язки між суддями з урахуванням їх досвіду та за необхідності зміцнити окремі ділянки суддівської роботи;

провести із суддями семінар чи інструктаж;

провести засідання суддівської колегії із представниками перед початком змагань і після їх закінчення (затвердити результати змагань, підбити підсумки змагань);

розглянути на засіданні суддівської колегії протести і прийняти рішення в день подання протесту.

В окремих випадках, які вимагають тривалої перевірки наведених у протесті фактів, строк винесення остаточного рішення може бути продовженим на дві доби, але не пізніше дня завершення змагань;

перш, ніж винести рішення з питань порушення цих Правил під час гонки, необхідно врахувати думку судді (арбітра), який проводив даний заїзд. Думка судді висловлюється у письмовому вигляді, додається намальована суддею схема подій обстановки на дистанції в момент порушення;

прийняти рішення за заявою суддів на дистанції про порушення учасниками змагань правил проходження дистанції і повідомити це рішення в секретаріат можна тільки до оголошення результатів заїзду. У випадках, які вимагають уточнення обставин, рішення повинно бути прийняте не пізніше кінця змагань. У такому випадку результати заїзду не оголошуються до прийняття остаточного рішення щодо цього порушення;

про прийняте рішення головний суддя оголошує в засобах радіомовлення та письмово повідомляє представника команди:

передати апеляційному журі на розгляд суперечні питання, остаточне рішення з яких виходить за межі компетенції головного судді змагань;

у триденний строк після закінчення змагань подати звіт і протоколи до організації, яка проводить змагання.

4. Головний суддя має право:

відмінити змагання, відкласти їх початок, припинити розпочаті змагання або влаштувати перерву, якщо місце змагань або обладнання дистанції не відповідає цим Правилам, метеорологічні умови або інші причини загрожують безпеці спортсменів, відсутнє медичне обслуговування, відсутня рятувальна служба на воді;

усувати від участі у суддівстві змагань суддів, які припустилися грубих помилок, або таких, що не виконують своїх обов’язків;

приймати остаточне рішення у випадках, не передбачених цими Правилами і Положенням, а також у спірних ситуаціях;

не допускати до змагань спортсменів, які за своїм віком, спортивним розрядом або через інші причини не відповідають вимогам цих Правил чи Положенню.

У разі відсутності головного судді його обов’язки виконує його заступник.

Головний суддя не має права змінювати чи переносити під час змагань затверджену дистанцію.

5. Головний секретар:

організовує роботу секретаріату і відповідає за правильність ведення обліку результатів змагань і правильне оформлення документів змагань;

готує, опрацьовує і розповсюджує документацію для змагань. Бере участь у роботі мандатної комісії;

розподіляє обов’язки між секретарями і керує їх роботою, готує до тиражування програму змагань;

опрацьовує суддівські записи, веде підрахунок очок, підсумовує результати особистої, особисто-командної і командної першостей;

надає судді-інформатору інформацію про учасників і результати змагань;

приймає перезаявки, протести і заяви, доповідає про них головному судді, контролює виконання рішень щодо протестів і заяв;

складає загальний технічний звіт за результатами проведення змагань;

контролює якість оформлення протоколів змагань та проводить підрахунок результатів.

6. Старший суддя на фініші:

до початку змагань перевіряє відповідність установки фінішного створу схемі затвердженої дистанції, стан обладнання фінішу, справність суддівського інвентарю і приладів, установку апаратури відеофінішу;

розподіляє обов’язки між суддями на фініші; підписує суддівську записку про порядок проходження фінішу учасниками кожного заїзду. Ніяких виправлень у фінішну записку не дозволяється вносити без підпису старшого судді на фініші.

7. Суддя на фініші:

реєструє послідовність проходження човнами лінії фінішу і зберігає ці дані до кінця змагань у суддівській записці фінішу (додаток 5);

на офіційних всеукраїнських змаганнях один із суддів на фініші вимірює швидкість течії води, силу та напрям вітру і результати вимірів записує у відомість гідрометеорологічної служби (додаток 6) чи у суддівську записку фінішу. Вимірювання проводяться через кожну годину і після кожного фінального заїзду. Швидкість течії води вимірюється не менше ніж у трьох точках, у тому числі на середині дистанції і біля крайніх "вод". Швидкість і напрям вітру визначаються на висоті 150 см від поверхні води на середині дистанції;

на змаганнях з великою кількістю учасників і заїздів один із суддів на фініші призначається секретарем фінішу. До його обов’язків входить оформлення суддівської записки фінішу, своєчасне подання її до секретаріату, інформатора і дошки оголошень.

8. Старший суддя на старті:

керує роботою суддів на старті;

контролює оснащення та установку стартового обладнання, апаратури та всі види зв’язку;

повідомляє спортсменам (екіпажам), які перебувають у стартовій зоні, про час, який залишився до старту;

забезпечує послідовність правильного порядку стартів відповідно до часу, визначеного програмою, оголошує про час, який залишився до старту (до старту залишилось 5, 3, 1 хвилина);

коли спортсмени підходять до стартових місць, оголошує, хто на якій воді стартує, далі вирівнює їх, дає стартову команду. Стартова команда дається українською мовою ("Руш!"), російською мовою ("Марш!"), англійською мовою ("Go!");

самостійно вирішує, чи правильно взяли старт учасники;

у разі фальстарту призначає повторний старт;

повідомляє секретаріат про спортсменів, знятих за фальстарт;

повідомляє на фініш про кількість спортсменів, які стартували у заїзді;

перевіряє спортивний одяг спортсменів, наявність номерів, флюгарки.

Старший суддя на старті зобов'язаний мати точно вивірений годинник, червоний прапорець, мікрофон, з’єднаний з гучномовцем на стартовому плоті, рацію для зв’язку з головним суддею та старшим суддею на фініші, стартовий пістолет.

Технічна несправність особистого спортивного інвентарю учасника заїзду не є приводом для зупинки заїзду. Після першого попередження кожний учасник, який порушив ці Правила, виключається із заїзду.

9. Суддя на старті виконує всі розпорядження старшого судді на старті.

10. Суддя на дистанції (арбітр):

супроводжує на моторному човні спортсменів у заїздах на дистанціях 500 м, 1000 м і не перешкоджає їм;

визначає правильність проходження дистанції;

повідомляє червоним прапорцем головного суддю про всі випадки порушення спортсменами цих Правил відразу після закінчення заїзду, в якому було порушення цих Правил;

зупиняє у випадку перешкоди на дистанції всі човни заїзду, помахавши червоним прапорцем, або звуковим сигналом, поки всі човни не припинять рух, після чого всі вони повинні повернутися до старту;

попереджає спортсменів змагань про небезпеку, яка виникла на дистанції під час заїзду;

зупиняє заїзд, якщо виникли обставини, які змінюють його проведення, і з’являються причини, що можуть вплинути на стан здоров’я спортсменів.

Якщо у складі суддівської колегії є декілька суддів на дистанції (арбітрів), один з них призначається старшим. Він керує роботою арбітрів і суддів на поворотах.

У змаганнях на дистанціях довжиною більше 1000 м старший суддя на дистанції повинен знаходитися у такому місці, звідки можна спостерігати за ходом всієї гонки і в першу чергу за головною (лідируючою) групою спортсменів заїзду. Якщо в заїзді не сталося порушень, суддя повідомляє про це головному судді білим прапорцем.

11. Старший суддя-секундометрист:

організовує роботу суддів-секундометристів і відповідає за точність даних про час проходження дистанції учасниками змагань;

запускає контрольні секундоміри за сигналом стартера. Контрольні секундоміри запускаються і за наявності автохронометражу;

перш ніж підписати суддівську записку, аналізує і уточнює дані, повідомлені суддями-секундометристами, про час, показаний спортсменами заїзду;

підписує суддівську записку фінішу про час проходження спортсменами дистанції і про час їх відставання від першого човна.

12. Суддя-секундометрист:

включає секундомір за сигналом судді на старті (командою "Руш" чи пострілом стартового пістолета) і зупиняє його після проходження лінії фінішу кожним човном. За командою старшого судді-секундометриста ставить секундомір у вихідну позицію;

повідомляє старшого суддю-секундометриста про час проходження спортсменами дистанції.

13. Оператор відеофінішу:

перед початком змагань перевіряє стан апаратури і повідомляє старшого суддю на фініші про її готовність. Кожен заїзд знімається на плівку;

показує запис відеофінішу лише головному судді змагань, старшому судді на фініші, судді-інспектору. Допуск представників команд до перегляду плівки із записом відеофінішу здійснюється головним суддею змагань.

14. Суддя при учасниках:

керує роботою суддів-вимірювачів. Забезпечує контакт між суддівською колегією і спортсменами змагань з питань, що стосуються проведення змагань;

організовує перевірку і зважування човнів, заявлених організаціями для участі у змаганнях;

організовує вибіркове зважування човнів, про яке повідомляє головний суддя чи його заступник. Перевіряє наявність змазки і реєстраційного номера на корпусах човнів;

організовує нагородження переможців і призерів змагань, якщо не призначається суддя по нагородженню;

виводить спортсменів згідно з протоколом змагань на парад;

забезпечує спортсменів і представників змагань додатковою інформацією про рішення головної суддівської колегії і організаторів щодо програми і порядку проведення змагань;

на змаганнях з обмеженим числом технічного персоналу вирішує питання забезпечення спортсменів нагрудними номерами;

своєчасно попереджає спортсменів щодо виходу їх до місця старту;

повідомляє секретаря змагань щодо відмови спортсмена від виходу на старт або неявки.

15. Суддя по нагородженню призначається на змагання, на яких переможці і призери нагороджуються медалями, свідоцтвами, дипломами, грамотами, пам’ятними жетонами, призами тощо.

Суддя по нагородженню зобов'язаний:

погоджувати з організаторами змагань порядок і форми нагородження переможців і призерів;

уточнювати церемонії нагородження (порядок підходу до місця нагородження, порядок підняття прапорів та інші деталі церемоній);

одержувати від організаторів змагань медалі, свідоцтва, дипломи, грамоти, пам’ятні жетони, призи тощо;

займатися підготовкою дипломів, грамот для нагородження переможців, призерів, тренерів, членів суддівської колегії та обслуговуючого персоналу змагань;

отримувати від головного секретаря змагань дані про переможців і призерів для внесення їх у дипломи, свідоцтва, грамоти;

організовувати церемонію нагородження спортсменів і тренерів.

16. Суддя-інформатор (диктор):

оголошує розпорядження головного судді змагань, головного секретаря або їх заступників. Оголошує програму змагань і порядок проведення її окремих частин;

інформує спортсменів і глядачів про хід змагань, про результати заїздів, про переможців і призерів змагань;

представляє переможців та призерів змагань під час церемонії нагородження, а також осіб, які проводять нагородження. Надає інформацію щодо історії розвитку веслування на байдарках і каное та популяризації цього виду спорту.

17. Начальник зв’язку:

забезпечує надійний провідний чи безпровідний зв’язок між стартом, фінішем, суддею-інформатором, арбітрами, головним секретарем і головним суддею;

керує роботою зв’язківців, які забезпечують зв’язок на змаганнях.

18. Начальник дистанції:

забезпечує установку обладнання дистанції, стартових плотів, роздільних доріжок із кульок, плотів для зупинки на дистанції довжиною більше 1000 м, поворотних бакенів, прапора, якими позначаються лінія фінішу, лінія старту, і підтримує його в робочому стані до кінця змагань;

перед початком змагань пред’являє обладнання дистанції головному судді змагань і його заступникам на дистанції;

вживає заходи з усунення недоліків в обладнанні дистанції, які виникають під час змагань;

керує роботою технічного персоналу, який залучається до обслуговування обладнання дистанцій;

керує роботою катерів, які забезпечують проведення змагань.

19. Комендант змагань призначається організацією, яка проводить змагання.

Комендант змагань зобов'язаний:

обладнати приміщення, які виділено для роботи суддівської колегії, спортсменів змагань, місця роботи суддів на березі;

забезпечити дотримання порядку в зоні робочих місць суддів;

здійснювати керівництво роботою технічного персоналу, виділеного для забезпечення змагань;

підготувати рекламні щити з назвою команд учасників, спонсорів.

Комендант змагань підпорядковується головному судді змагань.

20. Начальник рятувальної служби:

надає необхідну допомогу спортсменам, човни яких перевернулись, а також виловлює предмети, які плавають по акваторії дистанції і можуть стати на перешкоді учасникам змагань чи зіпсувати човни;

до початку змагань перевіряє справність рятувального спорядження;

керує роботою рятувальників, які зобов’язані швидко вживати заходи у разі нещасних випадків і надавати допомогу потерпілим відповідно до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383 (у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 24 вересня 2012 року № 1214).

21. Лікар змагань є заступником головного судді з медичного забезпечення та:

бере участь у роботі мандатної комісії з метою перевірки в заявках візи про допуск спортсменів до змагань;

надає медичну допомогу спортсменам змагань;

надає висновок про можливість подальшої участі у змаганнях спортсменів, які одержали травму чи хворіли під час змагань;

керує роботою медичного персоналу, залученого для обслуговування змагань;

стежить за виконанням санітарно-гігієнічних вимог на місці проведення змагань;

після закінчення змагань подає головному судді змагань звіт про медико-санітарне забезпечення змагань та про випадки травм і захворювань;

бере участь у роботі комісії з допінг-контролю.

22. Суддя-інспектор, який призначається з числа членів Федерації каное України та входить до складу головної суддівської колегії і мандатної комісії:

надає допомогу в організації проведення змагань;

оцінює роботу суддів, вносить пропозиції для поліпшення цієї роботи.

23. Суддя на повороті призначається при проведенні змагань на дистанціях довжиною більше 1000 м.

Суддя на повороті та секретар:

визначають правильність проходження повороту спортсменами змагань;

попереджають спортсменів про необхідність звільнення внутрішнього курсу для човна, що їх обігнав;

повідомляють старшому судді на дистанції чи головному судді змагань про спортсменів, які порушили правила проходження повороту чи не виконали вказівок про вирулювання. До обов’язків секретаря входять реєстрація спортсменів, які проходять поворот, і облік кількості кіл.

24. Суддя-вимірювач:

перед початком змагань проводить вимірювання і зважування човнів, заявлених для участі у змаганнях;

на човнах, які пройшли вимірювання і зважування, ставить відмітку, яка свідчить, що човен відповідає вимогам правил змагань і допускається до участі у змаганнях. Про результати вимірювання і зважування складається відомість вимірювання та зважування човнів (додаток 6).

Якщо човен має вагу меншу, ніж установлено, то про це робиться відповідна помітка у відомості вимірювань, а човен отримує додатковий вантаж, який повинен бути пред’явлений суддям після проходження дистанції.

Забезпечення додатковим вантажем для човна покладається на спортсмена. Додатковий вантаж може бути у формі металевих, пластмасових чи дерев’яних блоків, брусків. Дозволяється використовувати сипучі матеріали, упаковані в цупкі мішки. Додатковий вантаж повинен надійно кріпитись до конструкції човна.

Не слід використовувати як додатковий вантаж предмети (каміння, болти, одяг тощо).

На всеукраїнських змаганнях проводяться контрольні зважування човнів учасників, які посіли 1 - 4 місця у заїзді (за необхідності і подальші місця).

VІ. Проведення змагань та суддівство

1. Старт

1. Відлік номерів ("вод") на старті ведеться зліва направо за напрямком руху човнів від старту до фінішу (крім естафет).

2. Старт не може даватися раніше, ніж передбачено програмою змагань.

3. Спортсмени, які не стартували у попередніх заїздах, знімаються з подальшої участі у змаганнях (крім змагань підліткової групи).

4. Якщо спортсмен або екіпаж командного човна не з’явився на старт через хворобу спортсмена або одного зі спортсменів командного човна і представник команди надав головному судді відповідну довідку лікаря змагань не пізніше ніж за 20 хвилин до початку заїзду, то такий спортсмен або екіпаж знімається з цього виду програми.

5. Спортсмен може заявити про неможливість стартувати у тому випадку, коли на дистанції з’явилася перешкода у вигляді плаваючих предметів, вантажно-пасажирських суден, сторонніх човнів, а також при недостатній відстані між човнами, коли немає стартових плотів.

6. За заявою про неможливість стартувати з метою створити вигоду для себе за відсутності перешкод на дистанції спортсмен виключається зі змагань у даному номері програми, якщо ним порушено пункт 10 розділу ІІ цих Правил.

7. Вирівнявши спортсменів заїзду, стартер подає команду "Руш". За необхідності затримати старт після того стартер подає команду "Відставити!". Після цієї команди спортсмени і тримачі човнів займають вихідну позицію, що відповідає команді "На старт!".

8. Старт вважається взятим неправильно, якщо один чи декілька човнів почали рух до пострілу чи до подачі команди "Руш!".

9. При порушенні правил старту стартер зобов’язаний повернути усіх учасників заїзду на стартову лінію пострілом із пістолета чи подачею голосом команди "Назад!".

10. Судді на фініші та секундометристи повідомляються системою зв’язку чи відмашкою червоним прапорцем про фальстарт і про повернення спортсменів заїзду на лінію старту. Повернені назад спортсмени знову шикуються на лінії старту, а винний у порушенні правил старту одержує попередження. Спортсмени, які не повернулися на старт після опитування про готовність вдруге стартувати, знімаються з цих змагань.

11. На дистанції 200 м заїзд не повертається.

12. За повторне порушення правил старту (за другий фальстарт) спортсмен виключається зі змагань з цього виду програми.

13. В естафетах спортсмени 2-го і наступних етапів можуть почати веслувати після того, як човен попереднього етапу пройшов дистанцію. Дозвіл на початок проходження дистанції спортсменів наступного етапу дає стартер, називаючи номер "води" спортсмена, якому дозволяється почати проходження чергового етапу естафети.

В естафетах про готовність опитуються лише спортсмени першого етапу естафети.

14. Команда, спортсмен якої зламав весло або перевернувся у фінальному заїзді, займає останнє місце даного заїзду за умови проходження попереднього та півфінального заїзду.

15. В естафетах фальстарт фіксується для всього заїзду тільки на першому етапі. Якщо учасник 2-го і наступних етапів починає рух раніше, ніж учасник попереднього етапу пересік фінішну лінію (тобто зробив фальстарт), то учасник, що порушив правило старту, повертається назад на лінію старту, після чого він може почати проходження дистанції.

16. У змаганнях з роздільним стартом, де для кожного спортсмена час старту суворо регламентовано, спортсмен займає місце на стартовій лінії за 5-10 секунд до закінчення контрольного часу старту. Стартер повідомляє правильність установки човна на стартовій лінії і з настанням контрольного часу подає команду "Руш!". Спортсмен, який почав проходження дистанції до команди "Руш!", повертається назад. Після того, як повернений човен повторно буде установлено на лінії старту, стартер подає команду "Руш!", але не пізніше закінчення контрольного часу старту. За другий фальстарт спортсмен змагань виключається зі змагань у цьому номері програми.

2. Проходження дистанцій 200 м, 500 м, 1000 м

1. Кожен спортсмен змагань зобов’язаний триматися по центру своєї доріжки від старту до фінішу. Жоден човен не повинен наближатися до іншого учасника змагань ближче ніж на 5 м (правило "п’яти метрів").

2. Правило "п’яти метрів" не поширюється на учасників змагань з роздільним стартом, де кожний учасник має право йти будь-яким курсом, не заважаючи при цьому іншим учасникам змагань.

3. Проходження дистанції понад 1000 м

1. У межах перших 200 м кожен спортсмен зобов’язаний йти паралельним курсом до середньої лінії дистанції. Далі спортсмен має право йти будь-яким курсом, не заважаючи при цьому іншим спортсменам змагань.

2. Спортсмен, який зробив спробу обійти човен, що йде попереду, не має права створювати перешкоди для інших спортсменів. Обійдені спортсмени не мають права створювати перешкоди човну, що їх обганяє, способом різкої зміни курсу, що загрожує зіткненням човнів. Спортсмени при порушенні цих вимог знімаються зі змагань у цьому номері програми.

3. При проходженні поворотів на колових дистанціях бакени (буї) обходяться проти годинникової стрілки (тобто бакен залишається ліворуч від човна). Спортсмен, який обійшов бакен з внутрішньої сторони дистанції, залишивши бакен праворуч від човна, зобов’язаний повернутись і обійти бакен із зовнішньої сторони, не заважаючи при цьому іншим учасникам змагань, які проходять поворот. За порушення цих Правил спортсмен виключається зі змагань у цьому номері програми.

4. При обгоні на повороті спортсмен, який іде по внутрішньому радіусу (ближче до бакена), зобов’язаний звільнити внутрішній радіус спортсмену, що його обганяє, у таких випадках:

для байдарок - якщо ніс човна, який іде на обгін, виявився на одному рівні з переднім краєм кокпіту човна, якого випереджують;

для каное - якщо ніс човна, якого випереджують, виявився на одному рівні з тілом переднього весляра на тому човні, що йде на обгін.

5. Спортсмен, якого обганяють, зобов’язаний поступитися курсом, не заважаючи при цьому спортсмену, який його випереджує. Якщо спортсмен, якого обганяють, не поступився внутрішнім радіусом, то він знімається зі змагань у цьому номері програми.

6. Спортсмени зобов’язані дотримуватись "правил обгону" на повороті і на прямій дистанції при обгоні будь-якого спортсмена змагань у всіх класах човнів як свого, так і інших заїздів.

7. У всіх випадках при зупинці біля плоту чи на березі для зливу води чи з будь-яких інших причин учасник не має права одержувати сторонню допомогу.

За невиконання названої вимоги спортсмени виключаються зі змагань у цьому номері програми.

8. Учасники змагань не мають права проходити дистанцію на хвилі у іншого класу човна.

4. Розподіл учасників за заїздами і "водами" (жеребкування)

1. Розподіл учасників змагань за заїздами і "водами" у змаганнях здійснюється у попередніх заїздах тільки за результатами жеребкування, яке проводиться за участю головного судді змагань, його заступника, головного секретаря. Подальший відбір учасників у півфінальні та фінальні заїзди проводиться відповідно до таблиці розподілу учасників по заїздах і "водах" (додатки 7-12).

2. Жеребкування спортсменів (екіпажів) у попередніх заїздах проводиться в день приїзду учасників змагань. Екіпаж, який не брав участі у попередніх заїздах, не повинен допускатися до фіналу. Склад екіпажу, що проходить відбір до півфіналу (фіналу), не змінюється.

3. Перерви між попередніми, відбірковими і напівфінальними заїздами, а також між напівфінальними і фінальними у змаганнях на дистанціях 1000 м і 500 м - не менше 60 хв., на дистанції 200 м - 30 хв.

4. Послідовність старту учасників у змаганнях з роздільним стартом визначається жеребкуванням (на усіх дистанціях). Стартувати одночасно зі старту більше ніж один клас човнів забороняється.

5. Після проведення жеребкування не допускається ніяких замін та перестановок у перегонах. Дозволяється заміна учасника, що захворів і надав відповідний документ (довідку лікаря змагань), у попередніх заїздах у командних човнах (додаток 13).

5. Номери

1. Учасники змагань, які виходять на старт, повинні мати особисті номери. На човнах обов’язково повинні бути бортові номери, які відповідають стартовому номеру "води".

2. Особисті номери - порядкові номери всіх учасників цих змагань.

3. Особистий номер прикріплюється на спині.

6. Навал

1. Навалом вважається зіткнення човнів чи весел учасників заїзду, внаслідок чого один із учасників втратив перевагу чи постраждав, а також зіткнення з обладнанням дистанції, після якого учасник одержав переваги щодо участі у змаганні.

2. Якщо зіткнення човнів чи весел було незначним і суддя на дистанції визначив, що в результаті ніхто не одержав переваг і не став на заваді іншому, таке зіткнення не вважається навалом.

3. Винним у навалі вважається:

на дистанціях 500 м і 1000 м - учасник, який вийшов за межі своєї "води";

на дистанціях довжиною більше 1000 м:

спортсмен, човен якого йшов курсом, не паралельним до середньої лінії дистанції;

спортсмен, який йшов позаду, якщо човни, що зіткнулися, йшли однаковим курсом;

спортсмен, якого обганяли і який йшов курсом, паралельним до середньої лінії дистанції, якщо він зупинився (різка зміна напрямку руху чи несподівана зупинка) і створив умови, внаслідок чого учасник, який обганяв, змушений був зробити навал.

4. Спортсмен, винний у навалі, поломці весел чи човнів, дискваліфікується. Решта човнів цієї команди, які виступали у даному заїзді, виключаються з особистого і командного заліку у цьому номері програми.

5. Якщо навал вплинув на спортивні результати і на розподіл місць учасників, то заїзд, в якому мав місце навал, за рішенням головного судді змагань може бути проведений повторно без участі винного у навалі. Час старту нового заїзду визначається виходячи з можливостей програми.

6. Якщо учасник здійснив навал через негативні перешкоди на дистанції і цей навал вплинув на результати інших учасників, то головний суддя змагань має право призначити повторне проходження дистанції всім учасникам заїзду.

7. Учасник попереднього чи напівфінального заїзду, який постраждав у результаті навалу на нього іншого човна чи через появу перешкод на дистанції, може бути допущений до проходження в іншому попередньому чи напівфінальному заїзді. Якщо заїзди цієї серії завершилися, то він може бути допущений додатковим учасником у наступній серії заїздів.

8. При втраті управління човном учасник зобов’язаний вжити усіх заходів для того, щоб не заважати решті учасників заїзду. Несправність інвентарю не знімає з учасника відповідальності за навал.

7. Лідирування

1. Лідируванням вважається супроводження спортсмена, який бере участь у заїзді, тренером чи веслярем цієї ж команди попереду, чи збоку на човні, чи на катері.

2. Спортсмен (екіпаж), якого лідирували, знімається зі змагань у цьому номері програми.

3. Спортсмен (екіпаж), який брав участь у лідируванні іншого спортсмена, не допускається до подальшої участі у змаганнях, а його особисті результати анулюються.

8. Фініш та хронометраж

1. Фінішем дистанції вважається умовна лінія, яку перетнув ніс спортивного човна під час проходження спортсменом (екіпажем) дистанції відповідно до Положення.

2. Якщо два і більше спортсменів (екіпаж) перетинають лінію фінішу одночасно, то їм дається однаковий час.

3. У тому випадку, коли у суддів на фініші виникли розходження відносно черговості пересікання лінії фінішу спортсменами заїзду, переглядається запис відеофінішу, дані якого беруться за основу для прийняття остаточного рішення по розподілу місць.

4. За відсутності відеофінішу питання відносно порядку пересікання лінії фінішу спортсменами заїзду вирішуються голосуванням суддів на фініші. За рівності голосів голос старшого судді є вирішальним. Рішення суддів - остаточне.

5. Якщо фініш обмежений відповідними знаками, то учасник, що фінішує, вважається таким, що закінчив дистанцію, за умови, що він фінішував у межах огородженого створу. При фінішуванні на довгих дистанціях фінішний створ робиться значно ширшим.

6. Спортсмени (екіпажі), які закінчили проходження дистанції, не повинні зупинятися на лінії фінішу і зобов’язані вийти з фінішної зони.

7. Перші чотири човни у кожному заїзді після фінішу повинні прибути на контрольне зважування човнів.

8. Спортсмен (екіпаж), що фінішував на човні, який не відповідає встановленим нормам відповідно до відомості вимірювання та зважування човнів, знімається зі змагань у цьому виді програми.

9. Зважування та вимірювання човнів

1. Довжина човна повинна вимірюватись між форштевнем та кормою. Ніякі зміни не дозволяються після вимірювання та зважування човнів до початку змагань.

2. Усі човни повинні відповідати встановленим нормам згідно з умовами цих Правил.

10. Естафети

1. Кількість етапів та довжина дистанції визначаються Положенням.

2. В естафетах лінія фінішу для учасника першого етапу одночасно є лінією старту для спортсменів наступного етапу.

3. Моментом передачі естафети вважається пересікання спортсменом (екіпажем) лінії фінішу носом човна, який закінчив проходження дистанції свого етапу.

4. Фініш спортсмена (екіпажу) знаходиться з лівого боку від спортсмена наступного етапу.

5. В естафеті кожний спортсмен має право проходити лише один етап.

11. Дискваліфікація і зняття зі змагань

1. Дискваліфікація означає позбавлення учасника права брати участь у змаганнях. Дискваліфікований спортсмен позбавляється усіх одержаних очок і нагород та зазначається у протоколі змагань як "дискваліфікований".

2. Спортсмен, який порушив ці Правила, рішенням головного судді дискваліфікується з цих змагань.

3. Спортсмен, який порушив ці Правила при проходженні дистанції, дискваліфікується у цьому виді програми змагань.

4. Зняття зі змагань означає позбавлення права брати участь в одному з номерів програми змагань. У разі зняття учасника з виду програми за ним зберігаються всі одержані раніше місця, очки, нагороди, здобуті в інших видах програми.

12. Протести

1. Представник команди має право заявити письмовий протест на рішення судді, якщо це рішення суперечить цим Правилам чи Положенню, заявити протести на дії спортсменів і представників інших команд. При цьому повинні бути чітко сформульовані мотиви протесту із посиланням на відповідні вимоги цих Правил чи Положення і обов’язково має бути сформульовано призначення протесту.

2. Протести подаються головному судді змагань у письмовому вигляді у строки:

не пізніше ніж за годину до початку змагань - про допуск спортсменів до змагань;

протягом 20 хвилин після оголошення про порушення цих Правил змагань у заїзді спортсменом або екіпажем.

3. Протести розглядаються головним суддею змагань у день їх подання. Рішення щодо протестів оголошуються на засіданні суддівської колегії змагань та представників, доводяться до їх відома.

4. Спірні питання, не передбачені цими Правилами чи Положенням, розглядаються суддівською колегією на момент порушення.

13. Допінг-контроль

1. Застосування допінгу, як зазначено в антидопінговому кодексі олімпійського руху, заборонено.

2. Контроль допінгу повинен проводитись антидопінговою лабораторією згідно із законодавством України.

3. Спортсмени, які підлягають допінг-контролю, повинні виконувати всі необхідні процедури та вимоги відповідальних працівників антидопінгової лабораторії.

14. Нагородження

1. Нагородження спортсменів повинно відповідати Положенню.

2. Усі нагороди повинні вручатися під час офіційної церемонії нагородження.

15. Система заліку

Залікові очки нараховуються спортсменам за виступи у фіналах А і В (крім змагань з комплексним заліком).

Розподіл очок між фіналами

фінал А

фінал В

місце

очки

місце

очки

1

20

10

10

2

18

11

9

3

17

12

8

4

16

13

7

5

15

14

6

6

14

15

5

7

13

16

4

8

12

17

3

9

11

18

2інші

1

Перше місце у фіналі В завжди починається з 10 очок.

Спортсмен або екіпаж, який не фінішував у фінальному заїзді, посідає останнє місце в цьому заїзді і одержує залікові очки цього місця.

Спортсмен або екіпаж, який не стартував у фінальному заїзді, посідає останнє місце у цьому заїзді без нарахування залікових очок.

Директор департаменту
олімпійського спорту


Н.Д. Уманець
Додаток 1
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 2 глави 4 розділу І)


До мандатної комісії
_____________________________

ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА
для участі у змаганнях

На участь у змаганнях _________________________________________________________

Від (організація, область, місто) __________________________________________________

Склад команди: _______________________________________________________________

Спортсменів __________________________________________________________________

Тренерів _____________________________________________________________________

Суддів _______________________________________________________________________

Представник _________________________________________________________________

Класи човнів: __________________________ Кількість: ______________________________

Керівник організації

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

(печатка, дата)


Додаток 2
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 2 глави 4 розділу І)

ПОІМЕННА ЗАЯВКА

Від (область, організація, місто) __________________________________________
для участі у __________________________________________________________,
які проводяться у ______________ з _________ по _________20___ року.

№ з/п

П.І.Б.

Дата народження

Спортивний розряд

Область, місто

Фізкультурно-спортивне товариство

Дитячо-юнацька школа олімпійського резерву, школа вищої спортивної майстерності, вище училище фізичної культури, училище фізичної культури

Вид програми

Інформація щодо уміння плавати (підпис)

П.І.Б. тренера, першого тренера

Підпис лікаря, печатка (допуск чи недопуск до змагань)
Команда у складі ________________ осіб до участі у змаганнях допущена.

Лікар

_____________
(підпис, дата)

_____________________
(П.І.Б.)

Допуск закладу охорони здоров'я,
що завіряється підписом лікаря


_____________________
(печатка, дата)

Представник команди

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

Керівник організації

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

(дата, печатка)


Додаток 3
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 2 глави 4 розділу І)

ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА

на участь екіпажів команди ___________________

у змаганнях ________________________ з веслування на байдарках і каное.

Дистанція _______________________

Прізвища, імена спортсменів

Вид програми/дистанція

К-1

К-2

К-4

С-1

С-2

С-4

К-1 ж

К-2 ж

К-4 ж

С-1 ж

С-2 ж
Додаток 4
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 1 глави 6 розділу І)

ВІДОМОСТІ
вимірювання та зважування човнів

Організація

Клас човна

Номер човна

Довжина, см

Вага, кг

ПриміткаСуддя-вимірювач

________________________________________
(підпис)

Представник команди

________________________________________
(підпис)
Додаток 5
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 7 глави 3 розділу V)

СУДДІВСЬКА ЗАПИСКА ФІНІШУ

"____" __________ 20__ року

Заїзд № _________________

Дистанція _______________, клас човна __________, спортсмени_______

№ з/п

Номер "води"

Час проходження дистанції

Примітка

Швидкість вітру ______________м/с, швидкість течії _________________м/с

Старший суддя на фініші

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

Арбітр заїзду

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

Головний суддя змагань

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)
Додаток 6
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 7 глави 3 розділу V)

ВІДОМОСТІ
гідрометеорологічної служби

Дата, час вимірювання

Швидкість течії, м/с

Швидкість вітру, м/с

Напрямок вітру

Примітка


Вимірювання проводив

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

Старший суддя на фініші

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)

Головний суддя змагань

_____________
(підпис)

_____________________
(П.І.Б.)
Додаток 7
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 1 глави 4 розділу VI)

ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ
учасників по заїздах і "водах".

Кількість учасників - 10/18

Попередні

Півфінали

Фінал

П 1

П 2

А1              S.F.1

10

5

5

4/1……..5

1/1………………….5

11

6

5

5/1……..6

2/1………………….3

12

6

6

6/1……..2

3/1………………….7

13

7

6

7/1……..8

1/2………………….4

14

7

7

4/2……..4

2/2………………….6

15

8

7

5/2……..3

3/2………………….2

16

8

8

6/2……..7

1/1 SF………………8

17

9

8

7/2……..1

2/1 SF………………1

18

9

9

8-й за кращим часом

3/1 SF………………9


1/3 до фіналу,
4/7 + 8-й за кращим часом до півфіналу

1/3 попадають до фіналу

Додаток 8
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 1 глави 4 розділу VI)

ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ
учасників по заїздах і "водах".

Кількість учасників - 19/27

Попередні

Півфінал

Фінал А

П 1

П 2

П 3

В1            S.F.1

В1          S.F.1

19

7

6

6

2/1 П…....5

3/1 П…....6

1/1 П………………..5

20

7

7

6

4/1 П……7

5/1 П……2

1/2 П………………..4

21

7

7

7

6/1 П……1

6/1 П……9

1/3 П………………..6

22

8

7

7

3/2 П……4

3/2 П……4

1/1 SF ………………3

23

8

8

7

5/2 П……2

4/2 П……7

2/1 SF ………………8

24

8

8

8

7/2 П…… 9

6/2 П…….8

3/1 SF ………………1

25

9

8

8

3/3 П……6

2/3 П……5

1/2 SF……………….7

26

9

9

8

4/3 П……3

4/3 П……3

2/2 SF……………….2

27

9

9

9

6/3 П……8

7/3 П……1

3/2 SF……………….9


В/1          S.F.2

В2        S.F.2

Фінал В

3/1 П…....6

2/1 П…....5

4/1 SF……………….5

5/1 П……7

4/1 П……3

5/1 SF ………………3

7/1 П……1

7/1 П……9

6/1 SF ………………7

2/2 П……5

2/2 П……4

7/1 SF ………………1

4/2 П……3

5/2 П……7

4/2 SF ………………4

6/2 П…… 8

7/2 П……1

5/2 SF ………………6

2/3 П……4

3/3 П……6

6/2 SF……………….2

5/3 П……2

5/3 П……2

7/2 SF……………….8

7/3 П……9

6/3 П……8

8-й за кращим
часом …………........9

1-й до фіналу А,
2/7 до півфіналу (S.F.)

1/3 до фіналу А,
4/7 + 8-й за кращим часом
до фіналу В

Додаток 9
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 1 глави 4 розділу VІ)

ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ
учасників по заїздах і "водах".

Кількість учасників - 28/36

Попередні

Півфінал

Фінал А

П 1

П 2

П3

П4

С1         S.F.1

С2           S.F.1

28

7

7

7

7

1/1 П…....5

2/1 П…....4

1/1 SF ……………5

29

8

7

7

7

5/1 П……8

6/1 П……8

2/1 SF ……………3

30

8

8

7

7

2/2 П……4

1/2 П……6

3/1 SF ……………8

31

8

8

8

7

6/2 П……1

6/2 П……1

1/2 SF ……………4

32

8

8

8

8

2/3 П……6

3/3 П……3

2/2 SF ……………7

33

9

8

8

8

5/3 П……2

4/3 П……7

3/2 SF ……………1

34

9

9

8

8

3/4 П……3

1/4 П……5

1/3 SF…………….6

35

9

9

9

8

4/4 П……7

5/4 П……2

2/3 SF…………….2

36

9

9

9

9

1-й за кращим часом 9

1-й за кращим часом 9

3/3 SF…………….9


C1   S.F.2

C2         S.F.2

Фінал  В

3/1 П…....6

3/1 П…....6

4/1 SF…………...5

4/1 П……2

5/1 П……8

5/1 SF …………..7

1/2 П……5

3/2 П……3

6/1 SF …………..2

5/2 П……8

4/2 П……7

4/2 SF …………..6

3/3 П……3

1/3 П……5

5/2 SF …………..3

4/3 П……7

6/3 П…….9

6/2 SF …………..1

2/4 П……4

2/4 П……4

4/3 SF…………...4

6/4 П……9

4/4 П……2

5/3 SF…………...8

2-й за кращим часом……1

2-й за кращим часом……1

6/3 SF………..…9

C1       S.F. 3

C2        S.F. 3


2/1 П…....6

1/1 П…....5


6/1 П……1

4/1 П……7


3/2 П……3

2/2 П……6


4/2 П……7

5/2 П……2


1/3 П……4

2/3 П……4


6/3 П……8

5/3 П……8


1/4 П……5

3/4 П……3


5/4 П……2

6/4 П……9


3-й за кращим часом………9

3-й за кращим часом……..1


1/6 до фіналу А,
+ 3-й за кращим часом

1/3 до фіналу А, 4/6 до фіналу В

Додаток 10
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 1 глави 4 розділу VІ)

ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ
учасників по заїздах і "водах".

Кількість учасників - 37/45

Попередні

на півфінал

Фінал А

П 1

П 2

П3

П4

П5

D1       S.F.1

D2       S.F.1

37

8

8

7

7

7

1/1 П…....5

2/1 П…....6

1/1 SF ………5

38

8

8

8

7

7

5/1 П……2

5/1 П……2

2/1 SF ………8

39

8

8

8

8

7

4/2 П……7

1/2 П……5

1/2 SF ………4

40

8

8

8

8

8

7/2 П……1

4/3 П……7

2/2 SF ………7

41

9

8

8

8

8

6/3 П……8

7/3 П……1

1/3 SF ………6

42

9

9

8

8

8

2/4 П…… 6

4/4 П……3

2/3 SF ………2

43

9

9

9

8

8

4/4 П…….3

5/4 П……8

1/4 SF……….3

44

9

9

9

9

8

1/5 П…….4

1/5 П……4

2/4 SF………9

45

9

9

9

9

9

7/5 П…….9

3-й за кращим часом …….9

3-й за кращим часом…….1


D1   S.F.2

D2         S.F.2

Фінал  В

2/1 П…....6

1/1 П…....5

2, 3-й за кращим часом………..5

1/2 П…….5

4/2 П…….7

3, 3-й за кращим часом………..6

5/2 П……2

6/2 П……2

4, 3-й за кращим часом ………4

4/3 П…….7

3/3 П…....4

4/1 SF ……….3

7/3 П…….1

6/3 П…....9

4/2 SF ……….2

3/4 П……..3

2/4 П…….6

4/3 SF…………7

7/4 П……..9

7/4 П……1

4/4 SF…………8

2/5 П…….4

3/5 П……3

1-й за кращим часом…..1

6/5 П…….8

5/5 П……8

2-й за кращим часом……9

D 1         S.F.3

D 2         S.F.3


3/1 П…....6

4/1 П…....7


7/1 П…….9

6/1 П…….1


2/2 П…….4

3/2 П……6


6/2 П…….8

5/2 П……2


1/3 П…….5

1/3 П……5


3/3 П…… 3

3/4 П…….3


6/4 П…….1

6/4 П……8


4/5 П…….7

2/5 П……4


5/5 П…….2

7/5 П……9


D 1         S.F.4

D 2         S.F.4


4/1 П…....7

3/1 П…....3


6/1 П…....1

7/1 П….....9


3/2 П…....6

2/2 П…....6


2/3 П…....4

7/2 П…....1


5/3 П…....8

2/3 П…....4


1/4 П…….5

5/3 П…….8


5/4 П…….2

1/4 П……5


3/5 П…….3

4/5 П……7


8-й за кращим часом.......9

6/5 П……2


1/7 до півфіналу + 8-й за кращим часом

1/2 + 3-й за кращим часом до фіналу А, 3/4 + 3-й за кращим часом + 2-й за кращим часом до фіналу В

Додаток 11
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 1 глави 4 розділу VІ)

ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ
учасників по заїздах і "водах".

Кількість учасників - 46/54

Попередні

Півфінал

Фінал А

П 1

П 2

П 3

П 4

П 5

П 6

E1           S.F.1

E2             S.F.1

46

8

8

8

8

7

7

1/1 П….....5

2/1 П…....6

1/1 SF ………5

47

8

8

8

8

8

7

5/1 П…….8

1/2 П……4

2/1 SF ………2

48

8

8

8

8

8

8

4/2 П…….7

3/3 П……3

1/2 SF ………4

49

9

8

8

8

8

8

4/3 П…….2

4/3 П……7

2/2 SF ………7

50

9

9

8

8

8

8

6/3 П…….9

4/4 П……2

1/3 SF ………6

51

9

9

9

8

8

8

2/4 П…… 6

5/4 П……8

2/3 SF ………8

52

9

9

9

9

8

8

1/5 П…….4

1/5 П……5

1/4 SF……….3

53

9

9

9

9

9

8

3/6 П…….3

5/5 П……1

2/4 SF………9

54

9

9

9

9

9

9

6/6 П…….1

6/6 П……9

3-й за кращим часом…1


E1          S.F.2

E2            S.F.2

Фінал В

2/1 П…....4

3/1 П…....3

2, 3-й за кращим часом…5

1/2 П……5

5/2 П……8

3, 3-й за кращим часом…6

5/2 П……9

4/2 П……2

4, 3-й за кращим часом…4

3/3 П……7

6/2 П……9

4/1 SF ………………..3

3/4 П……3

2/3 П……6

4/2 SF ………………..2

2/5 П…… 6

6/3 П…….1

4/3 SF…………………7

6/5 П…….1

2/4 П……4

4/4 SF…………………8

4/6 П…….8

3/5 П……7

1-й за кращим часом……1

5/6 П…….2

1/6 П……5

2-й за кращим часом……9

E 1         S.F.3

E 2             S.F.3


3/1 П…....3

1/1 П…....5


2/2 П……6

4/1 П……7


6/2 П……9

3/2 П……3


1/3 П……5

1/3 П……4


4/4 П……7

6/4 П……1


6/4 П……1

2/5 П…… 6


4/5 П…….2

6/5 П……9


5/5 П…….8

4/6 П……2


1/6 П…….4

5/6 П……8


E 1          S.F.4

E 2             S.F.4


4/1 П…....2

6/1 П…....9


6/1 П…… 9

2/2 П……4


3/2 П……7

5/2 П……8


2/3 П……4

5/3 П……1


5/3 П…… 8

1/4 П……5


1/4 П……5

3/4 П…….7


5/4 П…….1

4/5 П……2


3/5 П…….3

2/6 П……6


2/6 П…….6

3/6 П……3


1/6 до півфіналу

1/2 + 3-й за кращим часом до фіналу А, 3/4 + 3-й за кращим часом + 2 за кращим часом до фіналу В

Додаток 12
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 1 глави 4 розділу VІ)

ТАБЛИЦЯ РОЗПОДІЛУ
учасників по заїздах і "водах".

Кількість учасників - 55/63

Попередні

Півфінал

Фінал А

П 1

П 2

П 3

П 4

П 5

П 6

П 7

F1       S.F.1

F2       S.F.1

55

8

8

8

8

8

8

7

1/1 П…....5

5/1 П…....1

1/1 SF ………5

56

8

8

8

8

8

8

8

5/1 П……1

1/2 П……5

2/1 SF ………2

57

9

8

8

8

8

8

8

4/2 П……8

4/3 П……8

1/2 SF ………4

58

9

9

8

8

8

8

8

4/3 П……2

4/4 П…....2

2/2 SF ………7

59

9

9

9

8

8

8

8

2/4 П……6

1/5 П……4

1/3 SF ………6

60

9

9

9

9

8

8

8

1/5 П…….4

2/6 П…….6

2/3 SF ………8

61

9

9

9

9

9

8

8

3/6 П…….7

3/6 П…….7

1/4 SF……….3

62

9

9

9

9

9

9

8

2/7 П…….3

2/7 П…… 3

2/4 SF……….9

63

9

9

9

9

9

9

9

6-й за кращим часом……… 9

6-й за кращим часом ……..9

3-й за кращим часом …….1


F1         S.F.2

F2         S.F.2

Фінал  В

2/1 П…....4

3/1 П…....3

2 S.F.
3-й за кращим часом……..5

1/2 П……5

4/2 П……8

3 S.F.,
3-й за кращим часом…….6

5/2 П……9

2/3 П……6

4 S.F.,
3-й за кращим часом…….4

3/3 П…….7

2/4 П……4

4/1 SF ………..3

3/4 П…….3

5/4 П……1

4/2 SF ………..2

2/5 П…… 6

3/5 П……7

4/3 SF…………7

4/6 П…….8

1/6 П……5

4/4 SF…………8

5/6 П…….1

3/7 П……2

1-й за кращим  часом……..1

3/7 П…….2

5/7 П……9

2-й за кращим  часом…….. 9

F 1        S.F.3

F 2         S.F.3


3/1 П…....3

1/1 П…....5


3/2 П……7

4/1 П……8


1/3 П……5

3/2 П……3


2/3 П……6

1/3 П……4


4/4 П……8

3/4 П……7


4/5 П……2

2/5 П……6


5/5 П……9

5/5 П……9


1/6 П……4

5/6 П……1


5/7 П……1

4/7 П……2


F 1         S.F.4

F 2            S.F.4


4/1 П…....2

2/1 П…....6


2/2 П……3

2/2 П……3


5/3 П……1

5/2 П……9


1/4 П……5

3/3 П……7


5/4 П……9

5/3 П……1


3/5 П……7

1/4 П……5


2/6 П……6

4/5 П……2


1/7 П……4

4/6 П……8


4/7 П……8

1/7 П……4


1/5 до півфіналу + 6-й за кращим часом

1/2 + 3-й за кращим часом до фіналу А,
3/4 + 3-й за кращим часом + 2 за кращим часом до фіналу В

Додаток 13
до Правил спортивних змагань
з веслування на байдарках і каное
(пункт 5 глави 4 розділу VІ)

ЗАЯВА
про заміну учасника

Від команди __________________________________________________________________

Прошу внести зміни до технічної заявки __________________________________________

№ заїзду _____________________________________________________________________

Раніше заявлений _____________________________________________________________
                                                                                        (П.І.Б. спортсмена, номер заїзду)

Заявляється __________________________________________________________________
                                                                                        (П.І.Б. спортсмена, номер заїзду)

Представник

_____________
(підпис)

____________________(П.І.Б.)

Рішення головного судді змагань

_____________
(підпис)

____________________(П.І.Б.)

________________________
                   (дата, час)

вгору